m

Bekämpningsmedlet Gaucho förbjuds i Sverige
Innehåller grejer som kan skada bin och humlor

Mark- och miljödomstolen upphäver nu ett tidigare beslut från Kemikalieinspektionen som gav svenska jordbrukare dispens att fortsätta använda bekämpningsmedlet Gaucho rapporterar DN. Gaucho innehåller bland annat neonikotinoider vilket forskning visar kan skada både humlor och bin. EU förbjöd bekämpningsmedel som innehöll med neonikotinoider förra året men Kemikalieinspektionen gav svenska jordbrukare dispens att fortsätta använda det. Detta då man ansåg att det inte fanns något fullgott alternativ till bekämpningsmedlet. Tanken var att dispensen skulle gälla för svenska jordbrukare under hela 2019 men efter dagens beslut från Mark- och miljödomstolen kommer Gaucho att förbjudas omgående tills domen vinner laga kraft skriver DN. Tumnagel
78.5°
+
Wille Wilhelmsson
0