m

Specialist på vägteknik anser att dubbdäcksförbudet är dumt
Både fel och kostsamt

På vissa ställen runt om i landet råder dubbdäcksförbud. Förbudet har man tagit fram för att få ner partikelhalten i luften och minska föroreningarna. Men enligt Anders Huvstig som är specialist på vägteknik är det hela bara struntprat. Han menar att förbudet bygger på över 50 år gamla beräkningar av hur vägar slits av dubbdäck. Enligt Anders är dagens dubbdäck bra för både trafiksäkerheten och miljön. "En minskad dubbdäcksanvändning innebär ett ökat behov av halkbekämpning. Det finns ett motstånd mot att använda salt som halkbekämpningsmedel. Därför används allt mer grus. Eftersom naturgrus inte bör användas av miljöskäl, så är bergkrossgrus det allra vanligaste. Kornen i ett sådant krossgrus är fulla av mikrosprickor, varför delar av detta grus mals ner till ett finkornigt stenmjöl. Den som sopar en liten gata i ett villaområde, med en trafik som är mindre än en procent av stadsgatans, ser direkt hur mycket damm som ryker runt borsten. En annan positiv effekt är att dubbarna ”blästrar” beläggningen, så att friktionen ökar, vilket är positivt för trafiksäkerheten." Läs hela Anders debattartikel på länken nedan. Tumnagel
80.3°
+
Bobby Green
0
Slut på artiklar...