m

Japan siktar på att bli koldioxid-neutralt till 2050
Ska satsa mer på förnybar energi och kärnkraft

Japans premiärminister Yoshihide Suga meddelade häromdagen att landet siktar på att bli helt koldioxid-neutralt fram till 2050. För att uppnå det målet ska landet satsa mer på förnybar energi och kärnkraft. Många bedömare är dock tveksamma till om Japan kan klara av den här målsättningen. Japan är idag kraftigt beroende av fossila bränslen, 56% av landets energiproduktion kommer från sådana, och planerar även att bygga ett dussin nya kolkraftverk de kommande åren skriver New York Times. 2018 var det bara fyra länder som släppte ut mer koldixoid än Japan. Dessa var Kina, USA, Indien och Ryssland. Tumnagel
62.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Solvägar verkar inte särskilt effektivt
Billigare och effektivare att bygga solfarmar

De senaste åren har det experimenterats med att bygga vägar med inbyggda solpaneler men enligt uträkningar som The Conversation har gjort så är dessa i dagsläget varken särskilt effektiva eller billiga. The Conversation tar upp två exempel på solvägs-projekt och jämför sedan dessa med en existerande solfarm i Frankrike. Det handlar om världens första solväg som byggts i den franska staden Tourouvre-au-Perche och ett projekt som företaget Solar Roadways byggt på ett torg Sandyho i USA. Dessa två ställs mot energin som genereras av solfarmen Cestas i franska Bordeaux. Enligt The Conversation beräkningar så kostade solvägen i Tourouvre-au-Perche 11.905 euro att bygga per Kw som genererades. Detta kan jämföras med Cestas solfarm som kostade cirka 1400 euro/Kw att bygga. I Solar Roadways fall i Sandyho så var byggnadskostnaden hela 27.000 euro/Kw. Solpaneler på vägar verkar även vara mindre effektiva vilket givetvis kan bero på att de täcks med snö, smuts eller annat samt att de absorberar mindre solenergi då de måste täckas med mer hållfast material för att bilar ska kunna köra på dem. Enligt The Conversations beräkningar så var kapacitetsfaktorn, det vill säga solpanelernas verkliga energiproduktion jämfört med den teoretiska maximala energiproduktionen, även högre i solfarms-alternativet. Cestas solfarm hade en kapacitetsfaktor på 14 procent, solvägen i Tourouvre-au-Perch landade på 4 procent och Solar Roadways alternativ nådde inte ens upp till en kapacitetsfaktor på en procent. Ska man lägga någon vikt i den här analysen så verkar det med andra ord som om solvägar för tillfället är mer balla än effektiva. Tumnagel
40.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Miljöpartiet vill att fossila bränslen ska sluta säljas 2030
Rimligt mål?

PÅ DN Debatt skriver Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin i dag om en klimatfärdplan med 142 åtgärder. Tre punkter ur planen vill man speciellt trycka på och de är... - Klimateffekten av vår konsumtion måste begränsas - Ekonomin måste klimatsäkras - Fossila drivmedel måste få ett slutdatum Om det senaste skriver man... "Vi vill att den sista droppen fossila bränslen för fordon ska säljas i Sverige år 2030. Det blir ett viktigt steg för att nå 100 procent förnybar energi och för att minska vårt importberoende av länder med fossil energiproduktion. För att lyckas behöver transporterna effektiviseras och alternativen till fossildrift gynnas. Investeringar för både elektrifiering och produktion av förnybara drivmedel kommer gynna både miljön och ekonomin." Tumnagel
10.8°
+
Roger Åberg
0
2017

Sverige bäst i EU på att använda bioenergi
Kan driva landet 132 dagar på det

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har utsett den här dagen, 21 augusti, som Svenska Bioenergy Day då vi från och med idag och fram till årsskiftet skulle kunna försörja Sveriges energibehov med enbart bioenergi. Det gör Sverige till det ledande landet i EU när det kommer till bioenergiproduktion per capita. Enligt statistik från Eurostat och den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM så står bioenergi för 36 procent av den svenska slutliga energianvändningen. Det motsvarar 132 av årets 365 dagar. Av den energi vi använder i Sverige kommer 36% från bioenergi-källor, 19% från förnybara källor och 45% kommer från icke förnybara energikällor som till exempel olja och kol. Motsvarande siffror för EU i genomsnitt är 11% bioenergi, 7% förnybara energikällor och 82% icke förnybara energikällor. Tumnagel
56.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nytt rekord för förnybar energi för Tyskland
85 procent av landets energiproduktion kom från förnybara källor

Nyligen satte Tyskland ett nytt rekord för landets energiproduktion då hela 85 procent av landets energi kom från förnybara källor. Tack vare en blåsig och solig helg förrförra veckan så lyckades Tyskland producera hela 55,2 gigawatt från landets förnybara källorna. Söndagen den helgen var landets kolförbrukning som lägst och endast ett fåtal av Tysklands kolkraftverk var igång under någon timme den dagen. Efter Fukushima-katastrofen i Japan 2011 bestämde sig Tyskland för att storsatsa på förnybara elkällor. Planen är att fasta ut samtliga landets kärnkraftverk vid 2022. Vid 2050 vill Tyskland att 80 procent av landets energiproduktion ska komma från förnybara källor året runt. Tumnagel
85.2°
+
Frode Wikesjö
0

USA kommer satsa mer på kolkraft
Går emot vad typ resten av världen gör

I samband med Parisavtalet förra året så bestämde sig en massa länder att man tillsammans ska jobba för att försöka minska världens koldioxidutsläpp. Ett av länderna som godkände avtalet var USA med Obama som president. Då satte man målet att minska USA:s koldioxidutsläpp med 30 procent fram till år 2030, en målsättning som då skulle slå hårt mot landets dryga 600 kolkraftverk. Detta var något som USA:s nya president, Donald Trump, inte tyckte om och i går skrev han på en exekutiv order som river upp många av direktiven som förra regeringen satte upp för att bekämpa klimatförändringarna. Detta för att Trump vill stimulera den inhemska energiproduktionen samt ekonomin med att få fart på de amerikanska olje- och kolproducenterna igen. Bland annat så häver man nu förbudet för uthyrning av federal mark för kolprojekt och man ger mer makt till delstaterna så de själva kan bestämma kring energiprojekt. Lite tråkigt att ett av världens största länder nu går tvärtemot vad forskare säger angående klimatförändringar och vad en stor del av resten av världen försöker göra för att hindra det. Men tyvärr var väl detta inte helt oväntat ändå. Tumnagel
-64.4°
+
Frode Wikesjö
0

Kina mer än dubblade solenergiproduktionen under 2016
Är största producenten i världen

Att Kina har stora problem med luften i landet på grund av alla utsläpp är vida känt. Det är också bland annat därför de nu satsar hårt på förnybar energi. Under 2016 mer än dubblade de sin solenergiproduktion i landet till 77,42 gigawatt om året. Det gör dem till det land som just nu producerar mest solenergi sett till kapacitet. Andra stora producenter i världen är Tyskland (som ledde tidigare), Japan, Italien och USA. Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Totalt står landets förnybara energi för elva procent av landets förbrukning varav en procent är solenergi. Målet är att 20 procent av landets förbrukning ska vara förnybar innan år 2030 och att solenergiproduktionen ska ha ökat med ytterligare 110 gigawatt innan år 2020. Är ni intresserade av utvecklingen av solenergi rekommenderar jag avsnittet Det våras för solen från Dokument Utifrån. Där tar man bland annat upp just utvecklingen i Kina liksom tester för hur batteriet i elbilar kan användas för elanvändning i hemmen. Tumnagel
79.0°
+
Emmy Zettergren
0
2016

Även Finland vill sluta med kolkraft till 2030
Planerar ett totalförbud

Finland kan bli världens första land som helt överger kolkraft skriver New Scientist och hänvisar till ett kommande förbud mot kolkraft som den finska regeringen kommer att presentera. Att elda kol för att skapa energi står för en stor del av dagens koldioxid-produktion och även länder som Kanada, Frankrike, Storbritannien, Österrike samt Nederländerna har uppgett att man planerar att fasa ut kolkraften inom 10 till 15 år. I dessa länders fall finns det dock en del undantag som gör att viss kolkraft fortfarande kan komma att finnas kvar, i Finlands fall ska det röra sig om ett totalförbud att använda kolkraft efter 2030. Efter det att Finland har satsat mycket på förnybara energikällor de senaste åren står kolkraften idag för cirka 8 procents av Finlands energiproduktion. Tumnagel
88.9°
+
Wille Wilhelmsson
0