Google "En majoritet av TV-apparaterna 2012 kommer att ha Google TV"

Eric Schmidt säger sitt om TV-branschens kommande år