m

3D-utskriven mat lurar hjärnan att äta mindre
Mat som ser större ut gör oss mättare

Forskare på amerikanska MIT har börjat experimentera med att skriva ut olika typer av mat med 3D-skrivare. Man hoppas att detta kanske kan få dem som lider av ätstörningar att äta mindre mat och ändå känna sig mätta. Tanken bakom experimentet var att om man skrev ut maten i komplexa former fyllda av hålrum med luft så skulle hjärnan eventuellt luras av att tro att man satte i sig mer kalorier än vad man faktiskt gjorde. Det finns sedan tidigare studier på att hjärnan kan luras att tro att den äter mer än vad den faktiskt gör om maten är utformad att se större ut och detta verkar ha gällt även för 3D-utskriven mat. I MIT:s experiment har man även försökt skriva ut maten så att denna ska längre tid att tugga än likvärdig mat med samma antal kalorier och ingredienser. Även detta ska ha ökat mättnadskänslan bland försökspersonerna skriver forskarna i sin rapport. Forskarna har nu börjat kommersialisera sina upptäckter genom att utveckla ett system som man kallar för FoodFab. Det består av en 3D-skrivare anpassad för mat där användaren själv kan ställa in hur många kalorier maten som skrivs ut ska innehålla. Därefter skrivs maten ut så att denna förhoppningsvis ska ge så mycket mättnadskänsla så möjligt genom att lura hjärnan att man äter mer kalorier än vad man faktiskt gör. FoodFab går även att anpassas för de som lider av ätstörningar som till exempel anorexi genom att skriva ut ultrakompakt mat som lurar hjärnan att man äter färre kalorier än vad som är fallet. När vi eventuellt kan köpa hem ett eget FoodFab-system finns det än så länge inga uppgifter om. Tumnagel
45.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Överviktiga ställer till det för krematorier
Breda kistor går inte in kremeringsugnarna

I takt med att Sveriges befolkning blir allt fetare har det börjat ställa till med lite olika problem som man kanske inte riktigt hade förutsett. Radio P4 Sjuhärad rapporterar bland annat att krematorier runt om i Sverige de senaste åren har fått problem med att få in kistor där överviktiga vilar i sina kremeringsugnar. På Sankt Sigfrids griftegård i Borås har man valt att lösa det här problemet med att köpa in en ugn med större ugnslucka vilken gör att även lite bredare kistor går in i ugnen. Kyrkogårdschefen Lars Öhrn säger till P4 Sjuhärad: "Det kommer önskemål om kremation av stoft som är så stora så att vi inte kan få in kista och stoft i ugnen. Vi har fått säga nej några gånger eftersom vi inte klarar lyfta maxvikten. Vi är väl lite fundersamma på var utvecklingen slutar när det gäller det här." Standardstorleken på ugnsluckan för kremeringsugnar är 100 centimeter bred men de senaste åren har ett tiotal av Sveriges cirka 60 krematorium valt att köpa in ugnar där ugnsluckan är 125 centimeter bred, något som innebär att man kan få in kistor med en maxbredd på 115 centimeter. Tumnagel
31.3°
+
Wille Wilhelmsson
0
2019

Nu får Stockholm en ambulans för extremt överviktiga
Alla ska kunna åka ambulans

Stockholms Läns Landsting har nu fått sin första ambulans för kraftigt överviktiga så att personer som lider av det ska kunna åka ambulans i händelse av att det skulle behövas skriver Region Stockholm i ett nyhetsinlägg på sin sajt. Den kallas för den bariatriska ambulansen, bariatri är samlingsnamnet på metoder för att behandla kraftig övervikt och den bariatriska ambulansen är främst till för denna patientgrupp. Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm, säger: "Det här är en utsatt patientgrupp på flera sätt och därför är det viktigt att vi nu förbättrar tillgängligheten för dem. Den bariatriska ambulansen är större än en vanlig ambulans, klarar högre lastvikt och är specialbyggd för uppgiften." Den bariatriska ambulansen har anpassats för att kunna transportera patienter som väger upp till 400 kilo vilket kan jämföras med traditionella ambulanser som är anpassade för att transportera patienter som väger upp till 220 kilo. I den specialanpassade ambulansen finns bland annat en förstärkt, justerbar bår, en så kallad bakgavellyft bak på fordonet och en vinschanordning som kan hjälpa till att dra in bår med patient. Tumnagel
22.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Att sova med tvn på ger risk för fetma
Allmänt bättre att sova i mörker

Att sova med lampan eller tvn på är nog något som många gör. Det är dock inte bra, det visar en ny studie gjord på amerikanska kvinnor. Många av de som deltog i studien och som antingen hade någon lampa på eller hade tvn på när de sov gick nämligen upp i vikt. Anledningen till det tros vara att man sovit dåligt och därför mår sämre och därför äter mer. Sambandet mellan påslagen tv och fetma är inte helt 100 i undersökningen, men man kunde visa att påslagen tv ger sämre sömn och att sämre sömn ger effekter som bland annat viktuppgång. Enligt citerade läkare så ska man helst sova i ett mörkt rum som är tyst och inte för varmt för att få den bästa sömnen. Så här säger Dr. Chandra Jackson from the National Institute of Environmental Health Sciences. “We do have lots of evidence to confirm that insufficient sleep or poor-quality fragmented sleep is associated with weight gain, and this paper sheds light (pun not intended) on how the bedroom environment might be a contributing factor to poor sleep and potential weight gain. The perfect bedroom would be quite dark, and quiet and cool, which encourages your body to secrete melatonin so that your body slips into a state of relaxation.” Tumnagel
39.4°
+
Roger Åberg
0
2018

Vi blir allt fetare
Men vi röker mindre

Folkhälsomyndigheten har genomfört en ny undersökning för att ta reda på hur folkhälsan ser ut i Sverige och det verkar som om den överlag ser rätt okej ut. Utav de 40.000 som deltog i undersökningen så uppgav 70 procent att de ansåg att de hade ett gott hälsotillstånd. Vidare fortsätter rökningen att minska bland svenskarna, sju procent i undersökningen uppgav att de rökte, vilket givetvis är positivt. Övervikten ser dock ut att öka i Sverige och 16 procent ansåg att de var överviktiga vilket är den högsta siffran någonsin. När det gäller riskbruk av alkohol så minskar detta bland unga enligt undersökningen men ökar bland de äldre. Anser eller vet du att du är överviktig? Svara gärna på vår enkät nedan. Tumnagel
37.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

London vill förbjuda snabbmatsreklam i kollektivtrafiken
För att minska antalet feta barn

För att bekämpa fetma bland barn funderar nu London på att förbjuda restaurangkedjor som serverar så kallad "snabbmat" från att annonsera i Londons kollektivtrafik. Enligt Londons borgmästare så runt 40 procent av 10-11-åringarna i London överviktiga vilket är en av de högsta siffrorna i Europa skriver nyhetsbyrån Bloomberg. McDonalds är ett av de företagen som riskerar att få sina annonser förbjudna i Londons lokaltrafik. En talesperson för företaget uppger att man delar borgmästarens ambition att få ner barnfetma. Vidare säger man: "We take our responsibilities extremely seriously and have always complied with and exceeded the stringent marketing requirements placed on us – some of the strictest in the world." Förutom att förbjuda annonsering för snabbmat i kollektivtrafiken så funderar London även på att kräva att nya snabbmatsrestauranger som ska öppna i staden inte får ligga närmare en skola än 400 meter. Tumnagel
76.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Därför är BMI inte alltid bra att använda
Allt som väger är inte farligt

BMI är ett påhitt som hittades på Adolphe Quetelet på 1800-talet. Men det används fortfarande ofta och är väl kanske bra för att till exempel jämföra fetman i olika länder mot varandra. Men på ett personligt plan är det inte så fantastiskt eftersom någon som väger mycket kan vara väldigt hälsosam. Om det är muskler och annat härligt i kroppen. I det här klippet får vi reda på historien om BMI och varför det inte alltid är så bra. Tumnagel
39.7°
+
Roger Åberg
0
2017

Dålig munhygien hos barn kopplas till hög BMI
Sambanden är tydliga

I en ny studie har munhygien och tandhälsa hos barn undersökts i syfte att se om det finns kopplingar till hög BMI. Och så var också fallet. Av de 271 förskole- och skolbarn som undersöktes i Västra Götaland hade de 18 procent med mycket kariesbakterier i saliven även högre BMI och sämre matvanor än de andra barnen. De åt mer ofta och mer sötsaker. Studien visade också att socioekonomisk bakgrund inte spelade in. Nu hoppas forskarna att bevisen för sambandet kan användas för att förebygga fetma hos barn eftersom munhygienen kan ge en fingervisning om hur dieten är. Då kan åtgärder sättas in tidigare, speciellt eftersom barn i väldigt tidig ålder kommer i kontakt med tandvården. Studien visade även att bättre kost gjorde att barnen mådde mentalt bättre. De barn som följde de rekommenderade kostråden, som innebär fullkornsprodukter, fisk 3-4 gånger i veckan samt 500 gram frukt och grönt varje dag, över lag mådde bättre. Just kosten är också viktig när fetma ska förebyggas i tidig ålder har studier visat. De barn som stoppats från att äta för mycket mat i åldern 2-10 har istället blivit överviktiga 5-6 år senare. Att implementera rätt sorts matvanor är med andra ord nyckeln. Tumnagel
39.8°
+
Emmy Zettergren
0

En tredjedel av jordens befolkning har viktproblem
Över 2 miljarder människor är nu överviktiga eller feta

Forskare från University of Washington har publicerat en undersökning i The New England Journal of Medicine där man konstaterar att cirka en tredjedel av jordens befolkning nu anses som överviktiga eller feta. Forskarna har undersökt viktdata från 68,5 miljoner människor i 133 länder och kommit fram till att över två miljarder människor på jorden är överviktiga eller feta. Som överviktiga räknas de som har ett BMI som ligger i spannet 25 - 29,9 medan de som har ett BMI på över 30 räknas som feta. Lite över 700 miljoner människor på jorden klassas som feta och av dessa är cirka 110 miljoner barn. Barnfetma var vanligast förekommande i USA där 13% av barnen räknas som feta medan vuxenfetma är vanligast i Egypten där cirka 35% av den vuxna befolkningen nu anses lida av fetma. Tumnagel
19.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Krockdockorna blir fetare
Eftersom amerikanerna blir det

Humanetics är ett stort amerikanskt företag som tillverkar krockdockor och de är nu i färd med att ta fram nya, fetare dockor. Det behövs eftersom den typiska personen i USA i dag är överviktig eller fet. De nya dockan som är en prototyp lider av svår fetma och väger hela 124 kilo - 45 kilo mer än vad en vanlig vuxendocka väger. Förutom bara en fetare docka har man även tagit fram en som är både fet och gammal, den ska motsvara en överviktig kvinna i 70-årsåldern. En fet person har lättare för att glida under säkerhetsbältet och en äldre person har skörare benstruktur i bröstkorgen vilket man också vill ta hänsyn till. Tumnagel
40.1°
+
Bobby Green
0
2016

Snart kanske det går att bota fetma och diabetes
Lovande resultat har visats på möss

Forskare i Belgien har upptäckt att protein som finns i en bakterie kan bota fetma och diabetes skriver de i en artikel i vetenskapsmagasinet Nature Medicine. Bakterien heter "Akkermansia muciniphila" och forskarna har upptäckt att denna bakterie är mer vanligt förekommande i smala möss. När forskarna gav bakterien till överviktiga möss och möss med typ 2-diabetes så minskade de överviktiga mössen i vikt och de möss som hade utvecklad diabetes botades från detta. Man har i senare tester konstaterat att Akkermansia muciniphila är ofarlig för människor. Skulle det visa sig att bakterien har liknande effekt på människor så skulle man förhållandevis snart kunna framställa läkemedel mot kraftig fetma och typ 2-diabetes. Det skulle även kunna använda i behandlingar av hjärt- och kärlsjukdomar och tarminflammationer. Den belgiske professorn Patrice Cani har lett arbetet och han har under de senaste 20 åren studerat de runt 100 000 miljarder olika bakterier som finns i människans tarmsystem skriver SvD. Tumnagel
64.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nu finns det fler kraftigt överviktiga än underviktiga människor
Nästan 13 procent av världens människor är kraftigt överviktiga

En forskningsstudie ledd av forskare på Imperial College London har gjort en stor undersökning om människors vikt som nu konstaterar att det finns fler människor som klassas som kraftigt överviktiga än underviktiga i världen. I undersökningen mätte man Body Mass Index (BMI) hos 20 miljoner människor i 186 länder mellan 1975 till 2014 och kom fram till att de kraftigt överviktiga hade tredubblat bland männen och mer än fördubblats hos kvinnorna sedan man startade studien. Totalt räknar man med att det nu finns 641 miljoner människor som räknas som kraftigt överviktiga medan 462 miljoner klassades som underviktiga. Som kraftigt överviktiga klassas människor som har ett BMI på över 30 och som underviktiga räknas de som har ett BMI på under 18,5. Är du sugen på att räkna ut ditt eget BMI kan du göra det här och vill du dela med dig av det så gör du det i enkäten nedan. Tumnagel
10.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2015

Youtube-stjärna förlorar jobb på grund av kontroversiell video
Dear fat people...

Nicole Arbour la upp en video kring fetma och överviktiga människor på Facebook förra veckan. Folk blev vansinniga och sedan dess har videon delats flitigt över hela världen. Ni kan se videon ovan och diskutera i kommentarerna om ni tycker att hon gick över gränsen eller om hon bara säger den bittra sanningen. I helgen kom det fram att Arbour inte längre är tänkt som koreograf i en film som handlar om en överviktig tonåring som vill bli hejaklacksledare. Arbour påstår att detta inte är sant men regissören till kommande filmen intygar att hon faktiskt har blivit av med jobbet. Medan kritiken haglar över videon står Nicole Arbour för vad hon tycker och har inte vikt en enda sekund från det hon säger i Dear fat people. Det här lär bara vara början i den cirkusen som har skapats kring Arbour och hennes åsikter. Tumnagel
77.0°
+
Fenjima Manrique
0

Hur fet är världen?
Vilka länder har flest överviktiga?

Här är en ganska kul bild som visar hur det ligger till med fetma här i världen. Som vi kan se så betyder rödare färger att en större del av landets befolkning är överviktiga. Även om det pratas mycket om USA så kan vi se att det finns andra länder som har samma problem och vi kan även se att Sverige faktiskt ligger ganska bra till (än så länge). Tumnagel
57.9°
+
Gordon Andersson
0

Pacemaker för magen
Säger till kroppen att du är mätt

Det amerikanska läkemedelsverket FDA har godkänt en liten manick som ska få människor att lättare gå ner i vikt. Det handlar om en apparat från företaget EnteroMedics som man kallar för "Maestro Rechargeable System" och tanken med denna är att den ska installeras under patientens mage och dels skicka elektriska impulser som ska häva hungekänslorna, dels skicka signaler som gör att patienten känner sig mätt. Exakt hur bra den fungerar är väl dock något oklart för tillfället och i tester har personer som använt "Maestro" förlorat 8,5% mer av sin kroppsvikt under ett år än de i testgruppen som enbart fick en ickefungerande attrapp inopererad. Tumnagel
52.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Fetma förkortar livet med åtta år
I genomsnitt

Forskare skriver i den vetenskapliga tidskriften "Lancet Diabetes and Endocrinology" att man med hjälp av en datormodulering beräknat medellivslängden för feta respektive normalviktiga. I deras modulering framkommer att feta personer riskerar att dö åtta år tidigare jämfört med personer som klassificeras som normalviktiga. Det är framför allt om man någorlunda tidigt i livet drabbas av övervikt och män mellan 20 - 39 år förkortade i genomsnitt sin livslängd med 8,4 år. Motsvarande siffra för kvinnor i samma ålder var 6,1 år. Forskarna skriver att det finns ett tydligt mönster som visar att ju fetare en person är desto större risk riskerar personen att drabbas av sjukdomar som dramatiskt kan förkorta livet som till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Tumnagel
45.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Fetma lika dyrt som krig
En tredjedel av världens befolkning är nu överviktiga

McKinsey Global Institute, en del av av konsultföretaget McKinsey & Company som studerar globala ekonomiska trender, säger att en tredjedel av världens befolkning nu kan klassas som överviktiga och det har bidragit till ökade kostnader för samhället. Enligt McKinsey Global Institute så kostar överviktiga samhället lika mycket som rökning eller världens väpnade konflikter. Här i Sverige ska vi dock ha lite lägre kostnader än genomsnittet men det är Frankrike som räknas som Europas smalaste land. Att vi blir allt fetare beror på en krock mellan våra stenåldersgener, som är programmerade så att människan ska äta när det finns mat, och dagens moderna samhälle där vi äter mycket kaloririk mat och rör oss allt mindre säger fetmaprofessor Stephan Rössner till Ekot. Tumnagel
36.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Krockdockor blir fetare
För att bättre representera överviktiga

Världens största tillverkare av krockdockor Humanetics har tagit fram en ny modell som man kallar för THOR (Test device for Human Occupant Restraint) och det ska vara den mest avancerade krockdockan som någonsin tagits fram och den har via sensorer och mekanik blivit ännu mer lik en människas kropp jämfört med tidigare modeller. Bland annat har man tagit fasta på att den bilåkande befolkningsvikt ökat genom åren och därför kan man beställa Thor i lite olika utförande på vikter upp till runt 120 kilo. Humanetics VD Chris Ox27Connor säger till CNN: "Obese people are 78% more likely to die in a crash. The reason is the way we get fat. We get fat in our middle range. And we get out of position in a typical seat." Tumnagel
36.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Mycket kontorsarbete leder till fetma
Ju mer man arbetar desto tjockare blir man

En undersökning från US Census Bureau, en amerikansk myndighet som ansvarar för folkräkningen i USA, visar att det finns ett samband mellan midjemåttet och hur mycket man arbetar. Enligt undersökningen så blir personer som arbetar med "icke ansträngande arbeten", det vill säga kontorsarbete och liknande, tjockare ju mer de arbetar. 70% av de som arbetade 60 timmar eller mer i veckan klassades som överviktiga medan motsvarande siffra för de som arbetar mindre än 20 timmar i veckan var 50%. Man kan inte ange någon orsak om sambandet mellan vikt och antalet arbetade timmar men säger att det antagligen beror på att man tillbringar så mycket tid bakom skrivbordet att man inte har tid att motionera. En annan orsak kan vara att man på grund av tidsbrist inte hinner fixa till bra måltider. Tumnagel
41.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Tråkig TV kan göra dig fet
Trots att du inte kollar på tjock-tv längre

Forskare på Uppsala universitet har studerat hur tv-tittandet ökar vårt småätande och kommit fram till att ju tråkigare tv-programmet man kollar på är, desto mer riskerar man att småäta vilket givetvis kan leda till övervikt om man äter för mycket. Professor Helgi Schiöth på institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet säger till Upsala Nya Tidning: "Flera studier har kopplat ihop tv-tittande med småätande och ökad risk för fetma, men vi är först med att visa att själva innehållet i programmet kan påverka hur mycket vi äter." Det handlar om en förhållandevis liten studie där forskarna lät 18 kvinnor få fri tillgång till choklad och vindruvor medan de kollade ett avsnitt av TV-serien Solsidan, ett föredrag om konst samt medan de läste en text om insekter. I resultatet kunde man bland annat se att kvinnorna i genomsnitt hade ätit 43 gram mer choklad när de kollade på konstföredraget jämfört med när de tittade på Solsidan. Man kunde även se att deltagarna åt 16 gram mer choklad under konstföredraget jämfört med när de läste texten om insekterna. Tumnagel
38.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Fetma kan vara farligare än rökning
Minskar livslängden betydligt

En nyligen publicerad undersökning i den medicinska tidskriften PLOS Medicine varnar nu för att extrem fetma kan förkorta livslängden mer än rökning. Man baserar sina uppgifter från 20 olika studier som bland annat genomförts i Sverige, USA och Australien. Enligt dessa forskningsresultat så minskar en person som har ett BMI på 45 - 49,9 i genomsnitt sin livslängd med 8,9 år vilket är lika mycket som en genomsnittsrökare förkortar sin livslängd. De personer som hade ett BMI mellan 50 - 54,9 minskade i genomsnitt sin livslängd med 13,7 år. I de genomförda studierna har mer än 300.000 personer deltagit var av runt 10.000 klassades som extremt feta. Man räknar med att närmare 30% av världens befolkning är överviktiga eller feta. Tumnagel
43.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Cannabis kan leda till onormala spermier
I värsta fall till och med sterilitet

En rapport från Sheffield University uppger att män under 30 år som använder cannabis kan få sämre spermier och i värsta fall till och med bli temporärt sterila. I studien så undersökte man männens spermier och hos de män som ansågs ha dåliga spermier kunde forska inte hitta något samband mellan fetma, snäva underkläder, cigaretter, alkohol eller påssjuka och spermieproduktionen. Den enda faktorn som då återstod var cannabis. Man säger dock att om någon väl slutar med cannabis så tar det runt tre månader för kroppen att börja producera friska spermier. Man är med andra ord inte helt körd när det gäller att skaffa barn även om man någon gång rökt cannabis men om man planerar att skaffa barn den närmsta tiden så är det antagligen bäst att hålla sig borta från gräsrökandet eller annat cannabis-intag. Tumnagel
48.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Sov i mörker för att minska risken för fetma
Ljusa rum stör vår biologiska klocka

Ett forskarlag på brittiska "Institute of Cancer Research" i London säger att de i en undersökning märkt att kvinnor som sover i rum som är tillräckligt ljusa för att kunna se i hade ett något större midjemått än de kvinnor i undersökningen som hade sovit i helt nersläckta rum. Man tror att detta kan bero på att ljuset kan påverka kroppens biologiska klocka. Man har tidigare kunnat bevisa ett samband mellan kroppens ljusintag och kroppens matsmältning, humöret och den fysiska styrkan. Man säger dock att det än så länge är för tidigt att be folk att gå ut och köpa persienner, gardiner eller annan mörkläggningsteknik då man anser att det krävs mer forskning på området. Tumnagel
42.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Flytta nära flygplats om du vill bli tjock
Fetma vanligare bland boenden nära flygplatser säger forskare

Forskare på Karolinska Institutet tror nu att personer som bor nära flygplatser löper större risk att drabbas av fetma. Man tror detta efter att i tio år mätt BMI (Body Mass Index) på 5.000 personer män och kvinnor bosatta i fem kommuner runt Arlanda flygplats och kommit fram till att dessa ökat sitt bukomfång mer än genomsnittet i landet. Man säger att bukomfånget ökar med 1,5 centimeter för varje fem decibel högre buller än genomsnittsnivån. Man säger även att bukomfånget ökat mest för dem som mer eller mindre konstant var utsatta för flygbuller i sina hem samtidigt som de var utsatta för stress på jobbet. Tumnagel
34.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Pendling kan leda till problem i livet
Stress, fetma och högre risk för skilsmässa

Forskare har, kanske inte helt oväntat, kommit fram till att de som ägnar stor del av sin dag till att pendla mellan hem och arbete riskerar att få minskad livskvalitet. Det kan till exempel handla om stressrelaterade problem, sömnsvårigheter, fetma och även en högre risk för trubbel i äktenskapet. De som pendlar har även en mindre möjlighet att delta i sociala aktiviteter efter jobbet på grund av tidsbrist. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) passerar runt 1,5 miljoner svenskar en kommungräns som skiljer deras arbete från deras hem varje dag. Utav dessa passerar 300.000 även en länsgräns. Hur ser ditt pendlande ut mellan hem och arbete, skola eller annat? Svara gärna på vår enkät nedan. Tumnagel
37.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Studie visar att fett hämmar våra kognitiva förmågor
Intressant

I en ny studie gjord av forskare på Georgia Regents University har man kunnat bevisa att fett stör våra kognitiva förmågor. Studien är gjord på möss, de överviktiga mössen hade en mycket högre nivå av ett kemiskt ämne vid namn interleukin 1. En substans som kommer från fett celler som orsakar inflammation. När forskarna undersökte mössens hjärna så kunde man se att interleukin 1 hade passerat blod-hjärnbarriären, något som i normala fall inte borde vara möjligt. Substansen hade trängt igenom Hippocampus, den delen som ansvarar för vårt minne och lärande. De överviktiga mössen gjorde mindre bra ifrån sig på de kognitiva testerna, troligtvis för att interleukin 1 täppte till saker och ting i hjärnan. Samma möss fick genomgå en (pytteliten) fettsugning för att sen göra om samma tester, nu gick det bättre för dem med högre poäng än sist och interleukin 1 var helt borta ur blodet. Den goda nyheten är att överviktiga inte behöver genomgå fettsugning för att få bättre kognitiv förmåga. Träning kan göra en väldans skillnad, forskarna satte de överviktiga mössen i daglig träning och även om de sen vägde lika mycket så hade fettet ersatts med muskler och interleukin 1 hade försvunnit. De tränade mössen fick också högre poäng än mössen som enbart var smala. Tumnagel
49.5°
+
Fenjima Manrique
0

Fetma-gen upptäckt
Man blir aldrig fet om man saknar den

Forskare har hittat en gen som man kallar för IRX3 vilken på ett eller annat sätt verkar styra hur vår ämnesomsättning fungerar och den har även ett visst ansvar för om vi lägger på oss vikt eller inte. I en studie med möss kom forskarna fram till att möss som saknade IRX3 i stort sett kunde äta vad och hur mycket som helst utan att gå upp det minsta i vikt. Detta tack vare att ämnesomsättningen ökar markant hos möss som saknar IRX3. I genomsnitt så vägde mössen som saknade IRX3 i 30% jämfört med sina artfränder som hade IRX3-genen. Forskarna hoppas nu att IRX3 kan vara en del av lösningen, en så kallad "holy grail", för att ta fram läkemedel för att behandla fetma hos människor. Tumnagel
68.3°
+
Wille Wilhelmsson
0
2013

Juice onyttigare än läsk?
Amerikanska forskare säger att juice ligger bakom mångas övervikt

Den amerikanske fetmaexperten Robert Lustig som tidigare i år utkom med boken "Fat Chance: The Bitter Truth about Sugar" hävdar att juice i många fall kan vara onyttigare än läsk och leda till fetma vid överkonsumtion. Lustig baserar sitt uttalande på att många barn som kommer till hans fetmaklinik i San Francisco har blivit tjocka på grund av att de har druckit för mycket juice. Att juice anses som onyttigare än till exempel vanlig frukt beror dels på sockret som ofta återfinns i juicer samt att juicer, till skillnad från vanlig frukt, helt saknar fibrer. Fibrer balanserar sockret om man äter en vanlig frukt och gör att kroppen bättre kan ta till vara på energin medan om man dricker juice som saknar fibrer ger kroppen "en enorm energimängd rakt in i levern". Tumnagel
47.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Tjocka kvinnor blir oftare fällda i domstol
Säger ny studie

En forskningsstudie på anrika Yale University har kommit fram till att överviktiga kvinnor har större risk att bli dömda i domstol om de blir anklagade för något brott. Dock kom samma studie fram till att risken inte ökade att bli dömd för överviktiga män. Undersökningen genomfördes genom att man bad 471 personer att agera som jury och komma fram till om en person av en viss storlek var skyldig till ett brott eller inte. Resultatet visade att framför allt tillfrågade män oftare ansåg att en överviktig kvinna var skyldig till ett brott medan normalstora och smala kvinnor klarade sig undan. Dr Natasha Schvey, som var en av de som genomförde studien, säger att en rådande uppfattning om att överviktiga kvinnor är mindre bemedlade och därför antagligen oftare begår brott kan ha påverkat resultatet av studien. Katy Waldman på Slate.com tror dock att det kan bero på stigamatiseringen av överviktiga kvinnor i vårt samhälle och säger: "Perhaps we (especially we lean men) associate heavier women (but not heavier men) with impaired impulse control, since obviously all female people (but not all male people) want desperately to be thin and are only not so when they canx27t regulate their Cinnabon cravings." Tumnagel
43.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2012

Nu kan man räkna ut om ens barn kommer att bli tjockt
Brittiska forskare har tagit fram en formel för det

Brittiska forskare har nu tagit fram en formel med vilken man ska kunna räkna ut hur stor risken är att ett barn kommer att drabbas av fetma i framtiden. Man har gjort detta genom att ta sedan tidigare kända faktorer som till exempel barnets födelsevikt, föräldrarnas BMI, antal personer i hushållet, mammans yrke samt om hon rökte eller inte under graviditeten för att få fram ett resultat. Detta är riskfaktorer som är kända sedan tidigare men det är första gången någon har implenterat dessa i en matematisk formel. För att komma fram till formeln har forskarna bland annat studerat uppgifter från 16 000 barn och man säger att resultatet har stämt i 80% av fallen. Tumnagel
39.7°
+
Wille Wilhelmsson
0
Nästa sida