m

Apple ska pröjsa VirnetX över en halv miljard dollar
Apple döms för patentintrång

En domstol i delstaten Texas har dömt Apple att betala 502,8 miljoner dollar i skadestånd till företaget VirnetX efter att domstolen ansett att Apple använt VirnetX patenterade teknik i FaceTime och Messenger. Den juridiska striden mellan Apple och VirnetX har pågått i ett decennium och Apple har tidigare dömts att betala 440 miljoner dollar i skadestånd till VirnetX för liknande patentintrång i tidigare versioner av FaceTime. Apple har genom åren överklagat domstolarnas beslut och säger att detta är något man kommer att göra även den här gången. En talesperson för Apple säger till nyhetsbyrån Bloomberg: "We thank the jury for their time and appreciate their consideration but are disappointed with the verdict and plan to appeal. This case has been going on for over a decade, with patents that are unrelated to the core operations of our products and have been found to be invalid by the patent office. Cases like this only serve to stifle innovation and harm consumers." Tumnagel
34.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Apple får betala 440 miljoner dollar för patentintrång
Anses ha använt VirnetX teknik i Facetime

USA:s högsta domstol Supreme Court meddelade igår att de inte kommer att ta upp Apples patenttvist med företaget VirnetX vilket innebär att tidigare dom i målet står fast. Enligt en tidigare dom ska Apple betala 440 miljoner dollar i skadestånd till VirnetX efter att det amerikanska rättsväsendet i flera instanser ansett att Apple gjort intrång på VirnetX patent. Det handlar om ett mål från 2010 då VirnetX stämde Apple då de ansåg att Apple hade använt sig av deras patenterade teknik, bland annat i sitt videochatt-program FaceTime. Apple har i flera omgångar överklagat det ursprungliga skadeståndet men när nu Supreme Court inte kommer att ta upp fallet så ser det ut som om Apple kommer att få betala skadestånd för sitt patentintrång. VirnetX anses av många vara ett så kallat patenttroll och företaget har tidigare bland annat stämt Microsoft för att ha använt deras patent i Skype. Detta löste de både företagen 2014 i en uppgörelse där Microsoft betalade 23 miljoner dollar till VirnetX. VirnetX har sedan man stämde Apple och Microsoft släppt samarbetsplattformen Gabriel som använder deras patent, något som kan göra att företaget kanske inte rent tekniskt kan räknas som ett patenttroll. Tumnagel
30.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Apple beordras betala 440 miljoner dollar till patenttroll
Apple har dock inte gett upp ännu

Apple har än en gång beordrats betala licenskostnader för ett patent som företaget VirnetX, ett företag som i stort sett alla anser är ett så kallat patenttroll, anses används i Apples videochatt-funktion FaceTime. Det handlar om en tvist som pågått i åratal där VirnetX krävt licenskostnader för varje iOS-enhet som sålts sedan Apple introducerade FaceTime i iOS. Summan har varierat genom åren på grund av olika domstolsutslag men den senaste summan domstolen anser att Apple ska betala till VirnetX är 439,7 miljoner dollar. Trots att Apple redan överklagat ursprungsbeslutet och förlorat den överklagan en gång så ska Apple fortfarande ha möjlighet att överklaga så det är inte helt säkert att Apple kommer att behöva betala några patentkostnader för FaceTime. Då jag inte är helt inläst på varken det amerikanska patentsystemet eller amerikansk immaterialrätt så hänvisar jag till TechCrunch för er som har ytterligare intresse av detta. Tumnagel
22.1°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Apple måste betala 302,4 miljoner dollar till patenttroll
Förlorade patentmål gällande FaceTime

Apple tvingas nu betala 302,4 miljoner dollar i skadestånd till VirnetX Holding Corp. efter att en domstol i Texas dömt till Virnets fördel i ett patentmål. Det handlar om ett patent som Virnet, ett företag som många anser är ett så kallas patenttroll, har registrerat och som man ansåg att Apple använder i sin videochat-app FaceTime. Tvisten mellan Apple och Virnet har pågått sedan 2010 och ursprungligen dömdes Apple att betala 625 miljoner dollar i skadestånd till Virnet. Denna dom upphävdes dock tidigare i år och rättegången togs därefter om. Virnet har även stämt Apple i ett annat patentfall där man hävdar att Apple använder deras i patent i sina säkerhetsprogram och deras meddelande-app iMessage. Tumnagel
3.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Apple kanske slipper betala 625 miljoner dollar till patenttroll
Rättegången ska nu tas om och delas upp

I början av året förlorade Apple en tvist mot patenttrollsföretaget VirnetX gällande patent som rätten ansåg att Apple använde i FaceTime och VPN-lösningar. Det innebar att Apple skulle betala 625 miljoner dollar till VirnetX men nu ser det ut som om Apple kommer att få en andra chans. En federal domare har nu nämligen ogiltigförklarat den tidigare rättegången och kräver att den tas om samt delas upp. Anledningen till att den tidigare rättegången blev ogiltigförklarat beror dels på en teknikalitet då VirnetX:s advokater tagit upp saker vid ett tillfälle de inte borde gjort det, dels på grund av att det handlar om två olika produkter/lösningar som Apple stämts för. Domaren var orolig att det skulle kunna skapa förvirring i juryn som skulle döma i fallet. Den federale domaren har nu bestämt att det ska bli två separata rättegångar, en gällande patenten som FaceTime eventuellt har gjort intrång på, dels en där man tar upp VPN-lösningarna. Den första av dessa börjar 26 september. VirnetX aktie föll 44,6 procent på börsen efter domarens beslut. Tumnagel
52.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Apple förlorar mot patenttroll
Måste pröjsa 625 miljoner dollar

VirnetX, ett företag som stämplats som patenttroll, har nu vunnit en rättstvist mot Apple vilket betyder att Apple måste betala upp mot 625 miljoner dollar till företaget. Tvisten handlade om att patentföretaget ansåg att Apple olovligt använde patenterad teknik i tjänster som FaceTime, VPN on Demand och iMessage. Till en början ville VirnetX ha 532 miljoner dollar, men bumpade upp till 625 dollar då Apple fortsatte använda deras patent olovligt under rättsprocessen. Detta är inte första gången VirnetX stämmer Apple. 2012 stämde företaget Apple för samma patentintrång och ville då ha 368 miljoner. 2014 lades dock frågan ner. VirnetX har också tidigare stämt Microsoft samt Skype och fick då 200 miljoner respektive 23 miljoner dollar. Tumnagel
-5.3°
+
André Stray
0
2013

Apple förlorar patent-mål
Kostar nu Apple 330 000 dollar om dagen tills det är löst

Förra året så stämde VirnetX (som ofta kallas patenttroll då patent är deras business) Apple över några patent som rörde Facetime och i november så bestämdes det att Apple brutit mot patenten i fråga och var tvungna att betala VirnetX 368 miljoner dollar. Självklart överklagades det men nu har nästa instans även den sagt åt Apple att betala 368 miljoner dollar. De måste de även sätta sig ned med VirnetX och komma fram till en licensierings-deal för Domstolen har även beslutat att Apple ska betala 330 000 dollar varje dag tills de har en överenskommelse. Tumnagel
39.1°
+
Gordon Andersson
0
2012

Apple fälls för att ha brutit ett patent
Får böta 368 miljoner dollar

Det är svårt att hålla koll på alla patentstrider runt omkring i världen då det pågår fler än många. En strid som i alla fall jag har missat är att Apple har blivit stämda av VirnetX angående ett patent som rör Facetime. Nu har i alla fall en domstol i Texas gett VirnetX rätt och dömt att Apple ska betala 368 miljoner dollar till företaget. VirnetX är inte direkt nya på det här med att stämma stora företag, de har redan vunnit en patentstrid mot Microsoft. Troligen kommer Apple att överklaga men ingen har uttalat sig än. Tumnagel
45.8°
+
Gordon Andersson
0