m

Grönlands is smälter snabbare än vad den gjort på 12.000 år
Kan vara helt borta om 1000 år

Forskare skriver i en nyligen publicerad forskningsrapport i Nature att Grönlands istäcke nu smälter snabbare än vad det har gjort de senaste 12.000 åren. Baserat på sina undersökningar tror forskarna att avsmältningen från Grönland kan leda till att världens havsnivåer höjs med mellan 2 - 10 centimeter till nästa århundrade om isen på Grönland fortsätter att smälta i den nuvarande takten. Mätningarna visar att Grönlands istäcke krympte mellan 10.000 - 7000 år sedan för att därefter börja växa sig större igen. På grund av den globala uppvärmingen har istäcket på Grönland återigen börjar krympa och skulle avsmältningen fortsätta i den här takten tror forskarna att all is på Grönland kan ha försvunnit om 1000 år. Andy Aschwanden, från Geophysical Institute på University of Alaska Fairbanks, säger i en kommentar till den senaste studien av det grönländska istäcket: "We are increasingly certain that we are about to experience unprecedented rates of ice loss from Greenland, unless greenhouse gas emissions are substantially reduced." Tumnagel
20.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Nu är Kebnekaises nordtopp Sveriges högsta punkt
Sydtoppen har krympt

Stockholms universitet har genomfört sin årliga mätning av Kebnekaises sydtopp och enligt deras prognoser kommer isen på toppen idag ha smält så mycket att Kebnekaises nordtopp nu är Sveriges högsta punkt. Det varma sommaren har gjort så att det har smält bort enormt mycket snö och is från Kebnekaise. 2 juli låg sydtoppen 2101 meter över havet medan den igår, den 31 juli, låg 2097 meter över havet. Gunhild Ninis Rosqvist är professor i geografi med inriktning på naturgeografi vid Institutionen för naturgeografi samt chef för Tarfala forskningsstation vid Kebnekaise och hon kommenterar avsmältningen i ett pressmeddelande: "Under den här tiden har alltså fyra meter snö och is smält bort, i snitt 14 cm per dygn. Det går väldigt fort nu. Resultatet av den varma sommaren kommer bli en rekordförlust av snö och is i fjällen. Prognosen är att sydtoppen från den 1 augusti kommer att vara lägre än Nordtoppen." Kebnekaises nordtopp består av rent berg och kan på grund av det inte bli mycket lägre. Nordtoppen ligger 2096,8 meter över havet. Tumnagel
34.5°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Världsarv hotas av klimatförändringarna
Mer än var fjärde område

Av de områden på jorden som klassats som världsarv hotas mer än var fjärde av klimatförändringarna. Det meddelar Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som är ansvariga för att övervaka världens världsarvsklassade naturområden som är drygt 200 till antalet. 29 procent av områdena klassas nu som allvarligt hotade medan sju procent klassas som kritiskt hotade. På tre år har antalet hotade platser ökat från 35 till 62. Områdena inkluderar bland annat korallrev och glaciärer. När det gäller glaciärernas avsmältning leder det inte bara till förändrade världsarvsområden utan avsmältningen minskar även vattentillgången för boende i området samtidigt som mark och vatten förorenas av tungmetaller som frigörs när isen smälter. Tumnagel
28.1°
+
Emmy Zettergren
0

Antarktis drabbades av stora ytsmältningar förra året
Ett steg i fel riktning

Förra året var ett extremt år vädermässigt sett. Dels på grund av ökade temperaturer generellt, dels på grund av en extra kraftig variant av naturfenomenet El Niño. Sammantaget ledde det till att Antarktis i de västra delarna under 2016 under flera dagar smälte på ytan. Enligt forskare tror man att det är El Niño som skickat varm luft upp mot Antarktis. Det är också den varma luften som fått ytan att smälta. Generellt orsakas avsmältningar av stigande värme från haven, men forskare säger att fenomenet ändå är ett tecken på att klimatet förändras vid sydpolen. Området som under några dagar smälte motsvarade 777.000 kvadratkilometer vilket kan jämföras med Sverige som är 447.000 kvadratkilometer stort. Tumnagel
23.9°
+
Emmy Zettergren
0

Arktis kan vara isfritt redan om 20 år
Forskare larmar igen

Klimatförändringarna fortsätter att eskalera och går allt snabbare. Nu larmar forskare igen och säger att Arktis kan vara isfritt under sommaren redan om 20 år. Det är mer än tio år tidigare än prognosen från FN:s klimatpanel. Forskarna säger också att Arktis kan vara mellan 6-12 grader varmare redan vid sekelskiftet. Rapporten kommer från Arktiska rådet som består av 90 forskare som samlat in data kring förändringarna som skett mellan 2011 och 2015. Förutom att isen just nu minskar i omfång minskar den även kraftigt i tjocklek. Totalt har tjockleken minskat med 65 procent mellan 1975 och 2012. Ett smältande Arktis innebär en hel del förändringar som kommer att märkas även på global nivå. Även om själva isen inte kommer att bidra till vattenhöjningar eftersom det handlar om havsis så kan avsmältningen snabba på uppvärmningen eftersom havet blottas. Havet absorberar i sin tur mer värme medan is reflekterar bort värmen. Det leder vidare till smältande glaciärer, exempelvis på Grönland, och när de smälter så höjs havsnivån. Den avsmältningen har redan börjat och eskalerar. Enligt den nya rapporten kommer havsytan att stiga med ytterligare 25 centimeter utöver de 0,5-1 meter som FN:s Klimatpanel förutspått. Även havsströmmarna påverkas när isen smälter vilket leder till förändrat väder i bland annat Skandinavien. Även ekosystemet förändras där vissa djur vinner på förändringarna och andra förlorar. Vad gäller just Arktis får isbjörnar, sälar och valrossar mindre plats att leva på medan exempelvis späckhuggare får större områden att ta sig an. Men förändringarna påverkar även vädret och temperaturen globalt vilket även förändrar de globala ekosystemen. Johan Kuylenstierna, chef på Stockholm Environment Institute som varit med och bidragit till rapporten, säger att vi måste börja anpassa oss till det nya klimatet. För även om koldioxidutsläppen minskar kraftigt och vi klarar av målen i Parisavtalet där temperaturhöjningen ska bli max 1,5-2 grader så kommer temperaturen på Arktis ändå att stiga med sex grader. Fortsätter vi som i dag med utsläppen hamnar temperaturökningen på runt 12 grader. Tumnagel
8.8°
+
Emmy Zettergren
0

Arktis höga temperaturer beror endast delvis på människan
Enligt ny studie

Att människor bidrar till klimatförändringarna är de flesta forskarna överens om. De extremt höga temperaturerna och den snabba isavsmältningen på Arktis har dock överraskat många klimatforskare. Medan prognoserna pekat åt just varmare temperaturer och mindre is har utvecklingen gått snabbare än förväntat. Nu kan en studie från forskare vid universitet i Kalifornien eventuellt förklara varför prognoserna slagit fel. Samtidigt som människorna ökar temperaturerna genom att tillföra koldioxid i atmosfären har naturliga skiftningar, enligt studien, gjort sitt till. Mellan 30 och 50 procent av den issmältning som skett sedan 1979 kan bero på naturliga skiftningar. Att människorna inte är ensamt skyldiga är dock en klen tröst. Faktum är ändå att människor enligt studien fortfarande ansvarar för mellan 50-70 procent av uppvärmningen. Dr Nathanial Johnson som är en del av forskarteamet har också sagt till The Independent att han hoppas att klimatförnekare inte tar det som ett tecken på att det är okej att fortsätta använda fossila bränslen. Faktum är fortfarande att isavsmältningen kommer att fortsätta förändra klimatet och att förändringarna väntas accelerera. Mindre is innebär att det finns mindre vita ytor som kan reflektera bort solens värme. “It would be unfortunate if this gets spun into a way that really sort of downplays the importance of anthropogenic forcing in this sea ice decline". Prognosen är med andra ord fortfarande att Arktis kan komma att bli helt isfritt inom några årtionden. Dr Johnson, forskare vid universitetet i Princeton, säger också att den mänskliga påverkan lär försvåra möjligheterna för isen på Arktis att återhämta sig. Tumnagel
36.0°
+
Emmy Zettergren
0
2012

Istäcket på Arktis nu mindre än någonsin
Sommarens avsmältning slog rekord

Sommarens avsmältning på Arktis nådde nya rekordnivåer och istäcket är nu mindre än det någonsin varit. Den 16 september täckte isen ett område på 3,4 miljoner kvadratkilometer. Det är hela 18% mindre än det tidigare rekordet som var från 2007. Att isen smält mycket mer och snabbare än tidigare år tros bero på att den mesta av isen är ny is som frusit till under vintersäsongen och som smälter snabbare än perma-isen som traditionellt sett har täckt Arktis. Forskare tror att avsmältningen av Arktis is nu är över för säsongen och förhoppningsvis fryser det på en del under vintersäsongen. Tumnagel
28.7°
+
Wille Wilhelmsson
0