m

Bahnhof kommer att följa den nya datalagringlagen
Men kommer inte att lämna ut data till "upphovsrättsmaffian"

Igår trädde Sveriges nya datalagringslag LEK (Lagen om Elektronisk Kommunikation) i kraft i Sverige och den innebär att operatörer måste lagra uppgifter om sina kunder datatrafik under minst tio månader. Det är med andra ord inte helt olikt EU:s datalagringsdirektiv som skrotades 2014 och 2017 tvingades även Sverige sluta med så kallad generell datalagring. Den svenska internetoperatören Bahnhof är den operatör som vanligtvis fajtas mest högljutt när det handlar om datalagring av kunddata med hänvisning till kundernas integritet. Nu säger dock Bahnhof att man kommer att följa LEK och spara kunddata om sina kunder i tio månader. Man säger dock att denna data bara kommer att göras tillgänglig för myndigheter som vill ta del av denna enligt LEK. På Facebook skriver Bahnhof: "Bahnhof har tidigare visat på brister i det ”nya” datalagringsdirektivet, men vi kommer att följa lagen och införa datalagring från den 1 oktober - och vi kommer att göra det på ett mycket kassaskåpssäkert sätt. Alla Bahnhofkunder kan vara säkra på att deras kunddata ligger i säkert förvar hos oss, att vi raderar efter 10 månader och att vi aldrig kommer att lämna ut uppgifter i annat fall än i enlighet med LEK (Lagen om Elektronisk Kommunikation)." Det innebär att polis och andra enbart kan kräva att få ut information om Bahnhofs kunder om det gäller brottslighet som faller in under LEK. Det vill säga att civilrättsliga mål där till exempel upphovsrättsinnehavare vill ha tillgång till kunddata för att sätta dit fildelare kommer att nekas detta. Bahnhof skriver till och med uttryckligen i ett Facebook-inlägg att man inte kommer att dela med sig av datan till "upphovsrättsmaffian": Tumnagel
75.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Idag börjar den nya datalagringslagen att gälla
Trots kritik från flera instanser

Idag börjar sveriges nya datalagringslag att gälla och det är en lagstiftning som är tänkt att ersätta det så kallade datalagringsdirektivet som EU ogiltigförklarade 2014. Detta brydde sig inte Sverige så mycket om utan försökte fortsatt tillämpa detta ända fram till 2017 då svenska Kammarrätten till slut underkände den svenska datalagringen med hänvisning till EU:s beslut. Att datalagringsdirektivet föll var för att det tillät generell datalagring vilket ansågs strida mot mänskliga rättigheter. Operatörer har vittnat om att man fått tusentals förfrågningar i månaden från polisen, inte sällan i skatteärenden, och alltså inte bara den typen av grov brottslighet, till exempel terrorism, som det var sagt att direktivet skapades för. Enligt regeingen så ska den nya datalagringslagen inte tillåta generell datalagring men enligt de som satt sig in i lagen så handlar det om marginella förändringar och att operatörer fortsatt kan komma att tvingas genomföra generell datalagring. Något som antagligen betyder att även den här versionen av datalagringslagen så småningom kommer att hamna i EU-domstolen och då antagligen även underkännas där misstänker en del bedömare. Aftonbladet skriver att även tunga remissinstanser som Svea hovrätt, Hovrätten för övre Norrland och de juridiska fakulteten vid Stockholms och Göteborgs universitet har påpekat likheterna mellan den nya datalagringslagen och det skrotade datalagringsdirektivet. Tumnagel
3.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Bahnhof måste lämna ut uppgifter
Förvaltningsrätten slår fast

Förvaltningsrätten i Stockholm slår nu fast att internetleverantören Bahnhof måste lämna ut uppgifter om sina kunder till polisen när polisen hör av sig. Bahnhof har tidigare motsatt sig datalagringsdirektivet och i samma veva vägrat att lämna ut abonnemangsuppgifter som polisen har velat ha. De kan gå med på att lämna ut uppgifter men bara om polisen misstänker grov brottslighet. Polisen anmälde då Bahnhof till Post- och telestyrelsen och fick rätt. Beslutet överklagades men Förvaltningsrätten står alltså på polisens sida. Tumnagel
-57.8°
+
Bobby Green
0
2017

Kammarrätten underkänner datalagring
Går på EU-domstolens linje

I en dom från förra året gjorde EU-domstolen klart att Sverige inte kan tvinga operatörer att datalagra enligt det så kallade Datalagringsdirektivet och det var något som Kammarrätten idag höll med dem om. Kammarrättens beslut upphäver en gång för alla Post- och Telestyrelsens beslut som ansåg att Tele2 skulle lagra trafikuppgifter från sina kunder enligt det så kallade Datalagringsdirektivet. Kammarrättens beslut gäller givetvis även för alla andra svenska operatörer var av flera slutade datalagra enligt Datalagringsdirektivet redan efter EU-domstolens dom i december förra året. Då det nu inte finns några gällande regler för hur trafikuppgifter och annan data gällande operatörernas kunder ska lagras har regeringen beställt en snabbutredning om detta och den ska vara klar 8 oktober. Poliser kommer under den tiden fortsatt kunna begära att operatörer lagrar trafikuppgifter från personer som de misstänker är inblandad i grov brottslighet. Tumnagel
71.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Bahnhof vill lagra IP-adresser i max 12 timmar
Minskar lagringstiden ännu mer

Efter att det igår blev känt att den danska advokatbyrån Njord Lawfirm registrerar svenska IP-adresser som de anser fildelar filmer olovligen meddelar idag den svenska internetleverantören Bahnhof att man kommer att försöka minska tiden man lagrar IP-adresser ännu mer. Idag sparar Bahnhof sina kunders IP-adresser med tillhörande information i 24 timmar men företagets VD Jon Karlung säger att målet är att minska denna tid till 12 timmar. Att radera dem omgående säger Karlung inte är möjligt då man behöver denna information för att felsöka i sitt nät om det skulle uppstå något problem: "Rent tekniskt behöver vi spara IP-adresser en viss tid för att hinna felsöka om det uppstår problem i nätet eller hos kunden. Därför kan vi aldrig nå nollpunkten. Men vi kan pressa lagringstiden nedåt." Enligt det nu mer eller mindre skrotade datalagringsdirektivet var internetleverantörer tvungna att spara IP-adresser med tillhörande information i minst sex månader. Sedan det upphörde gälla har polisen och andra uttryckt frustration över att de inte längre kan ta del av dessa uppgifter och säger att en del brott därför inte kommer att gå att lösa. På grund av detta har regeringen påbörjat en utredning om ett förslag till ett nytt datalagringsdirektiv och denna utredning ska vara klar 8 oktober. Tumnagel
85.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Regeringen ska snabbutreda ny lag om datalagring
Utan datalagring försvåras polisens arbete

Efter det att EU i slutet av förra året beslutade att Sverige inte kunde tvinga svenska operatörer att lagra data om sina kunder har nu regeringen beslutat att snabbutreda ett förslag till en ny datalagringslag rapporterar SVT Nyheter. Anledningen till detta är främst att polisen och andra myndigheter anser att deras arbete försvåras om inte operatörerna lagrar data om vad deras kunde pysslar med på nätet. Som exempel tar polisen upp barnpornografibrott och polisen Andreas Pallinder säger till SVT Nyheter: "Förra året var vi ute på 61 husrannsakningar angående misstänkta barnpornografibrott. Om vi tittar på de ärendena nu så kan vi konstatera att vi var beroende av operatörernas hjälp i 50 procent av fallen. Det betyder att vi i hälften av de ärendena inte hade kunnat gå vidare. Vi pratar om eventuella misstänkta övergrepp som kan fortsätta." Inrikesminister Anders Ygeman anser att Sverige behöver en ny datalagringslag snabbt och säger: "Polisen och säkerhetspolisen behöver de här uppgifterna från operatörerna för att genomföra sina utredningar. Därför kommer vi på regeringssammanträdet imorgon att tilllsätta en utredning för att så snabbt som möjligt få en ny lag på plats." Ygeman medger dock att den gamla datalagringslagen haft för dåligt skydd för den personliga integriteten och att en eventuell ny lag måste ha starkare spärrar för denna och för rättssäkerhetens skull. Det verkar handla om en enmansutredning och denna ska genomföras av före detta lagmannen Sigurd Heuman som ska presentera ett förslag till ny datalagringslag 8 oktober. Tumnagel
16.8°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Barnporrbrott kan bli svårare att utreda om generell datalagring slopas
Polisen inte nöjda med EU:s dom

Efter EU-domstolens beslut att Sverige inte kan kräva en generell datalagring från internet- och telekom-operatörer oroar sig polisen och andra intresseorganisationer för att det nu kan bli svårare att utreda barnporrbrott. Anders Ahlqvist är IT-brottsexpert på polisens nationella operativa avdelning (Noa) och han säger till TT att EU:s dom är ett hårt slag mot mot polisens utredningsmöjligheter: "Vi får till exempel 600 underrättelser i månaden från en amerikansk samarbetsorganisation som kämpar mot barnpornografi. Då får vi en fillista och vi kan se vilka filer som hanterats av någon med en viss ip-adress. När vi konstaterat att det rör sig om barnporr har vi kunnat gå till operatören och spåra vem som hade ip-adressen och den vägen stängs nu." Polisen kommer antagligen fortsatt ha möjlighet att begära så kallad "riktad datalagring" när man misstänker någon för grövre brott men Ahlqvist anser inte att detta räcker och säger: "Om man ska starta en lagring mot en viss person syftar den framåt. All historik kommer ju vara borta och det är den som är intressant." Tumnagel
28.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Tele2 slutar lagra trafikdata
Efter kammarrätten upphävde tvånget

Tidigare i veckan så meddelade EU-domstolen att Sverige inte kan tvinga internet- och teleoperatörer att lagra data om sina kunder. Så efter detta förhandsbeskedet slutar nu även Tele2 att lagra trafikdata från kunderna. I ett pressmeddelande hade Stefan Backman, chefsjurist på Tele2, detta att säga om det hela: Det är positivt att kammarrätten så skyndsamt agerar i enlighet med EU-domstolens dom. Vi ser nu fram emot en ny lagstiftning som tillgodoser både den personliga integriteten och brottsbekämpande myndigheters möjlighet att göra sitt jobb Telenor har sedan tidigare beslutat att göra samma sak. Tumnagel
73.6°
+
Frode Wikesjö
0

PTS kommenterar EU:s datalagringsdom
Kammarrätten ska avgöra vad riktad lagring innebär

Efter gårdagens dom i EU-domstolen, som antagligen innebär att Sverige kommer att få skrota det så kallade Datalagringsdirektivet, så kommenterar nu Post- och Telestyrelsen (PTS) domen. Till Ny Teknik säger Staffan Lindmark, som är jurist på PTS: "Vi har väntat på ett besked i den här viktiga frågan, och det är bra att vi har fått klarhet i den." Nu kommer kammarrätten få avgöra exakt hur domen från EU-domstolen ska tolkas i framtiden. Det verkar dock redan nu någorlunda klart att den generella övervakningen som skulle tvinga internet- och teleoperatörer att lagra alla kunders aktiviteter inte kommer att bli av. Det är antagligen frågan om så kallad "riktad lagring", det vill säga övervakning av specifika personer, områden eller liknande som kommer att bli den största knäckfrågan för kammarrätten och Lindmark säger att det i dagsläget inte finns något tydligt svar på den frågan. Tumnagel
44.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Sverige kan inte tvinga operatörer till generell datalagring
Dom från EU i dag

I en dom från EU-domstolen idag står det klart att Sverige inte kan tvinga internet- och teleoperatörer att lagra data om sina kunder. Den generella datalagringen som PTS ville att operatörerna skulle lagra om sina kunder innefattade bland annat vem kunden kommunicerade med, var detta pågick samt vilka tidpunkter det skedde. Operatörer kan dock tvingas att datalagra uppgifter om specifika kunder när polisen misstänker att dessa är inblandade i grov brottslighet. Då ska det dock tydligt framgå vilka personer som ska övervakas och hur länge detta ska ske. Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik på Stockholms Universitet, säger till Sverige Radio: "Datalagringen som skett i Sverige går ut på att man vet inte vad som kommer hända och då lagrar man allt. Men det principiella här är att man säger att det måste vara specifika personer, ett område eller kanske en teknik. Inte att det tickar på för alla medborgare. Det är ett grundskott mot den allomfattande datalagring som vi har i Sverige i dag." Tumnagel
125.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

iPhone sparar din samtalshistorik på iCloud i fyra månader
Kan vara bra att veta

Det ryska säkerhetsföretaget Elcomsoft har upptäckt att iPhone automatiskt skickar telefonens samtalshistorik till Apples molntjänst iCloud om iPhone-användaren har aktiverat iCloud. Detta görs för att en iPhone-användare ska kunna kolla missade och uppringda samtal på samtliga iOS-apparater där användaren är inloggad med samma Apple-ID. Det handlar med andra ord om något som Apple gör för att underlätta för iOS-användare. De som tycker det är extremt viktigt att samtalshistoriken inte lagras utanför den egna telefonen kan även radera samtal i samtalshistoriken och då raderas de även på iCloud. Samtalshistoriken lagras på iCloud i fyra månader och det som lagras är vilket nummer som ringdes samt tid, datum och hur länge samtalet pågick. I sammanhanget kan nämnas att enligt EU:s så kallade Datalagringsdirektiv så ska telekomoperatörer lagra samma uppgifter samt platsen från var samtalet gjordes i sex månader. Att Apple typ gör samma sak är med andra ord inte en så stor sak som många vill få det att framstå som. Uppgifterna är antagligen betydligt mer skyddade hos Apple än hos operatörerna med misstänker jag. Tumnagel
28.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

EU anser att svenska operatörer fortsatt bör lagra data om samtalstrafik
Ska dock bara gälla allvarliga brott

Igår lämnade en av EU-domstolens generaladvokater ett första yttrande gällande den rättstvist som pågår mellan Tele2 och Post- och telestyrelsen PTS. Det handlar om det så kallade datalagringsdirektivet som innebär att operatörer är skyldiga att lagra data om samtalstrafik i sina nät. Tele2 anser att man inte behöver göra detta längre då EU tidigare har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet. PTS å sin sida anser att operatörer fortsatt är skyldiga att lagra data om samtalstrafik enligt svensk lag. EU-domstolens generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe säger i sitt yttrande att de svenska reglerna mycket väl kan vara förenliga med EU-rätten vilket innebär att operatörer fortsatt ska vara skyldiga att lagra data. Saugmandsgaard Øe anger dock kraven på datalagring ska vara proportionerliga gentemot ett demokratiskt samhälle samt att datalagring enbart är motiverat när det gäller grövre brottslighet. Frågan kommer slutligen att avgöras i EU-domstolen senare i år. Många länder i EU har redan slopat reglerna gällande datalagring men Sverige och Storbritannien vill fortsatt att reglerna ska gälla och hänvisar detta beslut till att det ska bli enklare att bekämpa brott. Tumnagel
13.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Förvaltningsrätten stoppar Bahnhofs vite
Internetoperatören kommer att fortsätta skicka ut sin blankett

I slutet av förra månaden krävde Post- och Telestyrelsen PTS att internetoperatören Bahnhof skulle förse polisen med de uppgifter de krävde om Bahnhofs kunder oavsett vilken typ av brott polisen utredde. Detta är något Bahnhof har vägrat då man anser att kunduppgifter enbart ska lämnas ut när det handlar om allvarligare brott som till exempel terrorbrott, barnpornografibrott, mordbrand och spioneri. PTS beslutade om att Bahnhof skulle betala vite på fem miljoner kronor om man inte lämnade ut de uppgifterna polisen begärde men detta har nu Bahnhof överklagat till förvaltningsrätten som nu har stoppat PTS krav på vite temporärt. Detta betyder inte att frågan är avgjord men förvaltningsrätten vill ge de båda parterna mer tid att föra fram sin talan. Bahnhof skriver i ett pressmeddelande att man kommer att fortsätta skicka ut sin blankett som skiljer mellan allvarliga och mindre allvarliga brott om polisen kommer att begära in uppgifter om deras kunder. Jon Karlung, vd, Bahnhof, kommenterar Förvaltningsrättens beslut: "En otroligt viktig delseger. Det märks att domstolen läst och begrundat våra argument. Jag tror att vi i slutändan kommer att vinna det här. Datalagring av integritetskänsliga uppgifter ska enbart tillämpas på allvarlig brottslighet." Tumnagel
135.7°
+
Wille Wilhelmsson
0
2015

Hård kritik mot regeringens Datalagringsutredning
Anses vara en partsinlaga av tunga instanser

I mars presenterade regeringens utredare, den förre Rikspolischefen Sten Heckscher, en rapport om det så kallade Datalagringsdirektivet där han anser att direktivet är berättigat och att datalagringen bör fortsätta som tidigare men nu får denna rapport hård kritik från flera tunga instanser skriver IDG. Under sommaren har flera aktörer fått ta del av och lämna sina synpunkter på rapporten och bland annat Advokatsamfundet, IT&Telekomföretagen samt Stiftelsen för internetinfrastruktur är väldigt kritiska till rapporten som man anser inte tar någon hänsyn till användarnas integritet. Advokatsamfundet beskriver rapporten som en "en partsinlaga för de polisiära intressena" och Anne Ramberg, Advokatförbundets generalsekreterare, skriver: "Advokatsamfundet finner att Datalagringsutredningen endast haft ett begränsat intresse av den personliga integriteten och hur allmänheten upplever övervakningen." Även inom regeringen finns skilda åsikter om datalagringslagen vara eller inte vara och miljöpartets it-politiska talesperson Anders Schröder anser att lagen bör försvinna medan Socialdemokraterna och inrikesminister Anders Ygeman (S) anser att lagen fungerar bra och att den bör vara kvar med vissa smärre förändringar, något som går helt i linje med Heckschers rapport skriver IDG. Tumnagel
56.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Brittisk dom blir slagträ i frågan om datalagringsdirektivet
Datalagring anses inte vara förenlig med EU-rätten

Den juridiska striden angående det svenska datalagringsdirektivet tar inte semester och nu åberopar de svenska teleoperatörerna ett brittisks domslut där man inte ansåg att datalagring är förenligt med EU-rätten. Nu hoppar de svenska operatörerna att även Sverige ska gå på samma linje som man gjort i Storbritannien och Tele 2:s chefsjurist Stefan Backman säger till TT: "Det är en väldigt tydlig dom där domstolen konstaterat att den här typen av lagstiftning, som den svenska lagstiftningen tillhör, står i strid med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter." PTS som är Tele2:s motpart i det pågående målet angående det svenska datalagringsdirektivet i EU-domstolen vill inte kommentera den brittiska domen utan inväntar EU-domstolens utslag. Tumnagel
73.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Skatteverket jagar skattesmitare via deras mobiltrafik
Vill veta om personer befunnit sig i Sverige

Skatteverket har efter Polisen, SÄPO samt Tullen tornat upp som en av de myndigheterna som kräver ut mest datauppgifter från mobiloperatörerna. DN skriver att man gör detta för att komma åt skattesmitare då man primärt vill veta om vissa personer har befunnit sig i Sverige under vissa tidpunkter och baserat på det avgöra om personen ska beskattas i Sverige eller räknas som skriven utomlands. Skatteverket ska ha begärt ut personuppgifter bakom teleabonnemang, kompletta samtalslistor samt kopior av fakturor. I många fall har operatörerna vägrat och hänvisat till att det rör sig om såpass känsliga uppgifter att det krävs fängelsestraff på minst två år för att uppgifterna ska lämnas ut. I några fall har operatörerna och Skatteverket även dragit det hela till domstol och i några fall ska operatörerna blivit tvingade att lämna ut de efterfrågade uppgifterna till Skatteverket. Det finns idag inga uppgifter på hur ofta Skatteverket begär ut information från operatörerna och det finns heller inget regelverk, till skillnad från när till exempel polisen begär ut uppgifter, om hur allvarligt skatteärendet måste vara för att operatörerna ska tvingas lämna ut uppgifter till Skatteverket. Tumnagel
27.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Bahnhof vill begränsa polisens tillgång till trafikdata
Stryper tillgången av uppgifter man lämnar ut

Den svenska internetoperatören Bahnhof har som bekant varit en aktiv motståndare till det svenska Datalagringsdirektivet och nu meddelar man att man kraftigt vill begränsa polisens tillgång till uppgifter om privatpersoners trafikdata. Bahnhofs VD Jon Karlung säger att man bara kommer att lämna ut trafikdata om det gäller grov brottslighet och säger vidare: "Det är alldeles för lätt att begära ut datalagrade uppgifter och information från operatörerna på ett slentrianmässigt sätt. Motmedlet är att man isolerar de uppgifter som man måste lagra. Vi har rådgjort med vår jurist som säger att det fungerar och är ganska exakt i linje med vad EU-domstolen sade i sitt domslut förra året." Det framgår inte exakt hur Bahnhof rent tekniskt har tänkt att sig att det hela ska fungera men TT beskriver Bahnhofs system så här: Bahnhof kommer bara att spara de uppgifter som lagen kräver, till exempel om vem som haft en viss ip-adress vid ett visst tillfälle, i ett särskilt system och radera all liknande information i de övriga datorsystemen. Systemet sägs vara klart att ta i drift till sommaren och Karlung tror att flera andra internetoperatörer kommer att implementera liknande system. Tumnagel
124.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Myndigheternas övervakningskrav på operatörerna har ökat enormt
Tele2 "rasar"

Trots frågetecknen som uppstod i och med att EU ogiltigförklarade det svenska Datalagringsdirektivet så fortsätter polis och myndigheter att begära ut uppgifter från operatörerna i en allt större omfattning. SvD skriver att myndigheternas förfrågningar till operatörerna har ökat från cirka 1.500 stycken till 10.000 i månaden bara det senaste halvåret och detta är något som Tele2 Sveriges vd Thomas Ekman tillsammans med chefsjuristen Stefan Backman nu starkt kritiserar. I en debattartikel på DN skriver man bland annat: "En stor mängd av de förfrågningar vi får är masstömning, där man vill tömma en basstation på all information. Vi tar upp det här nu eftersom tendensen om större förfrågningar blir vanligare och mindre avgränsade. Man begär inte bara uppgifter under en viss tid utan lång tid innan och lång tid efter att något hänt. Vi vill upplysa om att det sker en slentrianmässig förfrågan. Det som frågas är platsinformation, var man befinner sig och var den som man ringt till befunnit sig. Och sen är det mycket samtalslistor." Tele2 uppger att man tillmötesgår myndigheterna i 90% av förfrågningarna och när man stoppar något handlar det om förfrågningar där man anser att det saknas grund eller brottsmisstanke och är en slumpmässig förfrågan. Tumnagel
-19.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Bahnhof kan ta extra betalt för kunder som vill bli datalagrade
Senaste given i företagets "krig" mot datalagringsdirektivet

Förra månaden började internetleverantören Bahnhof att erbjuda sina kunder gratis anonymisering av sin datatrafik för att på så sätt kunna runda det omtvistade svenska datalagringsdirektivet men nu funderar man på att ta det hela ett steg längre. IDG.se skriver att Bahnhof eventuellt kommer att börja ta mer betalt för de kunder som inte slår på anonymiseringstjänsten och fortsatt vill datalagras enligt datalagringsdirektivet. Då det kostar Bahnhof och andra internetoperatörer att datalagra säger företagets VD Jon Karlung till IDG: "Om det är tillräckligt många som vill ha den här tjänsten kan man kan tänka sig en modell där det blir så att vi tar betalt för den som vill ha datalagring, att de som vill bli datalagrade får betala extra." Han tillägger dock att det egentligen inte handlar om kostnadsfrågan utan mer om den övergripande principfrågan om datalagringsdirektivet. Idag har runt 20.000 av Bahnhofs kunder slagit på den nya anonymseringstjänsten vilket sägs vara runt 15 procent av deras kunder skriver IDG.se. Tumnagel
91.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Filmbolag vill ha kundinformation från svenska internetleverantörer
Ska ha delat filmen Non-stop

Det amerikanska produktionsbolaget Check Entertainment kräver nu att några av Sveriges största internetleverantörer lämnar ut uppgifter om svenska kunder som man säger ska ha fildelat Liam Neeson-filmen "Non-stop". Det handlar om tolv stycken kunder hos Com Hem, Bredbandsbolaget, Banhof, Telia Sonera samt Telenor som nu krävs på kunduppgifter av Check Entertainment. Det är det tyska "jaga fildelare"-företaget Excipio som identifierat tolv stycken svenska IP-adresser från vilken Non-stop ska ha fildelats och man anser nu att kunderna bakom dessa IP-adresser har brutit mot upphovsrättslagen. Check Entertainment har via sitt svenska advokatombud skickat in sina krav till tingsrätten och det är nu upp till dem att avgöra om leverantörerna ska tvingas att lämna ut uppgifter om sina kunder. Bahnhofs VD Jon Karlung säger dock till Dagens Media att Bahnhof inte kommer att kunna lämna ut några uppgifter då man avbröt datalagringen efter det att EU ogiltigförklarade det svenska Datalagringsdirektivet tidigare i år: " Vi har ingen sådan data. Vi stängde av datalagringen samma dag som EU-domen kom." Tumnagel
-11.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Tele2 överklagar datalagringsdirektivet
Vill veta om det är giltigt

Igår skrev vi om att operatören Bahnhof hotades med miljonvite om man inte började datalagra och idag överklagar en annan operatör, Tele2, beslutet om att de ska tvingas datalagra till kammarrätten. Trots att EU-domstolen har ogiltigförklarat det svenska datalagringsdirektivet så anser svenska myndigheter att svenska operatörer fortsatt ska registrera och lagra sina kunders uppgifter om vem de kommunicerar med via mail, sms samt telefon, när de gör det och var de befinner sig när det gör det. Tele2 har tidigare överklagat datalagringsdirektivet till förvaltningsdomstolen men de meddelade för två veckor sedan att Tele2 måste fortsätta datalagra. När man nu överklagar till kammarrätten vill man få kammarrätten att inhämta ett förhandsbesked från EU-domstolen som kan avgöra om det svenska datalagringsdirektivet är gilltigt eller inte skriver Computer Sweden. Tumnagel
99.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

PTS hotar Bahnhof med miljonböter om man inte börjar datalagra
Sista av de stora operatörerna som fortfarande vägrar

I ett pressmeddelande skriver internetoperatören Bahnhof att Post- och telestyrelsen, PTS, hotar företaget med ett vite på fem miljoner kronor om man inte börjar datalagra sina kunders trafikuppgifter inom en månad. Bahnhof är den sista av de större internetoperatörerna i Sverige som fortfarande inte följer det så kallade datalagringsdirektivet som bland annat innebär att operatörerna måste lagra vilka man kommunicerar med via tele- och datanäten, kommunikationens längd, sändarens IP-adress samt var sändaren befann sig. Tidigare i år ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet men i somras meddelade PTS att den svenska lagstiftningen fortsatt skulle gälla. Jon Karlung, Bahnhofs VD, kommenterar PTS hot om vite med: "Vi är tyvärr inte förvånade. Självklart kommer vi att överklaga. Men samtidigt har vi en plan B för att skydda kunderna mot massövervakningen. Detaljerna kommer senare, men jag känner mig lugn." Tumnagel
85.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Bahnhof anmäler sig själva
Vill testa Datalagringsdirektivet vara eller inte vara

Den svenska internetleverantör som varit mest kritisk mot det så kallade Datalagringsdirektivet är antagligen Bahnhof och nu anmäler man sig själv för brott mot Lagen om elektronisk kommunikation 2003:389 (LEK). Det var efter det att EU i april ogiltigförklarade det svenska Datalagringdirektivet som Bahnhof slutade att lagra trafikdata om sina kunder och trots att PTS senare sa att Datalagringsdirektivet inte stred mot några befintliga lagar återupptog inte Bahnhof lagringen av trafikdata. De flesta andra svenska internetleverantörer började åter igen lagra trafikdata efter PTS besked i juni. Bahnhof skriver i sin anmälan att man anser svensk lagstiftning strider mot grundläggande fri- och rättigheter inom EU-rätten och vill nu få prövat huruvida den svenska lagstiftningen om datalagring är förenliga med EU-rätten. Bahnhofs VD Jon Karlung säger i ett uttalande: "Vi ska gå hela vägen till EU-domstolen, där vi är säkra på att vinna. Vi vill inte gömma oss." Tumnagel
98.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

PTS kovänder efter regeringens utredning
Börjar tillämpa datalagringsdirektivet igen

Efter att regeringens egen utredning förra veckan fastslog att Sverige inte bryter mot några EU-lagar med det svenska Datalagringdirektivet säger nu PTS att man kommer att börja tillämpa de svenska datalagringsreglerna igen. Det var efter det att EU i april ogiltigförklarade det svenska Datalagringsdirektivet som PTS meddelade att man inte längre skulle vidta några åtgärder mot operatörer som väljer att inte spara uppgifter enligt Datalagringsdirektivet. Dagens beslut från PTS betyder med andra ord att svenska operatörer återigen måste lagra vilka som mailar, sms:ar samt pratar i telefon med varandra. Uppgifterna måste operatörerna spara i minst sex månader. Tumnagel
-12.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Svenska operatörer kan fortsätta att datalagra
Regeringen har utrett frågan

Efter det att EU-domstolen ogiltigförklarade det svenska Datalagringsdirektivet i april har nu regeringen utrett frågan och de har kommit fram till att Sverige inte bryter mot några gällande EU-lagar utan att man istället helt enkelt bara lagt sig på en lite högre nivå när det gäller datalagring än vad andra EU-länder gjort. Man menar med andra ord att Datalagringsdirektivet ska ses som en nationell angelägenhet och något som inte EU bör lägga sig i. Man menar vidare att EU-domen inte kommer att få någon omedelbar konsekvens för hur svenska operatörer ska datalagra samtalsinformation och annat då man menar att EU-domen inte säger något om nationell rätt. Justitieminister Beatrice Ask anser i och med regeringens egen utredning att den svenska datalagringen kan fortsätta som tidigare. Till TT säger Ask: "EU-domstolen har prövat EU-direktivet. Utredaren har tagit den prövningen och ställt den visavi den svenska lagstiftningen som riksdagen har beslutat om, och konstaterar att kritiken inte träffar den svenska lagstiftningen, därför att vi gjorde mer när det gäller bland annat rättssäkerhet." Tumnagel
-5.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nu ska Regeringen utreda datalagringsdirektivet
Man presenterar dock inget före EU-valet

Trots att EU ogiltigförklarat Datalagringsdirektivet och Post- och Telestyrelsen (PTS) meddelat att man inte kommer att vidta några åtgärder mot operatörerna så fortsätter regeringen, med justitieminister Beatrice Ask (M) i spetsen, hävda att datalagringen måste prövas i svensk domstol. På grund av detta tillsätter nu Ask en utredning angående Datalagringsdirektivet som ska gå igenom det nuvarande direktivet och eventuellt föreslå ändringar till detta. Man kommer att presentera en första analys två veckor efter EU-valet och inkomma med en slutlig rapport senaste den första oktober 2014, det vill säga två veckor efter höstens Riksdagsval. Att bägge dessa rapporter presenteras efter två viktiga val är något som har fått framför allt Piratpartiet (PP) att se rött och Christian Engström, en av PP:s två EU-parlamentariker, kommenterar det hela med: "Detta påminner om regeringens fulspel i EU-valet 2009 och i riksdagsvalet 2010. Då låg lagförslaget om datalagring klart i Beatrice Asks skrivbordslåda fram till dess hon inte längre behövde bry sig om vad väljarna tycker. Men som tur var läckte förslaget den gången ut via Wikileaks. Det är både odemokratiskt och osportsligt av regeringen att inte vilja ta debatten före valet. Allmänna val är till för att väljarna skall kunna bilda sig en uppfattning om partiernas politik, för att kunna välja vilken väg vårt land skall gå. Ask vill beröva dem den möjligheten. Det är fegt och ohederligt." Tumnagel
23.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Tele2 anmält till PTS av polisen
För att man slutat datalagra

Den svenska mobiloperatören Tele2 anmäls nu till Post- och Telestyrelsen PTS av Rikspolisstyrelsen för att man har slutat att datalagra samtalsuppgifter efter det att EU ogiltigförklarade det så kallade Datalagringsdirektivet förra veckan. Det är Rikspolisstyrelsen chefsjurist Eva-Lotta Hedin som har valt att anmäla Tele2. Då Veckans Affärer upplyser Hedin om att även andra mobiloperatörer har slutat datalagra säger hon att det är något hon inte känner till. Att även PTS tidigare gått ut och sagt att man inte kommer att vidta några åtgärder mot operatörer som slutat datalagra efter EU ogiltigförklarade Datalagringsdirektivet verkar inte heller spela någon roll. Tele2 verkar inte vara överdrivet bekymrade över anmälan till PTS och Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige, säger till Veckans Affärer: "Vi välkomnar att det nu kommer att ske en formell rättslig prövning av vår legala bedömning. Det rör sig om komplicerade juridiska frågor med omfattande konsekvenser och det är otroligt viktigt att PTS ger oss en tydlig vägledning vad man från myndighetens sida anser gäller. Det här är något som vi hela tiden efterlyst och nu hoppas vi att PTS hanterar frågan med största skyndsamhet så att rättsläget klarläggs." Tumnagel
-9.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Sverige får tillbaka EU-böter för Datalagringsdirektivet
Nu när det inte gäller längre

EU-kommissionären Cecilia Malmström säger till TT att EU kommer att betala tillbaka de böter som Sverige fick betala till EU när vi segade med att införa det så kallade Datalagringsdirektivet (se inlänkad artikel nedan). Datalagringsdirektivet skulle egentligen vara implementerat hos svenska internetleverantörer redan i maj 2012 men dessa tyckte att regelverket var så oklart och krångligt att de vid den tiden struntade i att lagra de uppgifter som skulle lagras enligt direktivet. Detta straffade EU Sverige med böter förra året, böter som alltså nu kommer att betalas igen i och med att EU själva ogiltigförklarade Datalagringsdirektivet den här veckan. Tre miljoner euro kommer Sverige att få tillbaka från EU. Tumnagel
71.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nu kan alla sluta datalagra
PTS kommer inte att bry sig efter EU-beslut

I förrgår ogiltigförklarade EU det så kallade Datalagringsdirektivet som inneburit att alla operatörer varit tvungna att lagra vilka som mailar, sms:ar samt pratar i telefon med varandra. Sedan dess har det gått diskussioner om huruvida svenskar operatörer omgående kunde sluta lagra dessa uppgifter eller om man var tvungen att vänta på att den svenska lagen ändrades. Sveriges kaxigaste(?) internetoperatör Bahnhof gick bara timmar efter EU-domstolen beslut ut och sa att man skulle sluta lagra uppgifter om vilka som kommunicerade med varandra medan många andra operatörer var tveksamma om vad de skulle göra. Idag meddelade dock Post- och telestyrelsen (PTS) generaldirektör Göran Marby att man inte kommer att vidta några åtgärder mot operatörer som väljer att inte spara uppgifter enligt Datalagringsdirektivet. På frågan om dagens beslut innebär amnesti för operatörerna från att datalagra säger Marby till DN: " Det här är en rätt unik situation. Den svenska lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv som alla medlemsländer har infört på något sätt. För oss är det viktigt att kunna ge någon form av inriktning på hur vi tänker förhålla oss till det här. Vi ser inte att vi har möjlighet att vidta åtgärder utifrån dagens bestämmelser om trafikdatalagring." Tumnagel
91.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras av EU
Anses inte vara tillräckligt reglerat

Det hårt kritiserade datalagringsdirektivet ogiltigförklaras nu av EU-domstolen då man anser att de förhållandevis stora integritetsingreppen som datalagringsdirektivet innebär för EU-medborgare inte är tillräckligt reglerat. Datalagringsdirektivet är från 2006 och införlivades i svensk lagstiftning 2012. Sedan dess har dock Sverige fått böta tre miljoner euro till EU för seghet att implementera lagstiftningen. Datalagringsdirektivet innebär att alla telekom-operatörer i EU måste lagra information om vilka som ringer, sms:ar samt mailar med varandra och dessa uppgifter ska sedan lagras i minst sex månader. Uppgifter om vad man samtalar om eller vad som står i epostens eller SMS:ets innehåll sparas inte. Rättssociologen Marcin de Kaminski kommenterar EU-domstolens beslut till SvD med: "Direktivet har rullats ut under många år och i många länder, trots att det varit föremål för ganska bred kritik från många sektorer. Att man då gör ett sådant här tydligt ställningstagande är en väldigt stor sak." Exakt vad dagens beslut innebär rent praktiskt framgår inte men då direktivet nu ogiltigförklarats så antar jag att operatörerna kan strunta i att logga personuppgifterna tills man har tagit fram ett nytt förslag och röstat igenom det. Något som antagligen lär ta sin lilla tid. Tumnagel
70.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
Nästa sida