m

2021 kan vissa produkter av engångsplast förbjudas i EU
Hejdå till muggar och matförpackningar i EPS-plast

Tidigare i år röstade EU-parlamentet för ett förbud av engångsprodukter i viss typ av plast och nu ser det ut som om detta förbud kan börja gälla 2021. Det är två år in i framtiden men för att vara EU har lagstiftningen kommit på plats förhållandevis snabbt. Enligt Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) beror detta på att samtliga EU-länder varit överens om förbudet samt att det har funnits ett stort tryck från allmänheten att införa förbudet. Vidare säger Skog: "Nu får vi ett regelverk på plats och det betyder att det blir ganska enkelt att lägga till fler produkter på den listan. Alltså kommer man kunna följa den tekniska utvecklingen och lägga till produkter på förbudslistan när det dyker upp nya ersättningsmaterial." Bland annat Sverige ville förbjuda alla engångsprodukter i plast men förbudet som införs 2021 kommer bara att gälla produkter som tillverkats av cellplasten expanderad polystyren (EPS). Tumnagel
67.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Omdiskuterat bekämpningsmedel får tillstånd i fem år till
Oklart om glyfosat kan orsaka cancer

Glyfosat ingår bland annat i ogräsmedel och har diskuterats hett i EU. En del forskare anser att medlet är cancerframkallande medan andra hävdar att det inte är det. Nu har EU beslutat att glyfosat får användas i ytterligare fem år vilket miljöminister Karolina Skog (MP) tycker är bra. Till TT säger hon att jordbrukare bör se över hur de kan använda andra metoder som inte har så stor påverkan på miljön, men att en sådan omställning också tar tid och att tidsfristen behövs. Sverige röstade tillsammans med Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Irland ja. Frankrike och Belgien var två av länderna som röstade nej. Tumnagel
14.7°
+
Emmy Zettergren
0

Regeringen utreder plastens miljöpåverkan
Vill minska mängden framöver

Att plasten påverkar naturen negativt vet vi. Men exakt hur mycket, och vad kan vi göra åt det? Nu tillsätter regeringen en utredning som ska utreda plastens miljöpåverkan. Utredningen ska också resultera i konkreta åtgärder. Två myndigheter kommer att med grund i utredningen få i uppdrag att ta fram förslag på hur plastproblemet ska minskas. Det kan exempelvis handla om olika förbud eller bättre återanvändning av plasten. Det säger miljöminister Karolina Skog i ett uttalande på regeringens hemsida. Plast kan ta hundratals år att bryta ned i naturen, samtidigt som det ofta finns i produkter som bara används i några sekunder. Vi behöver genomtänkta politiska åtgärder för att få till en smartare plastanvändning. Utredningen är uppdelad i två delar kommer att beröra så val plastavfall som mikroplaster. Själva miljöeffekterna ska av Miljö- och energidepartementet redovisas senast 1 oktober 2018. Vilka åtgärder som krävs ska redovisas senast 1 maj 2019. Tumnagel
36.2°
+
Emmy Zettergren
0

Regeringen förbereder förbud mot mikroplast
Främst i hygienartiklar och smink

Mikroplaster är ett stort miljöproblem där haven och sjöarna får ta en stor smäll. Nedbrytningen tar exempelvis väldigt lång tid samtidigt som djuren i havet får i sig partiklarna. Nu förbereder Sverige ett förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter samt i hygienartiklar liksom tandkräm och duschtvål. Tanken är att den nya lagen om förbud ska träda i kraft i juli nästa år. Anledningen till att regeringen vill ha ett förbud är att det är för svårt för konsumenter att själva kunna ta reda på vilka produkter som innehåller mikroplaster. Därmed är det komplicerat att göra medvetna val. Det säger miljöminister Karolina Skog till P4 Kristianstad. – Det är jättesvårt i dag att förstå som konsument vilka produkter som innehåller plast. Man får gå en kortare kemiutbildning för att klara ut det. Det är inte relevant och därför tycker jag att det viktigaste är att vi som myndighet och stat tar ett ansvar och ser till att de här produkterna kommer bort från butikernas hyllor. Regeringen inväntar också en rapport om mikroplaster från Naturvårdsverket som ska anlända i juni. Där har Naturvårdsverket tittat på var de största källorna för mikroplaster finns i Sverige. Det är dock inte alla som gillar det nya lagförslaget. Försäljarnas och tillverkarnas branschorganisation Kosmetik- och hygienföretagen anser att utfasning av mikroplaster måste ske genom att företagen själva på frivillig basis och i egen takt hittar alternativ till mikroplaster i sina produkter. Det säger Peter Jansson, som är sakkunnig på Kosmetik- och hygienföretagen. - Mikroplast i kosmetik, där finns det inte belagt att just det skulle vara ett specifikt problem. Det är ju också det som man måste visa om man inför ett nationellt förbud att just det här bidraget innebär en belastning som vi måste ta itu med. Medan Barack Obama satt som president i USA skrev han under en lag som syftar till att förbjuda mikroplaster i just hygienartiklar och kosmetika. Flera delstater i USA ska också ha infört förbudet. Inslaget i P4 Kristianstad kan in höra via länken nedan. Tumnagel
90.0°
+
Emmy Zettergren
0
2016

Regeringen vill miljömärka drivmedel
Så folk får bättre koll på vad de stoppar i tanken

SVT rapporterar att regeringen nu vill att bilars drivmedel ska miljömärkas för att göra dess klimatpåverkan tydligare för konsumenterna. Karolina Skog (MP) nämnde att hon tycker att alla ska ha möjlighet att få information om vilken miljöpåverkan drivmedlet man köper har. Regeringen vill därför att mackar runtom i landet ska märka varje drivmedel utifrån klimat- och annan miljöpåverkan. Då skillnaden på olika sorters drivmedel kan vara stor anser regeringen att det är precis lika viktigt att vara miljömedveten om vad man stoppar i biltanken som bilen själv. Några exempel på vad man kommer räkna in i markeringen är hur oljan utvanns, vilka grödor som användes, transporten av drivmedlet och hur den framställdes. Skillnaderna på olika biodrivmedel kan vara stor, framför allt med etanol. Ett exempel som anges är om råvaran är vete, och etanolen kokas i fabriker som eldar med kol kan koldioxidutsläppen bli upp till 2,5 kilo per liter. Då förbrukningen i bilen är lite högre på etanol än bensin så kan det ju bli så att man inte är så miljövänlig trots att man kör runt i en så kallad miljöbil. Dock är den typen av etanol inte allt för vanlig på den svenska marknaden men den har bidragit till att etanol har fått kritik från olika håll. Så genom att miljömärka den kan konsumenter få reda på hur mycket koldioxid i utsläpp per liter drivmedlet de tankar har. Branschorganisationen Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet (SPBI) är positiva till förslaget om ökad miljöinformation för drivmedel dock ser man risker med lagstiftning, om kraven blir för långtgående. Ulf Svahn, VD på SPBI, hade det här att säga angående miljömärkningen: – Jag tror ökad information är en del av en trend som fortsätter. Men drivmedel blandas i cisterner och tankbilar, och blir det krav på att veta exakt vilka värden som gäller vid varje pump, så är det risk att det i slutändan blir krångligt, och också dyrbart för konsumenten Tumnagel
49.2°
+
Frode Wikesjö
0
2007