m

Kolla in när ett får befrias från 35 kilo ull
Ullen var så vildvuxen att det påverkade fårets syn

Här kan ni kolla in ett klipp från Australien där djurräddare befriar ett får från sin ull efter att fåret inte klippts på ordentligt länge. Fåret har fått namnet Baarack och hittades övergivet i en skog i Australien. Får bör klippar minst en gång om året men det är oklart hur länge sedan det var Baarack fick sin senaste klippning. När man befriat fåret från ullen vägde denna sammanlagt 35 kilo. När väl ullen var borta kunde man konstatera att fåret led av undervikt och fåret tas nu om hand på ett djurreservat i Australien. Tumnagel
45.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Nu finns det fler kraftigt överviktiga än underviktiga människor
Nästan 13 procent av världens människor är kraftigt överviktiga

En forskningsstudie ledd av forskare på Imperial College London har gjort en stor undersökning om människors vikt som nu konstaterar att det finns fler människor som klassas som kraftigt överviktiga än underviktiga i världen. I undersökningen mätte man Body Mass Index (BMI) hos 20 miljoner människor i 186 länder mellan 1975 till 2014 och kom fram till att de kraftigt överviktiga hade tredubblat bland männen och mer än fördubblats hos kvinnorna sedan man startade studien. Totalt räknar man med att det nu finns 641 miljoner människor som räknas som kraftigt överviktiga medan 462 miljoner klassades som underviktiga. Som kraftigt överviktiga klassas människor som har ett BMI på över 30 och som underviktiga räknas de som har ett BMI på under 18,5. Är du sugen på att räkna ut ditt eget BMI kan du göra det här och vill du dela med dig av det så gör du det i enkäten nedan. Tumnagel
10.3°
+
Wille Wilhelmsson
0