m

Google vinner mot Oracle i segdragen rättstvist
Google anses inte ha gjort intrång på Oracles java-patent

USA:s högsta domstol har nu beslutat att Google hade rätt att använda vissa java-api:er när man skapade Android under vad som kallas för "fair use" i USA. Det här har varit en fråga som valsat runt i amerikanska domstolar sedan 2010 då Oracle stämde Google för olovlig användning av Java i Android. Det hela började dock redan i början av 2000-talet då Google beslöt sig för att basera Android på programmeringsspråket Java. För att göra det hela kompatibelt med Java-plattformen så kopierade Google vissa namn från Javas arkitektur för att göra det enklare för andra Java-programmerare att programmera till Android. Java skapades av James Gosling och Sun Microsystems och de gjorde stora delar av Java som öppen källkod. När Oracle köpte upp Sun 2010 så ansåg de dock att de så kallade API:erna i Java, vars namn Google kopierat till Android, inte skulle falla under GNU-licensens och stämde Google för användandet av dessa i Android. Sedan dess har tvisten behandlats i flera instanser inom det amerikanska rättsväsendet. 2012 vann Google över Oracle som överklagade domen. Detta ledde till att Oracle vann över Google i en dom från 2016 vilken dömde Google att betala 9,3 miljarder dollar till Oracle. Detta ledde till vidare överklagande och 2017 ansåg en domstol ännu en gång att Google hade rätt använda namnen på de aktuella API:erna till Java. När nu även USA:s högsta domstol anser detta så verkar det som om tvisten har kommit till vägs ände och de enda som har tjänat några slantar på det här är antagligen de advokater som varit inblandade i den över tio år långa juridiska tvisten. Tumnagel
43.7°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Lindsay Lohan förlorar tvist mot spelföretag
Domstol anser inte att Lohan är med i GTA V

Det ser ut som om rättstvisten mellan skådespelaren Lindsay Lohan och Rockstar Games samt Take-Two Interactive nu är över. Det var 2014 som Lohan stämde Rockstar Games och Take-Two Interactive då hon ansåg att de använt en look-alike-karaktär av henne i sitt extremt populära spel Grand Theft Auto V. New York State Supreme Court ansåg redan i september 2016 att Lohan inte blivit kopierad i GTA V och hon förlorade därför målet. Efter det så ska dock det hela ha överklagats till New Yorks Court Of Appeals. Det är de som nu väljer att inte ta upp fallet mellan Lohan och spelföretaget. Det gör att Lohans juridiska möjligheter att få skadestånd från spelföretaget nu är uttömda och att vi kan lägga den här händelsen till historien. Tumnagel
82.1°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Bilder på offentlig konst får inte dokumenteras på webben
Offentligkonst.se förlorade rättstvist mot BUS igen

Sajten Offentligkonst.se har förlorat en upphovsrättstvist i Patent- och marknadsdomstolen med upphovsrättsorganisationen BUS (Bildupphovsrätt i Sverige) vilket innebär att sajten inte längre kommer att få publicera bilder som visar offentlig konst runt om i landet. Offentligkonst.se drivs av den ideella organisationen Wikimedia Sverige och man förlorade även mot BUS i Högsta domstolen där fallet avgjordes förra året. John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige, kommenterar domen i Patent- och marknadsdomstolen: "Utfallet är tragiskt, eftersom konsten nu inte längre är lika tillgänglig och offentlig. Från Wikimedia Sveriges sida har vi velat ge konsten den synlighet den förtjänar. Det är mycket märkligt att det i en digitaliserad värld inte är okej att dela bilder digitalt, om det på bilden skymtar ett offentligt konstverk." Domen innebär att Wikimedia Sverige måste ta bort alla bilder på modern offentlig konst från sin tjänst och man kommer även att få betala rättegångskostnader på cirka 750.000 kronor. Rent tekniskt så antar jag att det här betyder att privatpersoner inte får posta bilder där offentlig konst förekommer i sociala medier eller på andra platser på nätet. Sannolikheten att någon privatperson skulle bli stämd för detta är dock antagligen mindre troligt. I samband med att det populära mobilspelet Pokémon Go släpptes förra sommaren var BUS "bekymrade" över att det förekom bilder på offentlig konst på en del så kallades pokéstops i spelet. Mig veterligen har dock inte BUS drivit någon rättslig tvist mot företagen bakom Pokémon Go. Tumnagel
-1.5°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Lindsey Lohan förlorar rättstvist mot Take-Two
Har inte inspirerat till en av karaktärerna i GTA V

För lite mer än två år sedan bestämde sig skådespelerskan Lindsay Lohan för att stämma Take-Two Interactive eftersom hon ansåg att hennes utseende använts som inspiration till karaktären Lacey Jonas i spelet Grand Theft Auto 5. Men nej. Lindsay har inte använts som inspiration till spelet. I alla fall inte enligt högsta domstolen i New York som nu satt punkt för ärendet med sin dom där Take-Two fått rätt. Enligt domstolen har Lindseys namn aldrig nämnts i spelet. Hon har heller inte agerat modell åt Take-Two i något sammanhang och utvecklarna ska inte ha använt något foto av henne som hjälp i utvecklingen. Enligt Take-Two var tvisten endast ett sätt för Lindsey att skapa publicitet kring sin person. Det verkar dock som om Lindsey var rätt säker på sin sak då stämningsansökan bestod av 67 sidor varav 45 bestod av bevismaterial. Tumnagel
63.6°
+
Emmy Zettergren
0

EU anser att svenska operatörer fortsatt bör lagra data om samtalstrafik
Ska dock bara gälla allvarliga brott

Igår lämnade en av EU-domstolens generaladvokater ett första yttrande gällande den rättstvist som pågår mellan Tele2 och Post- och telestyrelsen PTS. Det handlar om det så kallade datalagringsdirektivet som innebär att operatörer är skyldiga att lagra data om samtalstrafik i sina nät. Tele2 anser att man inte behöver göra detta längre då EU tidigare har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet. PTS å sin sida anser att operatörer fortsatt är skyldiga att lagra data om samtalstrafik enligt svensk lag. EU-domstolens generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe säger i sitt yttrande att de svenska reglerna mycket väl kan vara förenliga med EU-rätten vilket innebär att operatörer fortsatt ska vara skyldiga att lagra data. Saugmandsgaard Øe anger dock kraven på datalagring ska vara proportionerliga gentemot ett demokratiskt samhälle samt att datalagring enbart är motiverat när det gäller grövre brottslighet. Frågan kommer slutligen att avgöras i EU-domstolen senare i år. Många länder i EU har redan slopat reglerna gällande datalagring men Sverige och Storbritannien vill fortsatt att reglerna ska gälla och hänvisar detta beslut till att det ska bli enklare att bekämpa brott. Tumnagel
13.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Techjättar ställer sig bakom Obamas satsning på förnybar energi
Google, Amazon, Microsoft och Apple enade i miljökamp

I augusti förra året presenterade president Obama och EPA, den federala miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency i USA, en satsning de kallar Clean Power Plan som är ett regelverk med syfte att sänka kolutsläppen i USA med 32 procent under 2005 års nivå innan år 2030. Det är en satsning som kräver en stor omstrukturering av kolindustrin där förnyelsebara källor måste ersätta en del av produktionen och där kolprocessen antingen måste effektiviseras eller minskas. Satsningen har dock stött på stort motstånd i flera delstater där 27 av dem motsätter sig reglerna i domstol. Sedan februari i år har dock dessa ärenden pausats av högsta domstolen då det lutade åt att staterna skulle kunna vinna. Nu är det DC federal Court of Appeals som ska behandla staternas ärenden och förhandlingar ska inledas 2 juni där flera miljöengagerade advokater är inblandade. Nu har även Amazon, Apple, Microsoft och Google ställt sig bakom Obama-förslaget och lämnade under fredagen in en så kallad Court Brief, som används för att visa stöd för en viss sida i en rättstvist, där de gemensamt förklarar varför det är så viktigt att förslaget går igenom. Bland annat argumenterar de för att omställningen kommer att leda till att förnyelsebara energikällor kommer att bli mer robusta, kostnadseffektiva och i förlängningen billigare än dagens alternativ. De säger också att omställningen måste göras och att en fördröjning av processen kommer att vara kostsam både för miljön och oss människor. "Delaying action on climate change will be costly in economic and human terms, while accelerating the transition to a low-carbon economy will produce multiple benefits with regard to sustainable economic growth, public health, resilience to natural disasters, and the health of the global environment". De fyra techföretagen hoppas att deras synpunkter och stöd för miljöförslaget övervägs noga och skriver även i sin Court Brief att de tror att det faktum att de är så pass stora företag, som både konsumerar stora mängder energi och strävar mot att helt använda just förnyelsebar energi, kommer att vara ett starkt skäl för domstolen att lyssna på dem. Tumnagel
107.7°
+
Emmy Zettergren
0

Apple förlorar mot patenttroll
Måste pröjsa 625 miljoner dollar

VirnetX, ett företag som stämplats som patenttroll, har nu vunnit en rättstvist mot Apple vilket betyder att Apple måste betala upp mot 625 miljoner dollar till företaget. Tvisten handlade om att patentföretaget ansåg att Apple olovligt använde patenterad teknik i tjänster som FaceTime, VPN on Demand och iMessage. Till en början ville VirnetX ha 532 miljoner dollar, men bumpade upp till 625 dollar då Apple fortsatte använda deras patent olovligt under rättsprocessen. Detta är inte första gången VirnetX stämmer Apple. 2012 stämde företaget Apple för samma patentintrång och ville då ha 368 miljoner. 2014 lades dock frågan ner. VirnetX har också tidigare stämt Microsoft samt Skype och fick då 200 miljoner respektive 23 miljoner dollar. Tumnagel
-5.3°
+
André Stray
0

Ubisoft vill inte att EA:s studio ska heta Ghost Games
Kan blandas ihop med spelserien Ghost Recon

Det verkar som om vi kan få en ny upphovsrättstvist mellan två stora spelutvecklare. Ubisoft vill nämligen inte att Electronic Arts ska använda namnet Ghost relaterat till sina produkter då det kan skapa förvirring. Anledningen till att Ubisoft är på krigsstigen är att EA har en studio som heter Ghost Games och som sedan 2011 utvecklar Need for Speed-spelen. Samtidigt har Ubisoft sedan 2001 använt namnet Ghost i sina Ghost Recon-spel och nu anser spelföretaget att det finns risk för förvirring angående vem som står bakom vad. “Consumers are likely to believe, mistakenly, that the goods and services Applicant [EA] offers under Applicant’s Mark are provided, sponsored, endorsed, or approved by Opposers [Ubisoft], or are in some way affiliated, connected, or associated with Opposers.” Nu har EA fram till 9 mars på sig att svara på Ubisofts ansökan där de motsätter sig att EA får använda namnet eller uttrycket Ghost. Tumnagel
25.3°
+
Emmy Zettergren
0
2015

Cloud Imperium Games hotar att stämma sajt
För att de skrivit negativa saker som kan skada Star Citizen

Förra veckan utbröt ett stort drama på nätet när sajten The Escapist publicerade ett långt inlägg där de skriver att de pratat med före detta anställda vid Cloud Imperium Games, som står bakom kommande spelet Star Citizen, där de anställda kritiserar studion hårt. De säger bland annat att studion har problem, att projektet är för ambitiöst för att det ska gå att ro det i land, att pengarna i princip redan är slut och att personalpolitiken är under all kritik. Det här har fått Cloud Imperium och främst grundaren Chris Roberts att gå i taket. Till en början besvarade Chris Roberts alla påståenden i ett väldigt långt blogginlägg där han försvarar företaget och projektet. Nu har han och Cloud Imperium dock tagit steget längre och hotar med att vidta legala åtgärder mot The Escapist om de inte går med på en del krav. Kraven är att den som ansvarar för sajten personligen ska be om ursäkt till Sandi Gardiner, som är Chris Roberts fru och ansvarig för marknadsföringen av spelet, samt studions chef för HR-avdelningen som tagit mycket illa vid sig av hela uppståndelsen då de anklagats för att genomföra diskriminerande anställningsprocesser. Ursäkten ska sedan publiceras offentligt på sajten tillsammans med en dementi av artikeln tills innehållet i den utretts grundligt. Det sista kravet gäller att sajten ska tillsätta en utredning av en utomstående part som ska undersöka alla omständigheter och påståenden som nämns i artikeln. Skulle The Escapist inte ha genomfört, eller gått med på, kraven ovan innan måndagen den 5 oktober, alltså i dag, tar slut kommer Chris Robert att gå vidare och stämma sajten både i USA och Storbritannien. Än så länge har inte The Escapist gjort något offentligt uttalande. Tumnagel
21.7°
+
Emmy Zettergren
0

Spelutvecklare skulle få bonus av EA
Om deras spel nådde ett betyg på minst 85 på Metacritic

En hel bunt hemliga dokument har i samband med en rättstvist mellan EA och 38 Studios, som utvecklat Kingdoms of Amalur, letat sig ut på nätet via en advokatbyrå. I dokumenten finns en hel del redan känd fakta men även en del ny liksom att EA bidrog med 19.7 miljoner dollar till utvecklingsbudgeten. Det mest intressanta handlar dock om ett bonussystem som säger att utvecklarna skulle få en miljon dollar i bonus om spelet fick betyget 85 eller högre på sajten Metacritic som summerar betyg från olika publikationer. Nu fick Kingdom of Amalur endast 81 i betyg vilket innebär att de inte lär ha fått någon bonus. 38 Studios gick även i konkurs år 2012 efter att ha sagt upp all personal. Frågan är om bonussystemet är något som EA har för vana att köra och om det verkligen är så smart att förlita sig på en sajt som absolut inte representerar alla publikationer och recensionssajter som finns. Bilden av ett spel på Metacritic är inte den universala även om den kanske kan ge hintar om hur bra eller dåligt ett spel är. Vill ni läsa igenom dokumenten hittar ni dem hos Kotaku via länken nedan. Tumnagel
28.0°
+
Emmy Zettergren
0

Konstnär tjänar storkovan på stulna Instagrambilder
Men lyckas kringgå lagen

Det finns lagar och regler för upphovsrätt. Men tyvärr går det att kringgå dem och det är precis vad konstnären Richard Prince gör. I en ny utställning visade han upp andra fotografers Instagramfoton och sålde dem dessutom för stora pengar. Det är heller inte första gången. Han gjorde samma sak förra året och har även tidigare fotograferat av annonser för andra utställningar. För att kringgå upphovsrättslagen i fallet om Instagramfoton ändrar han helt enkelt de ursprungliga texterna som tillhör bilderna och sätter istället dit egna. Samtliga 37 bilder som ställdes ut förra veckan i New York blev också sålda där en av dem gick för 90 000 dollar. Richard Prince har tidigare blivit stämd av fotografen Patrick Carious som menade att Richard stulit hans bilder. Dock vann Richard den rättstvisten vilket visar att det här med upphovsrätt är långt ifrån självklart och enkelt samt att det är svårt att skydda sig själv som konstnär och fotograf. Tumnagel
-7.5°
+
Emmy Zettergren
0
2014

Apple vann gammal rättstvist om iPods och iTunes
Undviker miljardskadestånd

Apple har gått segrande ur en rättstvist som tog sin början redan 2005 då iPod-köpare förde en grupptalan mot Apple för att de ansåg att Apple med sina iPods och tillhörande iTunes gjorde det omöjligt för dem att lyssna på sin köpta musik på andra typer av mediaspelare. Genom åren har sedan flera andra användare anslutit sig till denna grupptalan och till slut ska det ha handlar om hela åtta miljoner stycken. Apple hävdade i sitt försvar att man bara gjorde vad till exempel Sony och Microsoft gör med sina spelkonsoler och att det i grund och botten handlade om att göra systemet säkrare plus att deras avtal med skivbolagen krävde att filerna inte skulle gå att sprida vidare. En oenig jury kom fram till att Apple bara hade förbättrat iTunes och att detta i sig inte bröt mot några konkurrenslagar. Skulle Apple förlorat så hade det kunnat handla om skadestånd på upp till en miljard dollar skriver The Verge. Apple säger i ett uttalande: "We thank the jury for their service and we applaud their verdict. We created iPod and iTunes to give our customers the world’s best way to listen to music. Every time wex27ve updated those products - and every Apple product over the years - we’ve done it to make the user experience even better." Målsägarnas advokat säger att de redan planerar att överklaga domen. Tumnagel
35.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Microsoft döper om lite bland sina onlinetjänster
Excel Web App blir Excel Online

Microsoft sägs döpa om lite bland sina onlinetjänster för att folk ska förstå lite mer vad det handlar om. Först och främst som vi redan har skrivit om tidigare så kommer SkyDrive att bli OneDrive efter en liten rättstvist om namnet. Men sedan så kommer troligen lite fler förändringar att ske om man får tro ryktena. Just nu så hittar man Excel Web App samt Word Web App inbakat i SkyDrive men i framtiden så kommer dessa istället att heta Excel Online samt Word Online och vara en del av Office Online. Office Online kommer man då att kunna hitta på Office.com samt även i OneDrive. Tumnagel
42.0°
+
Gordon Andersson
0
2013

Apple stäms av före detta Apple Store-anställda
Tyckte att visitationen tog för lång tid

Två stycken före detta anställda på Apple Store i Los Angeles och New York har stämt Apple då de anser att de ej fått betalt för den tiden efter arbetet de varit tvungna att stå i kö för att säkerhetsvakter ska kunna kontrollera att de inte stulit några varor från butiken. Amanda Frlekin och Dean Pelle arbetade runt sex år på Apple Store Los Angeles respektive New York och de räknade ut att de stod runt 30 minuter i kö varje vecka då de blev genomsökta av Apples säkerhetspersonal. De båda anser att de borde ha fått ersättning på runt 1 500 dollar om året för denna obetalda arbetstid. Apple har än så länge endast kommenterat stämningen med att man inte kommenterar pågående rättstvister. Tumnagel
52.7°
+
Wille Wilhelmsson
0
2012

Det här är den kinesiska iPADen
Som ställer till problem för Apple i Kina

Som ni kanske vet har ett företag som heter Proview börjat bråka med Apple eftersom de äger varumärket iPAD i Kina. Nu har de hållit presskonferens där de förklarat att de vill ha så mycket pengar från Apple som de bara kan få och samtidigt visade de upp produkten iPAD. Ironiskt nog är iPAD (som står för Internet Personal Access Device) rätt lik en iMac. Anledningen till att man visar upp iPAD är troligen för att bevisa att man har en produkt vilket gör varumärket starkare. Proviews kontor och lokaler har varit utrymda sedan 2010 men enligt hemsidan ska man hålla på med bland annat LED-belysning i dag. Tumnagel
42.5°
+
Roger Åberg
0
2011

Apple äger inte namnet "iPad" i Kina
Detta kan bli en intressant rättstvist

2006 så köpte ett av Apples dotterbolag varumärkesnamnet "iPad" från det taiwanesiska bolaget Proview Electronics. I detta köp så ingick dock inte rättigheterna för namnet i Kina, något som gjorde att Apple stämde bolaget efter att iPad släpptes och detta kom fram. Nu har en kinesisk domstol lämnat ett första uttalande och det lyder att Apple inte har rättighet till namnet i Kina. tilläggas ska då att Proview har stämt Apple för detta och vill ha 1,5 miljarder dollar i skadestånd. Uppdatering Nu stämmer Proview butiker i södra Kina i hopp om att stoppa försäljningen av iPad där. De påpekar även att om de lyckas fortsätter de med resten av landet. Tumnagel
43.6°
+
Gordon Andersson
0

Microsoft får licenspengar från ännu en Android-tillverkare
Taiwanesiska Compal är senaste tillverkaren som rättar in sig i ledet

Microsoft har meddelat att fler än hälften av alla Android-maskiner som tillverkas nu inbringar licenspengar till Microsoft på grund av att företaget har patent på viss av Androids teknik. Tillkännagivandet kom efter att även Taiwanesiska Compal beslutat sig för att betala licens-pengar till Microsoft för att man använde Android och sina mobiltelefoner och tablets. Exakt hur mycket var och en av tillverkarna betalar till Microsoft för varje tillverkad Android-enhet är inte helt känt men det ryktas handla om fem till tio dollar per enhet. Som synes i grafiken här till höger så finns det dock några rätt så stora spelare som än så länge inte betalar till Microsoft. Det handlar bland annat om Barnes & Noble, Foxconn och Google-ägda Motorola Mobility. De röda pilarna i grafiken representerar en pågående rättstvist gällande Android mellan företag och de gröna visar vilka företag som hellre valt att betala licenspengar till patentinnehavaren för att man använder Android. Tumnagel
36.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Samsung hävdar att 2001: A Space Odyssey var före Apple
Drar klassiskt Sci-fi-försvar i iPad-patentfrågan

I den pågående rättstvisten mellan Samsung och Apple, där Apple anklagar Samsung för att kopierat Apples iPad 2 när man gjorde sin Galaxy Tab, kommer nu Samsung med ett högst oväntat inlägg i frågan. Samsung hävdar att man i Stanley Kubricks film "2001: A Space Odyssey" från 1968 använder sig av något som kan liknas vid dagens tablets (se bild ovan). Samsung hävdar att detta borde räknas som så kallad "prior art" och genom det upphäva Apples design-patent för iPaden. Om Samsung har något att hämta i en eventuell rättegång med det här försvaret låter jag vara osagt och kan bara konstatera att den här cirkusen blir allt mer bisarr. Tumnagel
47.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2008

Amerikanerna får pengar för Hot Coffee
Maximalt $35 tillbaka

Rättstvisten angående sexmodden x27Hot Coffeex27 till GTA San Andreas är nu äntligen avklarad. Man har kommit fram till att alla som äger spelet, och som har blivit riktigt upprörda, kan få upp till $35 tillbaka från Take Two. Detta kräver givetvis en del pappersarbete från konsumenterna. Utöver pengar verkar det också som att man kan få sin skiva utbytt mot en som saknar möjligheten att moddas. De stora vinnarna i detta fall är dock advokaterna som fått ett arvode på en miljon dollar. Tumnagel
37.1°
+
Lars Lindroth
0
2007

Google förlorar Gmail i Europa
Rättstvist mot G-mail i Tyskland

Google har stött på problem i Tyskland. En företagare i Tyskland har sedan länge erbjudit sina kunder en gmail.de-adress. Nu har han vunnit en lång rättstvist mot Google som även försökt köpa upp namnet från honom. Så nu ska det heta Google Mail, mest troligt över hela Europa i stället. Än så länge vet jag inte hur det påverkar befintliga adresser, men antagligen händer det inte mycket alls, åtminstone till en början. Tumnagel
37.0°
+
Anders Magnusson
0