m
Artiklar som innehåller folkmängd
22.4°
+
Wille Wilhelmsson

Vi blir allt fler människor i Sverige

Men det ökar inte lika snabbt längre

Statistiska Centralbyrån har släppt befolkningsstatistik för Sverige under 2018 och folkmängden har även i år ökat, något som den gjort de senaste åren. Sista december förra året var Sveriges folkmängd 10.230.185 personer vilket är en ökning med 110.000 personer sedan 2017. Befolkningstakten har dock minskat sedan 2017 då folkmängden ökade med cir…
Läs hela artikeln
Läs mer om Allmänt, sverige, folkmängd, statistik
9.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Sveriges befolkning ökade med 1,46 procent förra året

Största befolkningsökningen sedan 1861

Under förra året ökade antalet folkbokförda i Sverige med 144.136 personer vilket innebär att det nu totalt finns 9.995.153 skriver DN. Enligt statistiska centralbyrån SCB ökade antalet folkbokförda med 26.443 personer på grund av att det föddes fler personer än det dog i landet förra året. Nästan all övrig ökning över antalet folkbokförda i Sver…
Läs hela artikeln
Läs mer om Allmänt, sverige, folkmängd, befolkningsökning, statistik, scb
7.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Om 80 år kan världens befolkning vara 13 miljarder människor

Nya bud om jorden 2100

I nya rapporter som tagits fram av FN:s befolkningsavdelning (UN Population Division) ser det ut som om världens befolkningsökning fram till år 2100 kan bli betydligt mycket mer dramatiskt än vad man tidigare förutspått. Vi är idag 7,5 miljarder människor på jorden och tidigare har man trott att världens befolkning skulle stabiliseras runt 9 milj…
Läs hela artikeln
Läs mer om Allmänt, folkmängd, statistik, forskning, framtid
2.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nu finns det fler män än kvinnor i Sverige

Nu bor det 9.793.172 personer i Sverige

Statistiska Centralbyrån SCB har släppt lite ny statistik över Sveriges folkmängd och uppger att det nu bor 9.793.172 personer i Sverige vilket är en ökning med nästan 46.000 sedan årsskiftet. Befolkningen ökar i samtliga län förutom i Norrbotten och nu bor det för första gången sedan SCB startade sina mätningar fler män än kvinnor i Sverige. Mest…
Läs hela artikeln
Läs mer om Allmänt, sverige, statistik, folkmängd, statistiska centralbyrån, tio miljoner svenskar, 2017, scb
9.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Sveriges befolkning ökar i rekordfart

Snart fler män än kvinnor

Sveriges folkmängd fortsätter att öka och den 31:e december 2014 fanns det 9.747.355 svenskar vilket är en ökning med 102.491 personer jämfört med året före. Det är första gången någonsin som Sveriges folkmängd ökar med över 100.000 personer på ett år och den främsta anledningen till det anges vara den höga invandringen som skedde till Sverige und…
Läs hela artikeln
Läs mer om Allmänt, sverige, statistik, folkmängd, statistiska centralbyrån, tio miljoner svenskar, 2017, scb
17.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Det finns sannolikt över 10 miljarder människor 2100

Antagligen fler

I en studie ledd av FN slår man nu fast att det finns en 80% möjlighet att världens befolkning kommer att uppgå till mellan 9.6 miljarder och 12,3 miljarder människor år 2100. Man tror att den största delen av ökningen kommer att ske i Afrika på grund av ökade födelsetal bland befolkningen där och man tror att bara Afrikas folkmängd kommer att öka…
Läs hela artikeln
Läs mer om Forskning, folkmängd, statistik, forskning, framtid
27.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nu är vi 9 694 194 personer i Sverige

Okänt hur många katter

Statistiska Centralbyrån SCB uppger att Sveriges folkmängd uppgick till 9 694 194 personer vid halvårsskiftet 2014. Det är en ökning med 49 330 personer sedan årsskiftet vilket ska vara den största ökningen på många år. Anledningen till ökningen sägs bero på att det är fler som invandrat än utvandrat från Sverige samt att fler personer har fötts
Läs mer om Övrigt, folkmängd, statistik, sverige, scb
12.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Om två år är vi tio miljoner svenskar

Det rullar på

Enligt Statistiska Centralbyrån SCB så kommer Sverige folkmängd år 2017 att passera 10 miljoner. Det var tio år sedan vi passerade niomiljoners-vallen och år 2036 tror SCB att vi även kommer att passera elvammiljoners-vallen. Det är på grund av att det föds fler människor än vad det dör samt invandring som gör att Sveriges befolkningsmängd fortsät…
Läs hela artikeln
Läs mer om Övrigt, sverige, statistik, folkmängd, statistiska centralbyrån, tio miljoner svenskar, 2017, scb
50.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Om landmassan mellan länder varit rättvist fördelad hade världen sett ut så här

Åtminstone i relation till folkmängden

Här är en fikitiv världskarta där kartmakaren har försökt anpassa varje lands storlek på kartan baserat på världens totala landmassa i relation till det aktuella landets folkmängd. Varje block på kartan representerar en miljon människor och som synes så finns det vissa jätteländer, som till exempel Kanada, Ryssland och Australien, som krympt till …
Läs hela artikeln
Läs mer om Övrigt, kartor, världen, statistik, folkmängd, befolkning
r