LIVE 12:15 Ingenuitys första flygning på Mars
m

Hemleverans av alkohol från krogen kan bli tillåten i Malmö
Om den levereras tillsammans med mat

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö beslutade idag att restauranger som erbjuder mat för hemleverans även ska få leverera alkohol hem till de malmöbor som önskar det. Att krogarna skulle få leverera alkohol i samband med hemkörd mat var ett förslag från Moderaterna och Centerpartiet i Malmö och detta röstades igenom tillsammans med Sverigedemokraterna och Liberalerna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej till förslaget. Helena Nanne (M), nämndens andra vice ordförande, säger till Sydsvenskan om beslutet: "Jag är mycket glad över detta. Malmöborna har visat ett stort engagemang för sina favoritrestauranger och för att de ska överleva krisen. Nu kommer Malmöborna att kunna hjälpa till ytterligare." Beslutet kommer nu att granskas av kommunens tillståndsenhet. Innan de har sagt sitt i frågan kommer det inte att vara tillåtet för restaurangerna i Malmö att börja leverera alkohol hem till malmöborna. Tumnagel
64.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Flera svenska partier vill förbjuda TikTok i tjänstemobiler
Anser att den kinesiska appen kan vara en säkerhetrisk

Efter det att Indien förbjudit den kinesiska appen TikTok och även USA funderar på det så börjar det även höjas röster för att appen delvis ska förbjudas även här i Sverige. Det är riksdagsledamöter från bland annat Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som stödjer ett förbud för TikTok på offentliga tjänstemobiler. Ett sådant förbud skulle kunna innebära att TikTok inte får installeras på tjänstemobiler som tillhör till exempel Försvarsmakten och Regeringskansliet skriver Sveriges Radio. Ekot har sökt försvarsminister Peter Hultqvist (S) för en kommenter av ett eventuellt förbud för TikTok på offentliga tjänstemobiler. En talesperson för honom har avböjt att kommentera frågan och hänvisar till expertmyndigheterna FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tumnagel
75.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

SVT ska betala ersättning för att ha visat "järnrörsfilmen"
Högsta domstolen ger Kent Ekeroth rätt

Högsta domstolen beslutade idag att SVT ska betala ersättning till den före detta riksdagsmannen Kent Ekeroth efter att de publicerat ett videoklipp han filmat utan att ha haft tillåtelse för det. Det handlar om den så kallade "järnrörsfilmen" som Ekeroth filmade i samband med att han och några andra sverigedemokrater hamnade i bråk med ett annat gäng på Kungsgatan i Stockholm år 2010. Patent- och marknadsöverdomstolen kom fram till samma beslut som HD förra sommaren men då valde SVT att överklaga detta till HD, en överklagan som man nu alltså har förlorat. SVT ansåg i sin överklagan att man inte behövde betala någon ersättning till Ekeroth då det allmänna informationsintresset ansågs övertrumfa hans rätt till upphovsrättsersättning. HD håller dock inte med SVT och skriver i ett pressmeddelande: "Högsta domstolen har nu kommit fram till att informationsintresset inte kan utsläcka den rätt till ersättning för SVT:s användning som filmaren har enligt upphovsrättslagen. De inskränkningar som gäller i upphovsrätten för bl.a. nyhetsrapportering är utformade så i lagen att de inte är tillämpliga på SVT:s användning av mobilfilmen." SVT kommer nu att bli tvungna att betala upphovsrättsersättning till Ekeroth, oklart hur mycket det landar på, samt betala hans rättegångskostnader som ligger på cirka 80.000 kronor skriver Dagens Media. Tumnagel
17.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

V: fortkörningsböter ska baseras på inkomst
Nytt förslag från Vänsterpartiet

I vissa länder, bland annat Finland, baseras fortkörningsböter på ens inkomst medan den i Sverige är ett fast belopp. Det vill Vänsterpartiet ändra på. – Jag tror på att straff ska vara rättvisa. Det är inte rimligt att en storföretags-vd och en undersköterska ska betala lika mycket i böter, utan böter måste vara baserade på vad man faktiskt tjänar, säger Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker till Sveriges Radio. Det ska svida lika hårt i varje plånbok för de som kör för fort. Frågan ska diskuteras i justitieutskottet i vår och reaktionerna bland övriga partier är blandade. Miljöpartiet tycker att förslaget är intressant, Liberalerna är negativa, Sverigedemokraterna vill att det ska utredas och för Socialdemokraterna är det inte en prioriterad fråga. – Det skulle innebära en väldigt omfattande reform. Det skulle tynga rättsväsendet och det skulle kunna begränsa polisens möjligheter att agera på plats, säger Fredrik Lundh Sammeli (S). Just det sista kommer att bli en skillnad mot i dag. I dag kollar polisen hur mycket man körde för fort, om man accepterar straffet och så får man boten på plats. Om det ska kollas mot inkomst måste det snurra runt en sväng i systemet först. Här är bötesbeloppen i Sverige i dag: Om hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre: 1–10 km/h: 2 000 kr 11–15 km/h: 2 400 kr 16–20 km/h: 2 800 kr 21–25 km/h: 3 200 kr 26–30 km/h: 3 600 kr Över 30 km/h: 4 000 kr Om hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/h: 1–10 km/h: 1 500 kr 11–15 km/h: 2 000 kr 16–20 km/h: 2 400 kr 21–25 km/h: 2 800 kr 26–30 km/h: 3 200 kr 31–35 km/h: 3 600 kr Över 35 km/h: 4 000 kr Tumnagel
72.0°
+
Roger Åberg
0
2019

18 procent vill lägga ner public service
Viljan att lägga ner störst hos SD-väljare

Ipsos har på uppdrag av DN frågat svenskarna vad de anser om public service. 18 procent av de tillfrågade vill på sikt att public service läggs mer. 63 procent är för att public service finns kvar och 20 procent är osäkra. Kanske inte så oväntat är stödet att lägga ner lågt till vänster och i mitten på den politiska skalan. Bland moderater och Kristdemokrater är stödet dock 27 procent och bland Sverigedemokraternas väljare är stödet 43 procent. Stödet att lägga ner skiljer sig också mellan könen. Hos män är det 25 procent som vill lägga ner medan det hos kvinnor endast är 10 procent. Tumnagel
43.2°
+
Roger Åberg
0

Röstade du igår?
I går var det EU-val!

I går var det val igen och som vanligt var alla vinnare, på något sätt. Förutom Fi som ska ha cred för att de erkände att det hade gått åt pipan. Något som är väldigt trevligt är att valdeltagandet ökade, från 48,9 till 53,3 procent. Demokrati är ju trevligare om många säger sin åsikt. Just nu är 5984 av 6305 distrikt preliminärt räknade och sluträkningen har börjat. På onsdag har vi det slutliga resultatet, men det verkar inte som att det kommer att skilja nämnvärt. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fick alla ett till mandat. Liberalerna och Feministiskt initiativ tappade ett mandat och Miljöpartiet två mandat. Totalt har Sverige 20 mandat. Hur som helst, röstade du? Och vad röstade du på? Tumnagel
38.9°
+
Roger Åberg
0

Utredning om statens ägande i Telia är på gång
Regeringen blev överkörd i frågan om att sälja statens andel i Telia

Dagens Industri rapporterar att en majoritet i riksdagens näringsutskott ställer sig bakom ett förslag som ska utreda huruvida statens ägande i Telia ska säljas ut. Regeringen har varit emot en sådan utredning och vill inte sälja statens Telia-aktier. Tidigare var även Sverigedemokraterna av samma åsikt men tidigare i år så ändrades den åsikten. Det innebar att SD tillsammans med de fyra borgerliga partierna kunde driva igenom frågan om en utredning om en eventuellt försäljning av Telia. De borgerliga partierna och SD förespråkar en omstrukturering av Telia. En sådan skulle kunna innebära att staten säljer av de kommersiella delarna av Telia man äger medan man behåller kontrollen över infrastruktur och annat som kan vara viktigt för Försvarsmakten och rikets säkerhet. Staten äger i dagsläget 37 procent av Telia. Tumnagel
37.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Försvaret vill inte att staten säljer av sin andel i Telia
Anser att det kan leda till allvarliga konsekvenser för rikets säkerhet

Dagens Industri uppger att Försvarsmakten är kritiska till en eventuellt försäljning av statens andel i Telia och i dokument som DI tagit de av varnar försvaret att det kan leda till "allvarliga konsekvenser för verksamheter som är betydande för Sveriges säkerhet". Exakt vad detta innebär är oklart men i en tidigare rapport från Försvarsmakten så ansåg man att det fanns betydande risker kopplade till samhällskritiska tjänster och skyddande av information som skulle kunna påverkas om staten sålde ut Telia. Staten äger nu för tiden 37 procent av Telia och dessa aktier uppges de fyra borgerliga partierna samt Sverigedemokraterna vara sugna på att sälja till någon annan. SD var tidigare emot en försäljning av Telia av staten men DI rapporterade i onsdags att partiet svängt i frågan. 3:e april kommer Riksdagen rösta om huruvida staten ska göra sig av med sitt ägande i Telia eller inte. Tumnagel
71.1°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Bottar som snackar politik på Twitter har ökat inför valet
11 procent av inläggen om svensk politk på Twitter skrivs av robotar

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har inför det svenska valet undersökt hur många bottar som snackar om svensk politik och sett dessa nära fördubblas från juli till augusti. I sin studie har FOI tagit med konton som snackar svensk politik på Twitter och sedan delat upp dessa i genuina konton, det vill säga riktiga människar, automatiserade konton, det vill säga bottar, samt den tredje gruppen som är konton som tidigare varit aktiva men blivit avstängda från Twitter. Enligt studien så var det 6 procent av de kontona som diskuterade svensk politik som borde betraktas som bottar och dessa stod för 11 procent av de tweets som diskuterade svensk politik. I studien framgick även att det var 40 procent vanligare att de automatiserade kontona uttryckte stöd för Sverigedemokraterna än vad de genuina kontona gjorde. De automatiserade kontona länkade även oftare till medier rätt långt ut på högerkanten än vad de genuina kontona gjorde. Tumnagel
16.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

SD bäst på Facebook
MP, L och KD sämst

Aftonbladet har undersökt vilket engagemang de svenska riksdagspartierna samt Fi skapar på Facebook och enligt den undersökningen så är det Sverigedemokraterna som varit bäst på att engagera Facebook-användarna. Som synes i diagrammet nedan så lyckades SD under januari månad skrapa ihop över hundratusen reaktioner på Facebook vilket är mer än dubbelt så mycket som de tre partier, S, M samt V, som hittas på de tre följande platserna. De tre riksdagspartier som engagerar minst på Facebook, M, L samt KD, är även de tre partier som har störst risk att åka ur Riksdagen när vi går till val i höst. André Assarsson, moderat-märkt konsult på pr-byrån Miltton Labs, kommenterar undersökningens resultat för Aftonbladet: " Det är inte förvånande. Andra partier har haft bra relationer till etablerade medier och prioriterat dem. SD har byggt upp en stark infrastruktur på nätet. Ger du kärlek till en kanal så får du kärlek tillbaka." Vem skulle du rösta på om det var val idag? Svara gärna på vår enkät nedan. Tumnagel
35.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Misstroendeförklaring mot ministrar efter IT-skandalen
Alliansen vill ha bort tre ministrar

De fyra alliansledarna Anna Kinberg Batra (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD) lämnade idag idag in en misstroendeförklaring mot tre ministrar efter den härvan som följer i kölvattnet av Transportstyrelsens numera rikskända outsourcingprojekt. Det handlar om Inrikesminister Anders Ygeman, infrastrukturminister Anna Johansson samt försvarsminister Peter Hultqvist som alliansen anser har misskött sina arbetsuppgifter. Detta i samband med att de fått kännedom om att Transportstyrelsen har låtit ej säkerhetsklassad personal fått ta del av sekretessbelagd information. En misstroendeförklaring innebär att ett statsråd kan avsättas om en majoritet av riksdagen, det vill säga minst 175 ledamöter, stöder misstroendeförklaringen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har tidigare sagt att partiet kommer väcka misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) om de tre ministrarna inte avskedats senast vid regeringsförklaringen i september skriver Sveriges Radio Ekot. Tumnagel
69.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Svenska Institutet JO-anmälda för blockering av twittrare
Svenska Institutet: "Det blev fruktansvärt fel"

Förra veckan blockerade Svenska Institutet över 14.000 twitter-konto från SI:s twitter-konto @sweden som veckovis sköts av svenska privatpersoner. Initialt sa att SI att de blockerade kontona "ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter". När detta sedan granskades så visade det sig att konton som blockerats bland annat tillhörde Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad, Israels ambassadör Isaac Bachman, organisationen Inte Rasist Men, Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson samt författaren Jonas Gardell. Svenska Institutet fick därefter motta skarp kritik från flera håll och hävde igår blockeringen av de 14.397 kontona man tidigare hade blockerat. Listan med de blockerade kontona hade ursprungligen sammanställts av en privatperson som tidigare hade hanterade @sweden-kontot och listan byggde mycket på den personens högst personliga uppfattningar om vissa konton på twitter. Nu har sju personer anmält Svenska Institutets blockeringar till Justitieombudsmannen (JO). En av anmälarna skriver bland annat: "Som myndighet har de tagit ett politiskt beslut som inte är deras att ta" medan en annan skriver: "De har med detta beslut gjort en rejäl buckla i åsiktsfriheten och låst dessa ute från det offentliga samtalet" Svenska Institutet bad om ursäkt för sitt handlande i samband med att de igår hävde blockeringen av de över 14.000 twitter-kontona man tidigare blockerat. Man verkar även vara väldigt självkritiska och Jenny Ljung, chef för enheten för Sverigekommunikation på SI, säger till Dagens Media: "Dels borde vi ha insett vidden av det ställningstagande som vi gjorde. Med den informationen vi hade då tog vi tyvärr ett annat beslut. I den snabba digitala världen förstår vi att man måste ge den här typen av beslut lite mer tid. Dessutom inser vi att vi borde varit mer kritiska till den stora mängd konton som blockerades. Vi är otroligt ledsna att det vi avsåg som en skyddsåtgärd för våra curatorer ledde till att vi stängde ute massor av människor som vi faktiskt vill ha en dialog med. Det blev fruktansvärt fel." Tumnagel
42.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Mer än hälften av svenskarna vill avveckla kärnkraften
Andra alternativ är mer intressanta

Enligt en ny undersökning från SOM-institutet sjunker intresset för kärnkraft i Sverige. Efter kärnkraftolyckan vid Fukushima i Japan år 2011 låg andelen svenskar som ville avveckla kärnkraften på 39 procent. Nu har antalet ökat till 52 procent. Enligt Sören Holmberg som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet handlar det mycket om att elpriserna i dag är ganska låga samt att alternativ till kärnkraften blivit framgångsrika. Det säger han till Sveriges Radio Ekot. Undersökningen visar också att män generellt är mer positiva till kärnkraft än vad kvinnor är samt att de som bor på landet är mer kritiska. Mest positiva anhängare finns det bland Liberalernas, Moderaternas och Sverigedemokraternas väljare. Användningen av kärnkraften minskar också i Sverige. Mellan år 2005-2010 kom mellan 37 och 45 procent av elförsörjningen från kärnkraft. År 2015 låg andelen på 34 procent. I dag finns nio aktiva reaktioner fördelade på tre anläggningar. Tumnagel
2.4°
+
Emmy Zettergren
0

Förslag på ny klimatlag presenterad
Ska styra klimatpolitiken framöver

Klimatpolitiken behöver tydliga ramar och regler. Nu lägger regeringen fram förslag på en klimatlag som inspirerats av klimatlagar i Danmark och Storbritannien. Bakom överenskommelsen står samtliga partier utom Sverigedemokraterna. Syftet med en klimatlag är att se till att klimatfrågorna alltid ligger i fokus. Bland annat innebär förslaget att regeringen inför varje mandatperiod måste lägga fram en handlingsplan för klimatpolitiken samt att den politik som förs ska redovisas till riksdagen varje år. Några utsläppsmål skrivs inte in i själva lagen. Däremot ska lagen syfta till att nå de utsläppsmål som riksdagen tar beslut om. Just nu är de uppsatta målen att Sverige ska minska sina utsläpp med 85 procent fram till år 2045 jämfört med nivåerna år 1990. Under samma period ska Sverige ha ett netto nollutsläpp av klimatpåverkande växthusgaser, ett mål som bland annat ska uppnås genom klimatinvesteringar i andra länder. Det finns också olika delmål uppsatta där utsläppen jämfört med nivåerna år 1990 ska minska med 70 procent fram till 2040 och 63 procent fram till 2030. Tanken är att den nya lagen ska träda i kraft 1 januari 2018. Tumnagel
52.5°
+
Emmy Zettergren
0
2016

Sverigedemokraterna överlägset mest delat på Facebook
Delas lika mycket som de andra riksdagspartierna tillsammans

SvD har undersökt hur mycket de olika riksdagspartiernas inlägg på Facebook delas vidare och enligt den undersökningen är SD:s dominans total. Utav de tio inlägg som delats allra mest de senaste sju dagarna är åtta inlägg från Sverigedemokraterna, ett från Moderaterna och ett från Vänsterpartiet. Den senaste veckan har SD:s 15 Facebook-inlägg delats vidare 22.257 gånger vilket kan jämföras med borgerliga partiernas 45 inlägg som sammanlagt delats vidare 17.982 gånger och de rödgrönas 21 inlägg som delats vidare 5.659 gånger. När det gäller det totala antalet så kallade reaktioner på inläggen, det vill säga både delningar och kommentarer, får SD:s inlägg 41.780 reaktioner medan övriga sju riksdagspartier tillsammans får 37.051 reaktioner skriver SvD. Tumnagel
42.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Sajten Inte rasist men... får Elsapriset
För sin granskning av Sverigedemokraterna

Svenska kommittén mot antisemitism har beslutat att tilldela Elsapriset till sajten Inte rasist men... vilket man gör för deras granskning av Sverigedemokraterna. Elsapriset delas ut till någon person eller organisation som på sociala medier motverkar antisemitism. I motiveringen till varför Inte rasist men... tilldelas priset står det bland annat: "För dess outtröttliga granskning och belysning av rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar i och kring Sverigedemokraterna." Elsapriset är på 20.000 kronor och delas ut Stockholms stora synagoga i samband med en minnesceremoni för Kristallnatten. Tumnagel

Facebook-uppror mot gala på Grand Hotel
Har sänkt hotellets betyg markant

Till helgen anordnas den högerpopulistiska galan European freedom awards på Grand Hotel i Stockholm och det har fått många att reagera negativt på hotellets Facebook-sida. Till galan förväntas många representanter från Europas högerpopulistiska och främlingsfientliga partier dyka upp och många undrar hur Grand Hotel har kunnat hyra ut sina lokaler till en sådan tillställning. Sedan igår har därför många protesterat genom att skriva kritiska recensioner och inlägg på Grand Hotels Facebook-sida. De negativa recensionerna har återspeglats i Grand Hotels betyg på Facebook som sedan igår gått från 4,6 till 2,5. Tumnagel
21.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Dataspelsbranschen dissar SD:s datorspelssatsning
Som partiet presenterade i sin skuggbudget

Nyligen så lämnade Sverigedemokraterna (SD) in en så kallad skuggbudget där man hade en sektion dedikerad till det här med tv- och datorspel. Ett av förslagen var att SD ville inrätta ett nationellt datorspelsinstitut som skall främja att "svenska kulturutövare används i svenska spelproduktioner". Ett annat föreslog som man la fram var att man skulle med ekonomiska styrmedel vill främja spel som bygger på bland annat nordisk mytologi. Den svenska Dataspelsbranschen, som är en partipolitiskt obunden intresseorganisation som företräder svenska spelutvecklingsbolag, har nu gått ut med ett uttalande kring dessa förslag där man tar starkt avstånd från två av de tre förslagen som Sverigedemokraternas la fram. Man tycker bland annat att spelföretagen själva måste få välja vilka de anställer och att de stora framgångarna som svenska spelföretag har haft bygger på att man tagit in folk med olika bakgrunder och nationaliteter. Dataspelsbranschen anser snarare att det ska bli lättare för de svenska spelföretagen att anställa utländsk personal, särskilt från länder utanför EU. Det här med att ekonomiskt främja spel som handlar om nordiska saker är branschen mycket kritisk till då de anser att den konstnärliga friheten ska komma i första hand, inte vad spelen innehåller. Som branschorganisation ser vi extra allvarligt på att politiska partier vill styra innehållet i de spel som görs, och vi vill poängtera att den konstnärliga friheten alltid måste vara viktigast. Ett SD-förslag som branschen dock håller med om är att man bör återuppta det Nordiska datorspelsprogrammet som drevs med medel från det Nordiska ministerrådet. Detta projekt hade bland annat som uppgift att främja innovativa nordiska spelprojekt riktade mot barn och unga samt gjorde det lättare för nordiska spelföretag att presentera sig på olika spelmässor runtom i världen. Dataspelsbranschen avslutar med att säga att de tycker det är positivt att fler partier och politiker intresserar sig för det här med spel. Men att de tar starkt avstånd från att man från politiskt håll ska styra spelens innehåll eller vilka personer som spelföretagen anlitar. Tumnagel
56.9°
+
Frode Wikesjö
0
2015

De här sidorna besökte vi mest på svenska Wikipedia 2015
Sverige, Johan Falk och Martin Beck

Wikimedia, organisationen som driver det globala uppslagsverket Wikipedia, har släppt statistik över vilka sidor som besöktes mest under året i respektive land och här i Sverige var de populäraste sidorna "Sverige", "Johan Falk (filmer)" och "Martin Beck (filmer)". För engelskspråkiga Wikipedia var de tre mest besökta sidorna under 2015 "Deaths in 2015", "Facebook" samt "Islamic State of Iraq and the Levant". Ni kan kolla in de svenska respektive engelska topp-tio-listorna ovan respektive nedan. Under "Läs mer" hittas de 100 mest besökta Wikipediasidorna på svenska Wikipedia för 2015 och hoppar ni vidare på länken kan ni kolla in topp-100-listor för engelskspråkiga och andra länders Wikis. Tumnagel
38.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Sveriges största ungdomsförbund tar ställning mot rasism
Klubbades igenom på helgens riksmöte

Det svenska spelhobbyförbundet, och Sveriges största ungdomsförbund, Sverok skickade i dag ut ett pressmeddelande där man meddelar allmänheten att man nu tar ställning emot rasism. Förbundet höll under sitt riksmöte i Katrineholm där man samlade fler än 100 ombud från hela landet. En av motionerna som personerna på mötet fick rösta om var "Inga rasister i Sverok". Motionen innebär bland annat att det omöjligt för förtroendevalda sverigedemokrater att få en förtroendepost på förbundsnivå inom Sverok då partiets värderingar krockar med förbundets värderingar. Med en övervägande majoritet röstades motionen igenom efter en intensiv debatt på mötet. Beslutet menar att fungera som en tydlig signal för att utestänga aktiva politiker inom Sverigedemokraterna, men också andra partier och organisationer, som arbetar emot den värdegrund som Sverok bygger på. Sverok är ett brett förbund och en demokratisk folkrörelse som tydligt ställer sig bakom principer som demokrati, öppenhet, jämställdhet och mångfald. Idag har det skett en normalisering där organisationer som till exempel Sverigedemokraterna, vilka arbetar emot dessa principer, ses som vilket parti som helst. Det är, i enlighet med Sveroks stadgar och värderingar, inte möjligt att vara förtroendevald representant för Sverok och samtidigt vara förtroendevald inom Sverigedemokraterna eller andra rörelser som aktivt arbetar emot dessa demokratiska principer. Sverok har tidigare drivit projekt för likabehandling inom förbundet och tilldelades tidigare i år RFSL Ungdom-priset för sina insatser för HBTQ-ungdomars rättigheter. Tumnagel
61.9°
+
Frode Wikesjö
0

Miljöpartister spelar mest spel
Medan sverigedemokrater spelar minst

En Sifo-undersökning från spelhobbyförbundet Sverok visar att miljöpartister tenderar att spela mest spel och att sverigedemokrater är de som spelar minst. Samtidigt är Kristdemokrater de som är mest restriktiva till vissa spelgenrer. Resultatet kommer från en undersökning där 1000 personer har fått svara på hur mycket de spelar, inställning till spel samt vilken partitillhörighet de har och av de tillfrågade anger 62 procent att de spelar spel en eller flera gånger i månaden. Hela 81 procent av de som anger att de skulle rösta på Miljöpartiet spelar också brädspel, kortspel, mobilspel, datorspel eller liknande regelbundet vilket är 20 procent över det nationella snittet. Miljöpartister är också generellt positiva till alla typer av spelgenrer. Bland de som röstar på Sverigedemokraterna anger hälften att de aldrig någonsin spelat spel och att de har en generellt negativ inställning till spel, speciellt digitala spel. Bland Kristdemokraterna är det främst lajvspel och rollspel som ogillas och 45 procent meddelar att de har en negativ inställning till den typen av spel. Undersökningen visar också att två av tre personer i Sverige spelar spel varje månad och Alexander Hallberg, ordförande i Sverok, anser att politiker bör ha ett tydligare spelfokus i sin kulturpolitik. — Enligt vår undersökning spelar två tredjedelar av alla svenskar minst en gång varje månad. Det är under all kritik att spelandet inte får ett större utrymme i kulturpolitiken och där vill vi i Sverok självklart uppmana alla politiska partier att föra in ett tydligare spelperspektiv i sin kulturpolitik. Spel är inget marginaliserat specialintresse utan ett kulturellt fenomen i samma klass som film, musik eller teater och bör därför behandlas därefter. Tumnagel
56.9°
+
Emmy Zettergren
0

Kortfilm Skylta med problemen
Dokumentär om tiggeri

Här är en kort dokumentär som är framtagen av tre stycken personer som vill uppmärksamma tiggeriet som sker på svenska gator och torg. I filmen medverkar dels två politiker som representerar Sverigedemokraterna respektive Feministiskt Initiativ, dels två tiggare varav en född är i Sverige och en är född i Rumänien. Tumnagel
40.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

SD.se gick för en halv miljon 200.001 kronor *uppdaterad*
Och Sverigedemokraterna lade det vinnande budet

Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE har under en tid auktionerat ut åtråvärda svenska domännamn på auktionssajten Tradera och en av det mer omtalade auktionerna har handlat om domännamnet SD.se. Denna auktion avslutades idag och slutpriset blev 500.000 svenska kronor. Det var en användare på Tradera som kallade sig för "sverigedemokraterna" som lade det vinnande budet vilket jag antar är någon som representerar partiet Sverigedemokraterna. Det initiativet som vi tidigare skrivit om som försökte crowdfunda ihop pengar för att vinna auktionen fick in runt 120.000 kronor vilket gjorde att de inte hade råd att köpa domännamnet. De insamlade pengarna i den kampanjen sägs nu istället skänkas till den antirasistiska rörelsen Tillsammansskapet. Uppdaterat SvD.se skriver att priset på SD.se har trissats upp av en oseriös budgivare och därför sänker nu Tradera priset på SD.se till 200.201 kronor. (tack till preddan) Tumnagel
48.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Crowdfundingkampanj för att köpa SD.se
Så att inte Sverigedemokraterna får den

En privatperson har tillsammans med nyhetssajten "Inte rasist men" dragit igång en crowdfundingkampanj på den svenska crowdfundingtjänsten FundedByMe där man försöker samla in pengar för att köpa domänen SD.se som just nu auktioneras ut på Tradera. Man skriver att man gör det här för att senare peka domänens webbadress till en sajt man ska skapa. Man skriver bland annat: "Tanken är att skapa en site som visar att Sverige är till för alla svenskar. Oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet och etnisk tillhörighet. Allt det som den svenska demokratin i grunden går ut på." Vinner man inte auktionen så säger man att de insamlade pengarna ska doneras till den antirasistiska Tillsammansskapet. I skrivande stund har man fått ihop lite över 56.000 kronor men SD.se:s högsta bud ligger för tillfället på över 140.000 kronor [länk]. Auktionen avslutas den 21:a januari 11:01. Tumnagel
21.7°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Sverigedemokraternas väljare intoleranta
Enligt ny undersökning

Professor Peter Hedström och forskaren Tim Müller som arbetar på institutet för analytisk sociologi på Linköpings Universitet skriver på DN Debatt att Sverigedemokraternas (SD) framgång i förra valet primärt inte berodde på missnöje utan att deras väljare var "extremt intoleranta och [hade] främlingsfientliga attityder". Studien har genomförts i samarbete med opinionsinstitutet Novus och man skriver i artikeln: "Våra resultat visar att 50 procent av 2014 års SD-väljare ställer sig negativa till en muslim som granne, att 45 procent ställer sig negativa till en muslimsk vårdgivare åt sin förälder och att 80 procent av SD-väljarna ställer sig negativa till att en muslim gifter in sig i familjen." I slutet av november genomförde Novus en opininonsundersökning på uppdrag av TV4 och där visade det sig att SD:s väljare var mest positiva till nyval. Man frågade då ut 1.000 personer och av dem som röstat på SD ville 79% ha nyval vilket kan jämföras med genomsnittet som låg på 43%. Tumnagel
44.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Man döms för hets mot folkgrupp på Twitter
Första gången i Sverige?

Falu Tingsrätt har dömt en medlem i Svenska Motståndsrörelsen (SMR) till 100 dagsböter efter att denna förra året twittrade ut två tweets som tingsrätten beömde vara hets mot folkgrupp. En av tweetsen mannen döms för ska ha innehållit en bild på en judisk man som som äter upp Sverigedemokraternas partisymbol och i den andra av de två fällda tweetsen ska han bland annat ha skrivit "död åt Sion". Mannen förnekar att det är han som skrivit tweetsen och säger att det aktuella twitter-kontot ska ha använts av flera olika personer. Detta är dock något som inte tingsrätten köper och skriver bland annat följande i sin dom: "Eftersom Twitter är tillgängligt för var och en saknas det anledning för flera personer att dela konto. Vidare har X X uppgifter i detta avseende varit allmänt hållna då han inte har uppgett vilka personer det rör sig om som skulle dela kontot. Twitterkontot är registrerat på honom och bär hans namn. Vidare kan det noteras att X X inte har handlat på ett sätt som talar för att hans invändning trots allt överensstämmer med verkligheten. Till exempel har han inte i efterhand pa? Twitterkontot förklarat att det inte är han som står bakom de aktuella inläggen. X X invändning att det var någon annan som lade ut bilden och skrev inlögget x27Död åt Sionx27 kan enligt tingsrättens mening därför lämnas utan avseende." Tumnagel
51.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Uppdaterad Spana in PolitikerStarcraft
Politiska partier utmanar varandra i StarCraft II

UPPDATERING Om mindre än 20 minuter drar finalen i PolitikerStarcraft 2014 igång och i finalen möter en representant från Vänsterpartiet en representant från Miljöpartiet. Matchen kan beskådas direkt via Twitch-strömmen nedan. ------------------------------------ Nu på söndag, den 13:e april, är det dags för ett politiskt esportsjippo som heter PolitikerStarcraft. Precis som namnet antyder så är det en turnering där representanter från de olika politiska partierna möter varandra i StarCraft II. Turneringen spelas med Single Elimination-regler vilket innebär att man måste vinna för att inte försvinna. Det enda partiet från Riksdagen som inte är med är Kristdemokraterna men den platsen har istället överlämnats till Piratpartiet. Det hela drar igång runt 13.00 på söndag och den första matchen går mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Det fullständiga schemat kan hittas via länken nedan och jippots Facebook-sida kan hittas här. Tumnagel
70.9°
+
Frode Wikesjö
0

Piratpartiet har flest följare i sociala medier
Något fler än Sverigedemokraterna

Aftonbladet publicerar idag en undersökning som genomförts av kommunikationsbolaget Springtime och mediebevakningsföretaget Notified som har kartlagt hur många följare svenska partier har i de sociala medierna YouTube, Instagram, Facebook samt Twitter. Enligt kartläggningen så är det Sverigedemokraterna (SD) som har flest följare utav riksdagspartierna då de totalt har 90.200 följare. SD får dock se sig slagna av Piratpartiet, som visserligen inte sitter i Riksdagen men har två mandat i EU-parlamentet, som totalt har 93.600 följare i sociala medier enligt bloggen Sagor från livbåten [länk]. Här är hela topplistan för Sveriges etablerade partier: Piratpartiet 93 600 Sverigedemokraterna 90 200 Socialdemokraterna 86 800 Miljöpartiet 57 400 Moderaterna 51 300 Vänsterpartiet 45 500 Folkpartiet 23 800 Centern 23 000 Kristdemokraterna 18 000 Det ska observeras att man i kartläggningen bara slagit ihop antal följare för respektive sociala medie-plattform till den totala slutsumman. Det innebär antagligen att det faktiska antalet följare är lägre än siffrorna ovan indikerar då det med stor sannolikhet finns viss dubbeltäckning, det vill säga att en person följer ett parti i flera olika sociala medier. Tumnagel
54.1°
+
Wille Wilhelmsson
0
Nästa sida