m

Sverige missar 15 av 16 av sina egna miljömål
Det är inte direkt godkänt

1999 tog den dåvarande regeringen (S) initiativ till att sätta upp 16 klimatmål i hopp om att nästa generation inte skulle ärva en massa miljöproblem. Men det verkar som dessa mål inte direkt har uppnåtts då DN i veckan rapporterade att Sverige endast lyckats med att nå ett av de 15 miljömål som riksdagen klubbade genom för dryga 20 år sedan. Enligt Naturvårdsverket är det enda målet man lyckats uppnå är det om skyddade ozonskikt då uttunningen av ozonskiktet sägs avstannat. Ett annat mål som man anser vara nära att nå är säker strålmiljö vars syfte är att minska antalet hudcancerfall via förändrad livsstil och nya attityder kring utseende samt solning. Målen som inte anses vara nådda är: Giftfri miljö Begränsad klimatpåverkan Bara naturligförsurning Frisk luft Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Myllrande våtmarker Levande skogar Grundvatten av god kvalitet Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Naturvårdsverket säger också att det är särskilt två områden som är extra bekymmersamma och de är klimatförändringarna samt utarmningen av den biologiska mångfalden. Tumnagel
-1.5°
+
Frode Wikesjö
0

50 kronor per liter bränsle för att nå klimatmålen 2030
Ny rapport från Trafikverket

Trafikverket släppte idag sin senaste rapport som heter "Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037". Rapporten har tagits fram på initiativ av Regeringen och den ska användas som inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige. I rapporten pratar man bland annat om hur vi ska nå klimatmålen 2030. Ett sätt att göra det är att höja bränslepriset, rejält. Över 50 kronor per liter för bensin och diesel säger man skulle krävas för att få till siffrorna. Lena Erixon som är generaldirektör hos Trafikverket säger att siffran är orealistisk men att priserna måste höjas om vi inte börjar använda biodrivmedel i större utsträckning. Du hittar hela rapporten på länken nedan. Tumnagel
12.6°
+
Bobby Green
0
2019

70 nya eldrivna modeller från Volkswagen-koncernen inom tio år
Ökar från tidigare 50 stycken

Som väntat satsar Volkswagen-koncernen stenhårt på elbilar för tillfället och nu meddelar man att man ökar från 50 till 70 stycken nya helt eldrivna modeller inom tio år. Det kommer bland annat innebära att antalet fordon som bygger på koncernens elbilsplattformar kommer att öka från 15 till 22 miljoner stycken. Herbert Diess som är vd för Volkswagen AG säger följande: "Volkswagen tar ansvar för framtidens viktiga trender – i synnerhet klimatfrågan. Klimatmålen i Parisavtalet är vår måttstock. Vi kommer att anpassa produktionen och andra delar i värdekedjan till koldioxidneutralitet de närmaste åren. Det blir vårt bidrag till att begränsa den globala uppvärmningen. Volkswagens målsättning är att tillhandahålla individuell mobilitet för miljontals människor under de kommande åren – mobilitet som är säkrare, renare och helt uppkopplad. För att kunna hantera de nödvändiga investeringarna för elbilsoffensiven måste vi bli ännu effektivare och öka prestationerna på alla områden." Tumnagel
48.9°
+
Bobby Green
0

Utsläpp från trafiken i Sverige ökade förra året
Klimatmålen för 2030 kan bli svåra att nå

I en ny rapport från Trafikverket framgår det att utsläppen av växthusgaser från trafiken i Sverige ökade med en halv procent förra året jämfört med 2017. Totalt handlar det om en ökning av utsläpp av växthusgaser på 76.000 ton enligt Trafikverket. Att utsläppen från trafiken ökar uppges bero på den ökade andelen lastbilstrafik på de svenska vägarna samt minskningen av andelen biodrivmedel i svenska fordon. Lastbilstrafiken i Sverige ökade med tre procent förra året och Trafikverket konstaterar i sin rapport att det aldrig tidigare har registrerats så många tunga och lätta lastbilar som det gjordes förra året. Ska vi tacka e-handeln för det? Sverige har som klimatmål att minska utsläppen från växthusgaser i trafiken med 70 procent fram till 2030. Skulle trenden som den ser ut nu fortsätta så uppger Trafikverket att man utifrån nuvarande styrmedel enbart att komma ungefär halvvägs till klimatmålet för 2030. Tumnagel
22.7°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Nytt lim hos Ikea minskar klimatutsläpp med 80 procent
Ytterligare ett steg mot målet 2030

För att minska sitt klimatutsläpp ska Ikea byta till ett miljövänligare lim för trävaror. Detta ska enligt uppgift minska utsläppen med 80 procent jämfört med 2016. I produktionsledet ska det minska utsläppen med upp till sex procent. Lena Pripp-Kovac som är hållbarhetschef för Inter Ikea säger följande till TT: "Limmet är något som vi inte förstod har en så stor påverkan. Det är intressant när vi bryter ner våra klimatmål och ser hur olika områden påverkar, internt talar vi om en klimatbudget." Ikeas mål är att ha 100 procent förnybar energi för alla produkter där det är möjligt senast år 2030. Tumnagel
84.2°
+
Bobby Green
0

Volkswagen slutar sälja etanolbilar
För lågt intresse

Volkswagen har i tio års tid erbjudet bilar med etanoldrift och på deras språk kallas dessa för Multifuel. Nu slutar man sälja dessa bilar på den svenska marknaden och skälet är att ingen köper dem. 2008 var toppåret och då såldes nästan 60 000 stycken etanolbilar i Sverige och Volkswagen erbjöd under en period sex modeller som alla gick på E85. Den enda som funnits i Sverige är Golf men nu försvinner alltså även denna. Sten Forsberg som är chef för Volkswagen Sverige säger följande: "Den negativa trenden kring E85 har tyvärr varit tydlig en längre tid. Under årets tre första månader har våra kunder inte köpt fler än 205 etanoldrivna Golf. Det är cirka 1,5 procent av vår totala försäljning. Jag tycker att det är olyckligt att utvecklingen gått i denna riktning. E85-bilar hade varit ett bra bidrag för att nå klimatmålen. Men tyvärr har de politiska besluten varit ogynnsamma för etanolbilarna. I det nya skattesystemet bonus malus får E85-bilarna inte några som helst positiva incitament." Tumnagel
40.0°
+
Bobby Green
0

Vänsterpartiet vill förbjuda försäljning av fossilbilar
Redan 2025

För att nå klimatmålen vill Vänsterpartiet förbjuda nybilsförsäljningen av fossilbilar, det vill säga bilar som drivs av bensin och diesel. Och man vill göra det snart, redan 2025. – Genom ett förbud skulle Sverige sända en tydlig signal till marknaden om att här är det bara miljöbilar som gäller. Det skulle möjliggöra en större satsning på el- och gasbilar, säger Jens Holm som är klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Man vill alltså inte förbjuda alla fossilbilar utan "bara" nybilsförsäljningen. 2020 känns som det stora året då de flesta tillverkare kommer att ha rena elbilar i sina flottar, men att vi bara fem år senare helt ska välja el eller gas måste alla börja leverera. Personligen så tror jag inte att biltillverkarna bryr sig om de säljer el- eller fossilbilar, men frågan är om de ens har möjlighet att ställa om så snabbt. Vänsterpartiet vill att miljözonerna i städerna ska vara på plats 2020, även om det betyder att de dieselbilar som för några år sedan var miljöklassade då kanske inte längre får köra i städerna. – Besvikelsen som nu riktas mot regeringen borde dels riktas mot Reinfeldt och Borg som miljöbilsklassade dieseln, och dels mot biltillverkarna som vi vet har fuskat med utsläppsstatistiken. Det vore inte mer än rätt om de fuskande biltillverkarna kompenserar kunderna, säger Jens Holm. Man vill också förändra städerna så att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. – I dag är våra städer byggda utifrån bilen. Vi har en parkeringsnorm som tvingar städer att planera en parkeringsplats per lägenhet som byggs, vilket är helt orimligt. Vi borde ha en gång-, cykel- och kollektivtrafiknorm, säger Jens Holm. Det behöver inte vara svårt att förändra människors beteende. I dag subventionerar vi massbilismen, då är det inte konstigt att folk köper en egen bil. Gör vi det istället bättre och billigare eller gratis att åka kollektivt och bygger ut gång och cykelbanor kommer färre använda bilen. Man tror också på att självkörande bilar kan vara ett komplement till kollektivtrafiken. – Det finns studier som visar att självkörande bilar med gemensamma turer kopplade till kollektivtrafiknätet leder till att privata bilar i princip inte behövs i städerna. Det skulle ge enorma möjligheter, till exempel kan parkeringsplatser tas bort för att bygga bostäder, skolor, förskolor och parker, säger Jens Holm. Tumnagel
16.0°
+
Roger Åberg
0
2017

Koldioxidutsläppen beräknas öka två procent i år
Bryter stillastående trend

Sedan år 2014 har mängden koldioxidutsläpp mer eller mindre stått stilla. När siffrorna för år 2016 presenterades hoppades forskare att den stillastående trenden faktiskt skulle kunna vara bestående och kanske vara ett tecken på att utsläppen till och med var på väg att minska. Men nu visar det sig att så inte är fallet. I en ny rapport som presenterades under det pågående klimatmötet i Tyskland anges att utsläppen beräknas öka med två procent under 2017, främst på grund av ökad kolanvändning i Kina. Tumnagel
21.2°
+
Emmy Zettergren
0

U-länder frustrerade över pågående klimatmötet COP23
Vi är långt ifrån att nå klimatmålen

Just nu pågår ett klimatmöte i Tyskland där Parisavtalet ska följas upp. Främst är det regler kring hur Parisavtalet ska fungera som nu ska tas fram. Men representanter från flera utvecklingsländer och önationer har visat frustration över att man ännu inte pratat något om själva koldioxidutsläppen. Faktum är att ländernas ökade ambitioner för minskning av koldioxidutsläppen inte ska diskuteras förrän år 2023. Men det är för sent menar bland annat Fijiöarnas premiärminister Frank Bainimarama som säger att de tänker höja ambitionerna redan nu. Ekvatorialguniea säger i sin tur att de kommer att ha svårt att anpassa sig till det varmare klimatet om de inte får ekonomisk hjälp. Tumnagel
34.3°
+
Emmy Zettergren
0

Ytterligare rapport ger hopp om klimatmålen
Vi kan ha mer tid på oss än väntat

Den senaste tiden har vi fått många dystra rapporter om klimatförändringarna. Enligt flera instanser har vi inte speciellt många år på oss att göra förändringar om vi ska klara de ambitiösa klimatmålen på en uppvärmning om högst 1,5 grader. Men en ny rapport hävdar att vi har längre tid på oss att stävja utsläppen än tidigare förväntat. Där står det att läsa att IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, har överdrivit vår koldioxidbudget där de endast ger oss några få år att agera på. Enligt klimatforskarna bakom den nya rapporten har vi ungefär tre gånger så lång tid på oss att få ner utsläppen än prognoserna från IPCC. Utsläppen måste dock minska innan år 2030. Det är svårt att veta vilka beräkningar som verkligen stämmer. Men oavsett hur många år vi har på oss måste jobbet göras. Och ju snabbare desto bättre. Klimatforskaren Richard Millar vid Oxford universitet säger det ganska bra: “The Paris goal of 1.5 °C is not impossible — it’s just very, very difficult”. Tumnagel
46.0°
+
Emmy Zettergren
0

Forskare tror att vi kan nå klimatmålet på två grader
Men det kräver snabba handlingar

Det finns fortfarande en chans att klara klimatmålet och hålla uppvärmningen till långt under två grader. Men det krävs snabba och kraftiga åtgärder. Det meddelar ett trettiotal klimatforskare i en ny rapport. Enligt forskarna är det flera åtgärder som måste till. Vi måste minska mängden partiklar i luften, liksom sot och köldmedlet HFC, som har stor påverkan på uppvärmningen. Vi måste också ta bort koldioxid i atmosfären samt bygga upp ett energisystem som är helt fritt från fossilt kol innan år 2050. Det är ganska stora åtgärder som dessutom måste genomföras snabbt. Lyckas vi inte finns det enligt forskarna en risk på fem procent att hela sju miljarder människor kommer att utsättas för hetta som är dödlig. Tumnagel
47.3°
+
Emmy Zettergren
0

Forskare: Vi måste minska utsläppen innan år 2020
Annars lär vi missa klimatmålen

Fler och fler verkar övertygade om att det är bråttom att vända utsläppskurvan. Nu säger forskare i ett nytt uttalande att vi måste vända trenden med utsläpp innan år 2020 om vi ska ha någon chans att klara av Parisavtalets mål på en uppvärmning om högst 1,5-2 grader. Värms jorden upp mer riskerar följderna att bli farliga. Enligt forskarna klarar atmosfären max 600 miljarder ton till om vi ska klara målen. Totalt. Just nu släpper vi ut 41 miljarder ton varje år. Det innebär att budgeten är förbrukad om 15 år om vi fortsätter i samma takt. Då måste vi vara nere på nollutsläpp. Det kommer inte att ske över en dag och därför är det viktigt att förändringen äger rum redan nu. Innan år 2020 måste världens alla kolgruvor vara på väg att stängas och inga fler kan öppnas. Elbilar skulle behöva öka sina marknadsandelar från dagens en procent till 15 procent. Dessutom behöver skövlingen av skogen minska kraftigt och sedan upphöra helt. Innan år 2030 behöver dessutom skogen i en helt annan omfattning absorbera koldioxid ur luften. Tumnagel
35.3°
+
Emmy Zettergren
0

Riksdagen har klubbat igenom nya klimatlagen
Nollutsläpp innan år 2045

I februari i år lade regeringen fram förslag på en ny klimatlag. I den står det bland annat att Sverige ska ha nått nollutsläpp senast år 2045. I torsdags antogs den nya lagen i Riksdagen. Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2018. En av grunderna i lagen är att sittande regeringar med jämna mellanrum måste göra en klimatredovisning där arbetet med klimatet presenteras. Första redovisningen sker under hösten 2018 medan den första handlingsplanen ska presenteras år 2019. Samtidigt antogs i Riksdagen flera delmål för år 2030 och år 2040. Regeringen har också inlett ett arbete med att inrätta ett klimatråd som ska fungera som stöd för politikerna. Klimatrådet ska vara oberoende och utvärdera huruvida den sittande regeringens politik är förenlig med klimatmålen. Tumnagel
73.8°
+
Emmy Zettergren
0

Världens största fiskebolag ska jobba för hållbart fiske
Skriver under nytt avtal

Utfiskningen av hav ska stoppas. Illegal fiskeverksamhet och slavarbete lika så. Nu skriver de nio största fiskebolagen i världen på ett avtal där de lovar att samarbeta för ett mer hållbart fiske i världen för att uppnå FN:s klimatmål. Det skriver natursidan.se. De största fiskeföretagen i världen kontrollerar tillsammans 40 procent av fisket. Att de nu samarbetar och visar väg kommer därför förhoppningsvis ha stor inverkan och dessutom ge signaler till mindre företag att följa efter. Tumnagel
78.0°
+
Emmy Zettergren
0

Flera länder uttalar stöd för klimatarbetet efter Trumps beslut
Så även enskilda städer och stater i USA

I går meddelade president Donald Trump att USA ska dra sig ur Parisavtalet. Givetvis är det många av hans väljare och supporters som tycker att han tagit helt rätt beslut. Men kollar man på reaktionerna från omvärlden, och även från det egna landet, så verkar de flesta anse att Trump gör ett stort misstag. En av farhågorna med att USA drar sig ur Parisavtalet, förutom att de inte tänker leva upp till de uppsatta klimatmålen, har varit att andra länder kan följa samma spår. Om det land som är näst störst när det gäller utsläpp inte tänker gå en klimatvänlig väg, varför ska då andra göra det? Men än så länge verkar reaktionerna från andra länder snarare visa på raka motsatsen. Flera länder har meddelat att de står fast vid avtalet medan vissa tänker stärka sitt engagemang för att nå klimatmålen. Flera ledare från de Euroepiska länderna har redan gått ut och sagt att EU kommer att ta en ledande roll i kampen mot klimatförändringarna. Även Kanada och Australien säger att de står fast vid avtalet. Under fredagen väntas också EU tillsammans med Kina att göra ett uttalande om hur arbetet med klimatet ska stärkas framöver. Hur många som verkligen kommer att ta tag i arbetet återstår dock givetvis att se. Men det är inte bara utanför USA som ledare uttryckt sitt kommande engagemang för klimatet. Efter Trumps presskonferens meddelade tre amerikanska stater och 61 av landets städer att de kommer att ignorera utträdet ur Parisavtalet och på egen hand jobba för att minska utsläppen och nå klimatmålen. Kalifornien, New York och Washington meddelade exempelvis att de ska forma klimatalliansen United States Climate Alliance med syfte att rekrytera fler stater och att gemensamt nå miljömålen. Tillsammans representerar de tre staterna en femtedel av den amerikanska populationen. Det ska bli intressant att se hur många som hakar på "upproret". En personlig reflektion är att målmedvetenheten i världen snarare verkar ha ökat i och med Trumps beslut. Vissa experter har också uttalat sig i frågan under morgonen och sagt att uttåget främst skadar den amerikanska ekonomin och inte det globala arbetet med klimatmålen, så till vida att resten av världen fortsätter arbetet med att aktivt jobba för att minska utsläppen. Ovan kan ni kolla in när Frankrikes president Macron uttalar sig om Trumps beslut. Han pratar också direkt till USA och påpekar hur viktigt det är att klimatarbetet fortsätter. Eller som han uttrycker det på slutet: Make our planet great again. Tumnagel
73.8°
+
Emmy Zettergren
0

Sverige är bäst i klassen på klimat i EU
Även bäst i Norden

I en ny rapport som listar hur bra de europeiska länderna är på att jobba för att nå klimatmålen i Parisavtalet hamnar Sverige på en ohotad förstaplats. På andra plats kommer Tyskland och på tredje plats Frankrike. Bakom rapporten ligger Carbon Market Watch som är ett paraplyorgan för 800 organisationer och akademiker. Men även om Sverige är bäst i klassen är det fortfarande mycket kvar att göra med stort utrymme för förbättringar. Länderna har nämligen graderats utifrån en poängskala där 100 poäng är max. Sverige kammar hem 67 av 100 poäng medan Tyskland får 54 poäng och Frankrike 53. Det är också de enda länderna som ligger i närheten av insatser för att nå klimatmålen. Resterande länder får bakläxa och vissa har extremt mycket kvar att göra. Polen får exempelvis endast två poäng och ligger i botten tillsammans med bland andra Rumänien, Italien, Spanien och Lettland. Hela listan kan ni se via länken nedan. Tumnagel
58.9°
+
Emmy Zettergren
0
2016

Stor risk att vi inte klarar de uppsatta klimatmålen på 1,5 grader
Lär bli svårt att ens hålla oss under två grader

Världen har satt upp ambitiösa klimatmål där målet är att temperaturen inte ska stiga mer än 1,5 grader. Och det är bråttom att agera. Danmarks meteorologiska institut meddelar nu att det är tio grader varmare på Arktis än normalt för årstiden och att isen befinner sig på rekordlåga nivåer. Samtidigt kommer en annan dyster rapport från UN som säger att det blir extremt svårt att klara av de mål världens länder har satt upp. Vad värre är verkar det bli svårt att ens klara av att hålla jorden från att värmas upp två grader. Enligt rapporten saktar visserligen ökningen av utsläppen ner, men för att målen ska kunna nås behöver utsläppen börja sjunka omgående. Närmare bestämt från 53 miljarder ton CO2 till 39 miljarder ton CO2 per år innan år 2030. Skulle vi lyckas med det måste utsläppen sedan fortsätta minska fram till år 2050 och efter det vara nere på en negativ siffra, alltså att vi på något vis med teknologi lyckas ta bort mer CO2 ur luften än vad vi släpper ut. För att lyckas med det här krävs dock mycket större insatser än de som görs i dag. De krav på minskade utsläpp som nu finns kommer endast att hålla CO2-utsläppen på en stabil och statisk nivå. Med andra ord kommer de inte att hinna minska innan 2030 och vi kommer årligen att fortsätta släppa ut 53 miljarder ton CO2 varje år. Det andra målet på två grader känns lite mer inom räckhåll, men även det kräver extrema insatser. För att hålla oss under två grader måste utsläppen minska från 53 miljarder ton till 42 miljarder ton per år innan år 2030. Samtidigt måste vi ha nått den negativa siffran på utsläpp innan år 2100. Båda scenarierna förutsätter dock att vi under den här tiden kommer på hur vi ska få bort CO2 ut luften vilket innebär att det kommer att ställas enorma krav på världens alla länder och på forskningen om klimatet. Parisavtalet som slöts förra året är ett viktigt avstamp. Men nu gäller det också att länderna går från ord till handling för att vi ska ha en chans att lyckas. I dag inleds ett nytt klimatmöte där världens länder nu mötas igen i Marrakesh i Marocko för att komma överens om hur målen ska nås. Bland annat ska en gemensam regelbok tas fram som ser till att länderna håller sina löften. Tumnagel
12.3°
+
Emmy Zettergren
0
2014

Kina och USA når viktig klimatöverenskommelse
Ett stort steg framåt

I dag slöts en historisk och extremt viktig överenskommelse gällande klimatet. USA:s president Barack Obama och Kinas president Xi Jinping presenterade tillsammans nya mål för hur man ska minska på utsläppen av växthusgaser. Obama meddelade att USA:s nya mål är att minska utsläppen med 26 procent till totalt 28 procent år 2025 (jämfört med 2005 års nivåer). Det här innebär att USA har skärpt kraven på landet och att utsläppen ska minska snabbare än de tidigare uppsatta målen som innebar en minskning med 17 procent fram till 2020. Om de här målen håller kan utsläppen från USA minska med hela 80 procent fram til 2050. När det gäller Kina, som idag står för absolut mest utsläpp, lovade Xi Jinping att landet innan 2030 (och ännu tidigare om det går) ska börja minska på utsläppen. Det innebär alltså ganska stora satsningar och omställningar eftersom utsläppen just nu fortfarande ökar i landet. Jinping meddelade också att andelen förnybar energi ska öka med 20 procent. De här beskeden är en tydlig förbättring från det senaste löftet som gavs vid FN:s klimatkonferens där Kina endast meddelade att landet för första gången skulle försöka stoppa ökningen av utsläppen "vid något tillfälle". Tillsammans står Kina och USA för ungefär 40 procent av utsläppet av växthusgaser, så en tydlig satsning på minskningar kommer att betya mycket. Tumnagel
73.6°
+
Emmy Zettergren
0
2013

Dyr bensin om vi ska fixa klimatmål
42 kronor/litern enligt KI

Enligt den svenska myndigheten Konjunkturinstitutet (KI) så måste bensinpriset drivas upp till 42 kronor litern om vi ska nå regeringens mål om fossiloberoende fordon till år 2030. 2030 är det tänkt att Sveriges fordonspark ska vara oberoende av fossila drivmedel som till exempel bensin och enligt KI så bör skatten på koldioxid-utsläpp höjas med 900% för att vi ska kunna åstadkomma det. Det skulle resultera i att en liter bensin skulle kosta runt 42 kronor. Idag kostar en liter bensin runt 15 kronor och att svenskarna skulle fixa en nästan tredubbling av priset känns väl rätt tveksamt i dagsläget men vi lär antagligen att få se ordentliga höjningar av koldioxidskatten fram till 2030. Tumnagel
7.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2009

Inga bensin- eller dieselbilar i Norge 2015
Förslag från norska regeringen

Man kan ju inte säga annat än att det är radikalt. Norska regeringen har presenterat ett förslag om att förbjuda nya bensin- och dieselbilar redan om 6 år och detta för att lyckas med sina klimatmål (sänka utsläppen med 40 % till år 2020). Finansministern Kristin Halvorsen, Socialistisk Venstre, anser att förslaget är fullt genomförbart och tror att företagen inom denna tidsram ska ha tagit fram fullt fungerande alternativ. Det motsatta Fremskrittspartiet tycker däremot att idén är naiv och mer finns att läsa på länken. Tumnagel
37.2°
+
Erik Svensson
0