m

KTH har gjort en accelerometer av grafen
Den är inte stor

Forskare på KTH har tagit fram vad de säger ska vara världens minsta accelerometer och detta har man åstadkommit genom att använda sig av "supermaterialet" grafen. De senaste årtionden har tekniken utvecklats allt snabbare och det är mycket tack vare utvecklingen av mikroelektromekaniska system, MEMS. Nu böjar vi dock röra oss mot nano-elektromekaniska system, NEMS, skriver KTH i pressmeddelande och det är med hjälp av det man utvecklat den pyttelilla accelerometern. Xuge Fan vid avdelningen för mikro- och nanosystem på KTH säger i ett pressmeddelande att det är tack vare användaren grafen man har kunnat ta fram accelerometern: "Grafen är ett mycket lovande tvådimensionellt material för nano-elektromekaniska system. Möjligheten att skala ner komponenter är stor eftersom materialet är nere på atomnivå i tjocklek, och har jättebra elektriska och mekaniska egenskaper. Här har vi lyckats skapa en piezoresistiv NEMS-accelerometer som är mindre än de bästa MEMS-accelerometrarna som finns idag, men med bibehållen finkänslighet." Accelerometrar finns i de flesta av dagens moderna mobiltelefoner och där skulle accelerometern KTH nu utvecklat kunna användas. Den skulle även kunna användas inom till exempel övervakningssystem för hjärt- och kärlsjukdomar samt kroppsnära teknik. Xuge Fan säger: "Bland de applikationer som kan bli aktuella återfinns är morgondagens mobiltelefoner för navigation, mobilspel och stegräknare, samt övervakningssystem för hjärtsjukdomar och kroppsnära teknik. Det vill säga teknik inbyggd i exempelvis kläder som kan övervaka människokroppens rörelser." Tumnagel
56.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Är kött dåligt för dig?
Kurzgesagt förklarar

Kött av olika slag har länkats samman med hälsorisker som hjärtsjukdomar, cancer och lite andra tråkigheter, men hur dåligt är det egentligen för dig att äta kött? Kurzgesagt har släppt en ny video där han går igenom frågeställningen på ett pedagogiskt och intressant vis. Tumnagel
40.2°
+
André Stray
0
2018

Google har AI som kan hitta hjärtsjukdomar
Genom att studera en patients öga

Alphabet och dess dotterbolag Google är antagligen de företag i världen som för tillfället lägger mest resurser på artificiell intelligens och det går knappast en vecka utan att Google visar upp framsteg de gjort på AI-området. Nu skriver Alphabets sjukvårdsinriktade företag Verily att man har utvecklat en AI som kan upptäcka eventuella hjärtsjukdomar hos patienter genom att studera deras ögon. Genom att analysera en patients näthinna kunde AI:n registrera olika faktorer som till exempel kön, ålder, blodtryck, huruvida patienten rökte och annat. Genom denna data kunde AI:n sedan avgöra hur stor risk en patient löpte för att drabbas av hjärtsjukdomar. Verilys AI för att hitta hjärtsjukdomar befinner sig än så länge på teststadiet men man säger att den ger ungefär lika bra resultat som ett vanligt blodprov gör när man letar efter eventuella hjärtsjukdomar. Tumnagel
49.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Ny studie säger att e-cigaretter ökar risken för cancer
Och hjärtsjukdomar

New York University School of Medicine har publicerat en ny studie som säger att så kallad "vaping" skulle kunna göra att du har en högre risk för att få cancer, hjärtsjukdomar och sabbat DNA. Detta efter att tester på möss visade att de fick DNA-skador på sina urinblåsor, hjärtan och lungor. Mössen utsattes för motsvarande 10 års lätt rökning av e-cigaretter. Studien säger också att antalet cancerframkallande ämnen man hittat i kroppsvätskor hos användare av e-cigaretter är 97 procent lägre än de hos vanliga cigarettrökare, men de är fortfarande avsevärt mycket högre än hos icke-rökare. Det gör att den som röker e-cigarett hamnar på samma nivå som en som använder nikotinplåster. Tumnagel
54.2°
+
Bobby Green
0
2017

Hundägare löper mindre risk att dö i hjärtsjukdomar
Ensamstående gynnas mest

Om du äger en hund löper du mindre risk att dö i hjärtsjukdomar. Är du ensamstående minskar även risken för hjärtinfarkt och stroke. Det visar en ny svensk studie där 3,4 miljoner personer i åldern 40-80, som tidigare inte varit hjärtsjuka, har studerats. Studien har gjorts genom jämförelser av sju olika register inkluderat hälsoregister från socialstyrelsen och ägarregister från Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben. Varför hundägandet har positiva effekter på välmåendet har man inte kunnat fastslå, men en teori är att hundägare kan ha bättre vanor - antagligen kopplat till att de får daglig motion. Dessutom såg man i studien att ägare med vissa raser, bland annat jakthundar, var mer friska. Tumnagel
46.2°
+
Emmy Zettergren
0

Logga in med ditt hjärta
Biometriskt system känner av hjärtats storlek och form

Forskare på University at Buffalo har utvecklat ett biometriskt identifiieringssystem som använder storleken och formen på en persons hjärta för att säkerställa dess identitet. En vuxen människas hjärtstorlek och hjärtform förändras inte, om man bortser från personer som lider av hjärtsjukdomar. Detta innebär att den här typen av biometrisk identifiering skulle kunna fungera lika bra som till exempel fingeravtryck och ansiktsigenkänning menar forskarna. Systemet använder sig av en dopplerradar som både kan identifiera en person genom dess hjärta på nära håll men i tester säger sig forskarna ha kunnat identifiera personer på nästan upp till 100 meter med hjälp av den här tekniken. Forskarna ska nu arbeta vidare på sitt system och har som mål att kunna få ner storleken på systemet och förhoppningsvis kunna bygga in det i en laptop. Tumnagel
37.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

Att stå länge och jobba kan vara farligt för hjärtat
Enligt ny studie

Nyligen släpptes det en ny studie som påstår att stå och jobba under längre perioder kan vara lika farligt för kroppen. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Epidemiology och säger att blodtrycket ökar i venerna när man står upp vilket tillsammans med oxidativ stress ökar risken för hjärtsjukdomar. I studien som man gjorde deltog 7 300 personer som studerades under tolv års tid. Alla var friska när studien startade och resultatet av studien visade att risken att drabbas av hjärtsjukdom var dubblerad för den som stod upp under sin arbetsdag jämfört med den som satt ner. Flertalet studier säger dock också att det här med att sitta still för mycket ökar risken för typ 2-diabetes, olika typer av cancer och för tidigt åldrande. Så som så ofta ligger väl det rätta man kan göra någonstans så där lite lagom i mitten. Tumnagel
42.9°
+
Frode Wikesjö
0

Japan planerar gräns för övertid
Så att inte japanerna arbetar ihjäl sig

I Japan är det inte helt ovanlig att människor tar livet av sig eller drabbas av hjärtsjukdomar och hjärnblödning på grund av att det arbetar för mycket. Därför funderar nu Japan på att för första gången att införa en gräns för hur mycket övertid japanerna får arbeta som mest. Japan har till och med ett uttryck för att arbeta ihjäl sig, "karoshi", och enligt DN begår cirka 2.000 japaner om året självmord på grund av att de arbetar för mycket övertid. Hur många som dör i arbetsrelaterade sjukdomar på grund av övertid finns det inga uppgifter om. Enligt det nya förslaget så ska en arbetare max tillåtas arbeta 45 timmars övertid per månad men upp till 100 timmars övertid kan accepteras om det finns mycket att göra på arbetsplatsen. En grupp som representerar anhöriga till offer för "karoshi" ställer sig dock fortsatt kritiska till att upp till 100 timmars övertid i månaden kan tillåtas i vissa fall och menar att detta bör sänkas. Tumnagel
76.8°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Astronauter i yttre rymden löper större risk att få hjärtsjukdomar
Strålningen där påverkar kroppens system

I en nyligen publicerad studie skriver forskare att strålningen som finns i yttre rymden påverkar människokroppens kardiovaskulära system negativt vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. I undersökningen kom man fram till att tre av de sju piloterna på Apollo-raketerna dog av sådana sjukdomar. Det är fyra till fem gånger oftare än vad liknande sjukdomar drabbar astronauter som inte tagit sig så långt ut i rymden. För att kontrollera sin forskning utsatte man möss under ett halvår för samma rymdstrålning som piloterna utsattes för. Det motsvarar 20 människoår och man kunde då konstatera att mössen hade fått skador på sina artärer vilket kan leda till sjukdomar som hjärtattacker och stroke. Forskarnas studie kan eventuellt sätta käppar i hjulen för att skicka människor till Mars då de skulle utsättas för samma strålning under en betydligt mycket längre tid än vad Apollo-piloterna gjorde. Det skulle ju vara tråkigt om människan väl kom till Mars men omgående dog av en hjärtattack. Tumnagel
32.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
2015

Kaffe är bra för oss
Nya bud

Huruvida kaffe är nyttigt eller dåligt för oss har debatterats längre än vad jag har druckit kaffe men nu säger sig forskare hittat statistiska bevis på att det är bra att dricka några koppar kaffe om dagen. Forskarna på Harvard University Chan School of Public Health säger att de som dricker tre till fem koppar kaffe om dagen löper 15% lägre risk att dö i förtid av diabetes, hjärtsjukdomar, självmord eller Parkinsons. I tidigare undersökningar har det även visat sig att man minskar risken att drabbas av stroke om man dricker kaffe. Exakt varför kaffedrickare har lägre risk att drabbas av sjukdomarna ovan vet forskarna än så länge inte och Walter Willet som varit medförfattare till studien säger: "We’re not sure exactly how coffee is [linked] to all these benefits. The coffee bean itself is loaded with many different nutrients and phytochemicals. And my guess is that they’re working together to have some of these benefits." I studien man refererar till har runt 300.000 verksamma inom sjukvården deltagit och man har samlat in uppgifter om kaffedrickande och annat de senaste 30 åren. Hur många koppar kaffe brukar du dricka varje dag? Svara gärna på vår enkät nedan. Tumnagel
58.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Dödsorsaker förr och nu
Inte så många som dör av influensa längre

Detta är ett ganska intressant diagram för att se lite hur världen har förändrats under de senaste 110 åren, i alla fall vad gäller hur vi dör. Som vi kan se så dog det betydligt fler människor i olika sjukdomar förr och att lugninflammation samt influensa dödade de flesta. Idag ska det istället mycket till om man ska dö av de sjukdomarna men å andra sidan så har problemet cancer vuxit enormt tillsammans med hjärtsjukdomar. Tumnagel
41.0°
+
Gordon Andersson
0