m
Artiklar som innehåller public service

18 procent vill lägga ner public service
Viljan att lägga ner störst hos SD-väljare

Ipsos har på uppdrag av DN frågat svenskarna vad de anser om public service. 18 procent av de tillfrågade vill på sikt att public service läggs mer. 63 procent är för att public service finns kvar och 20 procent är osäkra. Kanske inte så oväntat är stödet att lägga ner lågt till vänster och i mitten på den politiska skalan. Bland moderater och Kristdemokrater är stödet dock 27 procent och bland Sverigedemokraternas väljare är stödet 43 procent. Stödet att lägga ner skiljer sig också mellan könen. Hos män är det 25 procent som vill lägga ner medan det hos kvinnor endast är 10 procent. Tumnagel
43.1°
+
Roger Åberg
0

Barnkanalen blir SVT Barn
Public service vill förtydliga

SVT byter nu namn på smått klassiska Barnkanalen till SVT Barn. Man vill förenkla och förtydliga kopplingen till SVT och byter samtidigt den visuella identiteten. – Vi vill knyta Barnkanalen närmre SVT. Våra barnprogram är en viktig del av många barnfamiljers vardag, men alla vet inte att Barnkanalen är en del av SVT. Dessutom är SVT Barn så mycket mer än en tv-kanal. Idag kan publiken se våra program när de vill – SVT Barn är en videotjänst, en tv-kanal och en viktig del av SVT Play. Nu blir SVT Barn avsändare för allt SVT:s barnutbud, oavsett var man möter det, säger Safa Safiyari kanalchef SVT Barn. Förändringen sker från och med i dag. Tumnagel
48.2°
+
Roger Åberg
0

Historien om Radiotjänst i Kiruna
Lite historia om företaget som inte längre behövs

Radiotjänst har väl inte varit ett av de populäraste företagen i Sverige, förutom de som har fått jobb tack vare att verksamheten en gång i tiden flyttades till Kiruna. Flytten skedde 1988 då Riksdagen hade beslutat att det där med att driva in licensen inte längre skulle vara Televerkets lott här i livet. Företaget ägs av Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Nu när public service finansieras via skattsedeln så har Medierna gjort ett specialprogram om Radiotjänst. Några av de klipp som dyker upp i inslaget kan ni ser här nedan Tumnagel
35.7°
+
Roger Åberg
0

Public Service-skatten ett steg närmare verklighet
TV-licensen ser ut att skrotas vid årsskiftet

TV-licensavgiften är på väg att försvinna och ersättas med en public service-skatt. Regeringens förslag på lagändringen har skickats till Lagrådet som ska se över förslaget innan Riksdagen röstar på det. I och med att förslaget är baserat på public service-kommitténs förslag från i höstas så lär den nya skatten röstas igenom då förlaget redan då hade majoritetsstöd. Detta betyder att den årliga avgiften på 2400 kronor till Radiotjänst kommer ersättas med en skatt på 1306 kronor. Samtliga personer över 18 med en månadsinkomst på 13600 kronor kommer att vara tvungen att betala. Personer som tjänar mindre än 13600 kommer betala en reducerad summa. Detta är trevliga nyheter för personer som bor ensamma vars totala avgift kommer bli lägre, men den totala kostnaden kommer alltså bli högre än tidigare för familjer och annat folk som bor tillsammans. Tumnagel
47.0°
+
André Stray
0

SVT vill skapa fler onlinetjänster
Som resultat av nya finansieringsmodellen

Tv-avgiften ska som bekant ersättas med en public service-skatt. I och med det vill SVT utveckla fler onlinetjänster. Det skriver Sveriges Televisions VD Hanna Stjärne på DN Debatt. I hur stor utsträckning som SVT bör eller får satsa på onlinetjänster har diskuterats. Olika instanser, liksom Tidningsutgivarna och enskilda publicister, har påpekat att SVT:s tjänster exempelvis inte bör vara "marknadsstörande". Den nya finansieringsformen innebär dock, enligt Hanna Stjärne, att public service blir mer teknikneutral och att SVT därför måste få satsa hårdare på utveckling av tjänster som inte endast är till för traditionell tv. Tumnagel
40.2°
+
Emmy Zettergren
0

TV-avgiften ersätts med public service-skatt
1308 kronor per år från 2019

Tidigare idag levererades resultatet på public service-utredningen som pågått sedan en tid tillbaka. Utredningen pekar på att det nuvarande systemet inte fungerar och att licensavgiften kommer ersättas med skatt. Mer specifikt föreslås skatten att införas 2019 och att alla över 18 år ska betala en viss procent av inkomsten med ett tak på 1308 kronor, vilket är rätt mycket lägre än 2340 kronor som vi betalar per år idag. I och med den skrotade licensavgiften kommer man även lägga ner Radiotjänst i Kiruna. Tumnagel
87.2°
+
André Stray
0

Tv-avgiften ett steg närmare att slopas till förmån för skatt
Blir då billigare för vissa hushåll

Nu verkar det vara helt klart att tv-avgiften kommer att skrotas. Enligt Resumé har flera oberoende källor bekräftat att avgiften kommer att ersättas med en skatt som baseras på inkomst med en maxtaxa på 1300 kronor per år. Den årliga avgiften ligger i dag på 2 340 kronor per år. Bor man ensam innebär det att den nya skatten blir billigare för hushållet. Är man flera personer i hushållet som har beskattningsbar inkomst så kan det bli dyrare eftersom skatten är individbaserad och inte hushållsbaserad. Brytpunkten för maxtaxan är en beskattningsbar årsinkomst på 130.000 kronor om året. Det innebär att ungefär 70 procent av de som ska betala skatten kommer att betala maxtaxa. 20 procent kommer i sin tur att få en reducerad skatt medan 10 procent slipper skatten helt. Innan den nya skatten kan införas ska förslaget klubbas av riksdagen, men enligt uppgifter är samtliga åtta partier överens om den nya beskattningsformen. Beslutet ska ha tagits under förra veckan och enligt Resumé hoppas utredarna på att det nya skattesystemet ska kunna vara på plats redan 1 januari 2019. Kommittén som jobbat med förslaget har också kommit överens om ett nytt sändningstillstånd på åtta år vilket är två år längre än dagens tillstånd. Vad tycker ni om det nya skatteförslaget? Tumnagel
69.7°
+
Emmy Zettergren
0

Rykte TV-licensen kan komma att skrotas
Kan komma att ersättas med en skatt

I höst kommer Public service-kommittén att lägga fram sitt förslag om hur public service ska finansieras i framtiden. Redan nu har det dock läckt ut uppgifter som säger att Public service-kommittén kommer att föreslå att radio- och tv-licensen skrotas. Det är Sveriges Radios program Medierna i P1 som har fått ta del av dessa uppgifter via anonyma källor. Skulle Public service-kommittén föreslå att skrota tv-licensen och Riksdagen skulle gå på den linjen så skulle istället public service-sändningarna att börja finansieras via skattsedeln. Enligt Medierna i P1 så skulle den nya skatten liknas begravningsskatten, det vill säga den tas in via skattsedeln men hamnar utanför statens vanliga budet och pengarna öronmärks till public service. Det ska handla om en inkomstbaserad skatt som dock kommer att förses med ett tak. Tumnagel
-672.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Tevelicensen kan behöva höjas med tre procent
Public Service behöver mer deg

För att Public Service budget ska vara fortsatt i balans kan tevelicensen behöva höjas med mellan 1,5 och 3 procent under de kommande åren. Det framgår av Sveriges Radios budgetunderlag för 2018. Allt färre betalar också tevelicens. Siffran har mellan 2008 och 2016 minskat från 94 procent till 89 procent. Tumnagel
-28.5°
+
Emmy Zettergren
0

Kommer staten att starta ett nytt medieföretag?
Medieutredningen föreslår det

Idag har den så kallade Medieutredningen överlämnat sitt slutbetänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke och nu blir det upp till regeringen att bestämma om något av det som står där ska genomföras. Ett av förslagen är att staten ska starta ett nytt medieföretag, liknande SVT, UR och Sverige Radio, vars mål ska vara att stärka bevakning och kritisk granskning där marknaden inte förmår. Det nya företaget skulle inte konkurrera med kommersiella företag utan "uteslutande fungera som ett komplement för svagt eller obefintligt bevakade områden" skriver Dagens Media. Medieutredningen tänker sig att det nya medieföretaget "ska motsvara de större kommersiella aktörernas redaktioner. Ett riktmärke kan vara att anställa cirka 500 av Sveriges spetskompetenser inom digitalt förmedlad journalistik." För att finansiera det hela föreslår man att 6 till 10 procent av public service resurser ska gå till det nya medieföretaget. Tumnagel
30.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

SVT vann streamingligan 2013
Stod för 70 procent av alla starter

MMS har släppt statistik över hur svenskarnas webbtv-tittande 2013 och inte helt oväntat är det SVT Play:s sändningar som gått bäst då de stod för 70% av alla starter på TV-kanalernas Play-tjänster. Efter SVT gick TV4 bäst och TV4 Play stod för 19% av alla starter medan MTG (TV3, TV6 TV8 samt TV10) hade sju procent av starterna och SBS Discovery (Kanal 5, Kanal 9 samt Kanal 11) hade fem procent. Bonus SVT lanserade igår en beta-version av sin tjänst och en skärmdump från den hittar ni ovan. Vill ni kolla in det själva så hoppa vidare på den här länken: beta.svtplay.se. Tumnagel
53.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Ingen TV-skatt innan 2014
Nuvarande system får vara kvar ett tag till

TV-pejlare och Radiotjänst känns som institutioner som bara blir mer och mer föråldrade i dessa tider av strömmad video och digitala tjänster. Public service-kommittén "har på regeringens uppdrag arbetat under drygt ett år med ett stort antal frågor som rör verksamheten i Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio" och man har bland annat tittat på att skrota dagens avgiftssystem. Man har lämnat ett förslag på ny finansieringsmodell och beskrivit tre andra avgiftsmodeller men anser att förslagen behöver fördjupas. "Regeringen avser därför att analysera och pröva avgiftens utformning och återkomma med ett nytt beslutsunderlag avseende hur radio- och tv-avgiften bör vara utformad." - Finansieringen ska ske genom ett rättvist och resurseffektivt system som åtnjuter legitimitet. Det är centralt att avgiftsmodellen utgår från självständiga bolag och garanterar public service-verksamhetens oberoende, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Att man tar frågan ett varv till betyder att ett nytt sätt att finansiera public service inte kan sjösättas 1 januari 2014 utan att det kommer att dröja ytterligare. Tumnagel
31.2°
+
Roger Åberg
0

Xbox 360 för 99:-
Bra pris!

På grund av flytt har Webhallen REA i sin butik i Sundbyberg i morgon. Här finns ett antal riktigt bra kap att göra så som en Xbox 360 för 99:- och en Playstation 3 för 499:-. Om man nu har en chans i helvetet att få en konsol för detta pris är oklart då jag antar att det redan är kö utanför butiken. Tumnagel
40.2°
+
Frode Wikesjö
0