m

Volta Greentech ska få kossor att fisa mindre
Sjögräs kanske kan leda till mindre utsläpp av metangas från boskap

Det KTH-grundade företaget Volta Greentech tar nu in en investering på 3 miljoner kronor som de ska använda för att får kossor att rapa och fisa mindre. Det hela låter kanske lite komiskt men kan bidra till att minska utsläppen av metangas, en växthusgas som bidrar till den globala uppvärmingen. Volta Greentechs idé är att blanda ner sjögräset Asparagopsis taxiformis i djurfoder och man säger att detta ska blockera metangasproduktionen i kossans mage till skillnad från traditionellt djurfoder. Fredrik Åkerman är en av Volta Greentechs fyra grundare och han säger till Veckans Affärer: "Det torkas, hackas och blandas in i kossans vanliga kost. Det kommer bara utgöra 1 procent av den mängd foder de får per dag idag. Man kan se det som ett kosttillskott för kossor som blockerar metanproduktionen i kossans mage." Enligt Åkerman skulle deras foder kunna minska Sveriges totala utsläpp av växthusgaser med 4,6 procent och på global nivå upp till 3,2 procent om alla kossor föddes upp på det. Innan Volta Greentech kan börja utfodra kossor med sitt sjögräsfoder måste dock detta godkännas som djurfoder av EU, något som Volta Greentech hoppas kommer att ske redan i september. Tumnagel
46.1°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Betande boskap är ett hot mot jättepandorna
Förstör deras föda

De redan utsatta jättepandorna i Kina står inför ett nytt hot. I det största och mest viktiga skyddade området har mängden betande boskap ökat kraftigt. Boskapen förstör i sin tur bambun som är pandornas huvudföda. Nu föreslås att boskapsskötsel ska förbjudas helt i området. Det innebär också att de som bor där måste hitta inkomster på annat sätt, exempelvis genom turism eller skogsskötsel. Tumnagel
31.6°
+
Emmy Zettergren
0

De globala koldioxidutsläppen stod still under 2016
Men metangaserna ökar

Det verkar som om ansträngningarna att fasa ut de fossila bränslena ger resultat. Under 2016 stod nämligen de globala koldioxidutsläppen stilla och den tidigare trenden med ökande utsläpp kan med andra ord vara bruten. Vi får i alla fall hoppas det. Av de länder som släpper ut mest i världen ökar utsläppen endast i Indien. I övriga länder minskar de. Däremot ökar fortfarande utsläppen i flera utvecklingsländer. I Kina minskade utsläppen med 0,3 procent. I USA minskade de med 2 procent och i Ryssland med 2,1 procent. Ser man på hela EU stod utsläppen stilla. I Storbritannien minskade de dock med hela 6,4 procent. Att utsläppen stannat av är en riktigt god nyhet. Men det innebär inte att vi nu kan luta oss tillbaka. Mängden koldioxid som släpps ut varje år fortfarande enorm och bidrar kontinuerligt till den pågående uppvärmningen. Dessutom ökade utsläppen av metangas med en procent under 2016. Källorna där är främst boskap samt läckor från olje- och gas-utvinning. Forskare pekar också på att utsläppen lätt kan öka igen, exempelvis om gaspriserna skulle stiga vilket skulle leda till mer förbränning av kol. Tumnagel
45.6°
+
Emmy Zettergren
0

Alger gör att kossor släpper ut mindre metan
Mer klimatsmarta rapar

Att idisslare producerar och släpper ut en massa metan har nog de flesta fått lära sig när vi nu är inne i tider av konstant klimattänk. Vi vet också att metan är en växthusgas som stannar kvar under många år i atmosfären och påverkar uppvärmningen av jorden, en växthusgas som dessutom är 36 gånger starkare än koldioxid. Boskapen på jorden i dag står dessutom för 14 procent av alla metanutsläpp medan jordbruket i stort står för hela 25 procent av växthusutsläppen enligt Jordbruksverket. Metanutsläppen från idisslarna kommer när de rapar vilket de gör ungefär var 90:e sekund. Så vad kan vi göra åt saken förutom att minska på köttkonsumtionen? Jo, tydligen förändra kosten för idisslarna. Forskare vid australienska universitetet James Cook har nämligen kommit fram till att alger i kosten minskar utsläppen en hel del. Mest effektiv var rödalger där utsläppen minskade med mellan 50-70 procent under en period av 72 dagar när två procent av kosten byttes ut mot algerna. Det låter ju riktigt grymt om det skulle fungera. Men sen kommer problemen med hållbarheten för själva algerna också. Skulle man använda alger som växer fritt finns det inte tillräckligt för att täcka behovet för boskapen. Alternativet är då algodlingar, något som forskarna nu tittar närmare på. Exempelvis finns det redan i dag algodlingar i Sydostasien där man får fram miljontals ton alger varje år. Sen finns det också ett annat problem. Enligt Rebecca Danielsson på SLU brukar djurens kroppar efter ett tag anpassa sig till ny kost vilket innebär att alglösningen kan visa sig inte fungera på lång sikt. Forskningen inom området sker dock på flera plan där man bland annat tittar på en i laboratorium framtagen substans som kallas för 3-nitrooxy. Den ska precis som algerna kunna minska utsläppen av metan från idisslare och dessutom verka under lång tid. Men det är också en substans som än så länge fortfarande testas och utvärderas. Tumnagel
47.7°
+
Emmy Zettergren
0

Forskare bevisar att mikroorganismer kan ha överlevt på mars
It's an alien!

Jakten på bevis om att vi inte är ensamma i universum fortsätter. Ett första steg är dock att undersöka hur organismer skulle ha kunnat klara sig på våra närmaste grannplaneter. Nu har forskare genom experiment bevisat att mikroorganismer skulle ha kunnat överleva på mars. Under ett års tid har de studerat en grupp organism som kallas metanogener som återfinns i tarmarna hos boskap. Dessa behöver nämligen inte syre för att överleva. Organismerna studerades i en simulerad marsmiljö i provrörstuber med sand och flytande vätska baserad på uppfattningen om att det en gång funnits vatten på planeten. De utsattes också för låga temperaturer för att simulera klimatet på den röda planeten liksom det extremt låga atmosfäriska trycket som finns under ytan på mars. Förutsättningarna är också att organismerna skulle återfinnas under ytan eftersom ytan är utsatt för ultraviolett strålning. Resultatet blev att organismerna överlevde mellan tre och 21 dagar. Det här säger inte så mycket om livet på just mars, men forskningen är intressant för just uppfattningen om möjligheten för organismer att leva på andra platser i universum. Tumnagel
44.7°
+
Emmy Zettergren
0
2016

Giraffer är nu listade som sårbar art
Antalet har minskat kraftigt

På 30 år har antalet giraffer minskat med över 36 procent, från 157 000 år 1985 till runt 100 000 i dag. Därför sätter nu Internationella naturvårdsunionen (IUCN) upp giraffer på listan över arter som är sårbara. Orsaken till den kraftiga minskningen är både tjuvjakt och att människor i allt större utsträckning använder giraffens naturliga miljö för boskapsskötsel och jordbruk. Som vi tidigare har rapporterat har det även visat sig att det finns fyra arter av giraffer och inte en som man tidigare trott. Dock har man hos IUCN listat giraffen som en enda art. Förutom giraffer har även flera fågelarter införts på listan över sårbara och hotade arter. Av 742 nyupptäckta och nybeskrivna fågelarter är 11 procent listade som hotade medan den mer bekanta grå jakopapegojan listats som starkt hotad. Även flera viktiga nyttoväxter har listats som hotade liksom olika sorters mango, solrosor och vilda former av havre och korn. Tumnagel
1.8°
+
Emmy Zettergren
0

Datainspektionen klargör reglerna för drönare
Undantag gäller sökande av personer, transport och inspektion

För lite mindre än en månad sen släppte Högsta förvaltningsdomstolen en bomb i form av en dom som säger att samtliga drönarpiloter måste ansöka om övervakningstillstånd innan de flyger med sina drönare. En rätt trist dom som sätter käppar i hjulet för entusiaster och professionella drönarpiloter. Efter domen lät det som att samtlig användning av drönare skulle stoppas och kräva tillstånd, men Datainspektionen har nu lämnat information som ska göra det lättare för länsstyrelser runt om i landet att ta beslut. Enligt Datainspektionen kan lagen undantas en aning om flygning sker för samhälleliga syften som forskning, inventering av skog och boskap och vid sökande av försvunna personer. Du ska även kunna få tillstånd om din övervakning inte kommer inkludera några människor, vilket i teorin kan göra det lättare för mäklare att få plåta hus med drönare. Utöver det meddelar Datainspektionen att Länsstyrelsen bör kunna ge drönarpiloter generella tillstånd så att de slipper ansöka om tillstånd vid varenda flygning. Datainspektionen delar även med sig av ett par regler som Länsstyrelsen kan förlita sig på som att inspelning med drönare måste avslutas om en person går in i bild eller att endast starta inspelning när det inte längre är möjligt att identifiera personerna. Malin Ricknäs från Datainspektionen säger detta i ett pressmeddelande: Mycket av drönarverksamheten sker med kort varsel. Vi anser dock att det finns möjlighet för länsstyrelserna att bevilja generella tillstånd till kameraövervakning, det vill säga att det inte ska behövas ett tillstånd för varje enskild flygning eller uppdrag. Mer information hittar ni via länken här nere till vänster. Tumnagel
28.8°
+
André Stray
0

SwagBot ska vakta boskap i Australien
Ska hjälpa bönderna på deras enorma ägor

SwagBot är en robot som är utvecklad av "Australian Centre for Field Robotics" på University of Sydney och tanken är att den ska hjälpa australiensiska bönder med diverse sysslor på deras enorma ägor. Bland annat tänker man att den ska kunna följa var någonstans boskapshjordarna befinner sig, inspektera staket, leta efter ogräs och ta bort detta samt hjälpa till med att bära ved, dra släpvagnar och annat på gården. För tillfället är SwagBot fjärrstyrd men man siktar på att ta fram en helt autonom version av roboten i framtiden. Nedan hittar ni ett sju minuter långt klipp på SwagBot men känner ni att ni bara vill se godbitarna så hittar ni boskapsövervakning vid 1:15, hur den tar sig över hinder vid 1:40, hur den samarbetar med en drönare vid 2:40 samt när den kör genom ett vattendrag vid 6:40. Tumnagel
40.6°
+
Wille Wilhelmsson
0

Forskare vill skapa embryon med både djur- och människoorgan
Organen skulle sedan kunna doneras till sjuka människor

Amerikanska forskare håller på och experimenterar med att ta fram embryon som ska vara hälften människa och hälften djur. Tanken är att dessa embryon ska kunna resultera i boskapsdjur där vissa organ är mänskliga. Dessa organ skulle man sedan kunna använda för att bota mycket sjuka människor. Projektet har stött på en hel del kritik då många anser att det är väldigt oetiskt att ta fram varelser som dessa. Pablo Ross är en av forskarna bakom projektet försvarar dock det hela och säger: "Wex27re not trying to make a chimera just because we want to see some kind of monstrous creature. Wex27re doing this for a biomedical purpose." Stuart Newman är professor i cellbiologi och en av kritikerna till projektet och säger bland annat: "Youx27re getting into unsettling ground that I think is damaging to our sense of humanity. If you have pigs with partly human brains you would have animals that might actually have consciousness like a human. It might have human-type needs. We donx27t really know." Tumnagel
40.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2015

Världens största klonfabrik byggs i Kina
Ska klona hundar och boskap

Singapore Times skriver att ett kinesiskt företag planerar att bygga upp världens största anläggning för att klona djur i den kinesiska hamnstaden Tianjin. Kina har sedan tidigare klonat en lång rad djur och i den nya klonfabriken kommer man att klona nötkreatur och hundar avsedda både som husdjur samt narkotika- och bombhundar. Man säger att man räknar med att ta fram embryon till cirka 100.000 nötkreatur om året i anläggningen, en siffra man siktar på att öka till en miljon om året i framtiden, som man planerar att ta i drift redan under nästa års första halvår. Kinesiska bönder har idag problem att tillfredsställa den kinesiska marknaden med nötkött och därför kommer kineserna i framtiden antagligen kunna få kött från klonade djur på sina tallrikar. EU förbjöd tidigare i år kloning samt försäljning av kött från klonade boskapsdjur så sannolikheten att vi får se klonat kött här borde vara minimal. Tumnagel
20.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

EU förbjuder kloning av bondgårdsdjur
Och försäljning av klonade boskapsdjur

EU-parlamentet har röstat igenom ett förbud som gör det olagligt att klona alla sorters boskapsdjur så väl som försäljning av sådana, deras avkomma eller produkter som framställts av klonade boskapsdjur. Det ursprungliga förslaget gällde ett förbud av klonade nötkreatur, får, grisar, getter samt hästar men EU-parlamentet gick alltså nu på en ännu striktare linje och man får med andra ord inte heller klona höns, kycklingar eller andra djur som återfinns på bondgårdar. De som förespråkade kloningsförbudet gjorde detta primärt för djurens bästa och hänvisade till att många klonade djur ofta dör kort efter födseln. Det kommer dock fortsatt vara tillåtet att klona boskapsdjur i forskningssyfte inom EU. Tumnagel
53.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Ko-konst med hjälp av drönare
Smile!

I dag är det fredag och då ska man le! Glöm inte det. Tumnagel
44.1°
+
Bobby Green
0
2014

Världens dyraste hundvalp såld
12 miljoner kronor för en Tibetansk mastiff

Från Kina kommer rapporter om att vad som antagligen är världens dyraste hundvalp har sålts för motsvarande 12 miljoner svenska kronor. Det handlar om en valp av rasen Tibetansk mastiff och enligt säljaren ska valpen hålla toppkvalitet och även ha stänk av lejonblod i sig. Huruvida det sistnämnda stämmer är antagligen diskutabelt. Tibetansk mastiff har åtminstone funnits sedan 1100-talet men har på sistone blivit en statussymbol bland välbärgade kineser. Ursprungligen användes Tibetansk mastiff som vakthund och boskapsvaktare. Tumnagel
31.5°
+
Wille Wilhelmsson
0
2013

60 personer attackerade av pirayor i Argentina
Många som badar i värmen

Under gårdagen så sökte hela 60 personer läkarhjälp i Argentina efter att ha blivit bitna av pirayor i havet utanför Rosario, cirka 30 mil norr om huvudstaden Buenos Aires. Anledningen till detta uppgavs vara att väldigt många argentinare hade sökt sig till vattnet för att undkomma hettan som för tillfället råder i landet. Det rapporteras vara nästan 40 grader varmt i regionen. Pirayorna uppges ha varit väldigt aggressiva och en läkare i området säger att en del patienter som sökt vård hade fått köttstycken uppätna av fiskarna. Det är inte särskilt vanligt att pirayor attackerar människor men det sägs att de desto oftare ger sig på badande tamboskap. Tumnagel
40.1°
+
Wille Wilhelmsson
0

Spana in Meat Me in Plainville
Laglig kannibalism

Här har vi en rätt bra kortfilm från 2012 som heter Meat Me in Plainville. Filmen handlar om ett USA där kannibalism har blivit lagligt efter allt boskap har dött. Tumnagel
37.5°
+
Frode Wikesjö
0
2012

Limboskaparnas nästa spel dröjer minst två år
Den som väntar på något gott...

För ett tag sedan dök den första informationen upp om Limboskaparna Playdeads nästa spel. Ett spel som i dagsläget bara kallas för Project 2. Men om du hade hoppats att få spela det inom några månader så måste jag göra dig besviken. Utvecklarna berättar nu att det förmodligen kommer dröja minst två år innan de är redo att släppa det på marknaden. De säger också att en del av idéerna som inte kom med i Limbo kommer implementeras i "Project 2" istället. "We took a lot of financial risk to release Limbo only when we felt it was ready and we are prepared to do so again.” “We always experiment with ideas. Many ideas were cut, right up until the very end. We’re still working with some of the ideas that didn’t make it into Limbo.” Det verkar som att de har höga ambitioner med sitt nästa spel och om det blir lika bra som Limbo så kan det säkert vara värt den långa väntan. Tumnagel
41.0°
+
Peter Tjärndal
0

Första detaljerna från Limboskaparnas nya spel
Låter onekligen intressant

När spelet Limbo släpptes för ett par år sedan fick det väldigt mycket uppmärksamhet för den säregna stilen och att spelet kunde förmedla många känslor trots den avskalade och siluettbaserade grafiska stilen. Därför ska det bli väldigt spännande att se vad våra danska vänner borta på Playdead har att erbjuda i sitt nästkommande spel. Nu har de första detaljerna dykt upp från spelet som än så länge går under namnet Project 2. Spelet kommer vara ett plattformsspel och det beskrivs så här: "...tells the story of a boyx27s struggle against evil forces trying to take over the world through questionable experiments on human bodies." Till skillnad från Limbo kommer detta spelet att vara i färg. Det har också kommit fram att det kommer att släppas till Xbox 360, PS3, PC och Mac. Tumnagel
43.2°
+
Peter Tjärndal
0
2007

OLPC-XO kan drivas av kor
Om det är molnigt och vindstilla

OLPC-projektet skapar ständigt rubriker. För tillfället handlar det om produktionsförseningar och sviktande stöd i utvecklingsländerna. Dock kom en annan sak att lyfta åtminstone mina ögonbryn lite högre än vanligt. Även om man lyckas få ut en liten XO-dator till behövande barn i avlägsna fattiga byar ute i världens alla hörn gäller det ju också att kunna driva rackaren också. Och om vindkraft eller solenergi inte räcker till, ja då kan man alltid ta lite boskap till hjälp. Genom att använda en dynamo från en gammal Fiat lyckades man med några remmar och hjul bygga en lösning som kunde generera tillräckligt med ström för att driva datorn. Tillsätt några kor och voilà! Smidigt. Tumnagel
36.9°
+
Anders Magnusson
0

Bebisen sover säkert sött i X-crib
Greg Ball designade en säng till sitt kommande barn

Greg Ball är en duktig designer som tillsammans med sin fru (?) Jenn väntar sitt första barn i maj. Självklart ska bebisen till en designer ha en ståndsmässig säng och eftersom Greg menar att hans arbete förändras och utvecklas parallellt med livet kändes det naturligt att börja tänka på barnmöbler. X-crib närmar sig hur vi skyddar och stänger in våra barn på ett humoristiskt sätt där visuella delar hämtas från hanteringen av boskap och taggtrådsstängsel. X-formen ska uppmuntra de små att stanna i sin "krubba". Färgsättningen är neutral, för att passa både pojkar och flickor. Än så länge är x-crib på skisstadiet, men förhoppningsvis tar Greg fram en prototyp under våren. Tumnagel
37.0°
+
Emma Rost
0