Stora kolkraftverk i Texas stängs ner
Motsvarar 4000MW kolenergi 
49.9°
+
Emmy Zettergren
0
Volvo V90 CC bäst i polisens årliga test
Men spöar ändå inte vanliga V90 
42.4°
+
Roger Åberg
0
Laga mat med bara solen
Smart grej! 
84kg
+
Roger Åberg

Svensk eyetracking-mjukvara i Apples tablet?

Det hade varit sjukt grymt

Visa inte Mac-artiklar
Mac / Rykten

Nio dagar kvar tills vi får se Apple kommande "creation". Vi har läst lite artiklar som publicerades för ett år sedan som sa att Apple köpt teknologi från svenska företaget Tobii, vilket är lite intressant nu när man "vet" att det kommer en tablet.
pulse2.com

Tobii gör mjuk- och hårdvara för att känna av vart man tittar på en skärm och med det kan man göra massor roliga saker. En vettig sak är att mäta vart folk kollar på en hemsida till exempel, en annan är att låta människor som har olika handikapp kommunicera via och styra en dator.
tobii.com

Jag satt och letade videos på hur Tobii's hård- och mjukvara fungerar och hittade videon till höger från CES-mässan för två år sedan. Som ni ser så känner Tobii's produkt av var man tittar och scrollar texten utifrån det - något som hade varit oerhört praktiskt om man ska läsa en bok eller en tidning på en platta.

En annan fantastisk funktion vore att om man ligger och läser eller kollar på SVT Play och somnar så stänger apparaten av sig efter ett tag.

Videon till höger är alltså från CES 2008 och det har nog hänt lite saker på två år. Om Tobii's teknologi ska hitta in i Apples kommande hårdvara krävs det en rejäl investering från Apple och att Tobii utvecklat mjukvaran så att den fungerar med en enklare hårdvara - mjukvaran fungerar till exempel inte bara med en webcam utan kräver ytterligare teknik som vi har förstått det.

Om hårdvarukraven blivit rimliga och mjukvaran är exakt kan man göra mycket med detta, speciellt i kombination med andra sensorer som redan i dag finns i en iPhone. Om nio dagar vet vi om det bara är mina drömmar eller verklighet.

Nine days left until we get to see Apple coming "creation". We have read some articles that were published a year ago who said that Apple bought technology from Swedish company Tobii, which is a bit interesting now that we "know" that there will be a tablet.
pulse2.com

Tobii makes software and hardware to sense where you are looking at a screen and with that information you can do a lot of fun things. A good thing is to measure where people watch on a website for example, another is to let people who have various disabilities communicate over and control a computer.
tobii.com

I browsed for videos of how Tobii's hardware and software works, and found this video from the CES show two years ago. As you can see, Tobii's product knows where you look and scrolls the text from that knowledge - something that would be extremely useful if you're reading a book or a magazine on a tablet.

Another great feature would be if you read or watch TV on the tablet and fall asleep, then the tablet also would go into sleep mode.

The video to the right is from CES 2008 and it has probably happened some stuff in two years. If Tobii's technology will find their way into Apple's future hardware it will require a hefty investment from Apple and that Tobii has developed software to work with a simpler hardware - the software works not only with a webcam but is requiring additional technology, as we have understood it.

If hardware requirements are reasonable and the software is exactly enough you can do many things with this, especially in combination with the other sensors that already exist in an iPhone today. In nine days we will know if this only is a dream of mine or a reality.

English version