m
Artiklar som innehåller lagförslag

Regeringen tar fram nytt förslag på datalagring
Får kritik innan det ens presenterats

På torsdag kommer regeringen att presentera ett nytt förslag angående regler för den data som landets telekomoperatörer måste lagra om sina kunder och hur länge datan ska lagras. Tidigare var operatörerna tvungna att lagra i stort sett all data om sina kunder i ett halvår men detta sköt EU-domstolen i sank 2016 då de ansåg att detta var ett alltför stort intrång i medborgarnas integritet. I det nya förslaget, som kommer att presenteras i sin helhet nu på torsdag, så kommer kundernas positionsdata att sparas i två månader, samtalstrafik i sex månader och abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst ska lagras i tio månader. Flera kritiker anser dock att det nya förslaget egentligen bara är en lätt omskrivning av det tidigare förslaget och att även detta riskerar att fällas av EU-domstolen. Jon Karlung är vd för internetoperatören Bahnhof och har tidigare gjort sig känd som en rätt så högljudd motståndare till Sveriges datalagrings-lag. Han säger till DN: "De döper om saker och försöker trixa igenom det här förslaget utan hänsyn till att det faktiskt finns ett tydligt och välskrivet domslut från EU." Karlung säger redan nu att Bahnhof kommer att överklaga det nya förslaget om det blir lag. DN erfar att även andra operatörer kommer att göra detsamma. Tumnagel
12.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Regeringen vill utöka polisens möjlighet att signalspana
Ska kunna fortsätta även efter brottsutredning inletts

Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag vilket innefattar förslag om att ge polisen större möjlighet att bedriva så kallad signalspaning mot personer som misstänks för grov brottslighet. Idag kan Försvarets Radioanstalt FRA hjälpa polisen med signalspaning fram tills den dagen en brottsutredning startar. Efter det så kan inte FRA förse polisen med nya uppgifter då det skulle riskera att avslöja FRA:s arbetsmetoder vid en eventuell rättegång. Det nya lagförslaget innebär att signalspaningen inte kan användas som bevis i domstol vilket också ska säkerställa att FRA:s arbetsmetoder inte riskerar att avslöjas. Inrikesminister Mikael Damberg (S) säger till DN: "I grova fall ska man kunna fortsätta signalspaningen. Det här är en viktigt fråga inte minst för Säkerhetspolisen. När de följer individer som de misstänker kan vilja begå terrorbrott i Sverige är signalspaning ett väldigt viktigt verktyg." Lagförslaget skickas på remiss nu på torsdag och målsättningen är att den nya lagen, som har ett brett stöd i Riksdagen, ska träda i kraft 1 augusti. Tumnagel
37.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Regeringen går vidare med utökat rökförbud
Trots kritik från Lagrådet

I början av året lade regeringen fram ett förslag om ett utökat rökförbud som bland annat skulle innebära att det blir förbjudet att röka på lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Förra veckan så kritiserade Lagrådet förslaget då man menade att det kan bli svårt att fastställa vem som faktiskt är ansvarig om någon röker på någon av platserna med rökförbud. Det är nämligen inte den som röker där det råder rökförbud som bryter mot lagen utan det är den som äger eller ansvarar för platsen där rökförbud råder som ska säkerställa att detta efterlevs. Lagrådet skrev bland annat: "Det framstår från principiella utgångspunkter som mycket tveksamt att på det sätt som föreslås ålägga enskilda ett ansvar för att upprätthålla lagregler på platser som de inte äger eller på annan grund disponerar över." Trots kritiken från Lagrådet så kommer nu regeringen att ta upp lagförslaget i riksdagen skriver Expressen. Socialminister Annika Strandhäll säger i ett pressmeddelande: "Det är viktigt att förbjuda rökning på fler platser, jag ser till exempel lekplatser som särskilt viktiga. Vi väljer därför att gå vidare med förslaget. Detta är avgörande lagstiftning om vi ska förändra normerna kring rökning och förbättra folkhälsan." Skulle de nya ändringarna i lagen gå igenom så innebär det även att butiker som vill sälja tobak måste söka tillstånd för detta och att det blir förbjudet att göra reklam för tobak i affärer och skyltfönster. Tumnagel
84.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Lagrådet säger nej till utökat rökförbud
Går inte på regeringens linje

Tidigare i år meddelade regeringen att man ville utöka rökförbudet som idag gäller på restauranger till att även gälla uteserveringar och andra allmänna platser. Detta förslag nobbas nu av Lagrådet som bland annat anser att det kan bli svårt att peka ut någon ansvarig om någon skulle bryta mot rökförbudet. Det är nämligen inte den som röker där det råder rökförbud som bryter mot lagen utan det är restaurangägaren som är ansvarig om någon till exempel skulle röka på en uteservering där det råder rökförbud. I fallet med uteserveringar är det antagligen inte så svårt att hitta någon ansvarig men det kan bli knepigare att hitta en ansvarig om någon till exempel röker på en trottoar utanför en restaurang. Då övergår ansvarsfrågan till polisen eller en markägare skriver DN. Lagrådet anser vidare att det kan vara riskabelt att upprätthålla ett rökförbud på allmänna platser då det ofta kan handla om många, ofta berusade, människor som samlas. Lagrådet skriver: "Med hänvisning till det anförda avstyrker Lagrådet förslaget till rökförbud vid entréer till lokaler och andra utrymmen i den utformning som förslaget nu har fått." Socialdepartementet hade hoppats på att kunna skicka in en proposition om ett utökat rökförbud till Riksdagen redan den här månaden men hur det nu blir med det är för tillfället oklart. Tumnagel
-5.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nytt lagförslag mot hämndporr
Ska kunna ge fängelse i upp till fyra år

Idag skickas ett lagförslag till lagrådet som innehåller förslag på nya lagar gällande bland annat så kallad "hämndporr", det vill säga när någon på nätet sprider nakenbilder och liknande på personer utan deras medgivande. I det nya lagförslaget inkluderas ett nytt brott som kallas för "olaga integritetsintrång" vilket gör det olagligt att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, såsom hämndporr, nakenbilder och andra kränkande uppgifter skriver Breakit. För normalgraden av det nya brottet ska man kunna dömas till böter eller fängelse i upp till två år medan man kan dömas till fängelse i mellan sex månader och fyra år om brottet bedöms som grovt. Vidare så kommer rubriceringen "olaga hot" att förtydligas och moderniseras så att det klarare framgår att brottet även inkluderar till exempel hot om att sprida nakenbilder på någon annan. En sista punkt i det nya lagförslaget innebär att sociala medie-tjänster som till exempel Facebook, YouTube och Twitter är skyldiga att ta bort inlägg, foton eller annat som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång. Tumnagel
62.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nästa vecka ska riksdagen rösta om lagförslag för e-cigaretter
Kommer bland annat sätta 18-årsgräns på produkterna

Från och med 1 juli förväntas försäljningen av e-cigaretter bli reglerad i Sverige. Folkhälsomyndigheten ser nämligen e-cigaretter som en stor fara då man inte riktigt har koll på hur de påverkar vår hälsa i längden och att de öppnar upp för en mycket bredare målgrupp än vad vanliga cigaretter gör. De anser att de olika smakerna som finns till e-cigaretter tyder på att man riktar sig till alla möjliga människor, även unga. Detta då det finns alltifrån godis och fruktsmaker till whiskey samt traditionell tobakssmak att välja mellan. Därav anser de att det kan bli en inkörsport för människor som inte rökt tidigare. Ubbe Strihagen är VD för ett företag som säljer e-cigaretter håller dock inte med och menar att deras kundkrets liknar den som köper vanliga cigaretter. Till SVT sa ham detta: – Nästan uteslutande är våra kunder tobaksrökare när de köper e-cigaretter. De är ett bra sätt att vänja sig av med vanliga cigaretter eftersom e-cigaretter inte är lika farliga Hur det än är med inkörsportar eller ej så är den största anledningen till att allt detta ska regleras är för att nikotin i flytande form anses vara väldigt giftigt. Det har rapporterats om dödsfall där folk fått i sig e-vätskan från ampullen i flytande form och inte via ångan. Så för att förhindra att man får i sig nikotinet på ett olämpligt och mer skadligt sätt vill man reglera försäljningen av e-cigaretter här. Beslut om regleringen beslutas av riksdagen den 17 maj och om den går genom ska lagen träda i kraft den 1 juli. Det skulle då innebära regler för hur e-cigaretter och påfyllningsbehållarna ska utformas. Det kommer även medföra att e-cigaretterna kommer få en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning i paketen. Utöver det vill man även sätta en 18-årsgräns på produkterna. Tumnagel
66.0°
+
Frode Wikesjö
0

Systembolaget anser att Mathems vinförsäljning är olaglig
Inte helt oväntat kanske

För några veckor sedan rapporterade vi om att Mathem hade börjat sälja vin via sin nätbutik. Genom att erbjuda vinet via en separat återförsäljare lyckas man kringgå den svenska lagstiftningen och därmed utmana Systembolagets alkoholmonopol. Systembolaget är dock kritiska till initiativet och anser att Mathems upplägg är olagligt. Deras bedömning är att upplägget innebär olovlig försäljning av alkoholdrycker, olovligt anskaffande av alkoholdrycker och olovlig dryckeshantering. De anser nu att Tullverket, Skatteverket och polisen nu bör agera mot Mathem och samarbetspartnern Winefinder. De jämför det med samarbetet som Winefinder inledde med CityGross för några år sedan. Det samarbetet polisanmäldes av Systembolaget men förundersökningen lades ner då åklagaren inte såg någon ingen anledning till att väcka åtal. Winefinders, som då sköter vinförsäljningen åt Mathem, anser att de håller sig inom svensk lagstiftning, betalar svensk skatt och att de är granskade av Skatteverket. De säger även att samarbetet med Mathem inte skiljer sig rent juridiskt från det hade med Citygross och att rättsläget inte har förändrats sedan dess. Folket från Breakit har bett Systembolaget att utveckla sitt resonemang om varför Mathem och Winefinders samarbete är olagligt men de har avböjt att svara på det. Tumnagel
35.0°
+
Frode Wikesjö
0

Regeringen tar fram lagförslag för e-cigaretter
Ska styra hur dessa cigaretter regleras i Sverige

Regeringen föreslår en ny lag för e-cigaretter. Tanken är att detta lagförslag bland annat ska diktera hur dessa cigaretter samt påfyllningsbehållarna ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla. Lagförslaget ska även se till att e-cigaretter ska förses med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning samtidigt som en 18-årsgräns bör gälla. Regeringen anser att e-cigaretter fortfarande är en ny produkt på marknaden och att det finns relativt lite forskning på området. Därför tycker man att det är svårt att veta dess hälsokonsekvenser, eller om produkten fungerar som en inkörsport till andra tobaksprodukter. Därav vill man försöka få lite bättre reglering på dessa produkter. Lagförslaget är en del av EU:s tobaksproduktsdirektiv som alla EU-länder måste implementera och om allt går som det ska så föreslås den träda i kraft den 1 juli 2017. Tumnagel
52.3°
+
Frode Wikesjö
0

Nytt lagförslag kan sätta stopp för nätspriten
För att bevara monopol och främja folkhälsan

Numera finns det flera tjänster här i Sverige som erbjuder hemleverans av alkoholhaltiga drycker. Så sent som i måndags rapporterade vi att Mathem.se hade börjat med att sälja vin via sin nätbutik och förra året så drog Bubblig.se igång sin verksamhet nere i Malmö. Snart kan det dock vara slut på det roliga då lagförslaget som går under namnet ”Reglering av distanshandel med alkoholdrycker” som bland annat säger att kunden måste anlita den som sköter transporten av alkoholen på egen hand. Socialdepartementet vill bevara Systembolagets monopol, främja folkhälsan samt skapa tydligare regler för hur alkohol får föras in i landet därav menar de att detta lagförslag behövs. Lagförslaget har redan varit ute på remiss och fått både positiv och negativ respons. De som kritiserat förslaget menar att det saknar en EU-rättslig analys och att det eventuellt bidra till mer illegal försäljning. Lagförslaget har inte klubbats igenom ännu men om den gör det så kan dessa nya regler redan börja gälla årsskiftet och skulle innebära att modellen som Mathem har nu inte längre skulle vara inom lagens ramar. Tumnagel
22.2°
+
Frode Wikesjö
0

Regeringen vill kunna skicka varnings-SMS
Till personer nära allvarlig händelse

Regeringen har föreslagit att det ska bli möjligt att skicka ut varningar via SMS till personer som befinner sig nära en olycka eller annan allvarlig händelse. Redan idag kan myndigheter varna allmänheten via radio, tv, hesa fredrik, fasta telefoner samt till mobiltelefoner som är knutna till en adress i ett specifikt geografiskt område om det skett en allvarlig händelse. Det nya förslaget innebär att varningarna även ska skickas till mobiltelefoner som befinner sig i ett specifikt område utan att de behöver ha någon koppling till just det området. Skulle det nya förslaget godkännas så innebär det kanske ett visst ingrepp i den personliga integriteten då mobiloperatörerna måste hålla reda på vilka telefoner som finns på vissa specifika platser. Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger till Sveriges Radios Ekot: "Det innebär naturligtvis en inskränkning så till vida att du får information när du befinner dig i ett visst område. Å andra sidan kommer du att kunna nås av väldigt viktig information som kan vara väldigt betydelsefull för din säkerhet och trygghet." Tumnagel
89.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Svart låda kan bli krav i självkörande bilar
Och i Kina förbjuds tester av dem på motorväg

Ett nytt lagförslag i Tyskland föreslår att alla självkörande bilar ska utrustas med en svart låda som samlar in all data kring körningen. Den ska regga när bilen är i så kallat autonomt läge och när föraren själv är den som kör. Lådan skulle sedan kunna vara till stor hjälp för försäkringsbolag och utredare vid exempelvis en olycka. Myndigheter och biltillverkaren själv lär också vilja ta del av informationen. En annan nyhet kring ämnet är att man nu i Kina har förbjudit tester av självkörande bilar på motorväg. Detta bara för att man inte har kommit fram till klara regler om vad som skall gälla vid såna här typ av tester än. Bilindustrin jobbar just nu med den lokala polisen för att kunna komma fram till en gemensam lösning, men fram tills dess inför man alltså ett förbud. Tumnagel
50.1°
+
Bobby Green
0

Datainspektionen sågar lagförslag om självkörande bilar
Bilarnas kameror anses vara integritetskränkande

IDG rapporterar att de eventuella lagförändringar som krävs för att självkörande bilar ska få framföras på svenska vägar har åkt på ett rejält bakslag då Datainspektionen sågar det. Datainspektionen anser att bilarnas kameror och andra sensorer är integritetskränkande då de automatiskt registrerar personer i sin omgivning medan de kör. Datainspektionens jurist Malin Ricknäs säger: "Självkörande fordon är utrustade med kameror, radar, mikrofoner, gps och en rad andra sensorer som samlar in mängder med uppgifter som kan vara direkta eller indirekta personuppgifter om personer i eller utanför fordonet. Utredningen har inte tillräckligt utrett vilka sensoruppgifter som är personuppgifter och hur dessa uppgifter ska hanteras och skyddas." Då självkörande bilar kräver kameror, åtminstone de bilar som utvecklas för tillfället, för att kunna köra autonomt verkar det som om det nu kan bli lite knivigt att få igenom de lagförändringar som krävs med andra ord. Tumnagel
-3.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Lagförslag ska göra det enklare att byta namn
Men man kan inte lägga till nya mellannamn

Idag fattade regeringen beslut om en proposition gällande en ny lag runt personnamn vilken förhoppningsvis ska göra det enklare att byta namn i framtiden om man skulle känna för det. I ett pressmeddelande skriver regeringen att det nya förslaget bland annat innebär: * Alla efternamn ska förvärvas genom ansökan. Automatiska förvärv av efternamn genom födelsen och adoption avskaffas. * Det ska finnas många möjliga efternamn att förvärva, bland annat ska de vanligaste efternamnen i Sverige bli fria för alla. Det ska också bli möjligt med ett dubbelt efternamn. * Det ska inte längre vara möjligt att ta nya mellannamn, men den som redan har ett mellannamn får behålla det. * Det ska bli enklare att byta förnamn och efternamn. * Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort. * Skatteverket ska bli ensam namnmyndighet. Godkänns propositionen så kommer den nya lagen att börja gälla den 1 juli 2017. Tumnagel
38.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Näthat föreslås bli straffbart
Regeringen vill se bättre skydd för individer på nätet

De som utsätts för hot eller kränkningar på nätet bör få ett bättre skydd anser Regeringen som nu lägger fram ett förslag kring ny lagstiftning. Bland annat föreslås att spridning av kränkande material, vilket inkluderar allt från sexfilmer till privat information, ska ingå under olaga hot och kallas för olaga integritetsintrång. Hatiska kommentarer eller kränkningar som ligger nära hot ska i sin tur kunna straffas som ofredande. Här kommer också ett stort ansvar ligga på de hemsidor där kränkningar presenteras och ansvariga för sajter och nätforum ska lättare kunna straffas om de inte tar bort hot och kränkningar. - Den lagstiftning vi har idag ger inte tillräckligt skydd åt de unga, framförallt tjejer, som utsätts för hot, hat och sexuella trakasserier. Det samma gäller för journalister och andra som deltar i det offentliga samtalet. Mer ansvar måste också läggas på utgivarna eftersom kränkande material som ligger kvar på nätet är en pågående kränkning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Lagförslaget tar även upp brottsskadeersättning som ska kunna utgå vid kränkningar som klassas som grovt förtal. Tumnagel
102.5°
+
Emmy Zettergren
0

Lagförslag om att sänka bankernas kortavgifter
EU vill ha lägre transaktionskostnader

I början av nästa år förväntas EU-parlamentet sams EU:s medlemsländer rösta igenom en ny lag som kommer att sänka transkationskostnaderna för att handla med bank- och kredikort betydligt för EU:s handlare. Enligt det nya lagförslaget kommer banker och kortutgivare som högst få ta 0,2 procent i avgift för bankkort och högst 0,3 procent för kreditkort. Det kan jämföras med avgifterna i till exempel Tyskland och Polen som idag ligger på 1,8% respektive 1,6%. Detta innebär att banker och kortutgivare kommer att få se sin vinst reduceras med flera miljarder årligen skriver Financial Times. 2011 handlades det med kort cirka 727 miljoner gånger i EU för ett transaktionsvärde på över 1,9 biljoner euro. VISA och Mastercard stod för de mesta kortinköpten med 41,6 procent respektive 48,9 procent. Tumnagel
112.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nytt lagförslag för telefonförsäljare
Konsumenten måste vilja bli uppringd

Konsumentverket föreslår ändringar i den lagen som reglerar telefonförsäljning och det handlar om två olika åtgärder. Dels måste den som bli uppringd aktivt ha godkänt att försäljaren ringer upp, dels ska inte en konsument kunna binda sig till att köpa en vara direkt över telefon utan det krävs ett skriftligt avtal för att beställa en vara eller en tjänst. I dagsläget så måste konsumenter själva anmäla sig till det så kallade NIX-registret för att slippa samtal från försäljare. Enligt Konsumentverket så vill 96% av svenskarna inte bli uppringda av försäljare och skulle en lagändring liknande den ovan genomföras så antar jag att man mer eller mindre dödar en hel bransch över en natt. På gott och på ont. Tumnagel
191.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Regeringen vill ha hårdare straff för dataintrång
Två års fängelse anses inte vara tillräckligt

Idag är maxstraffet för dataintrång två års fängelse men det anser inte regeringen är tillräckligt och föreslår nu att brottsbenämningen "grovt dataintrång" förs in i Sveriges lag. Skulle lagförslaget godkännas så skulle det innebära att den som döms för grovt dataintrång skulle kunna dömas till minst sex månaders fängelse och som max sex års fängelse. Justitieminister Beatrice Ask (M) säger i ett pressmeddelande: "Dagens samhälle är beroende av fungerande informationssystem. Angrepp som innebär avbrott i systemens drift eller tillgång till integritetskänslig information kan orsaka betydande skador. Det är viktigt att det vid allvarliga fall av dataintrång kan dömas ut ett straff som motsvarar den skada och kränkning som brottet innebär." Skulle lagförslaget gå igenom, vilket det med stor sannolikhet gör, så börjar den nya lagen gälla 1:e juli. Tumnagel
24.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

EU:s utredare rekommenderar nej till ACTA
För vag formulering och stora farhågor bakom beslutet

I dag hölls det ett möte om ACTA i en av Europaparlamentets näst största grupp, socialdemokraterna. Enligt ett inlägg i "ACTA Blog" har parlamentets rapportör, David Martin uttalat sig skeptisk till ACTA-förslaget. Rapportörens roll är att utreda förslag och lämna en rekommendation till parlamentet. Enligt David Martin är ACTA problematiskt och vagt formulerat och förhoppningarna överskuggas av farhågorna. Ett av problemen är bland annat att ingen tillräcklig skillnad görs mellan kommersiell och personlig användning av material. Den rekommendation David Martin kommer lämna är att förslaget borde förkastas i sin nuvarande form. Dock ska ytterligare tre kommittéer bilda sin uppfattning och lämna sina rekommendationer på ACTA. Därefter kan parlamentet sammanträda och rösta i frågan, möjligen tidigast i juni. Var de liberala och konservativa grupperna kommer landa med sina rekommendationer är oklart, men de konservativa EPP (European Peoplex27s Party) har hittills varit mer positiva till ACTA. Tumnagel
52.8°
+
Daniel Oden
0

Nytt lagförslag om varningstexter på spel
I USA alltså

Ett nytt lagförslag har lämnats in i USA som föreslår att TV- och datorspel skall märkas med en varningstext liknande de som finns på cigaretter och snus. Enligt detta lagförslag ska alla våldsamma spel märkas med texten: "WARNING: Exposure to violent video games has been linked to aggressive behavior". "Just as we warn smokers of the health consequences of tobacco, we should warn parents — and children — about the growing scientific evidence demonstrating a relationship between violent video games and violent behavior," said Virginia Representative and the billx27s co-sponsor Frank Wolf Det återstår att se om lagförslaget går igenom eller inte. Hur känner ni inför varningstexter på spel? OBS! Bilden är ett montage. Tumnagel
24.7°
+
Peter Tjärndal
0

Den nya fotolagen får nej från lagrådet
Skräddarn säger nej

Ni vet den där sjuka fotolagen som det pratats om i flera månader? Den som skulle det göra det möjligt att anmäla någon bara för att personen tog en bild på dig. Det svenska lagrådet har nu sagt sitt och de är extremt kritiska till det hela och förutsätter att regeringen inte går vidare med lagförslaget. Om nu lagrådet är av den uppfattningen så är risken att regeringen faktiskt går vidare med förslaget väldigt liten. Detta får alltså ses som en seger för oss som inte var helt vän med detta förslag. Yay! Tumnagel
52.2°
+
Gordon Andersson
0

Många kritiska till fotoförbud
Kan inkräkta på yttrandefrihetsgrundlagen

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss om att förbjuda kränkande fotografering. Lagförslaget är ytterst knepigt då det verkar svårt att bedöma var gränserna går för en kränkande fotografering. Både Tidningsutgivarna och journalistförbundet riktar kritik mot regeringens förslag. Förslaget är principvidrigt och rättsosäkert med den betydande oförutsebarhet, som det innebär för den enskilde fotografen att från den ena till den andra situationen avgöra om en viss fotografering är x27försvarligx27 eller inte, säger TU:s chefsjurist Per Hultengård. Enligt Journalistförbundet hotar lagförslaget den grundlagsenliga rätten för allmänheten att fritt lämna tips och uppgifter, däribland bilder, till media. Risken finns att skeenden med särskilt intresse hos allmänheten inte dokumenteras och att det blir betydligt svårare för fotografer att bedöma hur de ska utföra ett gott fotojournalistiskt arbete. Tumnagel
28.5°
+
Daniel Oden
0

Korsa vägen var du vill
Nytt lagförslag träder i kraft den 1 januari i Frankrike

Här är vi ganska vana vid att tålmodigt vänta på antingen grön gubbe eller att bilar ska sakta in vid övergångställena. Visst genar man ibland och kanske springer över på lite halvolämpliga ställen. Från den 1 januari ska det sistnämnda bli lagligt i Frankrike, och det ska räcka med en vinkning åt bilisterna innan det är fritt fram att kuta över vägen. Handen ska alltså bli den nya signalen att man vill gå över vägen, och du som bilist är skyldig att följa den kryssande personens handsignaler, annars riskerar du böter på 135 euro och en prick i körkortet. Tydligen tror folket bakom förslaget att detta ska få förare att köra långsammare och samtidigt ha mer uppmärksamhet om vad som händer framför dem. Det låter som ett helgalet förslag enligt mig och jag ser olyckorna hopa sig framför mig. Dessutom kan det ju skapa konflikter, säg att du som förare råkar köra på en som passerar vägen, han hävdar att han gjorde en vinkning men du säger att han inte gjort det. Vem har då rätt? Vad tycker ni? Är det här något vi vill se i Sverige? Tumnagel
29.2°
+
Bobby Green
0

Öppna Wi-Fi nät kan försvinna i Storbritannien
Lagförslag kan sätta stopp för gratis internet hos till exempel caféer

Ett nytt lagförslag som döpts till Digital Economy Bill i Storbritannien kan se till så att det blir slut på gratis Wi-Fi från till exempel caféer och andra ställen i landet. Lagförslaget har kommit till för att stoppa piratkopiering och upprätthålla copyright lagar och om det går igenom kan det alltså vara slutet för öppna Wi-Fi nät. Det kommer inte att finnas några undantag för vare sig företag, privatpersoner eller offentliga institutioner som bibliotek och universitet. Lilian Edwards som är professor i internetjuridik vid Sheffield universitetet säger att det här kan bli katastrofalt för just små företag som använder sig av öppna Wi-Fi nät för att dra till sig kunder. Även om man nu gör nätet lösenordsskyddat så måste man hålla loggar över alla kunder som får tillträde till nätet, vilket kan vara en nog stor börda för till exempel ett café och skulle effektivt göra dem till en ISP. Opinionsundersökningar tyder dock på att den brittiska allmänheten är emot lagförslaget såväl som bland annat ISP:er och rättsväsenden. Den får dock stort stöd av musik och filmbranschen, vilka i sin tur spenderat en hel del pengar på att lobba för lagförslaget. Tumnagel
34.0°
+
Samuel Paulsson
0

Nytt EU-förslag kräver att e-handlare har en "riktig" butik
Snacka om att backa in i framtiden...

Ett nytt lagförslag från Europa-Kommissionen föreslår att e-handlare även måste ha en fysisk butik för att få bedriva sin e-handelsverksamhet. Orsaken är att vissa varumärken, framför allt inom lyxartiklar, känner att en del e-handlare drar nytta av deras dyra reklamkampanjer och varumärkesbyggen och kan sälja deras produkter billigare än dem själva då de inte behöver investera några pengar i fysiska butiker. Detta är något som både eBay och Amazon, och misstänker jag de flesta andra vettiga människor, har starka invändningar mot då det skulle begränsa konkurrensen kraftigt och, antagligen, leda till högre priser för oss konsumenter. EU:s nuvarande regelverk kring ehandel slutar gälla i maj men jag har väldigt svårt att se att det här, nästan kommunistiska, förslaget kommer att röstas igenom. Men vi får se... Tumnagel
31.8°
+
Wille Wilhelmsson
0