m

Facebook börjar banna antivaxx-propaganda
Bättre sent än aldrig?

Facebook har tidigare satt stopp för vaccinmotståndares försök att sprida desinformation på sajten, men har endast gömt undan sådana inlägg. Nu verkar Facebook ta lite mer ansvar över vad som läggs ut på det sociala nätverket och har samarbetat med Världshälsoorganisationen, WHO, för att ta fram nya innehållsregler gällande vad som får postas, vilket till stor del handlar om Covid-19 och coronavaccinet. Bland annat får man inte posta saker som att Covid-19 är konstgjort och att det är säkrare att bli smittad av coronan än att vaccinera sig samt att vaccinet är giftigt eller kan orsaka autism. Facebooks nya innehållsregler kommer göra det möjligt för moderatorer att faktiskt göra något åt konton, sidor och grupper där desinformation publiceras. Företaget meddelar att folk som upprepade gånger bryter mot innehållsreglerna kommer bannas från det sociala nätverket. Tumnagel
57.4°
+
André Stray
0
2020

Utsläpp har lett till ekologisk katastrof på Kamtjatka-halvön
Massdöd av marint liv i området

Lokalinvånare på den ryska Kamtjatka-halvön har upptäckt en stor mängd av döda fiskar och annat marint liv som spolats upp på stränderna i närheten av halvöns största stad Petropavlovsk-Kamchatsky. Vattnet i området uppges även ha färgats gult och börjat lukta som kemikalier. Vad som beskrivs som ekologisk katastrof tros bero på något slags giftigt utsläpp men exakt vad som kan ha orsakat det är än så länge inte fastställt. Det spekuleras om att det kan handla om utsläpp från ett förbipasserande fartyg såväl som utsläpp från någon militärövning i området. Satellitbilder visar att en flod som leder ner till havet färgats gul och uppströms till denna flod ska det ligga någon slags rysk militäranläggning. En anonym surfare som kallar sig Yola_La säger: "Up the stream there is a military training ground. Knowing how the system works and how these kinds of questions are getting hushed, we must do everything in our power to save the ocean right and to defend from a catastrophe in the future." Det eventuella utsläppet tros ha skett förra månaden. Rysslands president beordrade i fredags lokala myndigheter att utreda vad som orsakat massdöden av marint liv på Kamtjatka-halvön. Tumnagel
-1.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Var fjärde elektrisk produkt innehåller otillåtna ämnen
Kemikalieinspektionens har kollat

Kemikalieinspektionens har gjort en tillsyn bland vad man kallar för vanliga elektriska produkter och så mycket som var fjärde produkter innehåller högre halter av otillåtna ämnen än vad som är gränsvärdena i lagstiftningen. Bland annat rör det sig om bly och klorparaffiner. –För att minska de negativa hälso- och miljöeffekterna är det viktigt att apparaterna inte innehåller skadliga ämnen. Skadliga ämnen så som bly eller kortkedjiga klorparaffiner i elektriska produkter medför risker främst vid tillverkning av produkterna och när de blir till avfall, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen. Under tillsynen kontrollerades 132 produkter varav 79 elektriska. Av de senare innehöll 27 procent otillåtna ämnen eller otillåtna ämnen i för stora mängder. – Det vanligaste har varit att vi hittat bly i lödningar på elektriska produkter. Det behöver inte medföra fara för konsumenten eftersom lödningarna oftast är dolda inuti produkten. Bly är dock ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet och det är dåligt när det kommer ut i miljön, säger Charlotte Rahm. Många av produkterna som kollades saknade också CE-märkning, kontaktadress till tillverkare och importör eller ID-märkning. Tumnagel
25.0°
+
Roger Åberg
0
2018

Forskare på KTH tar fram ny härdplast till tandfyllningar
Kanske kan minska antalet tandlagningar i framtiden

SVT rapporterar att forskare på KTH har utvecklat en ny form av härdplast som man anser är bättre för att använda vid tandfyllningar än de material som används idag. Enligt forskarna så har den nya härdplasten 160 procent högre bindstyrka än material som används för tandfyllningar idag. Det skulle kunna innebära att tandlagningar där man använder det nya materialet skulle löpa mindre risk att skadas och behöva laga dessa igen. Förutom det så ska det nya materialet vara hälsosammare. Michael Malchoch, professor i fiber- och polymerteknologi på KTH, säger till SVT: "Fördelarna med det här materialet är att det inte är giftigt eftersom det inte innehåller akrylater och att det binder mycket bättre." Under förra året så genomförde Sveriges tandläkare cirka 1,5 miljoner tandfyllningar på svenska patienter. Har du haft hål i tänderna det senaste året? Svara gärna på vår enkät nedan. Tumnagel
42.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Begagnade leksaker kan vara skadliga
Gammalt LEGO pekas ut som hälsorisk för barn

Forskare i Storbritannien har genomfört en undersökning där man testat 200 olika äldre plastleksaker för att se om dessa innehåller något av nio olika skadliga ämnen. Bland ämnena man testade leksakerna för fanns antimon, barium, brom, kadmium, krom, bly samt selen. 20 stycken av leksakerna innehöll spår av samtliga de nio ämnena. LEGO-bitar från 1970- och 80-talet pekas bland annat ut som skadliga och Dr Andrew Turner från University of Plymouth säger till BBC: "Lego bricks from the 70s and 80s are the big fail. Toys in those days werenx27t tested and now wex27re using them and handing them down." Röda, svarta och gula äldre plastleksaker var de leksaker som oftast innehöll ett eller flera av de skadliga ämnena forskarna letade efter. Enligt forskarna kan de begagnade leksakerna vara skadliga för barn om de leker med dessa under en längre tid och kan vara ännu mer skadliga om barnen stoppar dem i munnen. Tumnagel
31.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Önationer i Stilla havet kan förlora 80 procent av sin fisk
På grund av klimatförändringarna

Fiskbeståndet kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna. Det slår en ny rapport fast som anger att öarna i Stilla havet kan förlora mellan 50 och 80 procent av det lokala fiskebeståndet vid slutet av århundradet om klimatförändringarna fortsätter som nu. Anledningen till att beståndet beräknas minska är att havet blir varmare, får mindre syre och blir mer giftigt samtidigt som det kommer att producera mindre plankton som är grunden i näringskedjan för många havsdjur. De flesta djuren och organismerna i haven kommer inte att hinna anpassa sig efter det varmare klimatet och kommer att dö ut eller migrera till kyligare vatten. Rapporten baseras på studier av över tusen arter, inkluderat de som bor i korallrev, där man simulerat klimatförändringar. Hårdast drabbades de arter som levde på öppet hav. I rapporten står dock även att läsa att de pågående förändringarna ännu är möjliga att stoppa om man kan hålla sig till den temperaturökning som Parisavtalet anger. Tumnagel
21.2°
+
Emmy Zettergren
0

Solpaneler skapar mer giftigt avfall än kärnkraftverk
Enligt en ny studie från kärnkraftskramare

Enligt en ny studie från miljöorganisationen Environmental Progress (EP) så har vårt allt större användande av solpaneler lett till att det giftiga avfall som ackumuleras på grund av kasserade solpaneler ökar i en allt kraftigare utsträckning. Enligt undersökningen genererar solpaneler 300 gånger så mycket giftigt avfall per enhet energi de producerar om man jämför med ett hur mycket giftigt avfall kärnkraft genererar per enhet energi. Solpaneler innehåller bland annat de skadliga ämnena bly, krom och kadmium.Michael Shellenberger, grundare av Environmental Progress, säger: "We talk a lot about the dangers of nuclear waste, but that waste is carefully monitored, regulated, and disposed of. But we had no idea there would be so many panels — an enormous amount — that could cause this much ecological damage." Environmental Progress lobbar, trots sitt miljöfokus, för att vi ska använda kärnkraft vilket kanske gör den här undersökningen något partisk. Dock går det inte att komma ifrån att solpaneler och annat e-skrot börjar torna upp sig som ett verkligt miljöproblem som vi kanske skulle börja ta tag i lite kraftfullare innan det är försent. Tumnagel
54.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Kemikalieinspektionen varnar för slajm-trenden
Vissa ingredienser kan vara skadliga för barn

Har ni barn så är det antagligen inte helt osannolikt att dessa under våren har pysslat med att tillverka hemmagjort slajm som verkar vara en trend som spridit sig hit till Sverige från USA. Med hjälp av saker som till exempel raklödder, linsvätska och lim kan barn någorlunda enkelt tillverka eget trögflytande slajm som de sedan kan använda att leka med. Nu varnar dock Kemikalieinspektionen för trenden och säger att barn inte bör använda lim för att göra slajm. Limmet i sig ska inte vara farligt men barnens hud kan skadas om de under en längre tid exponeras för vissa kemikalier som finns i lim. Det finns ett strikt regelverk som reglerar kemikalier i leksaker men när barnen tillverkar sina egna leksaker som i det här fallet är det regelverket inte längre applicerbart skriver DN. I klippet ovan kan ni kolla in hur man gör slajm. Uppdaterat Kemikalieinspektionen hörde nyss av sig till oss och sa att receptet som visas i ovan är ett av de absolut sämre att tillverka ur hälsosynpunkt. Det ska även tilläggas att de aktuella ingredienserna tydligen inte säljs i Sverige. Tumnagel
35.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nästa vecka ska riksdagen rösta om lagförslag för e-cigaretter
Kommer bland annat sätta 18-årsgräns på produkterna

Från och med 1 juli förväntas försäljningen av e-cigaretter bli reglerad i Sverige. Folkhälsomyndigheten ser nämligen e-cigaretter som en stor fara då man inte riktigt har koll på hur de påverkar vår hälsa i längden och att de öppnar upp för en mycket bredare målgrupp än vad vanliga cigaretter gör. De anser att de olika smakerna som finns till e-cigaretter tyder på att man riktar sig till alla möjliga människor, även unga. Detta då det finns alltifrån godis och fruktsmaker till whiskey samt traditionell tobakssmak att välja mellan. Därav anser de att det kan bli en inkörsport för människor som inte rökt tidigare. Ubbe Strihagen är VD för ett företag som säljer e-cigaretter håller dock inte med och menar att deras kundkrets liknar den som köper vanliga cigaretter. Till SVT sa ham detta: – Nästan uteslutande är våra kunder tobaksrökare när de köper e-cigaretter. De är ett bra sätt att vänja sig av med vanliga cigaretter eftersom e-cigaretter inte är lika farliga Hur det än är med inkörsportar eller ej så är den största anledningen till att allt detta ska regleras är för att nikotin i flytande form anses vara väldigt giftigt. Det har rapporterats om dödsfall där folk fått i sig e-vätskan från ampullen i flytande form och inte via ångan. Så för att förhindra att man får i sig nikotinet på ett olämpligt och mer skadligt sätt vill man reglera försäljningen av e-cigaretter här. Beslut om regleringen beslutas av riksdagen den 17 maj och om den går genom ska lagen träda i kraft den 1 juli. Det skulle då innebära regler för hur e-cigaretter och påfyllningsbehållarna ska utformas. Det kommer även medföra att e-cigaretterna kommer få en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning i paketen. Utöver det vill man även sätta en 18-årsgräns på produkterna. Tumnagel
66.0°
+
Frode Wikesjö
0

Företag har tagit fram ätbar plastpåse
Ofarligt för djur om den hamnar i naturen

Att plastpåsar som hamnar i naturen är direkt farligt för djuren som får de i sig är välkänt. Nu har företaget Avani tagit fram en plastpåse som de säger ska vara 100 procent nedbrytbar och ofarlig för djur. Påsen är gjord av vatten- eller soyabaserat bläck som inte är giftigt, samt rötter från en växt i Sydamerika som kallas kassava. Skulle påsen hamna i naturen bryts den ner på under 90 dagar om den inte blir uppäten av djur innan dess. Skulle den hamna i vattnet upplöses den på ungefär en minut och lämnar endast efter sig kassava-rester i havet som är helt ofarligt att dricka. Syftet med den nya påsen är givetvis att minska problemen med nedskräpning i naturen. Den ska också vara klar för produktion och beställning för de som vill använda sig av den. Tumnagel
90.7°
+
Emmy Zettergren
0
2015

Nu kan man bajsa glitter
There's a pill for that

På Etsy kan man nu köpa piller som man säger inte är gjorda att konsumera men det verkar som om de flesta på nätet verkar tro att glitterpillren är framtagna för användare att äta och därefter bajsa glitter. Etsy skriver att pillren och dess innehåll inte är giftigt men uppmanar även till att man inte ska äta dem och att de enbart är framtagna i dekorativt syfte. Ett tiopack glitterpiller kostar lite mer än motsvarande 50 svenska kronor. Tumnagel
49.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Hur mycket kaffe behöver vi dricka för att dö av det?
Ny video från AsapSCIENCE

Hur mycket kaffe kan vi dricka innan vi dör av förgiftning? Och hur många chokladkakor måste vi äta innan vi får i oss för mycket teobromin? Detta är vad vi får reda på i en ny video från AsapSCIENCE. Tumnagel
42.5°
+
André Stray
0

Flytande kvicksilver hittat i mexikansk pyramid
Kan handla om en kungagrav

Arkeologer i Mexico säger sig ha hittat vad som kan vara tecken på flytande kvicksilver i den antika staden Teotihuacan som ligger cirka fem mil norr om landets nuvarande huvudstad Mexico City. Man säger sig ha hittat rikliga förekomster av flytande kvicksilver i en kammare i Teotihuacan tredje största pyramid vilket kan indikera att en Maya-kung kan ha blivit begravd där. Skulle detta stämma så skulle det i så fall vara den första kungagraven som hittar i Teotihuacan som under sin storhetstid 100 år före kristus och några århundranden efter det kan ha haft cirka 200.000 invånare. Tunneln som man nu öppnat och där man hittat flytande kvicksilver ska ha varit förseglad i över 1.800 år. Flytande kvicksilver är giftigt för människan och hade antagligen ingen konkret nytta för mayaindianerna i Teotihuacan. Forskare tror dock att man kan ha anlagt underjordiska floder och sjöar av flytande kvicksilver för att dessa skulle kunna påminna om en öppning till andra världar eller dödsriket, inte helt olikt floden Styx från antikens Grekland. Tumnagel
69.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Conan pratar om toaletterna i Sotji
Skojar så klart till det lite

Den senaste veckan har det snackats en del om kvalitén på boendet i OS-byn i Sotji. Giftigt vatten, ej färdigbyggda rum och helgalna toalettlösningar är bara några exempel. Ovan kan man beskåda ett klipp där Conan Ox27Brien pratar lite om toalettsituationen och nedan kan man lyssna på när Keith Olbermann snackar lite om det hela. Tumnagel
47.5°
+
Frode Wikesjö
0
2013

Rysk raket exploderar i luften
Tre satelliter upp i rök

Ryssland försökte tidigare idag att skicka upp en raket till rymden men tyvärr så exploderade raketen bara sekunder efter att den lyft från marken. Raketen var av typen Proton-M och den hade med sig tre stycken satelliter som skulle utvidga Rysslands egna GPS-system Glonass. Enligt rapporter så kan det nu ha spridits 500 ton giftigt raketbränsle vid nedslagsplatsen som inte är så långt bort från ett bebott område, något som har väckt en del uppmärksamhet och oroligheter. Detta är inte heller första gången Proton-M-raketen har krånglat. Den togs i bruk 2001 och har sedan dess kraschat tre gånger, en gång 2007, en gång 2010 och så nu. Tumnagel
23.9°
+
Gordon Andersson
0

Ät giftig haj på Island
Snart lunch!

Klipp från Island där man visar hur man förbereder och tillagar en speciell sorts haj. Hajen innehåller ett gift som gör att den inte fryser ihjäl i det kalla vattnet. Därav måste man låta fisken ruttna innan den kan förtäras. Tumnagel
34.8°
+
Frode Wikesjö
0
2011

Supersand gör giftigt vatten drickbart
Fungerar som ett super-filter

Den här sanden är överdragen med grafitoxid och är riktigt bra på att filtrera fulvatten till finvatten. Den är framtagen av forskare på Rice och kan fånga upp fler dumma bakterier under en längre period än vad vanlig filtreringssand kan göra. Tumnagel
39.8°
+
Bobby Green
0