m

HP har bytt inriktning på The Machine
Memristor-minnet är inte färdigt för marknaden

Förra året meddelade HP att de jobbar på en ny datorarkitektur som fått namnet The Machine. Arkitekturen skulle bland annat baseras på minnestekniken Memristor som är en förkortning av "memory resistor" och som har flera fördelar gentemot dagens teknik. Exempelvis kräver minnet mindre energi och kan behålla information även efter att strömmen stängts av samtidigt som det är snabbare än dagens SSD-teknologi. Det kan också ge oss datorer med kombinerat lagringsutrymme och RAM-minne i ett. Men processen för att ta fram den HP-baserade versionen av Memristor, som fått namnet ReRAM, har tagit tid. Samarbetsföretaget Hynix meddelade redan år 2013 att minnet inte skulle gå att tillverka kostnadseffektivt förrän under år 2015 och att ingen konkret tidsplan för release fanns. Nu meddelar HP också att de initialt överger den nya minnesteknologin för The Machine eftersom produktionen av Memristor drar ut på tiden. Dock vill de inte överge projektet med minnesdrivna datorer utan kommer istället att satsa på en kombination av traditionellt RAM-minne och Phase Change Memory (PCM) - ett tvåchipssystem som kombinerar både flyktigt och icke-flyktigt minne. Tanken med arkitekturen The Machine är att den ska kunna hjälpa till att ersätta hela serverhallar med en dator stor som ett kylskåp. För att lyckas med det ska The Machine ha stora pooler av minnen som även kan användas för lagring. Men nu får alltså HP ge avkall på en del av styrkan och HP:s chief Technology officer Martin Funk säger till New York Times att datorn istället kommer att bli en minnesdriven Linuxdator baserad på DRAM för att attrahera utvecklare att jobba med teknologin. Efter det ska Phace Change Memory-versioner introduceras och senare när de Memristorbaserade minnena är klara kommer The Machine att gå över till dessa. Tumnagel
37.9°
+
Emmy Zettergren
0
2014

HP utvecklar "The Machine"
Ny datorarkitekur med bland annat memristor på väg

HP arbetar på en ny typ av datorarkitektur som sägs ska kunna revolutionera hur servrar och klientdatorer byggs. Arkitekturen kallas för "The Machine" och använder nya teknologier som utvecklats under de senaste åren. Ett är ett ickeflyktigt minne baserat på memristor som utlovar väldigt snabb prestanda och hög lagringskapacitet. Ett annat är silicon photonics som använder ljus för att överföra signaler istället för elektricitet. I nuläget så är detaljerna kring projektet ganska få men The Machine kommer att ha stora pooler av memristor-baserat minne som kan användas som lagring och kommas åt snabbt via optiska interconnects. Moderna operativsystem är dock inte designade för den här typen av arkitekturer så HP utvecklar istället flera själva. Machine OS utvecklas från grunden med tanken att processorn kan komma åt höghastighetsminne som lagring. Det kommer också utvecklas Linux och Android-varianter med samma tanke. Arbetet med The Machine påbörjades för ett antal år sedan och omkring 75 procent av HPs labbanställda arbetar med projektet. Det sägs att anställda i labben ser detta som ett projekt som är något som endast händer en gång i livet. The Machine kan komma att vara färdigt redan om några år, kanske så tidigt som 2017. Tumnagel
48.3°
+
Samuel Paulsson
0
2013

ReRAM kommer inte tillverkas förrän 2015
SK-Hynix säger att det ännu inte är lönsamt

SK-Hynix rapporterar att de inte kommer kunna tillverka memristor-baserat ReRAM under det här året och ej heller under nästa år. Företaget säger nu att de inte tror det kommer bli kostnadseffektivt att tillverka sådant minne förrän under 2015 men en exakt tidsplan finns fortfarande inte. Förutom SK-Hynix så har även Hewlett-Packard, IBM och Toshiba deltagit i utvecklingen av ReRAM och de kommer även bli SK-Hynix tre första kunder som ska få produkterna när de är färdiga och finns på marknaden. Memristor, vilket är en förkortning av "memory resistor", kräver mindre energi och kan behålla informationen även när strömmen stängs av. Det är dessutom snabbare än dagens SSD-teknologier och kan ge oss datorer med kombinerat RAM-minne och lagringsutrymme i ett. Det hela fungerar genom att manipulera endast en handfull atom för att skapa en dramatisk förändring i elektrisk resistans och det kräver att materialet tillverkas med en avancerad nanoprocess. Den första fungerande prototypen av memristor togs fram i HP Labs under 2006. ReRAM är en produkt som har stor potential att ersätta det nuvarande flash-minne som används i smartphone och tablets och kan fungera som ett universellt lagringsmedium, alltså minne som fungerar som flash, DRAM och hårddisk. Tumnagel
41.1°
+
Samuel Paulsson
0
2012

Forskare gör framsteg med magnetisk-elektrisk lagring
Kan skapa SSD på 50 petabyte

Vid Karlsruhe Institute of Technology (KIT) har man nyligen gjort framsteg när det gäller lagring i minnen där man lyckats lagra en bit i en molekyl. Det internationella forskarteamet som arbetar vid KIT genomförde detta genom att lägga in en magnetiserad järnatom i en molekyl som består av 51 andra atomer. Sedan drog de nytta av de memristiva och spintroniska funktionerna av molekylen. Genom att köra en ström genom molekylen så ändrades atomens laddning och därmed ändrades resistansen som sedan kunde mätas och motsvarade en bit. En normal magnetisk hårddisk behöver omkring 3 miljoner atomer för att lagra en bit så en ny disk med den här tekniken skulle teoretiskt sett kunna öka kapaciteten 50 000 gånger, samtidigt som det skulle bli en helt elektrisk produkt. Om forskningen för detta går så långt så skulle en hårddisk som idag ligger på 1 TB kunna förvandlas till 50 petabyte SSD. Jag tror nog dock att man hellre förminskar enheterna då man nog inte behöver så mycket lagringsutrymme än på ett tag. Tumnagel
47.4°
+
Samuel Paulsson
0

Japanska forskare mixar SSD och ReRAM
Ökar hastigheten med en faktor 11

Hybridlösningar när det gäller lagringsmedia är ingenting nytt men den typiska lösningen kombinerar solid state-lagring med en mekanisk hårddisk. Nu har japanska forskare tagit fram en hybrid SSD-lagring som de mixar med ReRAM vilket ökar hastigheten dramatiskt. Till skillnad från DRAM så är memristor-baserat ReRAM icke-flyktig lagring och det gör att det kan fungera som cache i en enhet som annars består av traditionella NAND-chip. Den japanska sidan TechOn beskriver SSD-arkitekturen som är modellerad efter en 256 GB SSD med 1 GB ReRAM-cache. ReRAM:er används på flera sätt och bland annat så cachar det inkommande skrivningar och släpper dem endast när en hel sida data ska skrivas. Data som man använder ofta lagras också i cachen precis som många andra SSD/hårddisk-lösningar. Forskargruppen antar att den hypotetiska hybriden kommer medföra bättre prestanda, lägre strömförbrukning och längre livslängd än vanliga SSDs. Verkliga enheter baserade på arkitekturen är odck inte långt borta då HP redan börjat producera ReRAM i samarbete med Hynix. Chipen väntas dock inte bli tillgängliga marknaden förrän nästa år. Tumnagel
42.6°
+
Samuel Paulsson
0
2011

Memristor från HP kan komma ut under 2013
Kallas för ReRAM

Vi har tidigare hört talas om memristor som en möjlig ersättare till dagens NAND flash-baserade minnen, vilket skulle föra med sig stora ändringar i hur system är designade då det skulle kunna ersätta både hårddiskar och RAM-minnen i ett. Det som gör memristor till en tänkbar ersättare är att de behåller datan lagrad på dem även när strömmen slås av. Den har också höga överföringshastigheter och skulle därför samtidigt kunna fungera som både hårddisk och internminne. För lite över ett år sedan så gick HP ihop med Hynix för att ta fram en ny typ av minne baserad på memristor-teknologi. Den nya typen kallas för ReRAM och ska sänka strömförbrukningen jämfört med flash och har potentialen att vara ännu snabbare. Enligt HPs Stan Williams så kan ReRAM finnas på marknaden så tidigt som 2013 och ett hundratal wafers ska ha producerats redan nu. De ReRAM som tagits fram finns i två olika versioner, en med lägre hastighet riktad mot smartphones och en snabbare som ska ersätta SSDs. Williams beräknar att memristor-chip kan börja utmana DRAM så tidigt som 2014. HP planerar att licensiera ReRAM-teknologin men påpekar också att Samsung har ett ännu större team som arbetar med memristor-teknolgi. Tumnagel
39.6°
+
Samuel Paulsson
0
2010

HP och Hynix teamar upp
Ska utveckla memristor ihop

Vi har hört en del om Memristor-teknologin under det senaste året och nu har HP beslutat sig att gå samman med Hynix för att utveckla teknologin och föra ut den på massmarknaden. HP kommer alltså att tillsammans med Hynix tillverka memory resistors, vilket memristor egentligen står för. De har potential att i framtiden helt ersätta flash-minnen som vi använder idag. I HPs pressmeddelande kan man läsa att memristor kräver mindre ström och är samtidigt snabbare än SSD-lösningar som finns idag. Memristor tillhör den icke-flyktiga delen av lagringsmedium, vilket betyder att när man stänger av strömförsörjningen så behåller den datan som är lagrad på enheten. Den här teknologin kan bland annat leda till mycket snabbare boot-tider för PC-datorer men man kan även stänga av en dator helt och behålla all information som man höll på med istället för att gå in i något strömsparläge. Kapaciteter kan också bli riktigt höga och ett flashminne som idag innehåller 16 GB skulle med memristor få motsvarande 100 GB med ett chip på samma storlek, ungefär en kvadratcentimeter. HP talar också om något de kallar för ReRAM, alltså en kombination av lagringsmedia och systemminne för PC-datorer. Tumnagel
38.0°
+
Samuel Paulsson
0

HP Labs når genombrott med memristor-teknologi
Kan i framtiden användas för att skapa äkta "instant-on" produkter

Det jobbas på flera håll på nya standarder för PC-komponenter, vilket man hoppas ska ersätta dagens produkter och därmed göra dem bättre och föra utvecklingen framåt. Hos HP har det bland annat arbetats med något som kallas för memristor, vilket är något som skulle kunna ersätta transistorn och eventuellt möjliggöra att framtidens processorer kan göras mindre. Memristor är en resistor med minnesfunktion, vilket man kanske skulle kunna lista ut från namnet. Komponenten kan även användas till datalagring och räknas till de icke-flyktiga medierna. Med det menas att datan finns kvar även om man stänger av strömmen. Memristor fungerar så att den "kommer ihåg" vilken spänning man körde på sist istället för att lagra data som elektrisk laddning. Resistansen kan sedan mätas och ändras inte bara för att man stänger av strömmen. Under förra veckan gjorde HP ett stort framsteg när det gäller memristor teknologi och en enhet skapades som kunde agera som både processor och minne. Med en sådan här komponent som inte behöver skicka instruktioner till en CPU kan den få användningsområden i alla från superdatorer till mobiltelefoner. Memristor är också snabbare än valigt flash-minne samt att det klarar av att hålla mer data. En enhet med memristor skulle också kunna göras till en äkta instant on-maskin utan risk att förlora data, vilket gör att man skulle slippa långsamma boot-tider. Tumnagel
39.4°
+
Samuel Paulsson
0