m

Ökad risk att dö för glutenintoleranta
Folksjukdom ökar risken för att dö i andra sjukdomar

I en nyligen publicerad forskningsstudie uppges det att risken för att dö ökar för dem som lider av folksjukdomen celiaki, det vi vanligtvis kallar för glutenintolerans. I studien ingick 50.000 patienter som led av celiaki och jämfört med kontrollpersoner var dödligheten hos personer med celiaki 21 procent högre. Bland annat uppges människor med celiaki löpa en ökad risk att dö i bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer och luftvägssjukdomar jämfört med dem som ingick kontrollgruppen. I genomsnitt ökade dödsrisken med 21 procent jämfört med kontrollgruppen enligt den senaste studien. Jonas F Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet och överläkare vid barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro, säger till TT angående studien: "Ett par saker kan man ta till sig. Det finns nästan inga sjukdomar som inte leder till en liten ökad risk för död. Det andra är att den ökade risken (vid celiaki) är ganska låg i mitt perspektiv som läkare. För många andra sjukdomar kan risken öka med 200–300 procent. Men det finns en ökad risk med 21 procent och det är naturligtvis tråkigt för den som har trott att celiaki inte medför någonting." Det uppskattas att runt 100.000 svenskar lider av celiaki, en sjukdom som det inte finns något botemedel mot. Det ska observeras att tidigare undersökningar av celiaki-sjuka har resulterat i skiftande resultat, allt från klart ökad dödsrisk till ingen förhöjd risk att dö alls. Tumnagel
36.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Forskare: Glutenintolerans kan bero på vanligt virus
Inte säkert att det bara är genetiskt

Glutenintolerans har länge klassats som en genetisk åkomma där vissa människor helt enkelt inte tål gluten. Men nu har forskare kommit fram till att intoleransen egentligen kan vara orsakad av ett väldigt vanligt virus inom familjen Reoviridae där bland annat det mer kända Rotaviruset ingår. Reoviridae innehåller 87 olika grenar och de flesta av virusgrenarna är väldigt milda och också vanligt förekommande hos människor. Om forskningen visar sig stämma, att det faktiskt är ett virus som orsakar intoleransen, kan det innebära att det i framtiden kan bli möjligt att behandla intoleransen och även ta fram ett vaccin. Forskare har i tidigare studier misstänkt att det finns en koppling mellan viruset och intoleransen. Men det är först nu de, genom tester på möss, har lyckats bevisa att viruset faktiskt kan trigga sjukdomen. Om en infektion av viruset kan skapa intoleransen på egen hand eller om det även krävs genetiska faktorer behöver man forska vidare kring. För de drabbades hälsostatus spelar också in. Det säger forskaren Bana Jabri från Chicagos universitet. "This study clearly shows that a virus that is not clinically symptomatic can still do bad things to the immune system and set the stage for an autoimmune disorder, and for celiac disease in particular. However, the specific virus and its genes, the interaction between the microbe and the host, and the health status of the host are all going to matter as well." Tumnagel
49.2°
+
Emmy Zettergren
0