m
Artiklar som innehåller fossila bränslen

Miljöpartiet vill att fossila bränslen ska sluta säljas 2030
Rimligt mål?

PÅ DN Debatt skriver Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin i dag om en klimatfärdplan med 142 åtgärder. Tre punkter ur planen vill man speciellt trycka på och de är... - Klimateffekten av vår konsumtion måste begränsas - Ekonomin måste klimatsäkras - Fossila drivmedel måste få ett slutdatum Om det senaste skriver man... "Vi vill att den sista droppen fossila bränslen för fordon ska säljas i Sverige år 2030. Det blir ett viktigt steg för att nå 100 procent förnybar energi och för att minska vårt importberoende av länder med fossil energiproduktion. För att lyckas behöver transporterna effektiviseras och alternativen till fossildrift gynnas. Investeringar för både elektrifiering och produktion av förnybara drivmedel kommer gynna både miljön och ekonomin." Tumnagel
10.8°
+
Roger Åberg
0

2100 städer i världen har för höga halter av föroreningar i luften
Innebär stor hälsofara för invånarna

I en ny rapport som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancer framgår det att över 2100 städer runt om jorden har högre halter föroreningar i luften än vad som rekommenderas. Främst kommer föroreningarna från användning av bland annat kol och diesel. Den höga halten av föroreningar påverkar dels invånarnas hälsa negativt, dels driver de på klimatförändringarna. Det allt varmare klimatet gör också att sjukdomar som sprids via myggor brer ut sig på allt nordligare breddgrader när temperaturen ökar där. Sjukdomar som Dengue sprider sig redan längre norrut än tidigare. Rapporten pekar dock också på det faktum att kolkraften peakade 2013 och nu verkar minska i omfång. Det samma gäller investeringar i kolbranschen. Men det kommer att dröja generationer innan effekterna märks enligt rapporten. Tumnagel
28.0°
+
Emmy Zettergren
0

Föroreningar står för 16 procent av tidiga dödsfall globalt
Det är rätt mycket

Om man av någon anledning inte fattat att föroreningar är dåligt för så väl miljön som människor så kan en nysläppt rapport göra det tydligt. I dag står föroreningar bakom 16 procent av alla tidiga dödsfall globalt. Under 2015 stod föroreningar globalt för ungefär nio miljoner för tidiga dödsfall. Det är tre gånger mer än AIDS, tuberkulos och malaria sammanslaget. Det är också mer än 15 gånger så mycket som antalet offer i krig och våldskonflikter. I vissa länder står föroreningarna för ett av fyra dödsfall. Föroreningarna slår också främst mot fattiga områden. 92 procent av dödsfallen sker i länder som har låg eller medelhög inkomst. Bakom föroreningarna står främst fossila bränslen i rika länder och förbränning av biomassa i fattiga länder. Tumnagel
27.4°
+
Emmy Zettergren
0

Kina siktar på en framtid utan fossilt bränsle
Låter som en vettig idé

I helgen meddelade Kinas industri- och teknikminister att det är dags att landet sätter ett slutdatum för när försäljning av fordon som drivs på fossilbaserade bränslen förbjuds. Kina ansluter sig därmed till länder som Storbritannien, Frankrike, Norge och Nederländerna bland nationer som har utlovat ett framtida försäljningförbud för fossildrivna fordon. Kina har än så länge inte uppgett något exakt slutdatum för försäljningsförbud för fossildrivna bilar men givet den enorma marknaden Kina är så kan det nog dröja fram tills på 2040-talet tror en av landets biltillverkare. Kina är världens största marknad för bilar och förra året såldes cirka 26 miljoner nya bilar i landet. Tumnagel
72.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Norge förbjuder olje-uppvärmning av hus 2020
Dags att skippa fossila bränslen

Norge är det land i världen utanför Mellanöstern som producerar mest olja och naturgas men trots det så verkar man vara väldigt intresserad av att avsluta landet beroende av fossila bränslen. Nu har man bestämt att inga byggnader i landet kommer att få värmas upp med olja eller paraffin från och med 2020 och man uppmanar nu husägare att hitta alternativa och mer miljövänliga uppvärmningsmetoder för sina byggnader. Som alternativ nämns bland annat värmepumpar, vattenkraft och pelletspannor. Norge blir med det här initiativet det första landet i världen som förbjuder uppvärmning av byggnader med olja. Sedan tidigare har Norge beslutat att förbjuda försäljning av bilar som drivs av fossila bränslen 2025. Tumnagel
94.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Vind och sol stod för tio procent av energin i USA i mars
That's a first

Trots att president Donald Trump vill minska produktionen av förnybara energikällor och öka produktionen av de fossila blåser förnybara vindar genom landet. Bokstavligt talat. För första gången någonsin har förnybara energikällor i form av sol och vind stått för tio procent av energiförsörjningen i landet. Rekordet ägde rum i mars då vindarna och solen var särskilt gynnsam. I snitt har vind och sol stått för sju procent av energiförsörjningen i landet under år 2016. Globalt står i dag de förnybara källorna enligt Renewable Enerty Policy Network för 24,5 procent av den globala elproduktionen. Av de förnybara källorna är vattenkraft störst på 16,6 procent. Efter det följer vindkraft på fyra procent, bioenergi på 2 procent och solkraft på 1,5 procent. Övriga 0,4 procent består av havskraft, koncentrerad solkraft och geotermisk energi. Tumnagel
59.0°
+
Emmy Zettergren
0

Trumps klimatpolitik analyseras i Dokument utifrån
Fossilbranschens sista strid sänds i kväll i SVT2

Vi skriver ju en del om klimatet här på feber tillsammans med politiken och vetenskapen som omger den. Eftersom många av er verkar engagerade i och intresserade av ämnet tänkte jag tipsa om att SVT2 och Dokument utifrån i kväll sänder en film som behandlar Donald Trump och hans klimatpolitik. Journalisten Jens Ergon har följt utvecklingen i världen när det gäller energi och fokuserar bland annat på Indien, Kina och USA. Han beskriver energibranschens omställning och hur omvälvande den är. Fossilbranschens sista strid sänds klockan 22.00. De som hellre vill kolla via SVT Play kan göra det redan nu. Tumnagel
59.2°
+
Emmy Zettergren
0

Regeringen föreslår högre skatter på fossila bränslen
Lägre skatter för mindre datacenter

I går la regeringen fram förslag på lite olika förändringar i energiskatter vilket bland annat skulle innebär att skatten för att använda fossila bränslen för uppvärmning av byggnader skulle bli högre. Den skattehöjningen skulle inkludera både kraftvärmeanläggningar och fjärrvärmeanläggningar. Vidare vill regeringen höja koldioxidskatten och indexera skatter på naturgrus, avfall, kemikalier samt flygresor. Samtidigt föreslår regeringen att skatten för el som används för att driva mindre datacenter ska sänkas. Detta för att höja Sveriges konkurrensnivå när det gäller att just driva datacenter. Sedan tidigare har större datacenter i Sverige får se sin elskatt sänkas. Enligt finansministerns skulle dessa höjningar och sänkningar ta ut varandra. Rent ekonomiskt så ska det resultera i plus minus noll intäkter till statskassan, i alla fall enligt finansministern. Tumnagel
57.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Analys Når vi peak coal 2020?
Och peak oil 2030?

I en ny rapport från Grantham Institute och Carbon Tracker skriver de att kulmen på människans konsumtion av kol kommer att nås redan 2020 för att därefter sakta avta. Man kallar detta för "peak coal" och rapporten från Grantham Institute anser att vi kommer att nå den många år tidigare än vad andra bedömare anser vara möjligt. I rapporten framkommer även att kulmen av konsumtionen av olja kommer att nås 2030 vilket även det är tidigare än vad andra företag och organisationer tror. Både det Internationella energiorganet (IEA) och oljeföretaget BP tror till exempel inte att vi kommer att nå "peak oil" förrän 2040, bland annat på grund av den ökande plastproduktionen. I de två diagrammen nedan kan ni kolla in hur Grantham Institute tror att konsumtionen av olja och kol kommer att se ut de närmaste 30 åren. Tumnagel
44.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Irland förbjuder staten att investera i fossila bränslen
Blir första landet som gör detta

Irlands parlament har godkänt ett lagförslag som gör det olagligt för den statliga Ireland Strategic Investment Fund att investera i fossila bränslen som till exempel kolkraft, olja och gas. Totalt har fonden 8 miljarder euro som nu istället kommer att användas för att investera i förnybara energikällor som till exempel sol-, vind- och vattenkraft. Lagförslaget kommer ursprungligen från parlamentsledamoten Thomas Pringle och han säger i en kommentar: "This principle of ethical financing is a symbol to these global corporations that their continual manipulation of climate science, denial of the existence of climate change and their controversial lobbying practices of politicians around the world is no longer tolerated. We cannot accept their actions while millions of poor people in underdeveloped nations bear the brunt of climate change forces as they experience famine, mass emigration and civil unrest as a result." Lagförslaget förväntas bli en lag om några månader. Tumnagel
97.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Förbränningsmotor förstahandsvalet ända till 2050
El, gas och etanol inte lika hett

En ny amerikansk studie gjord av den amerikanska myndigheten "US National Petroleum Council" visar att förbränningsmotor och fossila bränslen är förstahandsvalet bland konsumenter, i alla fall fram till år 2050. Anledningen till detta sägs vara att det är såpass dyrt och komplicerat fortfarande att bygga till exempel elmotorer. Här ligger den anrika förbränningsmotor fortfarande några steg före, trots att den börjar bli ganska omodern. Vilket som blir nästa heta bränsle är för tidigt att säga, men enligt forskaren Linda Capuano ligger naturgas bra till. Vad kör ni helst på? Tumnagel
30.1°
+
Bobby Green
0