m

En andra person ska ha blivit botad från HIV
Fortfarande virusfri efter två år

En 40-årig man i Storbritannien ser nu ut att ha vara den andra personen någonsin som har blivit kvitt från viruset HIV, ett virus som kan orsaka den dödliga immunförsvars-sjukdomen AIDS. Mannen genomgick för lite över två år sedan en experimentell behandling där han behandlades med stamceller från en annan person för att behandla lymfkörtelcancer. Personen som donerade stamcellerna hade en mutation som kallas för CCR5-delta 32 vilket gjorde personen immun mot HIV-viruset. Detta gjorde att även den HIV-smittade patienten blev av med HIV-viruset och nu två år senare kan man konstatera att han fortfarande är virusfri. Precis som den förste personen som anses vara botad från HIV så kommer dock även den brittiske mannen undergå återkommande kontroller i framtiden för att kontrollera att HIV-viruset inte kommit tillbaka. Det verkar dock inte som om den experimentella behandlingen är något som kommer att erbjudas till alla HIV-smittade då det handlar om en rätt så riskfylld behandling. Ravindra Gupta från University of Cambridge som har lett studien om tillfrisknande HIV-patienter säger: "It is important to note that this curative treatment is high-risk, and only used as a last resort for patients with HIV who also have life-threatening haematological malignancies. Therefore, this is not a treatment that would be offered widely to patients with HIV who are on successful antiretroviral treatment." Enligt FN-organet UNAids så levde cirka 37,9 miljoner med HIV-viruset 2018. Tumnagel
69.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Artificiella embryon verkar vara på gång
Forskarna säger sig vara ett steg närmare målet nu

Ett internationellt forskarlag har med hjälp av stamceller från möss lyckas skapa embryo-celler som själva har kunnat skapa en struktur för ett embryo. Enligt bedömare skulle samma teknik som användes för att skapa embryo-celler till möss även kunna användas för att skapa mänskliga sådana i framtiden. Det skulle på sikt antagligen innebära att vi kan skapa artificiella mänskliga embryon som skulle kunna användas i forskning istället för att använda riktiga embryon till sådant. Forskaren Christophe Galichet, som inte var direkt inblandad i arbetet med embryo-cellerna, säger till nyhetsbyrån Reuters: "While (this study) did not use human stem cells, it is not too far-fetched to think the technique could one day be applied to studying early human embryos. These self-assembled human embryos would be an invaluable tools to understand early human development." Forskarna använde tre olika typer av stamceller för att skapa embryo-cellerna och man ska nu börja experimentera med vad som händer om man förändrar en av celltyperna och hur de andra celltyperna reagerar på detta . Tumnagel
39.5°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Ny metod skulle kunna programmera om celler
Till vilken sorts celler som helst

Under ganska lång tid har forskare forskat kring, och utvecklat möjligheter att, backa stamcellers utveckling så att de blir som ett blankt papper. Cellen har det vill säga efter backningen kunnat manipuleras om och anpassas för användning i uppbyggnaden av olika sorters vävnad. Nu verkar det dock som om forskare kommit på en mer effektiv metod som direkt kan programmera om celler i kroppen till andra typer av celler. Faktiskt exakt vilka celler som helst. Skulle upptäckten visa sig fungera effektivt i praktiken innebär det stora skillnader för sjuka människor. Dels skulle det bli lättare att få fram olika sorters vävnader, dels skulle det innebära att sjukdomar liksom cancer kan motarbetas på en helt ny nivå. Forskningen vid universitetet vid Michigan kommer nu att fortsätta och vi hoppas på att de lyckas vidareutveckla metoden. Tumnagel
61.1°
+
Emmy Zettergren
0

Zika kan bli ett vapen mot hjärncancer i framtiden
Kommer åt problematiska stamceller

Glioblastom är en väldigt vanligt och även aggressiv hjärncancerformern. Trots att tumörer oftast kan tas bort via strålning och kirurgiska ingrepp försvinner inte stamcellerna och tumörer tenderar att komma tillbaka. Nu tror dock forskare att de kan använda sig av Zikavirus för att komma åt sjukdomen. Zikaviruset kan nämligen attackera just stamcellerna medan de inte bryr sig om de andra tumörcellerna. Det innebär att forskare teoretiskt sett skulle kunna utnyttja virusets egenskaper i helande syfte. Tester har redan gjorts på möss. Zika är ett virus som tar sig in i det centrala nervsystemet och senare attackerar hjärnceller. Ett utbrott av Zika under våren ledde till att många barn i främst Sydamerika drabbades av mikrocefali och därmed missbildade hjärnor. Det finns ännu inga konkreta planer på att inleda tester på människor. Tumnagel
42.2°
+
Emmy Zettergren
0

Världens första stamcellsdonation för ögon genomförd
Japansk man får hjälp med ögonsjukdom

En man från Japan som är drabbad av ögonsjukdomen AMD, eller åldersförändringar i gula fläcken, har tagit emot världens första stamcellsdonation för ögon. De nya stamcellerna injicerades i hans öga för att stävja sjukdomen. För donationen användes så kallade iPS-stamceller. Det är en färdig hudcell som på medicinsk väg backats tillbaka till stamcellsstadiet och sedan kan användas för att styras om till en helt ny typ av cell. Metoden upptäcktes så sent som år 2006. De donerade iPS-stamcellerna har med andra ord programmerats om för att passa i ögat. Injektion med stamceller i ett öga har gjorts tidigare. Nu är det dock första gången som donerade stamceller använts då man vid det tidigare försöket endast använt patientens egna celler. Första stamcellsförsöket genomfördes år 2014 och ett år efter transplantationen hade sjukdomen fortfarande inte förvärrats hos patienten. Forskare säger dock att det kommer att dröja flera år innan vi vet hur framgångsrika de nya transplantationstesterna visat sig vara. Patienten kommer också att övervakas noga under ett år för att forskarna ska kunna säkerställa att transplantationen lyckats. En av riskerna är att ögat stöter bort de nya cellerna. Skulle donationen visa sig vara lyckad skulle det innebära att det i framtiden blir enklare att få fram iPS-celler för att stävja liknande sjukdomar eftersom det är mer effektiv att använda donerade celler än att använda celler från den aktuella patienten innan behandlingen. Tumnagel
50.8°
+
Emmy Zettergren
0

Snart kanske vi kan massproducera konstgjort blod
Skulle ju vara bra

Brittiska forskare har gjort en upptäckt som gör att vi kan ha kommit ett steg närmare till att kunna masstillverka artificiellt blod som skulle kunna användas när människor behöver blodtransfusioner. Det går redan idag att göra konstgjorda röda blodkroppar men det har inte varit möjligt att skala upp tillverkningen. Tidigare har man använt sig av en stamcell från människans kropp som producerar röda blodkroppar men dessa har inte kunnat producera producera mer än 50.000 innan dess kapacitet är nådd. Vad de brittiska forskarna har gjort är att ta väldigt unga stamceller då de kan föröka sig i en obegränsad skala. Man har nu med andra ord en biologisk väg att skapa artificiellt blod men nu måste man ta fram teknik för att kunna massproducera detta. Sannolikt kommer denna teknik initialt att användas för att skapa blod i ovanliga blodgrupper så att människor som har sådana alltid kan vara säkra på att få en blodtransfusion om de skulle behöva det. Den här tekniken lär sannolikt inte att ersätta mänskliga bloddonationer på ett bra tag då det ska vara förhållandevis dyrt att skapa konstgjort blod. Brittiska National Health Service planerar att börja testa artificiellt blod i år men då kommer man inte att använda sig av den här nya tekniken. Tumnagel
65.4°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Svensk forskare försöker ändra DNA på mänskliga embryon
Vill undersöka om generna påverkar utvecklingen

Att mixtra med DNA är fortfarande ett ganska tabubelagt område. Nu är dock en svensk forskare på väg att genomföra ett nytt DNA-experiment som lär bli omdiskuterat. Det är biologen Fredrik Lanner, forskare vid Karolinska institutet, som har börjat ändra DNA på mänskliga och helt friska embyron för att se hur generna påverkar utvecklingen av dem. Förhoppningen är att bland annat kunna ta reda på hur missfall och fertilitetsproblem ska kunna behandlas. Intentionerna med forskningen är hedervärda. Men gränsen mellan att forska för att motverka problem och att i framtiden exempelvis börja mixtra med DNA för att specialdesigna bebisars egenskaper eller utseende är hårfin. Forskningen kan så att säga öppna en dörr för annan typ av DNA-modifiering. Det finns också, enligt sajten NPR som kollat närmare på forskningen, risk för att ändringar av generna hos embryon kan leda till olika fel i genpoolen hos människor, något som kan leda till att nya sjukdomar växer fram. Fredrik Lanner säger själv att han kommer att studera dessa embryon under dess första sju dagar och aldrig låta dem utvecklas längre än 14 dagar. Han anser också att forskningen kan komma att leda till att andra forskare kan hitta botemedel mot redan befintliga sjukdomar genom att använda embryons stamceller. "Om vi kan förstå hur de här tidiga cellerna är reglerade i själva embryot kommer den kunskapen att hjälpa oss behandla patienter med diabetes, Parkinson, olika typer av blindhet och andra sjukdomar". När NPR var på besök studerade Fredrik över ett dussin olika embryon som han lyckats DNA-förändra, men forskningen är fortfarande i ett väldigt tidigt stadium där Fredrik ännu inte kan se några resultat. Han säger också till NPR att han tänker fortsätta forskningen tills han hittar en helt tillförlitlig metod för att genomföra förändringarna. Först efter det kan han på allvar börja undersöka vad förändringarna innebär. Tumnagel
52.1°
+
Emmy Zettergren
0
2014

Stamceller kan slå ut hjärntumörer
Effektivt vapen mot cancer

Forskare har genom åren försökt skapa stamceller som kan döda cancerceller i hjärnan utan att skada friska celler och nu verkar det som om man kan ha lyckats med det. Det handlar om speciellt framodlade stamceller som man "laddat" med ett toxin som efter att man har opererat bort en hjärntumör injiceras i patienten. Detta har visat sig döda de cancerceller som funnits kvar i hjärnan och förhindrat att en ny tumör växer fram. Man har än så länge bara testat den här metoden på möss och man lägger in en brasklapp och säger att man inte vet hur väl den här metoden skulle kunna fungera på människor. Tumnagel
93.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Forskare lyckas ta fram konstgjord muskel som regenererar
Stamceller är coola

Man har under några års tid kunnat odlas fram artificiella muskler men dessa muskler har till skillnad från riktiga muskler inte kunnat reparera sig själva när de skadats. Tills nu det vill säga. Några forskare har nämligen nyligen kommit på ett sätt att bädda in stamceller i dessa konstgjorda muskler samt dessutom fått dessa att multipliceras och laga musklerna när de blivit skadade. Det hela testades först på en lös konstgjord muskel men sedan så testade man även att operera dit en konstgjord muskel på en råtta och skada den. Nåda testerna lyckades och nu fortsätter forskningen för att se om detta kan gå att använda för att reparera skada muskler hos människor eller användas för att bota muskelsjukdomar. Tumnagel
58.2°
+
Gordon Andersson
0
2013

Bill Gates vill också hitta alternativ till dagens köttindustri
Likaså Peter Thiel

Googles Sergey Brin är inte den enda miljardären som är villig att spendera sina egna stålar för att hitta alternativ till den nuvarande och ganska ohållbara köttindustrin. Både Microsofts Bill Gates och Peter Thiel från PayPal finansierar just nu forskning vars mål är att hitta alternativa metoder att få fram kött. Enligt Wall Street Journal så har Bill investerat i ett växtbaserat köttalternativ som utvecklas av Hampton Creek Foods medan Peter har dumpat lite deg i företaget Modern Meadow som odlar fram kött samt läder från stamceller. Tumnagel
50.7°
+
Frode Wikesjö
0

Sergey Brin finansierade världens dyraste burgare
Good Guy Sergey

Den otroligt dyra hamburgaren som var tillverkad av framodlat kött visade sig vara finansierat av en av Google-grundarna Sergey Brin. I samband med provsmakningen som genomfördes i går så släppte man även det här klippet där bland annat Sergey förklarar varför det är så pass viktigt att undersöka detta alternativ till traditionell köttindustri. Burgaren provsmakades som sagt under gårdagen och ett klipp på det kan beskådas här nedan. Tumnagel
47.5°
+
Frode Wikesjö
0

Första odlade hamburgaren tillagas idag
Består av proteinremsor framodlade från stamceller

Förra året berättade vi om att en grupp forskare på Maastrichts-universitet i Nederländerna höll på att odla fram hamburger-kött och idag är det dags för tillagning av den första hamburgaren gjord på odlat kött. Hamburgaren kommer att tillagas på en hemlig plats någonstans i London och eventuellt kommer en så kallad kändis-kock att steka till den. Annars är det inte så mycket mer känt om dagens tillställning förutom att hamburgaren kommer att tillagas i en stekpanna och när den väl är klar kommer den att provsmakas av två försöks-personer. Hamburgarens kött består av runt 20 000 proteinremsor som man odlat fram från stamceller hos nötkreatur. Tumnagel
81.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Odla nya tänder med urin och stamceller
Ny metod framtagen i Kina

Kinesiska forskare uppger att de har lyckats odla tandliknande strukturer i möss med hjälp av stamceller som tagit från musens urin i njuren. I 30% av fallen ska man ha lyckats och då fått fram en elastisk tand med emalj, tandben och pulpa. Forskarna ska nu ge sig på att testa att odla fram mänskliga tänder med samma metod. Forskarnas mål är att någon gång kunna odla mänskliga tänder till de som förlorat dessa i en olycka eller av någon annan anledning. Då de odlade tänderna använder mottagarens egna stamceller som grundmaterial till de nya tänderna minskar risken för att mottagarens kropp ska stöta bort dessa när de väl implanteras i munnen. Tumnagel
57.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Snart kanske vi kan bota blindhet
Reparera skadade ögon med stamceller

Forskare på Moorfields ögonsjukhus och University College i London säger sig ha tagit ett jättekliv framåt för att hitta en lösning på att bota vissa former av blindhet. Genom att ersätta skadade delar av ögat med stamceller så har man kunnat "reparera" den delen av ögat som upptäcker ljus och skickar vidare dessa signaler till hjärnan. Än så länge har man bara testat det hela på djur men man säger att man snart är redo att testa den här metoden även på människor. Forskningsledaren Robin Ali säger till brittiska BBC: "Det här är ett verkligt bevis på att fotoreceptorer kan transplanteras från en embryonal stamcellskälla och det ger oss en färdplan för att nu göra det på människor. Det är därför vi är så glada, fem år är nu en realistisk målsättning för att starta en klinisk prövning." Det stora problemet för tillfället verkar vara att metoden inte är tillfälligt effektiv. Utav 200 000 transplanterade stamceller var det bara runt 1 000 av dessa som "kopplade upp" sig mot ögat. Tumnagel
58.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Forskare odlar lever från stamceller
Tack och hej leverpastej

Ett gäng japanska forskare från Yokohama City University har lyckats odla fram lever med hjälp av stamceller. Dock är det en bra bit kvar innan dessa levrar kan sättas in i människor då man endast har odlat fram minimala versioner av detta relativt viktiga organ. Hur som helst dock är det ett stort genombrott och påstås vara det första funktionella mänskliga organet odlat från stamceller. Den framodlade levern är ungefär fem millimeter lång och fungerar som den skall när man opererade in dem på försöksmöss. Nästa steg för forskarna är att odla fram större versioner som mer liknar levern en vuxen människa har. Slutmålet är ett hitta ett sätt att odla fram tiotusentals stycken så folk som behöver en ny lever slipper vänta på donatorer. Dock skall man nog inte greppa Vodka-flaskan direkt då detta sannolikt kommer ta många, många år innan det blir verklighet. Tumnagel
48.4°
+
Frode Wikesjö
0

Två män eventuellt botade från HIV
Efter stamscells-transplantation

På International AIDS Society Conference som går av stapeln i Kuala Lumpur meddelade HIV-specialisten Timothy Henrich att man eventuellt har lyckats bota två män med HIV. Männen går än så länge under namnet "The Boston Patients". Detta skulle i så fall vara andra gången man lyckats med detta då sedan tidigare "The Berlin Patient", Timothy Ray Brown, har levt HIV-fri i sex år. Han är den enda vuxna personen i världen som officiellt friskförklarats från HIV. Gemensamt för de tre männen är att de alla har behandlats genom att transplantera stamceller. Redan i juli förra året meddelade läkare att man inte kunde hitta spår av HIV i the Boston patients men då gick de fortfarande på antiretrovirala läkemedel. Detta har de nu slutat med och man har kunnat konstatera att ingen av männen verkar bära på HIV-viruset längre. Henrich och hans kollega Daniel Kuritzkes säger dock att det än så länge är för tidigt att helt friskförklara de bägge männen i Boston då HIV-viruset fortfarande kan finnas dolt i deras kroppar. Minst två år till bedöms det ta innan man officiellt ska kunna deklarera att de bägge männen är botade från HIV. Tumnagel
156.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Humana stamceller odlas fram
Forskare i Oregon lyckades med detta

Ett gäng med forskare från Oregon presenterade i går sitt forskningsresultat där man meddelade omvärlden att man lyckats skapa humana stamceller genom att klona äldre celler. Forskarna var dock snabba med att säga att processen ej kan användas till att skapa hela kloner av människor. Men däremot kan det användas för odla specifika celler för olika kroppsdelar. I framtiden hoppas forskarna att förbättra processen så den kan användas för behandlingar av allvarliga sjukdomar och för att skapa hela organ. Dock säger man att detta sannolikt inte blir verklighet förrän om några år. Tekniken som användes för att fram detta resultat är inte helt olik den som användes när fåret Dolly klonades 1996. Man tog en fullvuxen cell från en person och suger sedan ut cellkärnan, denna cellkärna injiceras sedan in i en tom äggcell där cellen får växa. Inte helt oväntat så har forskningen bemötts med kritik från både forskningsvärlden och omvärlden. Tumnagel
41.4°
+
Frode Wikesjö
0

Forskare lagar stamcellsburgare
Dyr rackare

Dr. Mark Post från Maastricht University har tillagat världens dyraste hamburgaren i sitt labb. Genom att använda sig av stamceller samt någon form av vävnadsvetenskap har Mark och sin forskargrupp fixat fram en ätbar produkt som heter in-Vitro-kött. Burgaren kommer visas upp på något vetenskapligt event i London nästa månad och enligt Mark själv så smakar burgaren hyfsat bra. Denna in-Vitro-burgare har tagits fram som ett konceptbevis för att hitta en lösning på den ökade matefterfrågan. Dock lär det dröja innan vi får köpa en in-Vitro-burgare på Max då burgaren just nu kostar 325 000 dollar att ta fram. Tumnagel
39.4°
+
Frode Wikesjö
0

3D-printa mänskliga organ
Inte riktigt än men i framtiden kanske

Det här med 3D-skrivare är ju väldigt på tapeten just nu, på CES släpptes det flera nya modeller, man testar redan att skriva ut hus och senaste nyheten var att man funderar på att skriva ut hus på månen med hjälp av material från månen. Nu kommer nästa 3D-skrivarnyhet och denna gång gäller det att skriva ut mänskliga organ. Några forskare i Skottland har lyckats med att skriva ut stamceller via en specialbyggd 3D-skrivare. Visst är det långt kvar innan de lyckas skriva ut en ny njure åt någon men det är en bra början att lyckas få stamcellerna att överleva skrivarprocessen. Tumnagel
43.1°
+
Gordon Andersson
0
2012

Forskare skapar stamceller från blod
Och har lyckats bygga ett blodkärl med dem

Stamceller är något man känt till länge och hoppats på kan bli en stor del i modern medicin om man bara lyckas få tag på dem på ett enkelt sätt. Anledningen till varför stamceller är rejält intressanta är att de ännu inte blivit programmerade till något speciellt och därför går att styra dem till att bli alla möjliga saker i kroppen, exempelvis leverceller eller blodkärl med mera. Stamceller finns naturligt i embryon för att sedan bli "vanliga" celler när människan växer fram i magen. Därför har det inte varit helt lätt att få tag på sådana, tills nu det vill säga. Nu har några forskare på Cambridge universitet lyckats skapa stamceller från helt vanligt blod. De har tagit ett blodprov och sedan isolerat en viss celltyp i blodet för att sedan göra om dessa till stamceller för personen de ska hjälpa. De har nu lyckats bygga blodkärl av dessa celler men framtiden ska förstås kunna innebära lite allt möjligt. Det tar nog ett bra tag innan man har kommit så långt med forskningen att den går att använda inom normal medicin men detta är första steget. Tumnagel
55.6°
+
Gordon Andersson
0

Årets första Nobelpris tillkännagavs idag
Två stycken delar på priset i medicin och fysiologi

Idag presenterade Nobelkommittén årets pris för medicin och fysiologi och det blir två forskare som kommer att få dela på det prestigefyllda priset. Det handlar om japanen Shinya Yamanaka samt britten Jonh B Gurdon och de belönas för "upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens". Pluripotens betyder att vissa celler, i det här fallet stamceller, har möjligheten att omvandlas till andra typer av celler. Det är inga direkt purfärska forskningsresultat de bägge forskarna belönas för och Gurdon gjorde till exempel sin upptäckt 1962 då han upptäckte att cellers specialisering inte är oåterkallelig. Årets prissumma är sänkt från 10 miljoner kronor till 8 miljoner kronor och man motiverar denna sänkning med att det nu råder dåliga tider. Tumnagel
42.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Forskare använder hud för att ersätta hjärnceller förstörda av Parkinson
Används även för att utveckla nya behandlingar

Ett gäng forskare vid Johns Hopkins har lyckats odla fram hjärnceller förstörda av Parkinson från hudstamceller. Ett framsteg som förutom detta skulle kunna hjälpa dem att utveckla nya behandlingar. Forskarna har redan använt de nya cellerna till att testa hur effektiva läkemedlen mot Parkinson är och hur de skulle kunna göras ännu mer effektiva. Forskaren Ted M. Dawson förklarar: "Our study suggests that some failed drugs should actually work if they were used earlier, and especially if we could diagnose Parkinsonx27s before tremors and other symptoms first appear." Tumnagel
48.2°
+
Bobby Green
0

Forskare skapar fungerande lever
Stamceller är verkligen framtiden

Stamceller är något det pratats om en hel del och då i sammanhang med ord som mirakelmedicin och framtidens räddning. Tyvärr så har vi inte riktigt kommit så långt i stamcellsforskning som vi skulle kunna hoppas även om det finns bra lyckade experiment. Nu kommer nästa lyckade experiment och detta på en helt annan nivå än de tidigare. Man har tidigare kunnat skapa väldigt dyrt blod samt små vener av stamceller men inget som är praktiskt användbart. Denna upptäck är fortfarande inte praktiskt användbar men några forskare i Japan har lyckats få stamcellerna att bygga upp något väldigt mer komplicerat än innan. De har lyckats skapa en tre centimeter stor leverliknande sak med blodådror och andra saker som hör en lever till. Den är inte perfekt och saknar ännu flera viktiga komponenter för att fungera som en mänsklig lever. Dock har de lyckats stoppa in den i en mus och få den att behandla droger som en mus i normala fall inte klarar av att bryta ned. Hur coolt är inte detta?! Tumnagel
50.9°
+
Gordon Andersson
0
2011

Fiskfjäll används för att ta fram starkare artificiella ben
Starkare, säkrare och snabbare

Tidigare har man använt bland annat keramik, metall, benpulver, trä och stamceller för att laga eller ersätta skadade bendelar. Japanese University använder sig nu av ytterligare ett nytt material, nämligen fiskfjäll. Det är en grupp forskare vid Tokyo Institute of Technology, med professorn Junzo Tanaka i spetsen, som var först med att använda just fjällen för att laga ben. Enligt Junzo finns det tre fördelar jämfört med hur man gjort tidigare, det är säkrare, starkare och materialet konverteras till ben ungefär två gånger snabbare. Ta en titt på videon för att se hur det hela fungerar. Tumnagel
41.1°
+
Bobby Green
0