m

Klonade husdjur som inte blir perfekta avlivas
Grym baksida på ny husdjurs-industri

Att klona sitt husdjur för att skapa en perfekt kopia om originalet till exempel dör är något som har blivit allt populärare på senare år efter det att dagens genteknik gjort detta möjligt. Att många av dessa kloner avlivas på grund av olika defekter är kanske mindre känt, något som OneZero har skrivit en lite längre artikel om på länken nedan. OneZero skriver att hela 96 procent av de djur som klonas fram antingen dör eller drabbas av missbildningar eller sjukdomar, något som gör att de riskerar att avlivas. När det gäller klonade husdjur kan dessa även avlivas för att de inte ser exakt ut som det husdjur som beställaren tidigare haft och velat skapa en identisk kopia av. Veterinären Chris Cauble, som själv faktiskt arbetar inom klonings-branschen, säger: "Therex27s too many mistakes, too many stillbirths, deformities, and mutations. I hate to see one of my beloved dogs born with three eyes or without a leg. Ix27d feel like I created a monster. There are a lot of failures, and those are killed because theyx27re not perfect. They keep trying until they get a good puppy. Consumers have to realize the procedure is not fully perfected." Det kan idag kosta runt 60.000 dollar, motsvarande lite över 580.000 svenska kronor, att klona sitt husdjur. Det har gjort att det än så länge bara är förhållandevis förmögna personer som har haft möjlighet att göra det. Skulle priset sjunka så är det väl dock inte helt omöjligt att fler skulle välja att klona sin favorithund efter denna gått bort istället för att skaffa en ny. Skulle du kunna tänka dig att klona ett husdjur? Svara gärna på enkäten nedan. Tumnagel
19.3°
+
Wille Wilhelmsson
0
2019
2018
2016

Klonade får åldras normalt
Forskare har studerat 13 stycken

Forskare har ända sedan det klonade fåret Dolly dog i förtid varit orolig för att klonade djur har en kortare livslängd än naturligt framställda djur men nu verkar man ha bevisat att så inte är fallet. Forskare vid University of Nottingham har undersökt 13 stycken klonade får, varav fyra var genetiska dubbletter av Dolly, och utav dessa hitta man bara ett får som led av mild ledgångsinflammation. De klonade fåren var mellan 7 till 9 år vilket motsvarar mellan 60 till 70 människoår. Fåret Dolly föddes för 20 år sedan och dog när hon var 6,5 år. Normalt sett blir får mellan 11 till 12 år. Tumnagel
42.7°
+
Wille Wilhelmsson
0
2015

Världens största klonfabrik byggs i Kina
Ska klona hundar och boskap

Singapore Times skriver att ett kinesiskt företag planerar att bygga upp världens största anläggning för att klona djur i den kinesiska hamnstaden Tianjin. Kina har sedan tidigare klonat en lång rad djur och i den nya klonfabriken kommer man att klona nötkreatur och hundar avsedda både som husdjur samt narkotika- och bombhundar. Man säger att man räknar med att ta fram embryon till cirka 100.000 nötkreatur om året i anläggningen, en siffra man siktar på att öka till en miljon om året i framtiden, som man planerar att ta i drift redan under nästa års första halvår. Kinesiska bönder har idag problem att tillfredsställa den kinesiska marknaden med nötkött och därför kommer kineserna i framtiden antagligen kunna få kött från klonade djur på sina tallrikar. EU förbjöd tidigare i år kloning samt försäljning av kött från klonade boskapsdjur så sannolikheten att vi får se klonat kött här borde vara minimal. Tumnagel
20.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

EU förbjuder kloning av bondgårdsdjur
Och försäljning av klonade boskapsdjur

EU-parlamentet har röstat igenom ett förbud som gör det olagligt att klona alla sorters boskapsdjur så väl som försäljning av sådana, deras avkomma eller produkter som framställts av klonade boskapsdjur. Det ursprungliga förslaget gällde ett förbud av klonade nötkreatur, får, grisar, getter samt hästar men EU-parlamentet gick alltså nu på en ännu striktare linje och man får med andra ord inte heller klona höns, kycklingar eller andra djur som återfinns på bondgårdar. De som förespråkade kloningsförbudet gjorde detta primärt för djurens bästa och hänvisade till att många klonade djur ofta dör kort efter födseln. Det kommer dock fortsatt vara tillåtet att klona boskapsdjur i forskningssyfte inom EU. Tumnagel
53.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014
2013

Forskare gör kloner av kloner
Japanska forskare verkar ha fått koll på det här med kloning

Några Japanska forskare har lyckats få till en effektivare teknik för kloning av djur. Tekniken baseras det mer eller mindre på samma teknik som användes när man 1996 klonade fåret Dolly. Men då hade man svårt att få rätt på kloningen och det fungerade inte varje gång och kloningen av klonade djur fick man sällan rätt på. Men nu men den här nya tekniken så låter man cellerna växa i en vätska som förhindrar enzymerna som ändrar DNA att göra sitt jobb. På så vis minskar man risken för genetiska avvikelses avsevärt. Tydligen skall man med hjälp av denna teknik lyckats klona 25 generationer av möss utan någon märkbar försämring av mössens levnadsförmåga. Tumnagel
45.3°
+
Frode Wikesjö
0
2012

Brasilien vill klona vilda djur
Manvargen först ut av åtta arter

Från Brasilien nås vi av nyheter att de har långtgående planer på att klona vilda djurarter och har än så länge samlat in runt 100 olika genprov från åtta olika raser där vi bland annat hittar leopard, myrslok och manvargen som syns på bilden här. Manvargen som med sina runt 23 600 exemplar klassas som nästan utrotad blir antagligen det första djuret man kommer att försöka klona. De klonade djuren kommer inte att släppas ut i det vilda utan kommer att hamna på zoon runt om i världen. Man påpekar även att klonings-försöken ej syftar till att rädda eller bevara arterna då det krävs en större naturlig genpol för att lyckas med detta. Det var 1996 man för första gången lyckades klona ett större däggdjur djur och då handlade det om fåret Dolly. Det är dock fortfarande väldigt besvärligt att klona djur och endast 5% - 7% av försöken lyckas. Tumnagel
39.9°
+
Wille Wilhelmsson
0