stastistik


Få statistik om din Gmail med Gmail Meter
Få bättre koll på dina mailvanor

Är du statistikknarkare och använder Googles mailtjänst Gmail så finns nu det rätt intressanta verktyget Gmail Meter som kan ge dig statistik om mail som kommer in och går ut från ditt Gmail-konto. För att använda verktyget behöver man först skapa ett nytt spreadsheet-dokument i Google Docs där man sen installerar Google Docs-Scriptet Gmail Meter. Efter att man har gett dokumentet rättigheter att komma åt ditt Gmail-konto kan man välja att få en...
Läs mer
Redaktionen Annonsera Cookies