m

Var fjärde elektrisk produkt innehåller otillåtna ämnen
Kemikalieinspektionens har kollat

Kemikalieinspektionens har gjort en tillsyn bland vad man kallar för vanliga elektriska produkter och så mycket som var fjärde produkter innehåller högre halter av otillåtna ämnen än vad som är gränsvärdena i lagstiftningen. Bland annat rör det sig om bly och klorparaffiner. –För att minska de negativa hälso- och miljöeffekterna är det viktigt att apparaterna inte innehåller skadliga ämnen. Skadliga ämnen så som bly eller kortkedjiga klorparaffiner i elektriska produkter medför risker främst vid tillverkning av produkterna och när de blir till avfall, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen. Under tillsynen kontrollerades 132 produkter varav 79 elektriska. Av de senare innehöll 27 procent otillåtna ämnen eller otillåtna ämnen i för stora mängder. – Det vanligaste har varit att vi hittat bly i lödningar på elektriska produkter. Det behöver inte medföra fara för konsumenten eftersom lödningarna oftast är dolda inuti produkten. Bly är dock ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet och det är dåligt när det kommer ut i miljön, säger Charlotte Rahm. Många av produkterna som kollades saknade också CE-märkning, kontaktadress till tillverkare och importör eller ID-märkning. Tumnagel
25.0°
+
Roger Åberg
0
2019

Regeringen vill införa kemikalieskatt på kläder och skor
Liknande den som finns på hemelektronik

Ett av regeringens förslag för den så kallade "gröna skatteväxlingen " är att införa en kemikalieskatt på kläder och skor rapporterar DN. Det skulle i så fall handla om en skatt som liknar den som infördes för bland annat hemelektronik i juli 2017. Enligt en tidigare undersökning från kemikalieinspektionen så är cirka tio procent av kemikalierna som används vid tillverkning av kläder farliga för människor och runt fem procent anses vara väldigt skadliga för miljön. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger till DN: "Det här är mycket viktigt, det är ett folkhälsoproblem. Vi vill införa ekonomiska styrmedel för att få bort skadliga kemikalier i kläder och skor." Exakt hur en kemikalieskatt på kläder och skor skulle kunna komma att se ut ska nu utredas. Vem som ska leda den utredningen och när den eventuellt kan vara klar finns det för tillfället inga uppgifter om. Tumnagel
4.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Bekämpningsmedlet Gaucho förbjuds i Sverige
Innehåller grejer som kan skada bin och humlor

Mark- och miljödomstolen upphäver nu ett tidigare beslut från Kemikalieinspektionen som gav svenska jordbrukare dispens att fortsätta använda bekämpningsmedlet Gaucho rapporterar DN. Gaucho innehåller bland annat neonikotinoider vilket forskning visar kan skada både humlor och bin. EU förbjöd bekämpningsmedel som innehöll med neonikotinoider förra året men Kemikalieinspektionen gav svenska jordbrukare dispens att fortsätta använda det. Detta då man ansåg att det inte fanns något fullgott alternativ till bekämpningsmedlet. Tanken var att dispensen skulle gälla för svenska jordbrukare under hela 2019 men efter dagens beslut från Mark- och miljödomstolen kommer Gaucho att förbjudas omgående tills domen vinner laga kraft skriver DN. Tumnagel
78.5°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Kemikalieinspektionen varnar för slajm-trenden
Vissa ingredienser kan vara skadliga för barn

Har ni barn så är det antagligen inte helt osannolikt att dessa under våren har pysslat med att tillverka hemmagjort slajm som verkar vara en trend som spridit sig hit till Sverige från USA. Med hjälp av saker som till exempel raklödder, linsvätska och lim kan barn någorlunda enkelt tillverka eget trögflytande slajm som de sedan kan använda att leka med. Nu varnar dock Kemikalieinspektionen för trenden och säger att barn inte bör använda lim för att göra slajm. Limmet i sig ska inte vara farligt men barnens hud kan skadas om de under en längre tid exponeras för vissa kemikalier som finns i lim. Det finns ett strikt regelverk som reglerar kemikalier i leksaker men när barnen tillverkar sina egna leksaker som i det här fallet är det regelverket inte längre applicerbart skriver DN. I klippet ovan kan ni kolla in hur man gör slajm. Uppdaterat Kemikalieinspektionen hörde nyss av sig till oss och sa att receptet som visas i ovan är ett av de absolut sämre att tillverka ur hälsosynpunkt. Det ska även tilläggas att de aktuella ingredienserna tydligen inte säljs i Sverige. Tumnagel
35.3°
+
Wille Wilhelmsson
0
2015

Kemikalieinspektionen släpper webbsajt för barn
Hannas Hus ska lära dem om farliga kemikalier

I syfte att minska olyckor med farliga kemikalier som sker i hemmet lanserar nu Kemikalieinspektionen sajten Hannas Hus där man ska försöka lära barn om farliga kemikalier. Ingrid Wirén, handläggare på Kemikalieinspektionen, säger i ett pressmeddelande: "Vi hoppas att lärare ska använda hannashus.se i undervisningen. Olycksstatistiken skulle sannolikt gå ner om fler människor blev medvetna och uppmärksammande varningsmärkningarna på farliga kemiska produkter." På Hannas Hus får barnen följa med hem till Hanna och kolla in när hennes familj städar deras hus och på fotografier från detta får barnen svara på frågor om varningsmärken som finns på diverse städprodukter som används vid städningen. Hannas Hus riktar sig till barn i årskurs 2 tlll 6. Tumnagel
45.1°
+
Wille Wilhelmsson
0