m
Artiklar som innehåller internetoperatörer

Bahnhof måste lämna ut vissa uppgifter till Polisen
Dock inte allt som polisen ville ha

Kammarrätten har nu beslutat att den svenska internetoperatören Bahnhof måste lämna ut uppgifter om vissa av deras kunder som polisen har efterfrågat. Detta var något som även förvaltningsrätten beslutade men kammarrätten gick inte helt på förvaltningsrätten linje. Kammarrätten ansåg att Bahnhof inte behövde lämna ut uppgifter om kunder som lagrats med regler som gällde före 2017 då dessa regler anses strida mot EU-rätten. Däremot måste Bahnhof lämna ut uppgifter om de kunder som man registrerat information enligt de regler som gäller nu för tiden skriver TT. Bahnhof kan överklaga kammarrättens beslut till Högsta Domstolen men huruvida man tänker göra det eller inte finns det just nu inga uppgifter om. Tumnagel
10.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nu är nätneutraliteten i USA död
Nya regler började gälla igår

Igår började de nya regleringar för hur amerikanska internetoperatörer ska hantera trafiken i sina nät gälla och det innebär i praktiken att den så kallade nätneutraliteten i USA för tillfället är död. Med de nya regleringarna kommer amerikanska internetoperatörer få rätt att prioritera trafiken i sina nät olika. Det kan innebära att företag kan betala operatörer för att få sin trafik prioriterad medan operatörerna även kommer få rätt att strypa annan trafik i sina nät. Nätneutraliteten i USA kan dock fortfarande räddas på juridisk väg i en kommande omröstning i den amerikanska kongressen. Dessutom har vissa delstater redan börjat införa egna regler som operatörer som vill verka i deras stater måste följa. Det finns även en möjlighet att nätneutraliteten i USA kan återinföras om det skulle bli ett regeringsskifte i USA framöver. Bonusvideo nedan från The Verge som pratar om vad detta betyder för amerikanarna. Tumnagel
-19.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

En skrämmande bild av internet utan nätneutralitet
Portugisisk internetleverantör verkar helt ha tappat det

Bilden ovan kommer från den portugisiska internetleverantören MEO och den visar vad som skulle kunna hända om vi gör för stora inskränkningar i den så kallade nätneutraliteten. Nätneutralitet innebär att all trafik på internet ska behandlas lika oavsett vem avsändaren av denna är. Skulle vi börja göra inskränkningar i nätneutraliteten skulle det innebära att tjänster på nätet skulle kunna börja betala internetoperatörer för att deras trafik ska prioriteras framför andra och vi skulle kunna landa i en situation som visas på bilden ovan. Krasst sett så innebär det att stora företag, som till exempel Facebook, Google och Microsoft, skulle kunna betala internetoperatörer för att få sin trafik prioriterad och kanske även få sina tjänster inbakade i den typ av paket som syns ovan. Detta skulle givetvis kunna vara katastrofalt för mindre företag och startup-bolag då deras tjänster skulle bli än mindre synliga på nätet. Här i Sverige är det främst Telia som har uppmärksammats för att tumma på nätneutraliteten då man har erbjudit sina kunder "fri surf" till några av nätets största sociala medietjänster. Detta var något som Post- och Telestyrelsen (PTS) ansåg bröt mot EU:s regler för nätneutralitet och krävde att Telia skulle sluta med tidigare i år. Telia verkar dock inte ha rättat sig efter det beslutet och fortsätter att erbjuda sina kunder "fri surf" till tjänster som till exempel Facebook, Instagram och Whatsapp som synes på skärmdumpen nedan. Huruvida Telia får betalt av tjänsterna för att erbjuda dessa "gratis" vet vi inget om men tjänsterna är hur som helst medvetna om att det sker då det i Telias FAQ för "fri surf" står: Hur vet Telia att jag surfar på dessa sociala medier? Fri surf Sociala medier har möjliggjorts genom att de tjänster som nu ingår förser Telia med den tekniska information som möjliggör att surf relaterad till deras respektive tjänst kan identifieras och undantas från att påverka surfmängd. Tumnagel
-15.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nätneutralitets-protest resulterade i miljontals reaktioner
Vill förhindra inskränkningar i nätneutraliteten

Häromdagen arrangerades det en stor protestaktion i USA där internetanvändare protesterade emot eventuella framtida inskränkningar i nätneutraliteten vilken skulle kunna innebära att trafik på nätet prioriterades och behandlades olika. Det verkar som om uppslutningen till Internet-Wide Day of Action var stor och hundratals stora teknikföretag och miljontals privatpersoner deltog i protesten på olika sätt. Bland annat så ska det ha skickats över fem miljoner mail till den amerikanska kongressen, det skrevs över två miljoner protestkommentarer till den amerikanska myndigheten FCC (Federal Communications Commission), det ringdes över 120.000 samtal till kongressen och ämnet diskuterades på över 60 subredditar. Närmare 300 youtubers visade sitt stöd för kampanjen och några av dessa kan ni kolla in i klippet ovan. Tumnagel
55.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Fildelning vanligaste brottet polisen vill ha information från internetoperatörer om
Åtminstone enligt Bahnhofs statistik

Internetoperatören Bahnhof har släppt statistik över vilka brott det är polisen vill ha hjälp från dem med att utreda och den statistiken visar att det vanligaste brottet som Bahnhofs användare misstänks för är fildelning. Av totalt 40 stycken förfrågningar där brottstypen gick att fastställa handlade förfrågningarna om immaterialrättsbrott vilket i praktiken handlar om fildelning skriver Bahnhof i ett pressmeddelande. Det betyder att 27,5 procent av polisen förfrågningar om kundinformation till Bahnhof handlade om fildelning. Statistiken i diagrammet ovan innefattar förfrågningar från polisen till Bahnhof mellan 17 september 2015 till 3 maj 2016. Bahnhof uppger att man fram till dags dato aldrig har lämnat ut information till polisen när förfrågningarna har handlat om fildelning. Tumnagel
11.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Teknikföretag skriver öppet brev till EU
Vill värna om nätneutraliteten i Europa

I morgon kommer EU-parlamentet att rösta om lagstiftningen gällande den så kallade nätneutraliteten, något som man säger ska skydda nätneutraliteten men vissa experter säger att den nya lagstiftningen gör precis tvärt emot detta. I ett öppet brev till EU som en lång rad av teknikföretag, bland annat Wordpress, Reddit, Netflix, Vimeo, Tumblr och Kickstarter skrivit under, skriver man att EU:s förslag innehåller fyra stycken stora problem: Fast Lanes: Allows ISPs to offer fast lanes to companies that can afford to pay through the broadly defined “specialized services” exception. If some companies can pay to be in a fast lane, it will be more difficult for EU residents to access websites that can’t afford to pay extra fees. EU-based start-ups and small businesses would be left behind, unable to compete. Zero-rating: Generally allows zero-rating and gives regulators very limited ability to police it, leaving users and companies without protection against all but the most egregious cases. Zero-rating, the practice of not counting a consumer’s usage of certain applications against users’ monthly bandwidth caps, creates the same harms to innovation and competition as fast lanes as it is typically provided for payment. Class-Based Discrimination: Allows ISPs to define classes and speed up or slow down traffic in those specified classes, even if there is no network congestion. This class-based discrimination distorts competition, stifles innovation, harms users, and hurts providers who encrypt traffic by putting all encrypted traffic in the slow lane. Impending Congestion Management: Allows ISPs to prevent “impending congestion”; this highly-subjective standard effectively gives ISPs the right to slow down traffic anytime, not just during times of actual congestion. De undertecknade företagen anser bland annat att det kan bli svårt för startup-företag att etablera sig i Europa om de nya lagarna går igenom men säger samtidigt att det finns förslag från EU-ledamoter som skulle lösa dessa problem och hoppas att EU-parlamentet röstar igenom dessa förslag. Ni hittar hela brevet i PDF-format på länken nedan och i faktarutan här nedan kan ni se vilka företag som undertecknat brevet. Tumnagel
60.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Amerikansk ISP lanserar ny betalningsmodell
AT&T låter app-företag betala abonnenters datatrafik

Den amerikanska mobiloperatören AT&T presenterade häromdagen en ny slags betalningsmodell som man kallar för "Sponsored data" som skulle innebära att företag kan välja att själva betala för datatrafiken AT&T:s kunder förbrukar när de använder det aktuella företagets app. Det skulle med andra ord innebära att till exempel Google, Apple, Netflix, Spotify och andra skulle kunna betala kostnaden för den datatrafiken som en AT&T-abonnent förbrukar när de streamar material från den aktuella tjänsten. För en abonnent som bara kan surfa upp ett visst antal gigabyte per månad kan detta givetvis låta som en genial idé men det kan i förlängningen leda till katastrofala problem för framför allt nystartade tjänster som inte själva kan betala för tjänstens bandbredd. Dessa tjänster skulle i så fall enkelt kunna konkurreras ut av större och etablerade aktörer som skulle kunna betala för sig vilket då sannolikt skulle leda till att AT&T:s abonnenter valde den tjänsten. Det finns idag inga regleringar runt betalningsmodeller liknande den här i USA men amerikanska FCC sa på CES-mässan igår att man ska kolla upp det hela: "My attitude is: letx27s take a look at what this is, letx27s take a look at how it operates. And be sure, that if it interferes with the operation of the internet; that if it develops into an anticompetitive practice; that if it does have some kind of preferential treatment given somewhere, then that is cause for us to intervene." Tumnagel
29.6°
+
Wille Wilhelmsson
0