m

18 procent vill lägga ner public service
Viljan att lägga ner störst hos SD-väljare

Ipsos har på uppdrag av DN frågat svenskarna vad de anser om public service. 18 procent av de tillfrågade vill på sikt att public service läggs mer. 63 procent är för att public service finns kvar och 20 procent är osäkra. Kanske inte så oväntat är stödet att lägga ner lågt till vänster och i mitten på den politiska skalan. Bland moderater och Kristdemokrater är stödet dock 27 procent och bland Sverigedemokraternas väljare är stödet 43 procent. Stödet att lägga ner skiljer sig också mellan könen. Hos män är det 25 procent som vill lägga ner medan det hos kvinnor endast är 10 procent. Tumnagel
43.2°
+
Roger Åberg
0
2017

Nästan 7 av 10 har påverkats av #metoo
Upprop mot trakasserier har gett stort genomslag

DN och Ipsos har genomfört en undersökning för att se hur svenskar har reagerat på höstens #metoo-uppror och enligt den ska nästan 7 av 10 svenskar ha uppgett att de har påverkats på något sätt av metoo. Dessa 68 procent procent ska ha diskuterat metoo med vänner och familj uppger de. 60 procent av de som deltog i undersökningen uppger att #metoo har diskuterats på deras arbetsplatser. David Ahlin, opinionschef på Ipsos, säger till DN: "Siffrorna visar att vittnesmålen om sexuella trakasserier har haft ett enormt genomslag och män har pratat om det i lika hög grad som kvinnor. Det är den allra vikitgaste slutsaten man kan dra. Men den siffra som berör mig mest är att 3 av 10 kvinnor säger att de själva har berättat om egna erfarenheter av att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det är en väldigt hög andel och säger en hel del om omfattningen av problemet i samhället." Metoo verkar i stort sett ha påverkat män och kvinnor, oavsett politisk färg, i ungefär lika stor utsträckning. Den enda svaret mellan kvinnor och män som skiljde sig markant var hur många som själva hade berättat om trakasserier på grund av metoo-uppropet. Det hade 29 procent av kvinnorna och 6 procent av männen gjort. DN/Ipsos undersökning genomfördes mellan 6-14 december och totalt deltog 1011 personer i åldrarna 18-75 år i undersökningen. Tumnagel
44.1°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Samsung meddelar att Galaxy S7 inte har batteriproblem
Exploderande enheter har orsakats av externa skador

Samsung vet fortfarande inte varför Note 7 exploderade. Något de faktiskt vet är att de Galaxy S7-enheter som börjat brinna inte gjorde det på grund av batteriproblem, utan då telefonerna tagit skada från annat håll, vilket Samsung meddelade i slutet av förra veckan: Samsung stands behind the quality and safety of the Galaxy S7 family. There have been no confirmed cases of internal battery failures with these devices among the more than 10 million devices being used by consumers in the United States; however, we have confirmed a number of instances caused by severe external damage. Until Samsung is able to obtain and examine any device, it is impossible to determine the true cause of any incident. Trots bekymren med Note 7 verkar det inte som att Samsung-kunderna har tappat förtroendet för företaget. Enligt en undersökning av Reuters/IPSOS verkar mer än 90 procent av Samsung-kunderna villiga att köpa en ny smartphone från Samsung, trots strulet med Note 7. Tumnagel
46.5°
+
André Stray
0

Elektronikbranschen uttalar sig om HD-dom om Copyswede
"HD-tolkad lag om kassettbandsavgift är föråldrad och måste ändras"

Tidigare idag blev det klart att Högsta domstolen bestämt att Telia måste betala privatkopieringsavgift till Copyswede för sina iPhones nu har Elektronikbranschen släppt ett pressmeddelande där de skriver att den så kallade kassettbandsavgiften är föråldrad och måste ändras. I pressmeddelandet skriver Klas Elm, VD på Elektronikbranschen, detta: Domen visar att det är dags att ändra lagstiftningen. Den baseras på ett konsumentbeteende som inte längre aktuellt, eftersom konsumenterna har gått över till strömmade tjänster för både musik och film/serier där de redan betalar ersättning till upphovsrättshavarna. Elektronikbranschen pekar på en undersökning från Ipsos som visar att endast 5 procent av användarna lyssnar på privatkopierad musik och 3 procent tittar på privatkopierade filmer och serier och därför orättvist att konsumenterna i slutändan ska få betala denna privatkopieringsavgift. Klas Elm avslutar med detta: Innan lagstiftningen ändrats ger upphovsrättslagen stöd för en kraftig nedsättning av avgiftsnivån. Copyswedes samlade krav motsvarar en halv miljard kronor, vilket är oskäligt när privatkopieringen i princip har upphört. Tumnagel
88.3°
+
André Stray
0

Privatkopiering har i princip upphört
Nere under 10% på alla plattformar enligt ny undersökning

Ni som besöker Feber har nog inte missat att organisationen Elektronikbranchen och dess medlemmar för en hård kamp mot Copyswede för att döda den så kallade privatkopieringsersättningen. Copyswede har på senare tid vunnit några slag där de har lutat sig åt undersökningar från 2014 och 2015. Nu har Ipsos på uppdrag av Elekronikbranschen gjort en ny undersökning som visar att privatkopieringen minskar drastiskt och är nu nere under 10% på alla plattformar och betydligt lägre än så på tablets och telefoner. Anledningen är så klart att man inte behöver privatkopiera längre. Privatkopiering betyder att man köper något på ett medie och sedan, för eget bruk, kopierar det till ett annat ställe. Man köper kanske en DVD eller CD som man rippar. Verkligheten i dag är att i princip ingen pysslar med detta längre eftersom man inte behöver när det finns tjänster som Spotify och Netflix för att inte tala om Youtube. De filmer och den musik som vi vill se finns numera direkt i dessa tjänster och framförallt så konsumerar vi rörlig bild från Youtube och play-tjänster som vi ens äger och därmed inte kan privatkopiera. Inte helt oväntat tycker Elektronikbranschen att undersökningen stödjer deras dess om att privatkopieringsersättningen är föråldrad och att det nuvarande regelverket borde ses över. Hela undersökningen finns på länken nedan. Tumnagel
55.2°
+
Roger Åberg
0

Telia svarar på gårdagens kritik
Och Näringsnämnden bjuder in till nätneutralitetsmöte

Under gårdagen publicerades ett öppet brev till Telia från 27 svenska mediejättar om hur Telias frisurfsatsning ställer sig mot det fria ordet på internet och att de hoppat i säng med Facebook. Telia har nu gett svar på tal i form av ett öppet brev från företagets chef chef för Telias konsumenttjänster, Jonas Hasselberg, där han skriver att de tog beslutet att göra surf på sociala medier "gratis" efter en Ipsos-undersökning visade att 60 procent av mobilanvändare använder sociala medier på daglig basis och ser helt enkelt frisurfsatsningen som någonting kunderna verkligen vill ha. Vi, och många med oss, har valt att bejaka den här utvecklingen och lyssna på våra kunder. I samband med gårdagens replik har Näringsnämndens Mikael Damberg bjudit in mediecheferna till ett möte för att diskutera de nya nätneutralitetslagarna som började gälla nu i maj. Till Kulturnyheterna säger Mikael detta: Det finns nu en öppen diskussion om hur ska den här lagstiftningen tolkas. Men gränsdragningen för nätneutralitet måste Post- och telestyrelsen avgöra En lösning på detta skulle förstås vara att ta tillbaka abonnemang med obegränsad surf. Men tydligen är det inte ett alternativ och utvalda sociala medier är rätt väg att gå enligt Telia. Hela Jonas Hasselbergs svar hittar ni via länken här nere till vänster. Tumnagel
16.2°
+
André Stray
0

Endast var tredje svensk ringer med sin telefon dagligen
Användandet av sociala medier har ökat med 30 procent på 2 år

Det finns en tid då mobiltelefoner användes för att ringa och prata med andra personer. Nu är det dock andra bullar och endast en tredjedel av de svenska mobilanvändarna använder telefonen för att ringa på daglig basis, resten använder sig utav sociala medier för att konversera med nära och kära. Detta visar en ny undersökning som gjorts av Ipsos på uppdrag av Telia som också visar att användandet av sociala medier i mobilen har ökat med 30 procent på 2 år och att den största ökningen sker i åldersgruppen 25-44 år. Tumnagel
39.9°
+
André Stray
0

SVT och Sveriges Radio åtnjuter högst förtroende av medierna
Även förtroendet för morgontidningarna är högt

Analysföretaget Ipsos har genomfört undersökningen "Medieförtroendet 2016" där man bland annat undersöker hur stor kännedom och förtroende svenskarna har för diverse medier. Högst kännedom och förtroende har vi för public service-företagen SVT och Sveriges Radio där cirka 9 av 10 svenskar säger att de känner till företagen väl eller mycket väl och cirka 75 procent har mycket eller ganska stort förtroende för SVT och Sveriges Radio. När det gäller morgontidningarna DN och SvD säger 65 procent respektive 58 procent av svenskarna att det känner till dessa mycket eller ganska väl men kännedomen om de båda tidningarna är högre i Stockholmsområdet. När det gäller förtroende för de båda är det 50 procent som har mycket eller ganska stort förtroende för DN medan motsvarande siffra för SvD är 44 procent. Aftonbladet var den enda kvällstidningen som ingick i Ipsos undersökning och 79 procent av svenskarna säger att de känner till den mycket eller ganska väl och 21 procent har har mycket eller ganska stort förtroende för Aftonbladet. Även sajten Avpixlat ingick i undersökningen och 13 procent i undersökningen uppgav att de kände till den ganska eller mycket väl medan fyra procent hade mycket eller ganska stort förtroende för Avpixlat. I undersökningen ingick 1.002 personer i åldersspannet 18 till 74 år. Tumnagel
44.8°
+
Wille Wilhelmsson
0
2015

Svenskar tycker det är rätt okej med statlig övervakning på nätet
Enligt ny undersökning

Det svenska säkerhetsföretaget Sentor har genomfört en undersökning angående vad svenskarna tycker om statlig övervakning av dem på nätet och det verkar som om de flesta verkar tycka det är helt okej. På frågan Tycker du att det är okej att staten övervakar vad du gör på Internet? svarade 11% att det var okej, 53% att det var okej under vissa omständigheter medan 31% tyckte att det aldrig var okej med statlig övervakning på nätet. 5% svarade att de inte visste. I Sentors undersökning, som genomfördes av undersökningsföretaget Ipsos, ingick 1.001 personer. Vi kör samma enkät här nedan som du gärna får svara på. Undersökningen syns tyvärr inte om du kör adblock. Tumnagel
-28.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Google inflytelserikaste företaget i Sverige
Amerikanska teknikbolag dominerar topplistan

Det franska marknadsundersökningsföretaget Ipsos har genomfört sin årliga undersökning där man kollar vilka företag som är mest inflytelserika på 20 stycken marknader och här i Sverige är det för tredje året Google som anses mest inflytelserikt. Vi verkar överlag ha stort förtroende för amerikanska teknikbolag här i Sverige och efter Google anses Apple, Facebook samt Microsoft vara de mest inflytelserika företagen i Sverige. Efter teknikjätterna hittar vi de svenska företagen IKEA, ICA, SVT samt Spotify och på nionde och tionde plats hittas MasterCard och Samsung. I grafiken nedan kan ni kolla in den svenska topplistan till vänster och jämföra den med den globala topplistan över de inflytelserikaste företagen som hittas till höger. Tumnagel
40.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Vi skriver allt mindre för hand
Kanske inte så oväntat

Samsung och undersökningsföretaget Ipsos Mori har genomfört en undersökning om hur mycket svenskar skriver för hand nu för tiden och inte helt oväntat så är det något som är på kraftig tillbakagång. I undersökningen ingick 1.000 personer i Sverige uppger drygt hälften att de aldrig höll kontakt med familj, vänner eller bekanta via handskrivna brev eller vykort. Istället sköttes allt större del av kommunikationer via sms, epost, sociala medier och liknande. I Sverige är det kunskapskrav för en elev i årskurs 3 att skriva läsligt för hand men det finns inge längre några krav på att skolor lär ut skrivstil till eleverna. Tumnagel
33.3°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Vi streamar mer än vad vi laddar ner
Både video och musik

Samsung har tillsammans med undersökningsföretaget Ipsos Mori tagit fram statistik över hur det ser ut på streamingmarknaden och enligt de siffrorna så streamar vi svenskar mer tv, film samt musik än vad vi laddar ner nu för tiden. Enligt undersökningen så tittar 61% av svenskarna nu på streamad tv medan 59% lyssnar på streamad musik. När det gäller nedladdad tv, film och musik så ligger siffrorna på 50%. Anledningen till detta antar jag beror på att streamingtjänsterna har blivit bättre och att våra bredband har fått högre kapacitet. Daniel Johansson, musikbranschforskare på Linnéuniversitetet, säger till TT: "Det är en naturlig övergång som hör ihop med teknikutvecklingen. För några år sedan fanns inte bandbredden och möjligheten att överföra data som vi kan göra nu." Av våra nordiska grannar är det i Norge och Finland det streamas mest och på de marknaderna uppges 70% av befolkningen streama tv, film och musik. Hur konsumerar du tv, film och musik? Svara gärna på vår enkät nedan, det går att välja flera av alternativen. Tumnagel
50.4°
+
Wille Wilhelmsson
0
2013

Piratkopieringen i Norge har fallit dramatiskt
Tack vare lagliga alternativ

Researchföretaget IPSOS har tagit fram en rapport som visar att piratkopieringen på den norska marknaden har fallit dramatiskt sedan 2008. Det gäller framför allt illegal nedladdning av musik men även nedladdningen av upphovsrättsskyddade filmer och TV-serier har minskat de senaste fem åren. Som synes i diagrammet så tankades det ner närmare 1,2 miljarder låtar olovligt i Norge 2008 medan denna siffra förra året hade fallit till 210 miljoner. Film samt TV-serier har ungefär halverat antalet gånger de blivit nedladdade mellan 2008 och 2012. Anledningen till att den illegala nedladdningen av upphovsrättsskyddat material anges främst bero på att det idag finns fler lagliga alternativ för de norska användarna att vända sig till än vad som fanns 2008. Den här månaden började en ny lag gälla i Norge som bland annat ger registrerade upphovsrätts-innehavare rätten att ge sig efter individuella fildelare. Lagen ger även möjlighet för upphovsrätts-innehavare att kräva att internetleverantörer blockerar torrent-sajter som till exempel The Pirate Bay. Tumnagel
51.9°
+
Wille Wilhelmsson
0