m

Facebook använder AI för att kartlägga var folk faktiskt bor
Så att man kan förse dessa med internet

Facebooks initiativ internet.org vars mål är att förse människor utan internet med detta har med hjälp av Facebookx27s Connectivity Lab tagit fram kartor över var människor faktiskt bor runt om i världen. Dessa ska man använda för att kunna avgöra vilken typ av teknisk lösning som är bäst för att förse de internetlösa människorna med nät. För att skapa dessa kartor, ni kan se ett exempel från Kenya på bilden nedan, har Facebooks forskningsavdelning, avdelningen för artificiell intelligens samt infrastruktursavdelningen slagit sina påsar ihop och analyserat satellitbilder från 20 länder som sammanlagt täcker in 21,6 miljoner kvadratkilometer och vägde 350TB. Genom att använda sig av program som kunde identifiera byggnader som byggts av människor så kunde man ta fram hyggliga kartor på var det faktiskt bor människor. Facebook använder sig av en lång rad olika tekniker för att förse människor på avlägsna platser med internet, bland annat drönare, satelliter och laser. Facebook säger vidare att man kommer att släppa kartorna man har tagit fram publikt då dessa kan vara användbara när det till exempel inträffar en naturkatastrof i ett område. "We believe this data has many more impactful applications, such as socio-economic research and risk assessment for natural disasters," Foto: Facebook Tumnagel
37.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2012