m

Regeringen ska se över privatkopieringsavgift
Äntligen!

Det har gått lite mer än två år sedan Riksdagen ansåg att det var dags att göra en utredning kring den kritiserade privatkopieringsavgiften som gör livet surt för konsumenter genom höjda priser samt säljare av olika slag. Nu är det äntligen dags för utredningen att dra igång. Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, säger detta i ett pressmeddelande från regeringen: – Den nuvarande privatkopieringsersättningen har sedan flera år blivit omodern, till exempel gör gemene man inte längre en kopia av sin favorit-cd för att även kunna lyssna på den i bilen. Det är angeläget att en modernisering kommer till stånd. Regeringen kommer utse en utredare som ska granska privatkopieringsavgiften ordentligt. Mer specifikt ska det granskas hur ofta kopiering av upphovsrättsskyddat material egentligen sker i privat bruk samt bedöma vad som är en rimlig kompensation för detta. Då det är 2020 så kommer det med hög sannolikhet visa sig att ingen kopierar för privat bruk längre. Utredningen ska redovisa sina fynd senast 21 februari 2022. Skit tar tid, men den som väntar på något gott osv. Tumnagel
112.5°
+
André Stray
0

Regeringen funderar på att tillåta ansiktsigenkänning
Kan komma att testas på Skavsta Flygplats

Förra året beslutade Datainspektionen att polisen på Skavsta Flygplats inte fick använda sig av ansiktsigenkänning för att identifiera personer som misstänks för grov brottslighet. Detta kan det nu bli ändring på rapporterar SVT Nyheter. I ett nytt förslag vill regeringen tillåta polisen att använda sig av ansiktsigenkänning vid gränskontrollen på Skavsta flygplats. Förhoppningen är att tekniken ska hjälpa polisen att hitta personer som saknar inresetillstånd till Sverige och personer som kan tänkas ägna sig åt kriminell verksamhet under sin vistelse i Sverige och EU. Justitieminister Morgan Johansson säger till SVT Nyheter: "I grunden handlar det om att stärka skyddet av EU:s yttre gränser. Vi behöver ett bättre system för att kunna upptäcka de som är efterlysta eller misstänkta för olika former av allvarlig brottslighet. Den här tekniken är en del i en sådan strategi." Skulle regeringens förslag om användandet av ansiktsigenkänning godkännas så kommer detta att börja gälla 1 januari 2021. Tumnagel
43.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Lagförslag ska göra kameraövervakning enklare
I kollektivtrafiken och på flygplatserna

I ett pressmeddelande från Regeringen skriver de att de vill ta bort kravet på tillstånd när det gäller kameraövervakning i kollektivtrafiken och på flygplatserna. Lagförslaget gör att blir enklare att sätta upp kameror på tåg, bussar, hållplatser, stationer och flygterminaler. Lagändringen ska också ge apoteken samma förutsättningar att sätta upp kameror som andra butiker. Justitie- och migrationsminister, Morgan Johansson, menar att detta ger myndigheter fler verktyg för tryggheten samt brottsbekämpningen i hela landet. Detta för att de anser att kamerabevakningen både kan både förebygga brottslighet och underlätta utredningsarbetet när brott väl har begåtts. Utöver det så anser de att detta kan leda till en ökad trygghet och få fler människor att resa med kollektivtrafiken. Regeringen säger också att man inte ska vara orolig för den personliga integriteten då de anser att den allmänna dataskyddsregleringen fortsättningsvis kommer ge ett starkt skydd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020. Tumnagel
50.4°
+
Frode Wikesjö
0
2019

Oppositionen kommer att rösta mot EU:s upphovsrättsdirektiv
"Vi måste ju hitta en lagstiftning som är rimlig"

SVT Nyheter rapporterar att samtliga svenska oppositionspartier, V,C,L,M,KD samt SD, är kritiska till EU:s upphovsrättsdirektiv som EU röstade för att införa förra månaden. Den svenska regeringen är för förslaget men av de svenska EU-parlamentarikerna var det bara tre av 20 som röstade för förslaget och de var alla Socialdemokrater. Enligt en rundringning som SVT gjort så kommer samtliga oppositionspartier att rösta nej till direktivet i sin nuvarande form när det tas upp i riksdagens EU-nämnd. Tomas Tobé (M) säger: "Vi måste ju hitta en lagstiftning som är rimlig. Och det här förslaget med den här typen av länkskatt och uppladdningsfilter är inte bra." Sveriges riksdag röstade för EU:s upphovsrättsdirektiv i februari efter att tidigare ha kritiserat förslaget. Nu säger Justitieminister Morgan Johansson (S): "Vi har ju en ordning att vi ska förankra beslut i riksdagen, har nu riksdagen ändrat sin inställning så kommer regeringen naturligtvis att få följa det." Det verkar med andra ord som om frågan gällande EU:s upphovsrättsdirektiv än så länge är långt ifrån löst. Tumnagel
76.7°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer
Anser att de förhindrar demokrati

Sveriges regeringen anser att det finns utrymme i Sveriges grundlag för att förbjuda rasistiska organisationer som till exempel Nordiska motståndsrörelsen (NMR) rapporterar Ekot. Enligt regeringen ska det finnas en paragraf i Sveriges grundlag som skulle kunna användas för att förbjuda rasistiska organisationer men att denna tidigare aldrig har använts. Justitieminister Morgan Johansson säger till Ekot: "Vi har inte haft den här typen av lagstiftning tidigare i Sverige. Andra länder har haft det, men inte Sverige. Nu tycker vi att det får vara nog när det gäller den här typen av aktiviteter. De utgör nu, tycker jag, ett allvarligt hot mot enskilda människor, så det här måste vi vidta mer kraftfulla åtgärder mot, för att få stopp på." Anledningen till att regeringen nu vill förbjuda rasistiska organisationer verkar primärt bero på att NMR ställde till en del oreda under vissa sammankomster i Almedalen förra veckan. Tumnagel
91.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Regeringen vill träffa Google och Facebook
Vill reda ut näthat

Under ett möte mellan branschorganisationen Tidningsutgivarna och justitieminister Morgan Johansson så uppgav Johansson att regeringen tänker kalla bland andra Google och Facebook till ett möte i Stockholm. Anledningen till detta är att försöka komma till rätta med att hatiskt och kränkande material tillåts ligga kvar på plattformarna i strid med företagens användarvillkor och ibland också med svensk lag skriver Expressen. Mötet kommer att ske 13 april enligt Johansson. Förutom Google och Facebook så ska man även bjuda in andra liknande jätteföretag som hanterar liknande frågor. Till TT säger Johansson: "I ett första skede vill jag se en dialog och en självsanering. Det är ju så vi har löst det för de traditionella medierna, men om det inte går är jag inte främmande för att gå fram med lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU-nivå." Tumnagel
17.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Polisen ska få lagra uppgifter om flygpassagerare i fem år
Nytt lagförslag presenterat

Idag har regeringen föreslagit en ny lag om "flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen" vilken innebär att uppgifter från flygpassagerare på svenska flygplatser ska lagras i ett polisregister under fem års tid. Enligt den nya lagen måste flygbolagen lämna uppgifter om resenärernas namn, resedatum, resväg, bagage och betalningssätt senast 24 timmar innan passageraren ska flyga. Lagen kommer att gälla för alla resenärer som flyger till och från Sverige men inte på inrikesflygningar. Datan som samlas i det nya registret ska användas för upptäcka terrorbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet. Till annan grov brottslighet räknas "narkotikasmuggling, människohandel eller annan sådan grov brottslighet" säger justitieminister Morgan Johansson till DN. Skulle Riksdagen godkänna den nya lagen kommer denna att träda i kraft 1 augusti i år. Tumnagel
44.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Säpochefen Anders Thornberg blir nya rikspolischefen
Tillträder 15 februari

Under gårdagen blev det känt att Dan Eliasson kommer avgå som rikspolischef och nyligen meddelade justitieministern Morgan Johansson att Eliasson kommer ersättas med Anders Thornberg. Thornberg har jobbat på Säpo sedan 1986 och agerat chef för Säkerhetspolisen sedan 2012. Morgan Johansson meddelade att Thornberg har en gedigen polisbakgrund och att det är första gången vi får en rikspolischef som har jobbat som polis tidigare. Thornberg meddelar att han kommer lyssna på organisationen och har en klar vision om att polisen ska arbeta mer förebyggande i stället för reaktivt. Anders Thornberg kommer tillträda tjänsten 15 februari. Vem som blir ny Säpo-chef är för tillfället oklart. Tumnagel
79.8°
+
André Stray
0

Säpo får sista ordet kring viktiga uppgifter
Myndigheter måste få godkännande

Myndigheter som vill lägga ut viktiga uppgifter på entreprenad måste från första april först samråda med Säpo och Försvarsmakten. – Om Säpo eller Försvarsmakten säger till en annan myndighet att den utkontrakteringen kan ni inte göra, för den äventyrar rikets säkerhet, ja då är det bara att lyda, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i ett tal på Folk och försvars konferens i Sälen. Anledningen är så klart att man vill förhindra en ny skandal som den på Transportstyrelsen. Beslutet tas av Regeringen på torsdag. Tumnagel
73.1°
+
Roger Åberg
0
2017

Fler kameror på allmän plats
Polisen ska inte behöva söka tillstånd

Regeringen håller på att lägga fram ett lagförslag som ska underlätta för polisen att bedriva kameraövervakning, men ironiskt nog har förslaget fått kritik från bland annat polisen för att vara för krångligt. Nu ändrar sig regeringen och istället för att polisen ska behöva ansöka om tillstånd om kameraövervakning kommer de istället ha en anmälningsplikt. Det betyder att istället för att ansöka om tillstånd, vänta på att det godkänns och sedan sätta upp en kamera kan polis, tull och kustbevakning sätta upp kameran och anmäla om att man har gjort detta. – Efter tre år med den här regeringen har vi en situation där det sitter uppe fler kameror än någonsin tidigare. Vi bejakar den utvecklingen, inte minst mot bakgrunden att där vi har en miljö med organiserad kriminalitet är det ännu viktigare att vi har teknisk bevisning, säger Morgan Johansson till DN. I dag finns ett undantag för tunnelbanan där man inte behöver ansöka om tillstånd utan bara behöver anmäla. – Det är ett tvådelat uppdrag: att dels se över tillståndsplikten och ersätta den med en anmälningsplikt för de brottsbekämpande myndigheterna. Sen ska utredaren också titta på kollektivtrafiken. I dag finns det ett undantag för tunnelbanan, nu ska vi se över om det går att vidga det undantaget till annan kollektivtrafik också, säger Morgan Johansson till DN. Det nya förslaget kommer så klart betyda att vi kommer att få fler kameror på allmän plats. I utredningen som nu ska göras ingår att man ska se över om några förändringar behöver göras för att skydda den personliga integriteten. Tumnagel
58.7°
+
Roger Åberg
0

MP-ledamot vill legalisera cannabis
Det vill inte justitieministern

Miljöpartiets riksdagsledamot Anders Schröder tycker att Sverige bör diskutera en legalisering cannabis då han anser att den narkotikapolitik som först i Sverige idag inte fungerar. Schröder säger: "Sverige har den näst högsta registrerade narkotikadödligheten i EU. Vi vet att den problematiska konsumtionen inte är lägre i Sverige än i andra länder, och den grova organiserade brottsligheten – som är ett stort hot – inte bara mot brukare utan mot hela lokalsamhällen, den ökar i dag. Då måste vi fundera på om det finns andra åtgärder som vi kan vidta för att bekämpa det här." Om ett par veckor kommer Schröder att anordna seminariet "Bortom repressiva åtgärder - alternativ för att motverka skadorna av narkotika" i riksdagen och där kommer man bland annat att diskutera hur en legalisering av cannabis skulle kunna fungera i Sverige. Officiellt stödjer Miljöpartiet den nuvarande narkotikapolitiken som förs i Sverige där det är straffbart att producera, sälja och använda narkotika. Inte heller justitieminister Morgan Johansson verkar särskilt peppad på idén att legalisera cannabis i Sverige och säger till Ekot: "Det är helt uteslutet för oss förstås att gå den vägen. Jag menar att den lagstiftning som vi har, den sätter en gräns för vad vi tillåter och inte. Skulle vi öppna upp för ytterligare preparat eller droger, då kommer vi att spä på drogproblematiken och narkotikaproblematiken, det vill vi absolut inte göra." Tumnagel
61.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Det ska bli enklare att avlyssna misstänkta personer
Polisen kunna avlyssna allt en person gör

Regeringens utredning gällande hemlig dataavläsning har nu fått ett tilläggsdirektiv där att man vill vidga lagstiftningen kring hemlig dataavläsning rapporterar DN. Anledningen till detta är att man anser att det idag är allt för lätt för kriminella, eller de som misstänks vara kriminella, att undvika avlyssning då denna alltid knyts till ett telefonnumer eller specifik epost-adress. Det nya tillägget innebär att man vill kunna få rätt att avlyssna allting en misstänkt pysslar med. Avlyssnings-beslutet ska med andra ord knytas till en specifik person och inte som idag till ett telefonnummer och/eller en epost-adress. Justitieminister Morgan Johansson (S) säger: "Individerna i de här miljöerna blir mer förslagna och försöker hitta alla sätt för att undgå upptäckt. Att vi har effektiva hemliga tvångsmedel blir ännu viktigare i en miljö där vi har svårare att få vittnen att träda fram och berätta vad som hänt." Utredningen om hemlig dataavläsning ska överlämna sitt betänkande den 13 november och det nya tilläggsdirektivet ska redovisas 13 april 2018. Tumnagel
40.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Justitieministern i beef med Bahnhof
Morgan vs Jon

Bahnhof har en mycket tydlig agenda att alltid i första hand stå på sina kunders sida. De har i ett antal mycket uppmärksammade fall krigat för att slippa spara och ge ut data om sina kunder och oftast vunnit. I andra hörnan står de som vill övervaka allt för att lättare kunna lösa vissa typer av brott. Det här är både en mycket enkel och rätt svår fråga. För svaret är ju ja, om vi skulle övervaka allt skulle fler brottslingar åka dit, brott skulle kanske kunna motverkas och brottsoffer skulle i högre grad få upprättelse. Och andra sidan är den ständiga frågan om hur stor skillnad det egentligen hade gjort och framförallt, är det värt det? Kostnaden hade ju varit att alla våras privatliv hade övervakats och övervakning missbrukas, alltid. Rätten till ett privatliv är extremt viktigt i en demokrati. I går sa Bahnhofs VD Jon Karlung till justitiesministern Morgan Johansson på Twitter att regeringens skjutit sig i foten angående utredningen om datalagringen. Anledningen var att Bahnhofs advokat var starkt kritisk till den. Mer om detta hittar ni i Bahnhofs pressmeddelande här. Karlung, ditt bolag vill inte hjälpa polisen att klara upp bl a mycket grova barnpornografibrott. Är du stolt över det?— Morgan Johansson (@johanssonmorgan) 14 oktober 2017 Morgan Johanssons svar är en klassiker i den här diskussionen när det inte finns så mycket att komma med. Dock är det rätt fascinerande att en justitieminister kör det kortet och inte kommer med något sakligare. Hela "samtalet" finns på länken nedan. Tumnagel
48.4°
+
Roger Åberg
0

Regeringen vill fyrdubbla anslag för IT-säkerhet
Skyddet måste förbättras

Justitieminister Morgan Johansson har i dag meddelat att Regeringen vill satsa hårdare på IT-säkerhet. De vill fyrdubbla anslaget där pengarna bland annat ska användas för att se till att myndigheter blir bättre skyddade mot attacker samt att de rapporterar in om de blir attackerade. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska få 40 miljoner i anslag nästa år. Totalt ska över 100 miljoner kronor satsas på ökad IT-säkerhet inkluderat anslag till Säpo och FRA. Tumnagel
55.6°
+
Emmy Zettergren
0

Nytt lagförslag plockar bort drönare från övervakningslagen
Kan träda i kraft 1 augusti

Det verkar som att det kan bli lätt för kommersiella och privata drönarpiloter att flyga igen. Ett nytt lagförslag har lämnats in där det står att drönarpiloter inte ska behöva söka övervakningstillstånd för att få fota eller filma med drönare. Justitieminister Morgan Johansson säger detta om förslaget: Reglerna kring att överhuvudtaget ge sådana tillstånd är väldigt snäv. Så det här väckte stor uppmärksamhet när domen kom och redan då sa jag att det här måste vi ändra på. Huruvida det nya förslaget kommer gå igenom är för tillfället oklart. Morgan Johansson berättar även att detta förslag endast är en temporär lösning tills EU:s dataskyddsförordning träder i kraft i maj nästa år. Då kommer piloter inte behöva söka tillstånd oavsett. Tumnagel
62.8°
+
André Stray
0

Efter kritik från Spotify vill regeringen ändra lagen
Som ska stoppa avvisningar av anställda

Efter kritik från Spotify och andra säger nu justitieminister Morgan Johansson att man kan tänka sig en lagändring som gör att anställda på företag inte ska kunna avvisas på grund av fel som deras arbetsgivare gjort. Det nya förslaget ställer dock som krav att eventuella fel som kan ha begåtts under den anställdes arbetstid ska ha upptäckts och korrigerats av företaget eller den anställde själva. Spotify anser dock att detta är otillräckligt skriver Sveriges Radio och att Spotify kräver ytterligare förändringar i regelverket, något som Morgan Johansson eventuellt kan tänka sig: "Jag är beredd att se på remissvaren och att överväga om vi ska göra några förändringar i förslaget, därför att jag vill också naturligtvis att företag som Spotify och andra kan känna en trygghet kring hur de som kommer utifrån till deras företag behandlas." Någon gång i vår kommer förslaget om förändringar i lagen att presenteras. Tumnagel
62.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Nytt drönarförslag kan göra det lättare för piloter att flyga
Börjar gälla tidigast i sommar dock

Förra veckan meddelade justitieministern Morgan Johansson att en ändring av övervakningslagen kan vara på ingång som gör det lättare för drönarpiloter att flyga i vårt avlånga land. Nu har förslaget lämnats in och om allt går som det ska, det vill säga om regeringen röstar igenom förslaget, kommer det att börja gälla redan till sommaren. Johansson menar att den nya lagstiftningen ska göra att drönarpiloter inte behöver ansöka om tillstånd för att kunna flyga, vilket kommer underlätta för väldigt många som använder drönare i sina arbeten. I ett pressmeddelande säger Johansson detta: Med det här förslaget löser vi företagens problem, men ser också till att enskilda får ett starkt skydd mot integritetskränkande övervakning. Tumnagel
42.5°
+
André Stray
0

Justitieministern säger att drönarbesked kan komma innan jul
En temporär lösning innan ny lagstiftning

I oktober kom domen som satte lite käppar i hjulet för samtliga drönarpiloter i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen kände att kamerautrustade drönare skulle hanteras som övervakningskameror och piloter skulle behöva tillstånd för att få flyga med sådana. Strax efter domen kom meddelade justitieministern Morgan Johansson att en utredning av övervakningslagen och drönare hade dragit igång och sa då att utredningen kommer vara klar i juni nästa år. Under en debatt som hölls tidigare idag berättade Johansson att det kanske kommer ske lite ändringar på drönarfronten tidigare än väntat: Vi har jobbat de här månaderna med att hitta en lösning. Vi är färdiga med det nu och kommer förhoppningsvis redan nästa vecka remittera ett sådant förslag. Jag ser framför mig att vi ska kunna lösa den här frågan och att vi ska kunna titta över detta snabbspår. Exakt vad detta betyder är för tillfället okänt, men det låter på Johansson att drönarpiloter kommer få det lite lättare att flyga med sina drönare inom kort. Enligt Johansson kan detta ske redan i vår. Detta snabbspår kommer gälla fram tills att en ny lagstiftning om just drönare tas fram, vilket väntas ske 2018. Tumnagel
47.8°
+
André Stray
0

Justitieministern meddelar att drönarfrågan utreds
Ska redovisa svar i juni 2017

Fredagens drönardom kom lite som en chock för svenska drönarpiloter då den gjorde det omöjligt för samtliga piloter att flyga sina drönare utan övervakningstillstånd. Många har yttrat sig i frågan och hävdat att domen, samt lagarna kring övervakning, är uråldriga och hämmar utvecklingen, men det verkar som att lagarna kan komma att ändras. Breakit har pratat med justitieministern Morgan Johansson som meddelar att en utredning av övervakningslagarna drog igång redan för ett år sedan för se om lagarna behöver moderniseras: Redan när den tillsattes konstaterade regeringen att det fanns ett behov av att utreda hur lagen förhåller sig till användning av ny teknik, till exempel kamerautrustade drönare. Denna fråga pekades därför särskilt ut i uppdraget. Utredningen kommer redovisas i juni 2017, vilket betyder att det inte lär ske några ändringar gällande drönare innan dess. Tumnagel
45.9°
+
André Stray
0

Att kapa någons identitet kommer att bli brottsligt
Ska leda till böter eller fängelse

Nu införs begreppet "olovlig identitetsanvändning" i den svenska brottsbalken vilket innebär att det snart kommer att bli straffbart att kapa någon annans identitet, något som har blivit allt vanligare i vårt digitala samhälle. Justitieminister Morgan Johansson säger i ett pressmeddelande: "Att ta över en annans identitet ska vara straffbart. Personer ska också kunna dömas för olaga förföljelse om de genom id-kapning upprepade gånger kränker någon annans integritet." Den första juli är det tänkt att den nya lagen ska börja gälla och straffet för att kapa någons identitet kommer att bli böter eller fängelse i högst två år. Tumnagel
103.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Vi kommer inte att kunna rösta online i nästa val
E-röstning får inget gehör hos justitieministern

För tre år sedan föreslog vallagskommittén att man skulle testa att låta oss rösta online, så kallade e-röstning, i vissa försökskommuner under valet 2018 men detta verkar tyvärr inte vara något som inte blir av. Justitieminister Morgan Johansson dömer nu ut det föreslaget och hänvisar till att det skulle bli väldigt svårt att hålla på valhemligheten om vi tilläts rösta via internet. Ett dussintal länder i världen har redan experimenterat med e-röstning i en eller annan form och bland dem finns bland annat USA, Australien, Estland, Kanada, Frankrike och våra grannländer Norge och Finland. Ovan kan ni kolla in en film som går igenom säkerheten i det estländska röstningssystemet och nedan går Tom Scott från Computerphile igenom varför e-röstning kanske inte är att rekommendera. Tumnagel
55.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Näthat föreslås bli straffbart
Regeringen vill se bättre skydd för individer på nätet

De som utsätts för hot eller kränkningar på nätet bör få ett bättre skydd anser Regeringen som nu lägger fram ett förslag kring ny lagstiftning. Bland annat föreslås att spridning av kränkande material, vilket inkluderar allt från sexfilmer till privat information, ska ingå under olaga hot och kallas för olaga integritetsintrång. Hatiska kommentarer eller kränkningar som ligger nära hot ska i sin tur kunna straffas som ofredande. Här kommer också ett stort ansvar ligga på de hemsidor där kränkningar presenteras och ansvariga för sajter och nätforum ska lättare kunna straffas om de inte tar bort hot och kränkningar. - Den lagstiftning vi har idag ger inte tillräckligt skydd åt de unga, framförallt tjejer, som utsätts för hot, hat och sexuella trakasserier. Det samma gäller för journalister och andra som deltar i det offentliga samtalet. Mer ansvar måste också läggas på utgivarna eftersom kränkande material som ligger kvar på nätet är en pågående kränkning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Lagförslaget tar även upp brottsskadeersättning som ska kunna utgå vid kränkningar som klassas som grovt förtal. Tumnagel
102.5°
+
Emmy Zettergren
0
2015

Ny lagstiftning om identitetskapning på gång
Lovar justitieministern

Identitetskapning, det vill säga när någon obehörig använder någon annans identitet för att till exempel köpa grejer på nätet, ta lån och liknande, börjar bli ett växande problem i Sverige och nu utlovar justitieminister Morgan Johansson (S) ny lagstiftning på det området. Johansson säger till SVT Nyheter att den nya lagstiftningen kommer att kriminalisera id-kapningar vilket gör det enklare för polisen att starta en förundersökning mot den som olovligen använder någon annans identitet på nätet på ett sätt som drabbar den enskilde. Johansson säger till SVT Nyheter: "Det här är en lucka i lagstiftningen som inte är tilltäppt. Vi har en utredning som är färdiggjord och vi kommer med en lagrådsremiss i vår och ett lagförslag till hösten." Har du drabbats av ID-kapning? Svara gärna på vår enkät nedan. Tumnagel
49.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2012
2011
2009