LIVE 18:30 Kolla in när Starliner skjuts upp till rymden
m
Artiklar som innehåller lagar

Drönarkamera hamnar under kameraövervakningslagen
Datainspektionen fick rätt i Kammarrätten

Tidigare i år klubbades det i förvaltningsrätten att kamerautrustade drönare inte var övervakningskameror och skulle därför inte hamna under kameraövervakningslagen. Datainspektionen gillade förstås inte förvaltningsrättens beslut och överklagade domen som nu har tagits upp i Kammarrätten där Datainspektionen fått rätt i frågan. I förvaltningsrättens dom sades det att drönarens flygtid gjorde att drönare inte skulle hamna under kameraövervakningslagen, vilket inte Datainspektionen tyckte i sin överklagan och har nu fått medhåll i Kammarrätten. I Kammarrättens dom skriver de att kameran på drönaren är varaktigt uppsatt, vilket gör den till en tillståndspliktig övervakningskamera enligt KÖL. Detta betyder att det kommer krävas tillstånd från länsstyrelsen för att få filma med drönare på allmän plats. Denna dom kommer troligtvis överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Tumnagel
13.1°
+
André Stray
0

Barn under 16 år kan bli portade från stora delar av nätet i EU
Om ny lagstiftning går igenom

EU har gjort en sistaminuten-ändring i ett kommande lagförslag om en gemensam internetlag för EU där man förbjuder internetföretag att lagra uppgifter om användare som är under 16 år om de inte har sin målsmans tillstånd för detta. Det skulle innebära att människor under 16 år inte skulle få använda tjänster som till exempel Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter samt liknande och de skulle ej heller kunna använda de flesta epostplattformar då även dessa lagrar information om användarna. Vidare skulle barn under 16 antagligen inte kunna spela onlinespel eller använda många av dagens mobilappar då även dessa i viss mån lagrar information om sina användare. Skulle lagen gå igenom och någon under 16 skulle använda internettjänster som lagrar personinformation skulle företagen bakom dessa tjänster kunna bötfällas med upp till 4% av sin årsomsättning. En koalition av stora internetföretag, bland annat Google, Facebook samt Twitter, anklagar nu EU för att ha stressat igenom det nya förslaget och tycker att åldersgränsen ska ligga kvar på 13 år. Tumnagel
24.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nu är det olagligt att sälja erotiska e-böcker i Tyskland före 22:00
Snuskböcker säljes endast under åtta timmar

I Tyskland har det nu blivit olagligt för sajter att sälja e-böcker med erotiskt, våldsamt eller allmänt extremt innehåll på dagtid. Och om sajter säljer sådant material mellan 6 på morgonen och 22 på kvällen så kan sajtens ägare åka på böter på upp till 50 000 euro. Denna lag kallas för Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, vilket i folkmun kallas någonting i stil med ungdomsskyddsstatsfördraget, och har funnits sedan 2002 men har nu uppdaterats för att även inkludera erotisk, våldsam och extrem litteratur som säljs på nätet. Så är du i Tyskland och behöver lite erotisk litteratur akut så är du tvungen att vänta till 22:00 för att kunna lägga vantarna på denna digitala vara. Tumnagel
-10.4°
+
André Stray
0

Tut i luren - 10 år sedan rökförbudet infördes idag
Blev ju rätt lyckat ändå

Idag är det 10 år sedan Sverige införde rökförbud på krogen och något som till en början var en rätt så utskälld lag från krogbranschen och vissa krogbesökares sida har idag blivit allmänt accepterat då de flesta inte verkar vilja dra klockan tillbaka till tiden då vi fick ta oss ett bloss i baren eller på dansgolvet. När rökförbudet infördes var restaurangbranschen rädd för att det skulle leda till minskat antal besök på restauranger och krogar men det verkar inte ha hänt och krognäringen verkar frodas som aldrig förr. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska se om det är lämpligt att införa rökförbud på andra allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekplatser och busskurer. När det gäller uteserveringar så ställer sig restaurangbranschen än en gång kritiskt och Stefan Lundin, chefsjurist på restaurangbranschens organ Visita, säger till DI: "Möjligheten att hänvisa den gäst som vill röka till uteserveringen är det som har gjort att rökförbudet fungerat så bra. Tar man bort den möjligheten blir det mycket besvärligare för restaurangerna att agera." Idag röker cirka tio procent av den svenska befolkningen, något som är bland de lägsta siffrorna i världen, vilket är sex procent färre än vad som rökte innan rökförbudet infördes 2005. Hur ser du på rökförbud i Sverige? Svara gärna på vår enkät nedan. Tumnagel
107.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Island slopar bisarr lag
Ej längre tillåtet att slå ihjäl basker i landet

Island har upphävt en 400 år gammal lag som i teorin har gjort att islänningar har kunnat slå ihjäl människor från den spanska regionen Baskien omgående om de stöter på några sådana på Island. Lagen stiftades 1615 efter det att det hade uppstått konflikter mellan lokalbefolkningen och 32 stycken skeppsbrutna basker som var i området för att jaga valar. Efter skeppsbrottet ska baskerna ha flutit i land på Island och därefter blivit ihjälslagna av lokalbefolkningen. Att lagen nu slopas ska mest ses som en symbolisk handling då mord givetvis inte har varit lagligt på länge i det moderna Island. Tumnagel
62.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Jurister sågar filmbolagens skadeståndskrav
Anser att uträkningen för ersättningen är knasig

Under det senaste året har det varit 6 personer som blivit dömda att betala skadestånd till diverse filmbolag. Det sammanlagda beloppet som dessa personer måste betala är 49 miljoner kronor. DN har varit i kontakt med ett par jurister inom it för att se om skadeståndskraven är realistiska. Och enligt dem är de hypotetiska bedömningarna som görs för att räkna samman skadestånden endast fantasifulla summor. Kristoffer Schollin, lektor i immaterialrätt på Handelshögskolan i Göteborg, berättar till exempel att en ersättningen räknas ut med en ytterst hypotetisk licensavgift tillsammans med ersättning för utebliven försäljning. Angående den uteblivna försäljningen säger han detta till DN: Man kan helt enkelt konstatera att ingen kan veta hur det förhåller sig med detta förrän man gör en konkret undersökning av filmen i fråga i efterhand. De undersökningar som har gjorts i USA visar att olovlig tillgängliggörande ibland innebär försäljningsminskning och ibland innebär merförsäljning, Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet, tycker att det är bra att skadestånden finns men håller också med om att ersättningskraven är för höga. Generellt är det ett problem att rättighetsinnehavare blir underkompenserade, men här har man drämt till riktigt högt Daniel anser att det största problemen är att det oftast är en person som får ta hela skadeståndssmällen, när det ofta är flera användare och fildelningssajter som varit inblandade i själva brottet. Förra veckan publicerade DN en artikel (länk här: Filmbolagen i ny offensiv mot fildelare) som visade en kartläggning av fildelningsdomarna och att filmbolagen har blivit, och kommer fortsätta vara, rätt aggressiva när det kommer till skadeståndskrav. I den artikeln berättar Henrik Pontén från rättighetsalliansen att The Pirate Bay-rättegången var en viktig brytpunkt då man tog fram en avancerad modell för hur man räknar ut sagda skadestånd. Vi får se vad som händer i framtiden. Troligtvis kommer Rättighetsalliansen, med Henrik Pontén i spetsen, att fortsätta denna uträkning för att räkna ut skadestånd. Men jag hoppas förstås att framtida skadeståndsuträkningar görs av folk som är opartiska och faktiskt vet vad de pratar om. Tumnagel
90.9°
+
André Stray
0

Sluta behandla homosexuella som terrorister
Stark film från Amnesty

Vem folk blir kära i och vad folk gör i sovrummet har alldeles för många länder alldeles för mycket åsikter om. Det är inte bara förbjudet att gifta sig som homosexuell i många länder, i fyra av tio länder är det kriminellt och i vissa länder resulterar det i dödstraff att vara homosexuell något som den här filmen från Amnesty tar upp på ett starkt sätt. Tumnagel
52.1°
+
Roger Åberg
0

iPhone och iPad "förbjuds" i Ryssland
Eller användandet av iCloud åtminstone

Nästa år börjar en ny lag gälla i Ryssland som gör att molnbaserade tjänster måste lagra sin data på servrar som geografiskt befinner sig i Ryssland och detta kan ställa till problem för Apple vars tjänst iCloud för tillfället inte lagrar denna data i Ryssland för ryska användare. Om inte Apple fixar ett eller flera ryska datacenter så säger man att det kan leda till att Apple inte får sälja iPhones och iPads på den ryska marknaden. Den nya lagen kan även komma att påverka tjänster som Facebook och Twitter skriver man då även dessa lagrar ryska användares data utanför landets gränser. Den nya lagen kommer att börja gälla första januari 2015 och den ryske ombudsmannen för internet, Dmitry Marinichev, säger att han inte tror att Apple kommer att hinna öppna ryska datacenter tills dess. Tumnagel
19.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Konstiga lagar i trafiken
Från runt om i världen

Nästan alla länder har konstiga lagar som har kommit till av korkade eller roliga anledningar och här har Car Throttle samlat några av dem som rör trafiken. Bland annat tar man upp det faktum att man måste ha lyset på hela dygnet här i Sverige. Tumnagel
42.6°
+
Roger Åberg
0

Riksdagen vill skärpa lag om mobilanvändning i bilen
Tycker dagens regler är för luddiga

Riksdagen anser att dagens lag som reglerar hur vi använder våra mobiler vid bilkörning är på tok för luddig och kräver därför en skärpning av reglerna. Det var den 1:a december förra året som den nuvarande lagen trädde i kraft och den korta och rätt oklara formuleringen av den är: "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet." Det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har lagt motioner angående ändringar i lagen och efter att dessa blivit genomröstade i riksdagen har regeringen fått en ny begäran om att återkomma med förslag på ändringar i trafikförordningen. Tumnagel
55.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nya lagförslag för nätbrott
Högre straff för bluffakturor och identitetskapningar

I en utredning som idag lämnas över till justitieminister Beatrice Ask föreslås det att det införs två nya nya avsnitt i lagstiftningen, fordringsbedrägeri samt identitetsintrång. Med fodringsbedrägeri menas de så kallade bluffakturorna som har blivit ett allt större problem för företagare och privatpersoner på senare år. Enligt det nya förslaget skulle dessa kunna bestraffas på samma sätt som grovt bedrägeri, det vill säga fängelse på upp till sex år. Idag är så kallade identitetskapningar inte straffbart och man kan med andra ord skapa till exempel ett Facebook-konto och utge sig för att vara någon annan och inte riskera något straff över huvud taget. I det nya förslaget kommer id-kapning bli straffbart med fängelse i upp till två år. Skulle de nya lagarna antas så skulle de kunna börja gälla i sommar nästa år. Tumnagel
66.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Fängelsestraff införs för laserpekare
Ny lag träder i kraft 1:e januari

Vid årsskiftet införs en del nya lagar i Sverige och en av dessa ska reglera hur vi får använda laserpekare i Sverige. Efter nyår krävs nu tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten om man vill använda laserpekare som är kraftigare än 1 mW. Skulle man bryta mot lagen så riskerar man böter eller fängelse i upp till två år. För att beviljas tillstånd att använda laserpekare på över 1 mW måste den ansökande "visa på ett behov av att använda laserpekare och att användningen är säker ur strålsäkerhetssynpunkt". Har man redan idag en laserpekare som man vet med sig kommer att bli olaglig efter nyår har man fram till den 1:a mars 2014 på sig att ansöka om tillstånd för att använda den eller göra sig av med den. Tumnagel
93.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Högsta Domstolen tar upp fildelningsdom
Riksåklagare vill ha hårdare straff för fildelare

I april överklagade Riksåklagaren en dom där en fildelare dömts att betala 160 dagsböter för att delat med sig av ett 60-tal filmer och idag meddelar Högsta Domstolen (HD) att man kommer att ta upp fallet. Riksåklagaren anser att den 26-årige mannen från Linköping bör dömas till fängelse och att 160 dagsböter är ett alldeles för lågt straff för hans brott. Maxstraffet för att sprida upphovsrättsskyddat material är två års fängelse. Skulle det bli en fängelsdom i HD för 26-åringen så skulle det även innebära att polis och åklagare skulle få använda mer tvångsmedel i sin jakt på fildelare i framtiden. Man skulle till exempel få tillstånd att göra husrannsakningar hos misstänkta fildelare, något som man i hittills inte kunnat begära då straffet stannat vid böter. Tumnagel
18.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Riksåklagaren vill döma fildelare till fängelse
Oturlig torrent-användare blir först ut i HD

Riksåklagaren anser inte att de 160 dagsböterna en fildelare dömts att betala i Hovrätten efter att han delat ut 57 filmer via Bit Torrent-protokollet är tillräckligt straff utan anser att brottet bör bestraffas med fängelse och överklagar därför Hovrättens dom till Högsta Domstolen (HD). Skulle HD välja att ta upp fallet så skulle domen tjäna som ett så kallat prejudikat i liknande rättegångar i framtiden. Skulle HD döma mannen till fängelse så skulle det med andra ord kunna leda till liknande straff för andra fildelare som åker dit i framtiden. Maxstraffet för den här typ av brott är två års fängelse och Jan Rosén, professor i civilrätt tror att mannen skulle dömas till fängelse om HD skulle välja att ta upp fallet. Han säger: "Att fildela filmerna illegalt är ett allvarligt brott och man ser på det så numera. Ta till exempel Pirate Bay, där blev det ju ändå i första vändan ett års fängelse. Vilket var all-time-high vid det tillfälle" Anna Troberg, partiledare för PiratPartiet säger om det hela: "Det är ungefär två miljoner svenskar som fildelar regelbundet. Det kan inte vara rimligt att de ska riskera fängelse för tar hem lite filmer eller lite musik." Skulle det bli en fängelsdom i HD för den nu aktuelle fildelaren så skulle det även innebära att polis och åklagare skulle få använda mer tvångsmedel i sin jakt på fildelare. Man skulle till exempel få tillstånd att göra husrannsakningar hos misstänkta fildelare, något som man i dagsläget inte kan begära då straffet stannade vid böter. Killen som nu eventuellt riskerar fängelse hade 2010 delat ut 57 torrent-filer som han hade hittat på The Pirate Bay samt Torrent Bytes och det handlar om filmer med allt från Kommissarie Späck till Harry Potter. Att han åtalades initialt berodde på att polisen bestämde sig för att gå igenom hans dator när de gjorde en husrannsakan hemma hos killens kompis, där han för tillfället befann sig, rörande misstankar om ett annat brott enligt TorrentFreak. Tumnagel
20.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

50 konstiga lagar
Stop i lagens namn

Det finns många konstiga lagar runtom i världen och här får vi höra 50 stycken sådana. Tumnagel
38.4°
+
Frode Wikesjö
0

37 miljoner kronor i böter och fängelse för cardsharing
Sågs inte med blida ögon

En man som sålt cardsharing-utrustning till runt 1 800 personer i Sverige dömdes idag till ett års fängelse och 37 miljoner kronor i skadestånd av Södertälje tingsrätt. David Würgler på branschorganisationen Stopnordic säger till TT: "Vi är nöjda. Det sänder en kraftig signal om att det inte är okej att göra så här, att man inte ska göra den här typen av aktioner." Cardsharing innebär att man använder specialkonstruerad utrustning för att kunna kolla på betaltv-kanaler utan att betala kanalerna som sänder ut materialet. I Sverige är det olagligt att sälja cardsharing-utrustning men inte att använda den. Detta är dock något som kan komma att ändras senare i år vilket ni kan läsa mer om i den inlänkade artikeln nedan. Tumnagel
25.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Kändisar mot skolmassakrar
Action-versionen

Kort efter skolmassakern i Newtown-massakern så släpptes det ett klipp där en massa Hollywood-kändisar krävde att folk skulle vakna upp och begära striktare vapenlagar i USA. Nu har en person klippt om detta klipp med scener från de medverkandes filmer. Tumnagel
44.8°
+
Frode Wikesjö
0

Kändisar mot skolmassakrar
Talar ut efter Newtown-massakern

Här är en video där en lång rad amerikanska kändisar talar ut om sitt motstånd mot vapen i allmänhet och massakern i Newtown i synnerhet. Videon är framtagen i samband med kampanjen "Demand a Plan" som "Mayors against illegal guns" ligger bakom. Deras mål är att President Obama ska ta fram en plan för att få ett stopp på illegala vapen. Tumnagel
46.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Card Sharing kan bli olagligt
Nytt lagförslag ska göra "pirat-tv" olagligt

Att titta på TV utan att betala för sig, så kallade Card Sharing, är populärt i vissa kretsar och det är i Sverige förbjudet att sälja sådan avkodningsutrustning men det är inte olagligt att använda den. Det är något som regeringen nu vill ändra på. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) säger att man nu jobbar på ett lagförslag som även ska göra användandet av Card Sharing-utrustning olaglig och att man hoppas på att ha ett sådant förslag klart till årsskiftet. När det eventuellt i så fall skulle kunna bli en lag av det hela framgår inte men jag antar att det som tidigast kan ske 1:a juli 2013. Betal-tv-bolagen har under många år efterlyst just en sådan lag och lobbat hårt för att få en sådan till stånd. Tumnagel
30.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Regeringen vill ha hårdare straff för hackers
Anser att våra nuvarande straffpåföljder är förlegade

I efterdyningarna av förra veckans massiva DDoS-attacker mot diverse svenska myndigheter och företag höjs nu rösterna för att se över straffskalan när det gäller dator-relaterade brott som detta. Enligt Sverige Radio så har regeringen även gett en pågående utredning om it-relaterad brottslighet i uppgift att se över om det ska bli strängare straff för dataintrång samt annan dator-relaterade brottslighet. Justitieminister Beatrice Ask säger till Sverige Radio: "Vi ser ju att det är en trend att angreppen mot företag, banker och myndigheter blir allt allvarligare. De regler Sverige har är utformade för verksamheter i en annan tid." Förra året anmäldes runt 3 000 dataintrång av olika slag. Maxstraffet för dataintrång i Sverige är två års fängelse. Tumnagel
30.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Elektronik-handlare i EU måste ta vara på elektronik-skrot
Ny EU-lag

Igår implementerades ett EU-direktiv som kallas för Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) och vilket innebär att elektronikhandlare i EU-området måste ta emot hemelektronik-skrot från konsumenter. Hemelektronik-skrot är en av de snabbast växande sop-problemen inom EU men tydligen så tas bara runt en tredjedel av allt dylikt skrot om hand om på rätt sätt. WEEE är ett direktiv som ska införas gradivis i EU under de kommande sju åren. Initialt handlar det om att alla elektronikhandlare som har en butik på över 400 kvadratmeter måste ta emot mindre hemelektronik-skrot som till exempel mobiltelefoner gratis från och med februari 2014. Runt 2020 beräknar EU att det kommer att kastas 12 miljoner ton elektronik-skrot inom EU-området och deras förhoppning är att 85% av detta kommer att tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt och att det som kan återanvändas återvinns. Tumnagel
46.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Skola stängde av elev för svordomar - på Twitter
Eleven var dessutom inte ens i skolan vid tillfället

Garrett High School har en väldigt strikt och hård policy gällande vad eleverna får skriva på Twitter. De övervakar och har stenkoll på vad som skrivs. Nu har en elev stängts av för att han svor i en tweet, trots att den skickades från hans egna dator när han var hemma. Skolan har ett system som övervakar alla elevers twittrande när de är i skolan. Så fort en elev loggar in spåras tweetsen och kontrolleras av skolans personal. Austin Carroll skickade en tweet som tydligen inte var helt bra, men problemet var bara att den skickades klockan 02.30 på morgonen från hans hem. Systemet fick det ändå på något vis till att han hade gjort det under skoltid vilket ledde till att han blev avstängd. Personligen tycker jag att det känns väl kissnödigt hela systemet. Självklart ska kidsen inte hota andra eller skriva saker som att de har tänkt att spränga skolan eller liknande, men att bli avstängd för en sån här sak tycker jag bara är löjligt. Vad tycker ni om hela övervakningsgrejen? Tumnagel
22.4°
+
Bobby Green
0

Polisen blir hårdare
Civilpoliser ska börja filma vägarna

Det finns något som polisen kallar för aggressiv körning. Det innebär till exempel fortkörning, körning över heldraget eller om man kör slalom eller bär sig allmänt dumt åt på vägen på ett vårdslöst sätt. Nu vill polisen ta hårdare krafttag mot dessa förbrytare och det gör man bland annat genom att civilpoliser ska börja filma vägarna. I Skåne län genomfördes utökade kontroller på vägarna under sex veckors tid. 1 200 olika brott rapporterades under tiden, där 687 stycken var fortkörningar och 100 som legat för nära bilen framför. Sex stycken civilbilar som filmar trafiken var också med i kontrollerna. Denna typ av kontroller ska nu bli återkommande för att få lite bättre kontroll på buset. Exakt var, när och hur vet vi inte, men vi lär märka av det. Tumnagel
39.3°
+
Bobby Green
0

Inga fortkörningsböter på vägar med 120-skyltar
Miss i lagtexten ställer till det

Tydligen får man inte fortkörningsböter om man kör snabbare än 120 km/h på motorvägar där dessa skyltar sitter uppsatta. Det efter att Teknikens Värld upptäckt att det finns en miss i lagtexten. Sju stycken motorvägar i Sverige fick höjd hastighetsbegränsning till 120 km/h den fjärde december förra året, men i samband med detta missade man att plita ner en sak i lagtexten. I texten står det följande: ”Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen. Trafikverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen.” Rikspolisstyrelsen menar att det i den inledande texten i ordningsbotskatalogen inte finns stöd för polisen att ge fortkörningsböter på 120-vägar. På grund av den otydliga lagtexten har polisen gått ut med ett brev om att ingen som kört för fort på de aktuella vägarna ska kunna få fortkörningsböter. Detta betyder dock inte att man får köra hur fort man vill på dessa vägar som är: E4 Norr Uppsala - Mehedeby E18 Väster Enköping E20 Väster Mariefred - Eskilstuna E4 Norr Gränna - Linköping E4 Strömsnäsbruk - söder Örkelljunga E6 Båstad - Heberg, varierande hastighet E6 Heberg - Söder Värö-Backa Läs mer på Teknikens Världs hemsida efter hoppet. Tumnagel
47.2°
+
Bobby Green
0

Åtal mot 15-årig fildelare ogillas
Åklagaren kommer att överklaga

Den 15-årige göteborgaren som idag åtalades för fildelning vid Göteborgs Tingsrätt ser ut att ha klarat sig fint i rättsväsendets första instans då åtalet mot honom ogillades. Det var Piratpartiet som meddelade att åtalet ogillades via en tweet precis nyss. 15-åringen hade erkänt att han delat ut de 24 filmer det handlade om men förnekade att han hade gjort sig skyldig till något brott. Orsaken till att åtalet ogillades var att 15-åringen ej ansågs ha haft något uppsåt att begå brott och att han ej heller hade agerat grovt oaktsamt. Något som krävs för att man ska kunna dömas brott mot upphovsrättslagen Åklagaren har meddelat att han kommer att överklaga domen till hovrätten. Tumnagel
47.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Sprid hjärtan på din arbetsplats
Heart Shaped Hole Punch

Nu pågår tydligen vad som kallas för oxmånaderna och kan man förgylla vardagen på minsta vis tycker jag det är hög tid. En rar idé kan vara att sprida lite pappershjärtan med hjälp av ett hålslag. Eller ska man kanske kalla den för hjärtslag? Heart Shaped Hole Punch får mer än gärna pryda mitt skrivbord. Tumnagel
38.1°
+
Lotta Madetoja
0

Robot bryter mot den första robot-lagen
Som en del i ett experiment

I ett laboratorium någonsin i Europa får just nu sex stycken människor stryk av en robot vilket givetvis bryter mot Isaac Asimovs [wiki] första robotlag [wiki] som klart och tydligt säger: A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. Det hela är dock inte så allvarligt som det låter då forskaren Borut Povse just nu genomför ett experiment som går ut på att lära robotar hur stryktåliga människor är. Slagen som roboten delar ut går från allt från rätt så lätta smällar till ordentligt hårda, allt för att roboten ska se var människans smärtgräns går. Syftet med det hela är att vi i framtiden kanske kommer att ha robotar som vet med vilken kraft de kan interagera med människor utan att skada oss då vi givetvis inte kommer att kunna undvika all sorts av kroppskontakt med robotar i takt med att de kommer att "befolka" vårt samhälle. Tumnagel
38.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Snygg hyllning till Asimov utav Last.FM
Kör de tre robot-lagarna i robots.txt

För alla oss som gillar både robotar och webb så känns Last.FM:s robot.txt-fil [wiki] antagligen som en klockren hyllning till författaren Isaac Asimov [wiki] och hans tre robot-lagar [wiki]. Tumnagel
38.8°
+
Wille Wilhelmsson
0