Förslag på trängselavgifter för tåg

Moderaterna kommer med nytt förslag

Visa inte Samhälle-artiklar
Samhälle / Ekonomi

Moderaternas partistyrelse föreslår nu att Sverige helt skrotar det planerade rälsnätverket för höghastighetståg och istället satsar på att införa en slags trängselskatt för tågen som kör på de befintliga rälsarna.

Ett sådant förslag skulle innebära att tågföretagen som trafikerar Sveriges rälsar skulle få betala högre avgifter om de ville använda rälsen i rusningstrafik och lägre avgifter när det finns mer kapacitet på rälsen. Jag antar att detta även skulle avspegla sig i resenärernas biljettpriser i slutändan. M:s partistyrelse skriver:
"Banavgifterna bör differentieras utifrån tid och efterfrågan, likt trängselavgifterna för väg i Stockholm och Göteborg."
Samtidigt föreslår M att maxhastighetsgränsen på Sveriges vägar höjs till 130 km/h.

Fler bilar och färre tåg med andra ord om jag tolkar det här rätt.

Riksbanken spekulerar kring en eventuell e-krona

Skulle kunna laddas på en app

Visa inte Samhälle-artiklar
Samhälle / Allmänt

Det finns tankar och idéer kring att skapa en elektronisk version av vår krona. Det meddelar Riksbanken som säger att de diskuterar olika alternativ.

Anledningen är att handeln med kontanter minskar kraftigt. År 2010 stod handeln med kontanter för 40 procent. År 2016 var det endast 15 procent. Riksbanken beskriver nu i en rapport hur den elektroniska kronan skulle kunna se ut. Så här säger Eva Julin, projektledare för e-kronan på Riksbanken.

”Den ska vara brett tillgänglig för allmänheten, och vi vill att den ska finnas tillgänglig dygnet runt och året om. E-kronan kan finnas på konto, men vi vill även ha en värdebaserad e-krona — där kan du tänka ett kort eller en app som man lagrar ett värde på."

Det viktiga här är att den elektroniska kronan utgör en direkt fordran på Riksbanken. Det innebär att den liknar kontanterna på så sätt att den inte innebär någon kredit.

Eva Julin säger dock att det kan dröja innan en elektronisk krona kan finnas i handeln. Det kräver mycket av tekniska lösningar och förberedelser. Riksbanken pratar nu med olika teknikföretag för att få idéer. Beslut kan fattas tidigast i december 2018.

Nu blir det mycket dyrare att få pappersavier från Telia

Höjer pappersavgiften med 70 procent

Foto: Telia
Visa inte Samhälle-artiklar
Samhälle / Ekonomi

Telia chockhöjer nu avgiften för de kunder som vill få sina räkningar från på papper från 29 kronor till 49 kronor skriver Dina Pengar.

Det är en höjning med cirka 70 procent och Telia motiverar höjningen på sin hemsida med:
Det finns kostnader kopplat till pappersfakturorna och därför tar vi betalt för dessa. Med prisjusteringen på fakturaavgiften lägger vi oss prismässigt i nivå med övriga i branschen.
Det går att helt skippa pappersfakturan för Telias kunder om de känner för det. De hundratusentals pensionärer som inte har tillgång till nätet kan givetvis inte göra detta vilket upprör PRO där många medlemmar är Telia-kunder.

Telia har sedan tidigare även höjt priset på fast telefoni från 165 kronor i månaden till 205 kronor. Detta innebär att en hushåll som har både fast telefoni och pappersfakturor får en förhöjd kostnad på 720 kronor om året jämfört med tidigare skriver Dina Pengar.

Stora skogar kan motverka stora orkaner

Ännu ett skäl att lämna skogen ifred

Foto: Pexels
Visa inte Samhälle-artiklar
Samhälle / Klimat

Nya studier indikerar att stora skogsområden kan hjälpa till att motverka stora orkaner. Det bygger på en teori om att både skog och orkaner genererar stora mängder regn. Skogarna hämtar sin fukt från haven och när de gör det kan det enligt teorin minska risken för uppkomsten av stora orkaner eftersom de absorberar energin och lugnar vindarna. Det skriver Natursidan.se.

Teorin har fått vetenskapligt stöd, men även kritik. Med andra ord är det inte givet att teorin stämmer med verkligheten. Skogar är dock bevisat viktiga för stabiliteten i klimatet på andra sätt, så oavsett om det här stämmer eller inte är skogsavverkning i för stor skala inte bra.

Frukt och grönt tappar inte i näringsvärde

Enligt Livsmedelsverket

Foto: Pexels
Visa inte Samhälle-artiklar
Samhälle / Allmänt

Det finns ingen entydig vetenskap som bevisar att frukt och grönt tappar i näringsvärde. Det säger Veronica Öhrvik, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket i en intervju med Sveriges Radio.

Att ämnet är på tapeten har att göra med en oro bland vissa konsumenter. Efter att ha tagit del av rapporteringar i media har de blivit rädda för att det vi odlar inte längre innehåller tillräckligt mycket näring, att jorden håller på att utarmas och att det behövs kosttillskott för att kroppen ska få i sig all näring. Men Livsmedelsverket tillbakavisar alltså det.

"Det finns inga bevis för att jordarna har utarmats. När man jämför gamla och nya sorter, hur växtförädlingen har påverkat, är det inte lika tydligt.

"Det finns en oro för att näringsinnehållet har minskat dramatiskt i vår mat och att man därför måste ta kosttillskott för att få i sig tillräckligt med näring."

"Men resultaten av våra matvaneundersökningar, när vi frågar folk vad de äter, visar att vi får i oss tillräckligt med näringsämnen. Även våra matkasseundersökningar, som visar vad maten innehåller, visar att de innehåller tillräckligt med näring.

Enligt Livsmedelsverket finns det studier som både säger att näringsvärdet blir sämre och att värdet blir bättre. De anser också att det är svårt att göra jämförande analyser på grönsaker med flera års mellanrum. Dels för att man måste veta att grönsakerna odlats under samma förutsättningar samtidigt som väderlek kan spela in och påverka näringsinnehavet.

Foo Fighters åker bil med James Corden
Är Carpool Karaoke tillbaka där det hör hemma? 
155kg
+
Bobby Green
80-talsreferenserna i Stranger Things
Det finns ett par 
128kg
+
Bobby Green
Avskalad och alldeles perfekt
Porsche 911 T från 1969 
117kg
+
Bobby Green