m

Blind man återfår lite syn med hjälp ny behandling
Ny optogenetisk behandling har utvecklats i över ett årtionde

Ett internationellt forskarlag har lyckats ge en blind man en liten del av sin syn tillbaka med hjälp av en behandling man har utvecklat i över tio års tid. Det handlar om en teknik som kallas för optogenetik där man använder ljus för att styra celler i levande vävnad. I försöken med optogenetik deltog en 56-årig man från Frankrike. Mannens syn blev dock långt ifrån återställd och han måste använda ett par särskilda glasögon för att kunna se något med det ögat där han delvis återfått synen. Efter behandlingen kan mannen till exempel se olika objekt och även de vita linjerna på övergångsställen. Ni kan kolla in lite exempel i videoklippet här nedanför. Forskarna är noga med att påpeka att det här än så länge inte är något som kommer att bota blindhet i stor skala men att det kanske kan vara en bit på vägen. Botond Roska som arbetar arbetar som hjärnforskare på University of Basel i Schweiz säger till Science News: "For now, all we can say is that there is one patient … with a functional difference. it’s a milestone on the road to even better outcomes." Tumnagel
55.4°
+
Wille Wilhelmsson
0
2013

Forskare har lyckats implantera falska minnen i möss
Inception på riktigt snart kanske?

Forskare på amerikanska MIT säger sig i en studie ha lyckats plantera in falska minnen hos möss. Detta gjorde man genom att först placera musen i en ofarlig miljö för att sedan flytta över musen till en annan miljö där musen blev utsatt för elstötar (bilden nedan). Samtidigt som detta skedde så ska man via en teknik som kallas för optogenetik [wiki], en teknik som går ut på att styra nervceller med ljus, fått musen att tro att den var kvar i den första, ofarliga miljön. När man sedan flyttade tillbaka musen till den ofarliga miljön (bilden ovan) så reagerade musen med rädsla vilket ska vara ett tecken på att forskarna lyckats implantera ett falskt minne i musens hjärna som gjorde att den nu uppfattade den säkra miljön som farlig. Att hjärnan ibland registrerar falska minnen är inget ovanligt och med den här studien så kan man kanske få svar på varför detta sker och vem vet, i framtiden kanske vi även kommer att få möjlighet att radera eller ersätta traumatiska minnesbilder hos människor. Det ligger nog rätt långt in i framtiden dock. Tumnagel
48.4°
+
Wille Wilhelmsson
0