m

Regeringen föreslår bredbandssatsningar på 2 miljarder
Sverige ska ha bredband i världsklass

Regeringen har presenterat ett förslag om att det ska satsas 2 miljarder kronor på att bygga ut bredband i Sverige fram till 2025. I ett pressmeddelande skriver man: "Sverige ska ha bredband i världsklass. Det är en förutsättning för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter och uppnå januariavtalets och regeringens ambitiösa bredbandsmål. Med regeringens förslag kan utbyggnadstakten av både fast och trådlöst bredband fortsatt vara hög och förbättras." Satsningen skulle innebära att det läggs 1,4 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad nästa år, 500 miljoner kronor under 2022 och 100 miljoner kronor mellan 2023 - 2025. Det nya förslaget ska inkludera utbyggnad av såväl fast som mobilt bredband och den föreslagna pengarna ska läggas till den summan som sedan tidigare avsatts för att bygga ut bredbandet i Sverige. I pressmeddelandet skriver regeringen att man under den innevarande programperioden (2014 - 2020) för bredbandsutbyggnad inom det så kallade landsbygdsprogrammet avsatt ca 4,45 miljarder kronor på bredbandsstöd. Dessa har primärt använts för utbyggnad av bredband i områden där det inte varit kommersiellt lönsamt att bygga ut detta. Tumnagel
66.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Regeringen skjuter till pengar till bredbandsutbyggnad
Efter att Jordbruksverket drog tillbaka dessa

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna beslutat att skjuta till de 200 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Sverige som Jordbruksverket beslutade sig för att stoppa förra månaden. Det var i mitten av april som Jordbruksverket meddelade att man skulle stoppa utbetalningarna av bredbandsstödet då man ansåg detta krävdes för att rädda myndighetens egna budget. Detta var något som möttes av massiv kritik, inte minst på grund av att beslutet togs mitt uppe i pandemin då många insåg vikten av en stabil och väl fungerande internetuppkoppling. My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, sa då till Computer Sweden: "Det är ett helt obegripligt beslut att ta. Mitt i coronautbrottet när många arbetar och studerar hemma och man ser behovet av en väl fungerande infrastruktur i hela landet så tar Jordbruksverket det här beslutet." I ett pressmeddelande skriver Regeringen att det handlar om en åtgärd för att förstärka den digitala infrastrukturen och skriver vidare: "Förslaget i extra ändringsbudgeten innebär att 202,8 miljoner kronor tillförs landsbygdsprogrammet för 2014 - 2020 för att säkerställa att tidigare avsatta budgetmedel för stöd för utbyggnad av bredband ska kunna betalas ut." Tumnagel
58.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Jordbruksverket stoppar bredbandsstöd till landsbygden
No 1000 mbits for you!

I går meddelade Jordbruksverket att de kommer stoppa stödet till bredbandsutbyggnad på landsbygden under resten av året. Stödet var för det så kallade landsbygdsprogrammet som skulle se till att Sveriges landsbygd skulle få vettiga internetuppkopplingar. Det innebär att ett tusentals hushåll på landsbygden nu kommer få fortsätta vänta lite på att få ner sin ping i Counter-Strike. Istället ska pengarna satsas på betesmarker och slåtterängar eftersom intresset där har varit mycket större än beräknat. Det innebär att just det stödprogrammet har fått ett underskott på 900 miljoner kronor och lett till att Jordbruksverket nu måste dra in 500 miljoner kronor från andra stödprogram. 200 miljoner kronor av dessa 500 miljoner var då tidigare öronmärkta till bredbandsstöd via landsbygdsprogrammet. Andra stödprogram som blivit av med sina pengar för resten av 2020 är Investeringsstöd till förnybar energi och Nya jobb på landsbygden. Tumnagel
13.1°
+
Frode Wikesjö
0
2019

200 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i nya budgeten
Nästan alla ska få bredband

Idag presenterade regeringen den nya vårändringsbudgeten och den innehöll bland annat 200 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Sverige. 100 miljoner avsätts för generell utbyggnad av bredband i Sverige medan ytterligare 100 miljoner avsätts till bredbandsutbyggnad genom satsningar som finns med i landsbygdspropositionen. Regeringens mål med satsningen på bredband i den nya budgeten är att 95 procent av alla svenska hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 megabit senast 2020 skriver DN. Tumnagel
56.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Trafikverket bidrar till bredbandsutbyggnad
Ska hjälpa till med Regeringens bredbandsmål

Regeringen meddelar idag att Trafikverket fått i uppdrag att ta fram en modell för hur de skulle kunna hjälpa till att bygga ut bredband i landsbygden. Regeringen har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s-lina senast 2020 och för att lyckas nå målet behöver Trafikverket leverera en plan för att underlätta utbyggnaden vid landsvägar. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson säger detta om uppdraget: - Med det här uppdraget från regeringen vill vi öka utbyggnadstakten av snabbt bredband på landsbygden. Trafikverket får nu tydliga direktiv att prioritera bredbandsutbyggnaden. Man behöver också utveckla bättre och effektivare metoder för att lägga ner fiber i våra grusvägar. Trafikverket ska senast 15 november i år komma med förslag på var linorna ska kunna byggas ner vid vägarna och 31 december ska Trafikverket ha kartlagt vilka vägar som är bäst lämpade för bredbandsutbyggnad. Trafikverkets specifika deadlines hittar ni här nere i faktarutan. Tumnagel
50.9°
+
André Stray
0
2016

Kanada anser att bredband är nödvändigt för livskvaliteten
Heja Kanada

Kanadensiska myndigheter har bestämt att alla invånare i landet ska ha tillgång till vettigt bredband. Målet är att det minsta folk ska ha är ett bredband som har 50 Mbps ned och 10 Mbps upp. Förutom det så anser den kanadensiska myndigheten för radio- och telekommunikation (CRTC) att alla bredbandsanvändare ska ha abonnemang med oändlig data. Merparten av de stora städerna i Kanada når redan dessa hastighetsmål men på andra, mer lantliga, ställen runtom i landet är det sämre. Därav satsar myndigheten nu ytterligare 750 miljoner dollar för att finansiera bredbandsutbyggnaden i områden som har sämre internet. CRTC hoppas att 90 procent av alla kanadensare vid 2021 ska ha tillgång till dessa nya minimumhastigheter. CRTC menar att tillgång till vettigt bredband är en nödvändig livskvalitet för kanadensarna och att det kommer stärka dem som invånare, skapare samt konsumenter. Tumnagel
80.4°
+
Frode Wikesjö
0

Staten lägger en miljard kronor på bredbandsutbyggnad på landsbygden
Bredband åt alla!

Ny Teknik skriver att regeringen omfördelar 150 miljoner kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet och att dessa pengar ska gå till utbyggnad av bredband på landsbygden. Sedan tidigare har regeringen budgeterat 850 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad på landsbygden vilket gör att det totalt nu alltså läggs en miljard på detta. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) skriver i ett pressmeddelande: " Med bredbandsmiljarden kan vi ta ytterligare steg mot att ha tillgång till bredband i hela landet, inte bara i de stora städerna och det är precis lika viktigt som när vi en gång elektrifierade Sverige." Totalt läggs det cirka 12 miljarder om året på att bygga bredband i Sverige och det är näringslivet som står för majoriteten av dessa investeringar. De kommersiella satsningarna når dock sällan ut i glest befolkade områden och det är det statens "bredbandsmiljard" ska gå till. Tumnagel
78.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Ny lag skall ge fler bredband
Bredband får rätt att leecha på andras grävande

Regeringen kommer den 1 juli införa en ny lag som sannolikt kommer kapa kostnaden för utbyggnaden av bredbandet i Sverige. Den stora kostnaden för bredbandsutbyggnaden är nämligen grävkostnader och med denna nya lag planerar man att sänka dessa kostnader genom samordning med andra befintliga kanaler. Detta innebär att när andra företag gräver för sina egna grejer (typ Vattenfall eller liknande) så säger denna nya lag att de som lägger bredband får möjlighet att utnyttja situationen så man slipper gräva flera gånger. I samband med det så sätter Regeringen av 3,25 miljarder kronor inom landsbygdprogrammet för att bygga ut just bredbandet i glesbygden. Dessa satsningar genomför man för att försöka nå målet att att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2020. Tumnagel
76.4°
+
Frode Wikesjö
0

PTS vill ha en fördubbling av bredbandsbidraget för bredband på landsbygden
Ytterligare fyra miljarder kronor för att fixa fiber till "alla" i Sverige

Post- och telestyrelsen, PTS, har gjort en bedömning av hur mycket det kommer att kosta för att förse Sveriges landsbygd med fibernät och de anser att dagens bredbandsbidrag från staten inte kommer att räcka på långa vägar till detta. PTS säger att att det kommer att krävas ytterligare fyra miljarder utöver statens bredbandsbidrag för att koppla upp landsbygden mot ett fibernät. Det handlar alltså om över en fördubbling av de 3,25 miljarder kronor som staten har anslagit för bredbandsutbyggnad i Sverige för perioden mellan 2014 - 2020. Man räknar med att det finns runt 625.000 hushåll på den svenska landsbygden, det vill säga hushåll som ligger utanför en tätort, och av dessa har cirka 10 procent möjlighet att koppla upp sig mot ett fibernät idag. Tumnagel
80.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2015

Miljöpartiet föreslår skatt på bredband
En del av deras nya kulturpolitik

En skatt på bland annat bredband för att finansiera nya kultursatsningar. Det är ett av Miljöpartiets förslag på ny kulturpolitik som presenterats i dag. Partiet anser att Sverige måste göra fler kultursatsningar genom exempelvis obligatoriska estetiska ämnen på gymnasienivå samt att reklam ska förbjudas i kollektivtrafik och istället ersättas med poesi. Man föreslår även att Utbildnings- och Kulturdepartementet slås ihop till ett Bildningsdepartement som ska stärka kulturens roll både i skolan och samhället. För de kulturarbetare som finns i landet, där många är arbetslösa, föreslås en utbyggnad av så kallade konstnärsallianser där alla professionella skådespelare, dansare, konstnärer, filmarbetare och musiker ska kunna få ersättning i upp till tre år om de inte har någon annan försörjning. Finansieringen för satsningarna ska ske via skatter där Miljöpartiet anger att "någon form av bredbandsskatt ska införas och samtliga internetaktörer som verkar kommersiellt i Sverige måste kunna beskattas i landet". Om det hela går igenom återstår att se då förslaget först ska upp i partistyrelsen. Arbetsgruppen siktar dock, enligt svt.se, på att lägga en proposition till partikongressen nästa sommar. Någon som direkt reagerat på förslaget är Anders Åkesson (c) som är infrastrukturpolitisk talesperson och som säger att skatter på bredband kommer att hämma utvecklingen av bredbandsutbyggnaden. Önskemål om att införa bredbandsskatt är dock ingen ny idé. Det har föreslagits tidigare, bland annat av socialdemokraterna, i samband med diskussioner om fildelning. Tumnagel
-226.9°
+
Emmy Zettergren
0
2010

Sverige mest uppkopplat i världen
Enligt World Economic Forum

För inte så länge sedan kom Connectivity Scorecards rapport om att Sverige är bäst i världen på att använda teknik och igår släppte World Economic Forum sin rapport "The Global Information Technology Report 2009-2010" där det faststlogs att Sverige även är mest uppkopplat i världen. World Economic Forum har analyserat data från 133 länder och kommit fram till att den ekonomiska och nätverksmässiga infrastrukturen i Sverige slår de övriga undersökta länderna även om det inte skiljer mycket mellan Sverige och tvåan Singapore. På tredje plats hittar vi våra grannar Danmark och på fjärde plats hittar vi ytterligare ett europeiska land, Schweiz. USA har halkat ned till femte plats vilket främst beror på att de har en lägre grad av bredbandsutbyggnad och mobilt internet än länderna som placerade sig före dem. Tumnagel
42.0°
+
Wille Wilhelmsson
0