m

Regeringen föreslår skatt för att elda sopor
För att uppmuntra till bättre återvinning

Sopor som bränns resulterar i utsläpp av koldioxid. Nu vill Regeringen med ett nytt förslag uppmuntra till bättre sopsortering och återvinning genom att beskatta de företag som bränner sopor för att använda det som bränsle till el- och värmeproduktion. Enligt förslaget ska skatten ligga på 100 kronor per ton avfall som tas emot. Dessutom föreslås en skatt på 50 kronor per kilo kväveoxid som släpps ut från en förbränningsanläggning. Enligt Ny Teknik ska den skatten ersätta dagens system för kväveoxidavgifter. Enligt utredaren Petter Classon som jobbat med utredningen lär dock inte en skatt hjälpa till att sänka utsläppen av koldioxid. Problemet ligger i att sopsorteringen inte sköts ordentligt i början av kedjan, det vill säga hos företag eller privatpersoner. Att beskatta de som tar hand om avfallet har enligt Petter Classon ingen effekt. Utredarna har dock fått direktiv om att lämna ett förslag och har därför även gjort det. Ny Teknik har även pratat med Cementa som bränner sopor för att producera el till anläggningen. Enligt dem skulle skatten motsvara 5-6 procent av deras omsättning. De säger också att de tack vare förbränningen av sopor kunnat fasa ut kolkraften. Tumnagel
47.1°
+
Emmy Zettergren
0

Återvinningsföretag misstänks för fusk
Skickade återvinningsbar plast till förbränning

Under flera år ska sorterad och återvinningsbar plast ha eldats upp istället för att ha återvunnits. Det säger företaget FTI som ansvarar för förpackningsinsamlingen i Sverige. Nu misstänks återvinningsföretaget Swerec för fusk. Enligt FTI och deras norska motsvarighet ska Swerec ha skickat tiotusentals ton sorterad och återvinningsbar plast till fabriken Cementa på Gotland där den eldats upp. I redovisningen ska det dock stå att plasten har återvunnits. Swerec ska ha lovat att återvinna 80 procent medan endast 35 procent återvinns i praktiken. Fusket ska ha upptäckts redan hösten 2015 medan transporterna fortsatt även efter upptäckten. Swerec själva säger dock att den plast som skickats till Gotland endast varit plast som inte har gått att återvinna. Enligt Cementas egna statistik handlar det år 2014 och 2015 om 50 000 ton plast. Under 2016 ska det ha handlat om 18 000 ton plast. Anders Jansson, marknadsdirektör på HC Miljö AB, ett systerbolag till Cementa AB säger dock till DN att de utgår från att fabriken endast får plast som av någon anledning inte kan återvinnas. Han säger också att de själva har svårt att kontrollera om det stämmer. –Vi tar emot plastavfall från förpackningsinsamlingen. Det handlar om plast som Swerec av någon anledning väljer att inte materialåtervinna. Plasten lämpar sig väl till vår ugn eftersom det ger oss en hög energinivå. – Jag förutsätter att Swerec endast levererar sina restprodukter till oss, men det är tyvärr svårt för oss att kontrollera. Vi litar på dem. Tumnagel
1.7°
+
Emmy Zettergren
0