m

Rapport Havets syreförråd sjunker
På grund av global uppvärmning och övergödning

En ny rapport från Internationella naturvårdsunionen (IUCN) antyder att den globala uppvärmningen är en anledning till att syrenivåerna i haven sjunker. Detta för att havets förmåga att binda syre blir sämre när vattnet blir varmare. Även övergödning runtom i världen är en stor anledning till att syrenivåerna sänker. Rapporten identifierar 700 platser i världshaven, bland annat Östersjön, som nu lider av syrebrist. En siffra som är avsevärt mycket högre än de 45 platserna som man hade identifierat på 60-talet. Syrebrist i haven är inte optimalt då det leder till att fiskar, framför allt större fiskar, blir särskilt hotade. Tumnagel
7.2°
+
Frode Wikesjö
0
2017

Pökande fiskar kan göra delfiner döva
Och du trodde DU hade högljudda grannar!

När fiskarten Gulf corvina fortplantar sig så låter det så pass högt att andra djur som lever i havet riskerar att bli döva. Forskare säger att när Gulf corvina parar sig så utstöter den ett maskingevärliknande ljud som är bland det mest högljudda lätet i djurvärlden. Forskarna menar att det är tillräckligt högt för att orsaka åtminstone tillfällig, om inte permanent, hörselnedsättning hos andra arter som befinner sig i närheten. Det är framförallt marina däggdjur som delfiner som jagar fisken som drabbas när stim med hundratusentals Gulf corvina-fiskar samlas under fortplantningssäsongen. Gulf corvina är en populär matfisk och är enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN) en rödlistad art. Tumnagel
39.8°
+
Frode Wikesjö
0

Världsarv hotas av klimatförändringarna
Mer än var fjärde område

Av de områden på jorden som klassats som världsarv hotas mer än var fjärde av klimatförändringarna. Det meddelar Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som är ansvariga för att övervaka världens världsarvsklassade naturområden som är drygt 200 till antalet. 29 procent av områdena klassas nu som allvarligt hotade medan sju procent klassas som kritiskt hotade. På tre år har antalet hotade platser ökat från 35 till 62. Områdena inkluderar bland annat korallrev och glaciärer. När det gäller glaciärernas avsmältning leder det inte bara till förändrade världsarvsområden utan avsmältningen minskar även vattentillgången för boende i området samtidigt som mark och vatten förorenas av tungmetaller som frigörs när isen smälter. Tumnagel
28.1°
+
Emmy Zettergren
0

Snöleoparden klassas inte längre som hotad art
Dock fortfarande sårbar

IUCN, International Union for Conservation of Nature, har precis nedgraderat snöleoparden från hotad till sårbar på deras lista över utsatta djur. Det innebär förhoppningsvis att antalet individer i världen har ökat. För att klassas som hotad måste nämligen antalet individer vara under 2500 globalt samt ha en sjunkande population på 20 procent under två generationer. IUCN säger dock att just antalet snöleoparder kan ha dokumenterats och räknats på fel sätt när de fördes in på listan år 2008. Med andra ord borde de antagligen ha listats redan då som sårbara. Samtidigt står det klart att tjuvjakten på djuren har minskat vilket är positivt. I dag beräknas det finnas mellan 7367 och 7884 individer i världen. IUCN understryker dock att den nya klassificeringen inte på något sätt innebär att det är en art som inte längre lever under hot. Sårbar är fortfarande en allvarlig status. Tumnagel
74.1°
+
Emmy Zettergren
0
2016

Giraffer är nu listade som sårbar art
Antalet har minskat kraftigt

På 30 år har antalet giraffer minskat med över 36 procent, från 157 000 år 1985 till runt 100 000 i dag. Därför sätter nu Internationella naturvårdsunionen (IUCN) upp giraffer på listan över arter som är sårbara. Orsaken till den kraftiga minskningen är både tjuvjakt och att människor i allt större utsträckning använder giraffens naturliga miljö för boskapsskötsel och jordbruk. Som vi tidigare har rapporterat har det även visat sig att det finns fyra arter av giraffer och inte en som man tidigare trott. Dock har man hos IUCN listat giraffen som en enda art. Förutom giraffer har även flera fågelarter införts på listan över sårbara och hotade arter. Av 742 nyupptäckta och nybeskrivna fågelarter är 11 procent listade som hotade medan den mer bekanta grå jakopapegojan listats som starkt hotad. Även flera viktiga nyttoväxter har listats som hotade liksom olika sorters mango, solrosor och vilda former av havre och korn. Tumnagel
1.8°
+
Emmy Zettergren
0

Pandor inte längre utrotninghotade
Kinas konservationsprogram har lyckats få pandorna att öka i antal

Under ett möte som World Conservation Congress höll på Hawaii den här helgen togs pandan bort från International Union for Conservation of Nature (IUCN) så kallade röda lista över utrotningshotade arter. Pandorna ska de senaste åren ha ökat i antal med 17% och det ska nu finnas över 2.000 pandor i Kina. Detta beror till störst del på att kinesiska myndigheter har satsat mycket på ett konservationsprogram för att bevara pandorna och att få dessa att öka i antal. Kina har bland annat ökat antalet bambu-skogar och tagit hårdare tag mot tjuvjakt för att pandorna ska få en chans att föröka sig. IUCN:s "Red List" har sju kategorier, "Least Concern", "Near threathened", "Vulnerable", "Endangered", "Critically Endangered", "Extinct in the Wild" samt "Extinct". Pandan flyttas nu från "Endangered" till "Vulnerable"-kategorin. Tumnagel
95.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Rätt att skjuta noshörning auktionerades ut
För att rädda framtida noshörningar

I USA har jaktklubben Dallas Safari Club hållit en mycket kritiserad auktion där vinnaren fick jakträtten för att skjuta en svart noshörning (spetsnoshörning) i det afrikanska landet Namibia. Det vinnande budet landade på 350.000 dollar och dessa pengar ska nu gå till viltskydd av andra och framtida noshörningar i Namibia. På kritiken man har fått ta emot svarar Dallas Safari Club att noshörningen som nu kommer att skjutas av var gammal och antagligen hade varit tvungen att rensas ut inom kort ändå då den ska ha visat upp ett aggressivt beteende mot omgivningen. Beståndet av spetsnoshörning minskade mellan 1960-1995 till endast 2.400 individer men på grund av fridlysning så räknar man nu med att det finns cirka 4.900 spetsnoshörningar i det fria i Afrika. Internationella naturvårdsunionen IUCN klassar dock fortfarande spetsnoshörningen som akut hotad. Tumnagel
25.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2010

Recorded Future - Googles halvsvenska framtidsmaskin
Google har publicerat information om vilka företag man har investerat i

Google har publicerat en sida där man visar vilka företag man har gått in med riskkapital i och bland dem hittar vi det Boston-baserade företaget Recorded Future som även ska ha ett kontor i Sverige. (Alingsås?) Recorded Future verkar än så länge vara i stängd beta men av filmen till höger och den under "Läs mer" att döma så verkar det vara en slags sökmotor som även ger sig på att förutspå framtiden i viss mån. En titt på filmerna rekommenderas för att förstå hur flödet arrangeras beroende på vilka inparametrar som används. Bakom Recorded Future står bland annat Christopher Ahlberg som tidigare var en av männen bakom affärs-analys-verktyget Spotfire. Från Recorded Futures sida är man i dagsläget väldigt tyst och uppger att man än så länge kommer att fokusera på produkten och hålla sig undan från media. Eller som Christoffer Ahlberg själv säger till All Things Digital: "At this stage we do not do interviews, just trying to stay quiet and build cool stuff for now" Kan bli en spännande tjänst när den väl lanseras helt klart! Tumnagel
37.8°
+
Wille Wilhelmsson
0
2009