m

Dubai ska DNA-testa alla sin invånare
För att hitta ärftliga sjukdomar

I Dubai planerar myndigheterna nu att samla in och testa DNA från samtliga 3 miljoner invånare i emiratet för att försöka upptäcka ärftliga sjukdomar och då kanske även förebygga dessa innan de bryter ut. DNA-testerna är en del av "Dubai 10X Initiative" vilket är ett projekt där man försöker att introducera teknik och annat som man tror kommer att höra till vardagen om tio år. Den första fasen i projektet där man ska samla in DNA och bygga upp laboratorier för att testa dessa kommer att ske de kommande två åren. Det nämns inget om hur DNA-proverna från invånare i Dubai, så väl medborgare som icke medborgare i emiratet, kommer att skyddas eller om myndigheter som till exempel polisen kommer att få tillgång till proverna. I Sverige har vi PKU-registret som är ett liknande register som det Dubai nu siktar på att bygga upp. I PKU-registret lagras blod från alla som fötts i Sverige sedan 1975. Registret är avsett för vård, behandling samt i forskningssyfte och inget som polisen har tillgång till. I PKU-registret lagrar man inte heller DNA men det går att utvinna DNA från blodproverna som lagras i PKU-registret om det skulle behövas. Tumnagel
43.1°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Regeringen säger nej till att polisen ska få utnyttja PKU-registret
Sveriges biobank fortsatt endast för forskningsbruk

I våras tillsatte regeringen en utredning som skulle utreda huruvida polisen skulle kunna få använda det så kallade PKU-registret för att hitta misstänkta brottslingar. Denna är nu klar och man anser att polisen inte ska få ta del av detta register som innehåller blodprov på alla svenska som är födda i Sverige från 1975 och senare. Tanken bakom PKU-registret är att det ska användas till forskning och så ser det alltså nu ut att fortsatt förbli. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) säger till Dagens Nyheter: "Vårt syfte är inte att öppna biobanken för att använda i brottsbekämpningen i högre grad än i dag." Polisen har fått tillgång till PKU-registret en enda gång genom historien och det var när de jagade gärningsmannen bakom mordet på Anna Lind. Tumnagel
66.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Regeringen utreder om försäkringsbolag ska få tillgång till biobanken
Folk lackar

I Sverige tar man blodprov på alla nyfödda i Sverige för att diagnostisera ett antal medfödda sjukdomar för vilka det är viktigt att starta behandling tidigt. Efter analyserna av blodprovet sparas proverna i en biobank som kallas för PKU-registret. I detta register finns blodprov på de flesta svenskar födda efter 1975 och har varit en stor tillgång för bland annat svensk medicinsk forskning. För ett tag sedan så körde Regeringen igång en utredning om polisen och försäkringsjättar ska få tillgång till detta register. Självklart är folk inte helt nöjda med att detta överhuvudtaget utreds då man anser att folk som godkände att man sparade blodet gjorde det under förutsättningarna att det endast skulle användas i forskningssyfte. Om det går igenom kan det också leda till att fler väljer att inte godkänna att blodprovet tas på nyfödda vilket leder till en sämre forskningsdatabas. Sen om försäkringsbolagen får tillgång till denna databas kan det ju leda till att de kan ge högre premier till folk som anses ha genetisk grund för svåra sjukdomar vilket ju inte är så skoj. Det är inte första gången som detta utreds. 2008 gjordes det en liknande utredning där polisen ska få till gång till registret i brottsutredningar. Detta ledde till att flera ville lämna registret vilket sannolikt även skulle hända igen om den nuvarande Regeringen väljer att gå vidare med det här. Tumnagel
-29.2°
+
Frode Wikesjö
0
Slut på artiklar...