m

Forskare: Glutenintolerans kan bero på vanligt virus
Inte säkert att det bara är genetiskt

Glutenintolerans har länge klassats som en genetisk åkomma där vissa människor helt enkelt inte tål gluten. Men nu har forskare kommit fram till att intoleransen egentligen kan vara orsakad av ett väldigt vanligt virus inom familjen Reoviridae där bland annat det mer kända Rotaviruset ingår. Reoviridae innehåller 87 olika grenar och de flesta av virusgrenarna är väldigt milda och också vanligt förekommande hos människor. Om forskningen visar sig stämma, att det faktiskt är ett virus som orsakar intoleransen, kan det innebära att det i framtiden kan bli möjligt att behandla intoleransen och även ta fram ett vaccin. Forskare har i tidigare studier misstänkt att det finns en koppling mellan viruset och intoleransen. Men det är först nu de, genom tester på möss, har lyckats bevisa att viruset faktiskt kan trigga sjukdomen. Om en infektion av viruset kan skapa intoleransen på egen hand eller om det även krävs genetiska faktorer behöver man forska vidare kring. För de drabbades hälsostatus spelar också in. Det säger forskaren Bana Jabri från Chicagos universitet. "This study clearly shows that a virus that is not clinically symptomatic can still do bad things to the immune system and set the stage for an autoimmune disorder, and for celiac disease in particular. However, the specific virus and its genes, the interaction between the microbe and the host, and the health status of the host are all going to matter as well." Tumnagel
49.2°
+
Emmy Zettergren
0