m

Regeringen vill ge polisen rätt att hacka misstänkta
För att komma åt gängvåldet

Efter de senaste åren ökade gängvåld har regeringen lagt fram en ny lagrådsremiss som ska ge polisen större befogenheter att övervaka och störa kommunikationen mellan yrkeskriminella gängbrottslingar. SVT skriver att det kan handla om åtgärder som att till exempel snika in trojaner eller andra tekniska lösningar i brottslingars mobil. Detta skulle ge polisen möjlighet att övervaka vad någon skriver för meddelande och till vem detta skickas innan det krypteras och skickas iväg till mottagaren. Även andra typer av övervakning som vi vanligtvis förknippar med datorintrång och annan cyberrelaterad brottslighet skulle bli tillgänglig för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten enligt lagrådsremissen. Det var inrikesminister Mikael Damberg som presenterade lagrådsremissen och han säger att brottsbekämpande myndigheter nu får tillgång till ett mycket kraftigt tvångsmedel men att detta bara ska användas vid grov brottslighet. Vidare säger Damberg: "Den tekniska utvecklingen har inneburit stora utmaningar för brottsbekämpande myndigheter. De får nu större möjligheter för hemlig kameraövervakning och rumsavlyssning och större låneutrymme för att köpa in den tekniska utrustning som krävs." Punkten om hemlig dataavlyssning är en del av regeringens 34-punktsprogram som presenterades i september för att komma till rätta med gängvåldet. Godkänns programmet så förväntas det bli lag 1 mars 2020 och ha en prövotid på fem år innan det beslutas om den ska permanentas. Tumnagel
55.6°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Nu kan det bli förbjudet att äta katt och hund i Taiwan
Första landet i Asien som kan införa förbud för detta

The Guardian rapporterar att Taiwan som första land i Asien antagligen kommer att förbjuda konsumtion av kött från hundar och katter. Anledningen till detta tros vara att de båda djurarterna har blivit allt populärare att ha som husdjur i taiwanesiska hem. Skulle någon bli påkommen med att äta hund- eller katt-kött så kan denne dömas till böter på 250.000 taiwanesiska dollar, motsvarande cirka 74.000 svenska kronor, enligt det nya förslaget. I det nya lagförslaget, kallat Animal Protection Act, blir det även förbjudet att gå ut och "gå" med sitt husdjur genom att leda det från en scooter eller en bil. Även straffet för djurplågeri höjs och den som gör sådant kan dömas till fängelse i upp till två år och böter på upp till 2 miljoner taiwanesiska dollar, motsvarande cirka 590.000 svenska kronor. För att lagsförslaget ska bli lag måste det godkännas av Taiwans president och skulle så bli fallet så kan lagen att börja gälla i slutet av den här månaden. Jag har försökt hitta information om hur det rent juridiskt ser ut i Sverige när det kommer till att äta hund- och katt-kött men har just nu inte hittat någon tillförlitlig information om detta. Om någon av er vet mer så hojta gärna till i kommentarerna. Tumnagel
63.8°
+
Wille Wilhelmsson
0
2012

Wikipedia släcker ner i Ryssland
I protest mot ny lag

Idag stängde den ryska delen av Wikipedia ner i protest mot ett nytt lagförslag som Wikipedia anser syftar till att censurera internet och minska yttrandefriheten på internet. Enligt ryska myndigheter så syftar lagsförslaget till att minska barnpornografibrott då man kan stänga ner sidor med sidor med "förbjuden information". Wikipedia å sin sida tror att Ryssland försöker bygga en miniversion av Kinas ökända "Great Firewall of China". Går man in på ryska Wikipedia nu så möts man av budskapet (översatt från ryska till engelska): Imagine a world without free knowledge The State Duma will be held a second hearing to amend the "Law on Information", which can lead to the creation of extra-judicial censorship of the Internet in Russia, including the closure of access to Wikipedia in Russian. Today, the Wikipedia community protests against censorship, dangerous to free knowledge, open to all mankind. We ask that you support in opposing this bill. Det nya lagförslaget kommer att bli en lag imorgon om parlamentets underhus röstar igenom det och att det sedan godkänns av Rysslands president Vladimir Putin. Tumnagel
42.2°
+
Wille Wilhelmsson
0