m

Stockholm stad vill köpa in Öppna skolplattformen
Vill kunna erbjuda den gratis till alla föräldrar

Tidigare idag skrev vi om att Stockholm stad via en underleverantör ville erbjuda tredjeparts-applikationer data från staden. Detta verkade primärt vara resultatet av de infekterade konflikt kommunen fört med den privat tjänsten Öppna skolplattformen under året. Nu ser det ut som om det finns ännu en tvist på konflikten mellan kommunen och Öppna skolplattformen. Ny Teknik skriver nu att Stockholm stad via underleverantören ATEA dessutom vill köpa in Öppna skolplattformens tjänst och erbjuda denna gratis till föräldrar. Öppna skolplattformens tjänst kostar i dagsläget 12 kronor men om den köps in av Stockholms stad skulle den alltså bli gratis. Christian Landgren, en av utvecklaren bakom Öppna skolplattformen, säger till Ny Teknik om att tjänsten nu eventuellt kommer att köpas in av Stockholm stad: "Det känns fantastiskt. Vi tycker att det här är ett bra sätt att visa hur digitalisering kan gå till. Det finns många inom startupvärlden som kan göra innovationer som kan hjälpa den offentliga sektorn." Tumnagel
53.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Stockholms stad vill ha dialog med Öppna skolplattformen
Är det slutbråkat nu?

Stockholms stad ser nu ut att ha gjort en helomvändning i sin fajt mot det Öppna skolplattformen, initiativet som startades för att ge användare tillgång till viss data från Stockholms stad tjänst Skolpattformen. I ett pressmeddelande skriver Liberalerna, som är en del av en grönblåa majoritet som styr Stockholm, att man nu slutit avtal med ett företag som ska ge externa applikationsutvecklare tillgång till data som kan användas i tredjepartsapplikationer. I pressmeddelandet skriver man även att man hoppas kunna få igång en dialog med Öppna Skolplattformen. Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd i Stockholms stad, säger i pressmeddelandet: "Med denna lösning kan Stockholms stad garantera att personuppgifter hanteras på ett korrekt och tryggt sätt samtidigt som föräldrar kan få ta del av marknadens digitala verktyg i sin vardag." Bråket mellan Stockholms stad och Öppna Skolplattformen inleddes tidigare i år då staden ansåg att Öppna skolplattformen inte hade rätt att använda data som fanns tillgänglig i Skolplattformens öppna så kallade API:er till sin tjänst. Det hela ledde till att Stockholms stad försökte blockera Öppna skolplattformen på olika sätt och till slut polisanmälde Öppna skolplattformen för dataintrång. Den utredningen lades dock ner av polisen. Tidigare den här månaden JO-anmälde Öppna skolplattformen Stockholms utbildningsdirektör Lena Holmdahl då man bland annat ansåg att utbildningsförvaltningens beteende inte är förenligt med regeringsformen, förvaltningslagen och kommunallagen. Tumnagel
48.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Öppna skolplattformen JO-anmäler Lena Holmdahl
Som är Stockholms stads utbildningsdirektör

Turerna kring Öppna skolplattformen har varit många och nu JO-anmäler man Stockholms utbildningsdirektör Lena Holmdahl. Öppna skolplattformen är en app som frustrerade föräldrar har byggt eftersom de tyckte att Stockholm stads egna Skolplattformen var så krånglig att använda. Det gjorde Stockholms Stad arga så till den grad att man polisanmälde skaparna av Öppna skolplattformen, en polisanmälan som sedan har lagts ner. – Förtroendet för myndigheterna är viktigt i vår demokrati och därför ställer lagen också högre krav på tjänstemännen som arbetar där. Som medborgare har vi långtgående rättigheter att bli rättvist och sakligt bemötta av representanterna för våra gemensamma institutioner. Nu hoppas vi att JO kan ge oss klarhet i om utbildningsdirektörens agerande är förenligt med lagstiftningen, säger Christian Landgren, en av de föräldrar som utvecklat appen. I anmälan ber man JO att pröva ett antal saker, bland annat om utbildningsförvaltningens beteende är förenligt med de lagar och regler som finns (regeringsformen, förvaltningslagen och kommunallagen). Man ber även JO att granska om den polisanmälan som gjordes har gjorts på saklig grund. Tumnagel
77.3°
+
Roger Åberg
0

Polisen lägger ner utredning mot Öppna Skolplattformen
Inga misstankar om dataintrång

I våras blev det känt att Öppna Skolplattformen, det privata initiativet som startades som ett alternativ till Stockholms Stads kritiserade Skolplattformen, skulle utredas av polis efter att Stockholms Stad anmält tjänsten för dataintrång. Öppna Skolplattformen tog data som föräldrar själva kunde hämta ut via Stockholms Stads webbplattform, men detta stoppade inte Stockholms Stad med tekniska medel och polisanmälan att sätta käppar i hjulet för verksamheten. Nu har utredningen mot Öppna Skolplattformen lagts ner, vilket polisen bekräftat till DN. I ett uttalande till DN säger Christian Landgren, en av initiativtagarna till Öppna Skolplattformen, detta: "Det är skönt att det är nedlagt till slut, det är en ganska stor sak att ha hängande över sig. Jag driver ett it-företag och att hantera en utredning om dataintrång är inte det man vill. Men det är samtidigt upprörande att det över huvud taget gick vidare med en polisanmälan." Tumnagel
69.7°
+
André Stray
0

Skolplattformens API:er lämnas inte ut
Finns inte dokumenterade

Stockholm Stads tjänst Skolplattformen har inte bara kostat herrejösses mycket pengar utan gör också föräldrar så frustrerade att ett gäng av dem har skapat sin egen app som de kallar för Öppna Skolplattformen. Appen använder olika vägar till data som finns tillgängliggjorda men inte dokumenterade. Stockholm Stad har polisanmäld skaparna av appen och Öppna Skolplattformen har i sin tur anmält staden till Kammarrätten för att få ut dokumentationen för API:erna. Du har Kammarrätten kommit med sitt beslut där de beslutat att API:erna inte kommer att lämnas ut. Anledningen till detta är två där den första är att handlingarna omfattas av sekretess. Vad för typ av sekretess det rör sig om är dock oklart. Man säger även att man bedömt att API:erna inte kan lämnas ut eftersom det helt enkelt skulle vara en för stor arbetsinsats att sammanställa dem. Eftersom det inte finns någon sammanställning är det inte någon allmän handling och behöver inte lämnas ut enligt tryckfrihetsförordningen. I en skrivelse till Kammarrätten har utbildningsförvaltningen i Stockholm sagt att det skulle ta mellan 30 och 40 timmar att göra sammanställningen och att det måste göras av en extern leverantör. Tumnagel
8.8°
+
Roger Åberg
0

Stockholms stad polisanmäler Öppna skolplattformen
Anser att de gör dataintrång

Konflikten mellan Stockholms Stad och den privata initiativet Öppna skolplattformen som vi skrivit om tidigare verkar inte vara på väg mot någon lösning. Efter att ha utrett frågan polisanmäler nu Stockholms Stad Öppna skolplattformen för dataintrång. Öppna skolplattformen skapades som ett komplement till Stockholms egna Skolplattformen efter att ett gäng föräldrar hade tröttnat på hur dåligt Skolplattformen fungerade. Detta ledde till att Stockholms stad påbörjade en utredning vars syfte var att komma fram till om Öppna skolplattformen hade rätt att använda data från Skolplattformen. Denna utredning är nu klar och resultatet man kommit fram till är att det Öppna skolplattformen gör är inte bara otillåtet utan även olagligt. Därför har nu nu Stockholms Utbildningsförvaltning anmält Öppna skolplattformen till Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen, och man planerar att även polisanmäla plattformen för misstänkt dataintrång skriver DN. Anmälan kommer inte att gälla någon form av olovlig hacking av Skolplattformen men utredarna anser att den informationsinhämtning som Öppna skolplattformen gör från skolplattformen är olaglig. Christian Landgren, en av initiativtagarna till Öppna skolplattformen och säger sig vara förvånad över stadens beslut. Till DN säger han: "Om de vill ta ansvar för personuppgifterna skulle de kunna teckna avtal med oss. Jag ser inte varför en polisanmälan är den mest konstruktiva sättet att komma framåt. Det finns också många tekniska fel i deras utredning. Är detta ett dataintrång, då finns det väldigt många brottslingar i Sverige i dag. Det är så här mycket it-utveckling går till i dag. Det känns mer som ett utspel, vilket jag som medborgare tycker är obehagligt" Tumnagel
5.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Stockholms stad stoppar Öppna Skolplattformen
Den alternativa appen för Stockholms kritiserade skoltjänst

Stockholms stad har nu börjat blockera tjänsten Öppna Skolplattformen från att hämta data från Stockholms egen skoltjänst Skolplattformen. Detta är något man gör då man anser att Öppna Skolplattformen bryter mot regler för personuppgifter och eventuellt kan vara olaglig. Öppna Skolplattformen är en app som skapades av ett gäng med föräldrar som tröttnat på Stockholms egen Skolplattformen, en tjänst som många anser inte fungerar som den ska och som fått mycket kritik för sin undermålighet. Christian Landgren är en av skaparna av Öppna skolplattformen och han säger till DN om blockeringen: "Vi kommer fortsätta ha appen igång och om de gör det svårare så får vi hitta sätt att försöka komma runt det. Den information som offentliga myndigheter hanterar om mig som förälder har jag rätt att visa på det sätt jag själv vill. Det stödet har vi skydd för i lagar och regler." Annmarie Taylor, it-chef på Stockholms stad utbildningsförvaltning, säger att hon på sikt gärna skulle se alternativa tjänster som Öppna Skolplattformen men att man måste säkerställa att det i så fall fungerar rent juridiskt och att personuppgifter skyddas. Öppna Skolplattformen kostar 12 kronor och ska ha laddats hem runt 3000 gånger sedan den släpptes tidigare i år. Tumnagel
28.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2020

Stockholm får betala vite för allvarliga brister i Skolplattformen
Sanktionsavgift på 4 miljoner kronor utdömd av Datainspektionen

Stockholms hårt kritiserade it-system "Skolplattformen" drabbas nu av ytterligare ett bakslag då Datainspektionen anser att den innehåller allvarliga brister som upptäckts efter en granskning. Skolplattformen innehåller integritetskänsliga personuppgifter om runt 500.000 elever, vårdnadshavare samt lärare och dessa anser Datainspektionen inte har skyddats på ett tillfredsställande vis. Bland bristerna som Datainspektionen hittat efter att ha inspekterat fyra delsystem i Skolplattformen nämns bland annat att stora delar av personalen kunnat komma åt personuppgifter till barn med skyddad identitet såväl som att vårdnadshavare kunnat komma åt uppgifter om andra barns betyg och utvecklingssamtal. Efter att de allvarliga bristerna i Skolplattformen uppdagats dömer nu Datainspektionen Skolnämnden i Stockholms stad att betala vite på 4 miljoner kronor för överträdelser av dataskyddsförordningen GDPR. Salli Fanaei som deltagit i Datainspektionens granskning av Skolplattformen säger om detta i ett pressmeddelande från Datainspektionen: "Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, ska sanktionsavgifter vara effektiva, proportionella och avskräckande. I det här fallet har överträdelserna rört flera hundra tusen registrerade, däribland barn och elever, samt omfattat brister i hanteringen av känsliga och integritetskänsliga personuppgifter som exempelvis uppgifter om personer med skyddad identitet och uppgifter om hälsa." Tumnagel
47.8°
+
Wille Wilhelmsson
0
2019

Stockholm panikstänger Skolplattformen
Efter att säkerhetslucka publicerats på Twitter

Idag stängde Stockholms Stad ner delar av den omstridda it-tjänsten Skolplattformen mer eller mindre panikmässigt. Detta skedde efter det att en utvecklare avslöjat på Twitter att information från systemet låg öppet på nätet och gick att ta del av de flesta som hade baskunskaper i hur programmering fungerar. I ett pressmeddelande skriver Stockholms stad: "Vid lunchtid i dag stängde Stockholms stad en del i skolplattformen. Den del som är tillfälligt stängd är elevdokumentation där det finns personuppgifter om elever och lärare. Stockholms stad ser allvarligt på det inträffadeStaden fick kännedom om händelsen under förmiddagen och inledde felsökning omedelbart." Utvecklaren som upptäckte det senaste problemet med Skolplattformen uppger att han kunde komma åt samtliga lärares personnummer, elevernas personnummer och dessutom elevernas omdömen. Elevernas betyg ska han dock inte ha kommit åt och det verkar inte som om buggen har gett utvecklaren möjlighet att ändra i den data som finns registrerad på Skolplattformen. Tumnagel
27.5°
+
Wille Wilhelmsson
0