m

Amerikanska försvaret utvecklar system för e-röstning
Ska byggas med öppen mjuk- och hårdvara

Det amerikanska försvarets forskningsgren Defense Department’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) har gett det amerikanska företaget Galois i uppdrag att ta fram ett system som skulle gå att använda för att genomföra digitala omröstningar i nationella val. Det ska handla om ett system som ska baseras på både öppen källkod och öppen hårdvara vilket jag antar skulle göra att även andra länder skulle kunna använda systemet om de skulle börja rösta digitalt. DARPA säger dock att det inte kommer att vara ett system man själva planerar att rulla ut i USA utan istället ska det handla om en slags referensdesign som amerikanska myndigheter, eller andra, skulle kunna använda om de skulle vilja genomföra digitala valomröstningar. DARPA och Galois planerar framöver att låta forskare och hackers testa deras system för att se om det finns några sårbarheter i det. VICE skriver att DARPA kommer att lägga cirka 10 miljoner dollar av sin budget på e-röstnings-systemet. Tumnagel
39.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nästan hälften av estländarna röstade online i senaste valet
Börjar det inte bli dags för oss att få göra det med snart?

I Estland har det sedan 2005 varit möjligt att rösta via nätet i de nationella valen samt EU-valet och det verkar vara en möjlighet som allt fler estländare börjat utnyttja. När vi skrev om det digitala valet i Estland för första gången 2007 var det cirka 5 procent som röstade online men i det senaste parlamentsvalet hade denna siffran höjts till 44 procent. Det var 2011, när det blev möjligt att även börja rösta via mobilen, som valdeltagandet via nätet ska ha ökat ordentligt rapportera ZDNet. Här i Sverige har det diskuterats att låta oss rösta online i flera år men än så länge verkar det inte vara aktuellt. Att så inte är fallet beror framför allt på att man är orolig över att någon ska kunna hacka systemet och påverka valresultatet samt att personer kan bli tvingade av någon att rösta på något som de inte känner för, en risk som blir mindre i vallokaler som övervakas av vakter. Tumnagel
38.6°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Norge skrotar e-röstningssystem
Oroliga för den personliga integriteten

Den norska regeringen har meddelat att man nu lägger ner försöken där man låtit sina medborgare rösta elektroniskt i val som hölls under 2011 och 2013. Huvudorsaken till att man nu lägger ner hela e-röstningsförfarandet är att man vill värna om den personliga integriteten då vissa i Norge har uttryckt oro över att det finns risk för att det kan läcka ut information om vem man har röstat på. En annan anledning är att man inte kunnat se att valdeltagandet har ökat trots att man infört e-röstning, något som man initialt hade hoppats på. I försöket som hölls 2013 var det hela 70.000 av de 250.000 röstberättigade norrmännen som ingick i testgruppen som valde att rösta elektroniskt. I det försöket ska även 0,75% av de röstberättigade ha lyckats rösta två gånger genom att först rösta elektroniskt för att sedan även rösta via en traditionell valsedel i en vallokal. Något som jag antar ytterligare underminerade systemet. Tumnagel
41.2°
+
Wille Wilhelmsson
0