m
Artiklar som innehåller Trafikverket

Trafikverket bygger ekodukt över Tvärförbindelse Södertörn
Ska bli ett av Sveriges största övergångsställe för djur

Trafikverket har presenterat planer på att bygga upp en så kallad ekodukt över vägen Tvärförbindelse Södertörn vilken kommer att bli ett av Sveriges största övergångsställen för djurliv. Ekodukten ska byggas anslutning till Flottsbro friluftsområde och naturreservatet Gömmaren. Den kommer att bli 90 meter lång och 60 meter bred. Människor kommer inte att få använda ekodukten för att gå över vägen men det kommer att finnas en gång- och cykelväg på ekoduktens ena sida. Förutom den stora ekodukten så kommer det även att byggas en del mindre djurpassager längs med vägen skriver Trafikverket på projekts webbplats. Tumnagel
64.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Trafikverket presenterar plan för framtidens trafik
Snöskottarrobotar, självkörande fordon och gröna körfält

Trafikverket har tagit fram en slags färdplan för hur ett framtida digitaliserat och hållbart transportsystem kan komma att se ut och nu har man presenterat det. Det handlar om ett program med tjugo stycken punkter indelade i de fyra områdena "Ökad kunskap om automatiseringens effekter", "Effektivt utnyttjande av kapacitet", "Hållbart och säkert transportsystem genom digitalisering" samt " Nya planeringsstöd för ökad användbarhet". Bland åtgärderna hittas bland annat förslag på att börja använda robotar för att hålla cykelbanor fria från snö, särskilda körfält för fordon som drivs av förnybart bränsle samt givetvis en mängd självkörande fordon. Ni hittar samtliga tjugo punkter för Trafikverkets framtidsplan i faktarutan här nedanför. Tumnagel
41.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Trafikverket satsar 1,5 miljarder på cykel- och kollektivtrafik
17 kommuner får nytt stöd

Trafikverket meddelar nu att 17 stycken kommuner och landsting har beviljats stöd inom ramen för stadsmiljöavtal. Totalt handlar det om en investering på 1,5 miljarder kronor och pengarna ska gå till åtgärder som ska få fler att välja cykeln och att åka kollektivt. De kommuner och landsting som får stöd är: Bollnäs Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen Järfälla med Stockholms läns landsting Jönköping Karlstads kommun Karlstads kommun med Region Värmland Katrineholm Kungsbacka Landskrona Linköping Lomma Malmö Norrköping och Östgötatrafiken Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen med Stockholms stad Trollhättan Umeå Ystad med Region Skåne/Skånetrafiken Tumnagel
53.5°
+
Bobby Green
0

Trafikverket har krocktestat husbilar
Krocksäkerheten är bristfällig

Det börjar starkt att dra sig mot vår och många plockar ut sina husbilar om de nu inte har kört med dem hela vintern. Trafikverket har nyligen gjort krocktester med just såna här fordon och dessa visar tyvärr, och kanske inte helt oväntat, att risken att omkomma vid en krock är stor. Orsaken är att bilarna har en relativt kort deformationszon i förhållande till sin vikt, och att massa inredning kan lossna vid en krock och flyga omkring. Man testade en halvintegrerad och en helintegrerad och den förstnämnda har något bättre krocksäkerhet men ändå inte alls i närheten av en modern personbil. Tumnagel
29.5°
+
Bobby Green
0

Förra året omkom 324 personer i trafiken
En ökning med 72 stycken personer

Trafikverkets siffror från förra året visar att 324 stycken personer omkom i trafiken. Tyvärr är det en ökning med 72 stycken personer jämfört med året innan - något som visar att det behövs kraftfulla insatser för att förbättra trafiksäkerheten. Ökningen har framförallt skett på vägar där hastighetsbegränsningen är mellan 70 och 90 km/h. Främst handlar det om mötes- och omkörningsolyckor och kollisioner med tunga lastbilar. Just mötesolyckor har ökat med hela 68 procent om man jämför 2017 med 2018. Där det är kommunala vägar har olyckorna dock minskat något. Under 2018 skadades 4200 stycken personer allvarligt i trafiken vilket är en minskning med omkring 200 stycken personer jämfört med föregående år. Läs mer på länken nedan. Tumnagel
23.8°
+
Bobby Green
0

Inte ens 9 av 10 tåg kommer fram i tid
Men resandet ökar!

Det där med att man ska ha tur om man kommer fram i tid om man åker tåg blir allt mer sant. Vilket ju är en dålig trend. Under 2018 kom 893 850 av 997 396 planerade persontåg fram i tid, vilket ger ett resultat på 87,8 procent och som är 2,5 procent lägre än för 2017. En rekordvarm sommar, en kall och snörik vinter och rekordmånga avgångar är några av de anledningar som gör att man missar på punktligheten. Men Roberto Maiorana, chef för Trafikledning vid Trafikverket, verkar hoppfull inför 2019 och påpekar att december var den bästa månaden för året. Så vi får hålla tummarna! Tumnagel
17.4°
+
Roger Åberg
0

Förslag Nytt utbildningssystem för körkortstagare
Transportstyrelsen och Trafikverket vill göra förändringar

Igår presenterade Transportstyrelsen och Trafikverket ett förslag på ett nytt förarutbildningssystem för den som vill ta B-körkort. Tanken är att systemet ska vara mer tillgängligt, tydligare och inbjuda mer till att man ska vilja lära sig. Bland annat vill man att de blivande förarna ska få mer stöd så att man kan se vilka kunskaper de har och inom vilka områden de behöver utvecklas. En ny utbildning för den som handleder under privat övningskörning finns också med i förslaget. Kristina Hagberg som är chef för Trafikverket Förarprov säger följande: "Det förslag som nu presenteras omfattar flera förändringar. Framför allt handlar det om att öka förståelsen för vad som krävs av en blivande förare och säkerställa att alla utbildningsmoment kommer med i utbildningen. Det måste finnas ett större fokus på att lära för livet och bli en trafiksäker förare, snarare än att bara klara provet." Hela förslaget finns att läsa på länken nedan. Tumnagel
40.9°
+
Bobby Green
0

Fler fartkameror sätts upp i Sverige
55 stycken för att vara exakt

Trafikverket kommer nu att börja montera nya fartkameror runt om i landet och när de är klara ska 55 stycken ha kommit upp. De nya kamerorna kommer att hamna i södra och norra delarna och de placeras som vanligt där de anses göra störst nytta. Enligt Gabriella Gulliksson på Trafikverket räddar trafiksäkerhetskamerorna cirka 20 stycken liv per år, samtidigt som de ser till att fler än 70 personer slipper bli allvarligt skadade. Var de ny kamerorna kommer att finnas ser ni nedan. Tumnagel
38.5°
+
Bobby Green
0

Fler underkända på teoriprovet än någonsin tidigare
Folk underskattar provet

Statistik från Trafikverket visar att årets siffror gällande antalet underkända på teoriprov för körkort verkar bli de sämsta någonsin. Fram till och med september har bara 43,8 procent av alla prov för B-körkort godkänts. Förra året låg den siffran på 45,2 procent. Årets siffra är den sämsta sedan Trafikverket 2004 började föra statistik över detta. Berit Johansson som är ordförande för Sveriges Trafikutbildares riksförbund menar att det övergripande skälet är att folk tror att de redan kan allt och sedan underskattar provet. Trafikverket och Transportstyrelsen har på grund av den negativa utvecklingen tvingats att se över hela förarutbildningssystemet för personbilskörkort. I december ska man presentera förändringarna. Tumnagel
46.1°
+
Bobby Green
0

Idag inleds den nationella trafikinsatsveckan
Håll koll på gaspedalen!

Idag inleds den så kallade trafikinsatsveckan och det innebär att det kommer att vara extra många fartkontroller på de svenska vägarna. Målet med veckan är att sänka medelhastigheten och polisen kommer därför även att bevaka även små hastighetsöverträdelser skriver Allt om Bilar. Ursula Edström, trafikstrateg på polisen, säger: "Små hastighetsöverträdelser är vanligast. Det stora flertalet av de som kör för fort ligger mellan 6-10 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen. Men de är många och har därför stor effekt på medelhastigheten." Enligt Trafikverket skulle man kunna minska antalet döda i den svenska trafiken med 15 dödsfall årligen om den genomsnittliga hastigheten sänks med 1 kilometer i timmen. Tumnagel
40.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Trafikverket vill ha 70-80 nya laddstationer i Sverige
Då blir det svenska vägnätet någorlunda elbils-vänligt

Det finns idag cirka 300 stycken snabbladdarstationer för elbilar ut med våra vägar men Trafikverket anser att det krävs 70-80 nya snabbaladdarstationer för att täcka in Sveriges vägar någorlunda. Det handlar dock inte om att hela Sveriges vägnät skulle täckas in av snabbladdarstationer och man får inte ta alltför mycket omvägar för att kunna hitta en laddningsstation var 100 kilometer. Sven Hunhammar, Trafikverkets miljödirektör, säger: "För att försäljningen av elbilar ska ta riktig fart krävs att utbyggnaden av laddstationer går hand i hand med försäljningen av elbilar. De flesta kommer att ladda hemma och på jobbet eller på andra platser där de parkerar länge, men vi behöver också ha ett heltäckande nät så att ingen riskerar att bli stående utan laddmöjligheter." Idag är det framför allt vägarna i Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg som saknar tillräcklig infrastruktur för elbilsanvändning. Tumnagel
49.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Trafikverket ska utreda ny Öresundsförbindelse
Mellan Helsingborg och Helsingör

Trafikverket och dess danska motsvarighet Vejdirektoratet ska nu utreda om det eventuellt ska byggas ytterligare en förbindelse mellan Sverige och Danmark i framtiden. Det handlar om den så kallade "HH-förbindelsen" som om den blir av kommer att gå mellan Helsingborg och Helsingör. Det finns många olika förslag om hur detta skulle kunna se ut och de båda myndigheterna ska bland annat utreda vilken av dessa som skulle vara fördelaktigast. Det handlar om en bro för persontrafik, en kombinerad väg- och järnvägsbro, eller en eller flera tunnlar skriver DN. Trafikverket och Vejdirektoratets utredning startar 1 juli och ska lämnas över till Näringsdepartementet och danska Transport-, Bygnings- og Boligministeriet för beslut någon gång under 2020. Tumnagel
55.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Fler fartkameror i tunnlar
Sätts igång nu i sommar

Trafikverket sätter nu upp nya trafiksäkerhetskameror (fartkameror) i fyra större tunnlar i Stockholm och Göteborg. I sommar ska kamerorna dras igång och målet är som väntat att få folk att hålla hastigheten. Platserna i huvudstaden är Norra och Södra länken och i Göteborg handlar det om Gnistängstunneln och Lundbytunneln. Dessa tunnlar är de man anser har störst olycksrisk. Vid infarten kommer hastighetsskylt, kameraskylt och tilläggstavla med information om hur lång sträcka som övervakas att finnas. Tumnagel
43.2°
+
Bobby Green
0

Trafikverket bidrar till bredbandsutbyggnad
Ska hjälpa till med Regeringens bredbandsmål

Regeringen meddelar idag att Trafikverket fått i uppdrag att ta fram en modell för hur de skulle kunna hjälpa till att bygga ut bredband i landsbygden. Regeringen har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s-lina senast 2020 och för att lyckas nå målet behöver Trafikverket leverera en plan för att underlätta utbyggnaden vid landsvägar. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson säger detta om uppdraget: - Med det här uppdraget från regeringen vill vi öka utbyggnadstakten av snabbt bredband på landsbygden. Trafikverket får nu tydliga direktiv att prioritera bredbandsutbyggnaden. Man behöver också utveckla bättre och effektivare metoder för att lägga ner fiber i våra grusvägar. Trafikverket ska senast 15 november i år komma med förslag på var linorna ska kunna byggas ner vid vägarna och 31 december ska Trafikverket ha kartlagt vilka vägar som är bäst lämpade för bredbandsutbyggnad. Trafikverkets specifika deadlines hittar ni här nere i faktarutan. Tumnagel
50.9°
+
André Stray
0

253 personer dog i den svenska trafiken förra året
Lägsta antalet sedan 1940-talet

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att det var 253 personer som omkom i den svenska trafiken förra året. Det är 16 färre dödsfall jämfört med 2016 och det lägsta antalet dödsoffer i trafiken sedan 1940-talet. Av de trafikdöda förra året skedde närmare 100 stycken dödsfall i singelolyckor. Utav dessa stod alkoholpåverkade personbilschaufförer för 23 av dödsfallen. 39 stycken mc-förare avled i trafiken förra året. Bara en av fyra motorcyklister som omkommer använder fordonet rätt, det vill säga hade hjälm, var nykter, hade körkort och höll hastighetsgränsen skriver Trafikverket i sitt pressmeddelande. 1997 införde Sverige den så kallade "Nollvisionen" i trafiken och ett av delmålen då var att antalet trafikdöda ska vara ner på 220 stycken om året år 2020. Här nedan kan ni lyssna på när Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, kommenterar rapporten "Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017" som Trafikverket tagit fram tillsammans med Transportstyrelsen. Tumnagel
61.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Fler och fler kuggar teoriprovet
Krävs 2,1 prov i snitt för att bli godkänd

På uppdrag från Trafikverket har statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, undersökt varför det är så många som misslyckas med teoriprovet när de ska ta körkort. Siffran minskar inte utan ökar och i dagsläget behöver eleverna i snitt 2,1 prov på sig för att få till ett godkänt resultat. Anledningen enligt VTI är att eleverna är sämre förberedda än tidigare, och tror att de ska klara proven utan att plugga ordentligt. Förra året var det en person som behövde göra provet 29 gånger innan han eller hon klarade det. 2016 såg det dock ännu värre ut när en person behövde 66 gånger på sig. Klarade du teoriprovet på första försöket? Tumnagel
29.0°
+
Bobby Green
0

Tre av fyra positiva till fartkamerorna
250 nya kommer att komma upp per år

Det finns 1600 fartkameror uppsatta runt om i landet och de blir bara fler, man räknar med att sätta upp 250 stycken per år de närmsta åren. Många gnäller på dem, men överlag verkar de flesta vara positiva till dem. En av anledningarna kan vara att syftet faktiskt inte är att sätta dit någon, de är tydligt skyltade till exempel. – Sverige har en unikt hög acceptans och det beror på att vi ser kamerorna som en livräddare som placeras på vägar med hög medelhastighet och hög olycksrisk, säger Eva Lundberg, nationell samordnare för trafiksäkerhetskameror på Trafikverket. Vår inställning är att människor vill göra rätt och vi ska hjälpa dem att göra det. Andra länder gömmer kamerorna, utformar dem så de knappt syns och effekter mäts i form av inkomna böter. Det skapar irritation. Trafikverket mäter varje år attityden till kamerorna och man kan se en försiktig ökning. I senaste mätningen svarade 73 procent att de var positiva till dem. Bland kvinnor är den siffran mellan 75 och 85 procent beroende på ålder, överlag är äldre mer positiva. Enligt Trafikverket följer 95 procent hastighetsbegränsningen vid kamerorna. Tumnagel
36.9°
+
Roger Åberg
0

Tågen kom en smula mer i tid förra året
Men bara en smula

Trafikverket räknar ett tåg som kommer fram fem minuter efter utsatt tid som försenat. Räknar man på detta kom 90,3 procent fram i tid under 2017, vilket är en liten ökning från 2016 då siffran var 90,1 procent. – ­Nu ser vi positiva effekter av vårt riktade underhållsarbete, där vi har satsat på att åtgärda delar i järnvägssystemet som är särskilt störningskänsliga. Öppnandet av Citybanan i Stockholm under 2017 har också gjort att järnvägen är mindre sårbar för oförutsedda störningar säger Ann-Sofi Granberg, som är chef på Trafikledning på Trafikverket. Åtta olika förseningsorsaker står för 80 procent av förseningarna och dessa kollar man närmare på. En av dessa är att folk genar över spåren, något som gör att man varje dag sänker farten för 80 tåg. Detta kostar samhället 82 miljoner per år. – Det är ett problem som är extra viktigt att prioritera, eftersom det inte bara handlar om punktlighet utan också om människors säkerhet och lokförarnas arbetsmiljö. Tumnagel
38.2°
+
Roger Åberg
0

Transportstyrelsen utsatt för DDOS-attack
Trafikverket har också varit utsatt

Under torsdagsförmiddagen utsattes Transportstyrelsen för en överbelastningsattack. Attacken inledes runt 07.00 och den pågick fram till tiotiden. Bland annat har deras e-tjänster varit otillgängliga samtidigt som anställda har haft problem att nå ut på webben. Under natten mot onsdagen drabbades även Trafikverket av IT-strul vilket ledde till förseningar i tågtrafiken. Då visste man inte om det handlade om en extern attack eller om interna fel. Men nu bekräftar Trafikverket att även deras problem berodde på en överbelastningsattack utifrån. Vissa problem kvarstår fortfarande. Om attacken kommer från samma källa är oklart. Tumnagel
28.3°
+
Emmy Zettergren
0

Trafikverket drabbades av it-strul i natt
Berodde på överbelastning

Under natten drogs Trafikverket med it-störningar vilket bland annat påverkade den automatiska tågordergivningen. Det innebar att tågen fick ges grönt ljus på manuell väg vilket ledde till en del förseningar. Strax efter klockan 07.00 var problemet löst. Nu meddelar Trafikverket att problemen berodde på överbelastning. Orsaken känner de inte till. När Sveriges Radio frågade om det handlade om en överbelastningsattack meddelade presschefen Bengt Olsson att de ännu inte vet om problemet uppstod på grund av interna eller externa anledningar. Tumnagel
34.7°
+
Emmy Zettergren
0

Många vill ta körkort - men fler än hälften kuggar
Folk tar för lätt på det

Den som vill ta körkort i dagsläget kan få vänta i upp till tre månader på både teoriprov och uppkörning. Många vill fixa "lappen" och det är längre väntetider än någonsin tidigare. Dock är det mer än hälften som inte klarar sina körprov när det väl är dags och en del chansar på en uppkörning direkt utan att kunna köra bil, vissa upp till 4-5 gånger. Folk tar helt enkelt för lätt på det här med att ta körkort och tror att de kan mer än vad de egentligen kan. Den stora efterfrågan på körkortsprov har gjort att Trafikverket inte hinner med. Man har anställt mer personal, tagit in extra personal och lagt extra provtider på helger och kvällar men det går ändå inte. Orsaken sägs vara att antalet förstagångsprov och antalet omprov har ökat kraftigt. Tumnagel
42.3°
+
Bobby Green
0

Sveriges höghastighetståg kommer att rulla i 250 km/h
Regeringen ville spara in lite pengar

I Trafikverkets förslag till ny transportplan för 2018-2029 så uppger man att man kommer att satsa på att bygga nya höghastighetsjärnvägar för tåg med en maxfart på 250 kilometer i timmen. Som jämförelse kan nämnas att SJ:s X2000-tåg idag har en topphastighet på 200 kilometer i timmen. Skulle man valt det lite snabbare alternativet för tåg som kan köra i 320 kilometer i timmen hade det blivit lite dyrare och man ansåg inte att tidsbesparingen som resenärerna skulle göra kunde motivera det. Exempelvis skulle sträckan Stockholm-Linköping, den första etappen som kommer att byggas, bli sex minuter snabbare om tågen körde i 320 km/h men kostnaden för järnvägen skulle öka med tio miljarder kronor. Bygget av etappen Järna - Linköping drar igång i år och kommer kanske att vara klart 2029. Den andra etappen mellan Hässleholm och Lund planeras att starta 2024. De övriga etapperna kommer inte att påbörjas innan 2030 och höghastighetsnätet mellan Stockholm och Malmö respektive Göteborg förväntas inte att vara klart innan 2040. Tumnagel
-5.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Felräkning ledde till att ekobron fick rivas
Matte är svårt

Vi har vid ett flertal tillfällen rapporterat om ekobron som skulle byggas över E6:an mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka. Trafikverket började bygga denna bro förra året men tidigare i år så upptäckte man att två stöttor som bär gjutformen hade spruckit vilket ledde till att man fick riva hela överbyggnaden. Nu har man fått klart för sig vad som var problemet och det var helt enkel klassisk felräkning. Det visade sig att den blöta betongen i den välvda överbyggnaden var tyngre än man räknat med. Detta gjorde att trycket på vissa av stöttorna blev för stort och så därav började de ge vika. Under början av nästa månad ska man sätta igång med arbetet igen då förhoppningsvis med rätt beräkningar. Trots detta bakslag så förväntar man att bygget ska bli klart till juni nästa år. Tumnagel
9.9°
+
Frode Wikesjö
0

Ekobron söder om Göteborg måste rivas
Det går bra nu

Den ambitiösa ekobron över E6:an mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka måste rivas. Trafikverket började bygga denna bro förra året men för några veckor sedan upptäckte man att två stöttor som bär gjutformen hade spruckit. Man valde då att genast avbryta bygget. Då tänkte man att endast delar av brobygget behövde rivas men nu har man bestämt sig för att riva hela överbyggnaden. Detta gör man helt enkelt på grund av säkerhets- och av kvalitetsskäl. Rivningsarbetet har redan satts igång och förväntas vara klart under nästa månad. Efter det ska bron byggas upp igen och Trafikverket menar att de ska kunna hålla tidsplanen så att hela ekodukten står klar juni nästa år. Ekobrons kostnad beräknades initialt att ligga omkring 85 miljoner kronor men hur den prislappen kommer se ut efter dessa problem återstår att se. Vad som orsakade problemet är dock fortfarande oklart men två separata utredningar pågår. Tumnagel
5.6°
+
Frode Wikesjö
0

Sverige inleder samarbete med Tyskland
Om elvägar

Sverige har inlett ett samarbete med Tyskland där man bland annat ska utveckla elvägsnät. Via detta samarbete ska man främja olika typer av innovationer vilket i sin tur ska leda till nya exportprodukter och ökad konkurrenskraft. Sen hade man även tänkt att utvecklingen av ett elvägsnät också skulle kunna leda till miljö- och ekonomiska vinster. Detta samarbete är tänkt att presenteras under förbundskansler Angela Merkels besök i Sverige nu i veckan. Sverige har sedan tidigare inlett försök med elektrifierade vägar. Blanda annat på E16 väster om Gävle och utanför Arlanda Flygplats. Tumnagel
58.2°
+
Frode Wikesjö
0

Delar av ekobron söder om Göteborg måste rivas
Vilket stänger E6:an mellan Kungsbacka och Sandsjöbacka

För ungefär ett halvår sedan så började Trafikverket bygga sin ekobro över E6:an mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka. Nu har bygget dock stött på stora problem då två av de stöttor som bär gjutformen har spruckit. Delar av brobygget kommer nu att rivas men hur stor del det bli återstår att se. Rivningsarbetet kommer pågå under dagen och Trafikverkets prognos lyder att trafiken på E6:an kan kunna rulla på som vanligt igen vid klockan 18 i kväll. Det är oklart om det handlar om materialfel eller har det gjorts felaktiga beräkningar. Tumnagel
8.9°
+
Frode Wikesjö
0

Den svenska tågtrafiken kommer missa punktlighetsmålet
Inte helt oväntat kanske

I en ny rapport från Trafikverket konstaterar de att svenska järnvägen inte kommer att klara av punktlighetsmålet att 95 procent av tågen ska vara i tid vid 2020. Trafikverket säger dock att de ska se till att nå punktlighetsmålet för en del av sträckorna, så som lokaltågen. Förra året så kom 90,1 procent av tågen i tid och med det menas att det kom fram högst fem minuter senare än vad tidtabellen säger. Punktligheten har legat på samma nivå som under de tre föregående åren så några förbättringar har inte skett. När det gäller persontåg så är det fjärrtågen som ligger sämst till då endast 77 procent av fjärrtågen höll tiden i fjol. Regionaltågen går lite bättre då knappa 88 procent av dem kom fram i tid under förra året. De som går bäst är lokaltågen som har en punktlighet på 94 procent. Punktlighetsmålet gäller även godstågen och de hade under 2016 en punktlighet på 77 procent. Tumnagel
-2.5°
+
Frode Wikesjö
0

Nu sänks hastigheten från 90 till 80 km/h på flera vägsträckor
Men 120 mil väg kommer att få höjd hastighetsbegränsning

Nu under november och december kommer Trafikverket att börja skylta om ett antal vägsträckor i 17 av Sveriges län. Det är ett antal 90-sträckor som nu istället kommer att få 80-skyltar. – Vi vill ha effektiva resor och transporter, säger Mikael Klingstedt, Trafikverkets samordnare av hastighetsöversynen. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. På sikt ska en väg generellt sett vara mötesfri för att Trafikverket ska sätta en högre hastighet än 80 km/tim. Det där sista är alltså det viktiga här, vägar där man kan få möte kommer alltså sällan ha högre hastighetsbegränsning än 80 km/h. Vägar som däremot är eller kommer att bli mötesfria kommer att få höjd hastighetsbegränsning, från 90 till 100 km/h. Fram till 2025 kommer ungefär 120 mil väg att få höjd hastighet. Hur många mil väg som nu kommer att få sänkt hastighet är döljt i dunkel. Tumnagel
18.1°
+
Roger Åberg
0

Fler fartkameror längs vägarna
700 nya ska upp de närmsta tre åren

1500 fartkameror ska bli fler. De närmsta tre åren planerar Trafikverket att sätta upp ytterligare 700 kameror längs vägarna. Anledningen är att de, enligt Trafikverket, fungerar. – De närmaste tre åren kommer vi att sätta upp ytterligare 700 eftersom de är så effektiva när det gäller att få ner hastigheterna och de räddar mellan 20 och 30 liv om året, säger Maria Krafft som är måldirektör på Trafikverket till SVT. Det tas 260.000 bilder med kamerorna men bara en av tre som fastnar på bild kan bötfällas. I Sverige, till skillnad mot bland annat Storbritannien, Nederländerna, Österrike och Frankrike, är det föraren och inte ägaren av bilen som bötfälls. Det gör det klurigare för polisen att göra sitt jobb och bötfälla fortköraren. Tumnagel
30.8°
+
Roger Åberg
0

Nu börjar trafikverket bygga sin ekodukt
Så att djuren kan gå över E6:an

Ekodukten över E6:an vid Sandsjöbacka ska nu börja byggas vilket innebär att det fram till oktober nästa år blir stora trafikstörningar. Trafikverket varnar för störningar i trafiken mellan Mölndal och Kungsbacka. Vid Sandsjöbacka leds trafiken om i fyra smalare körfält och hastigheten sänks från 100 km/h till 70 km/h under byggtiden. Kristina Balot som är projektledare på Trafikverket hade detta att säga om trafikstörningarna. – Trafikanterna får räkna med längre restid och bör därför vara ute i god tid. Om möjligt, är det bäst att välja annan väg eller annat färdsätt. Denna ekodukt är en särskild bro för djur som älgar och rådjur kan vandra över E6:an istället för att korsa den trafikerade vägen. Men även människor som är ute och vandrar i naturen kan korsa över denna bro då den binder samman de grönområden som finns väster och öster om vägen. Ekodukten kommer täckas med noggrant utvald jord och vegetation så att djuren törs gå över. Längs vägen kommer även nya viltstängsel och viltuthopp sättas ut på sträckan. Trafikverket hoppas att åtgärderna ska leda till bättre trafiksäkerhet på sträckan eftersom risken för att krocka med vilt minskar. Arbetet med ekodukten beräknas vara klart i juni 2018 och den totala kostnaden beräknas bli 85 miljoner kronor. När bron väl är byggd ska Trafikverket undersöka hur djuren utnyttjar den och hur omgivningarna påverkas. Mer detaljerad information om hur bygget påverkar trafiken kan hittas via länken nedan. Tumnagel
88.9°
+
Frode Wikesjö
0