m

Hundar tränas upp för att hitta coronasmittade människor
Kommer de bli lika bra på det som att sniffa upp knark?

Myndigheter runt om i världen har länge använt hundar för att hitta bomber och knark vilket de har visat sig vara överlägsna oss människor på att göra. Nu pågår det försök på flera platser runt om i världen där man försöker träna upp hundar att upptäcka personer som kan vara smittade av det nya corona-viruset. I Storbritannien ska Durham University och London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) tillsammans med välgörenhetsorgansationen Medical Detection Dogs försöka träna upp hundar för att dessa ska hitta virussmittade. Varje sjukdom och virus har en unik lukt enligt Medical Detection Dogs och de ska tidigare bland annat ha tränat upp hundar som kan sniffa upp cancer, malaria och parkinson hos människor. Förutom försöken att träna upp coronahundar i Storbritannien pågår även liknande försök i både Frankrike och USA. Skulle man lyckas med att utbilda coronahundar så är tanken att de skulle kunna användas på till exempel flygplatser för att hitta människor som smittats av viruset. Tumnagel
44.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

Gates Foundation fokus ligger nu helt på pandemin
Andra sjukdomar får vänta lite

Financial Times har tagit sig ett snack med Microsoft-grundaren Bill Gates där han berättar lite mer om hur stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation hanterar den pågående pandemin. Enlig Gates ligger i stort sett hela stiftelsen fokus nu på att bidra till att hitta olika lösningar för att få slut på pandemin. Det kan handla om direkt riktade insatser till virusforskning så väl som att hitta olika sätt som gör att studenter fortsatt kan få ändamålsenlig undervisning när de sitter i karantän. Bill Gates säger till Financial Times: "This has the foundation’s total attention. Even our non-health related work, like higher education and K-12 [schools], is completely switched around to look at how you facilitate online learning." Bill Gates har tidigare kritiserat USA för att landet pausat sina utbetalningar till världshälsoorganisationen WHO då den amerikanska regeringen är missnöjda med deras arbete. Som svar på det så ökade Bill & Melinda Gates Foundation sitt bidrag till WHO från 100 till 250 miljoner dollar. Stiftelsen var redan sedan tidigare WHO:s näst största bidragsgivare efter USA som tidigare bidrog med 400 miljoner dollar om året till WHO. Bill & Melinda Gates Foundation har 40 miljarder dollar till sitt förfogande och har tidigare använt dessa på att bland annat försöka utrota polio, malaria och tbc. Detta arbete kommer nu att få lite mindre fokus till dess att corona-pandemin är över. Tumnagel
54.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Antalet insekter har minskat med 24 procent sedan 1990
Vattenlevande insekter har dock ökat

Forskare har publicerat den största vetenskapliga sammanställningen av insektsstudier någonsin och enligt den så har antalet insekter i världen minskat med 24 procent de senaste 30 åren. I sammanställningen inkluderas 166 stycken tidigare insektsstudier som studerat insekter under en längre tid på nästan 1700 olika platser runt om i världen. Enligt dessa så har landlevande insekter minskat med runt 9 procent per årtionde men vattenlevande insekter ska ha ökat med runt 11 procent per årtionde sedan 1990, delvis tack vare att människan har börjat försöka rensa upp världens vattendrag. Vattenlevande insekter står dock bara för 10 procent av världens insekter och de har inte förmågan att pollinera växter, något som krävs för att vi människor ska få mat på bordet. Naturforskaren Roel van Klink från German Centre for Integrative Biodiversity Research är huvudförfattare till den nya studien och han säger: "Insects are a central part of almost all ecosystems because they stand in the middle between the plants they eat and the animals that eat insects, like birds, bats and lizards.They also impact our own lives, often in ways we don’t think about. Insect pollinate many of our crops, and without them we would have no fruits and no flowers. But at the same time, insects transmit terrible diseases like malaria, Zika and West Nile virus, they eat our crops and damage tree plantations." Tumnagel
19.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Verilys metod för att bekämpa myggor ser ut att fungera
Googles systerföretag gör en insats för världshälsan

Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterar att Alphabets läkemedelsföretag Verily ser ut ha genomdrivit ett lyckat projekt för att bekämpa myggor i den amerikanska delstaten Kalifornien. Att utrota sjukdomar som sprids genom myggbett, till exempel malaria, är ett av Verilys mest ambitiösa projekt och något som skulle kunna rädda många liv om det lyckas. Nu anser Verily att deras tester med att begränsa myggpopulationen i tre områden i Kalifornien bör betraktas som lyckat. För att förhindra att myggor förökar sig har Verily i sitt laboratorium infekterat han-myggor med Wolbachia-bakterien och sedan släppt ut dessa i naturen. Bakterien gör att äggen en hon-mygga lägger inte kläcks om hanen är infekterad med Wolbachia. Enligt Verily så har man kunnat konstatera att förekomsten av hon-myggor sjönk med 93 procent i de tre områdena där man testade sin metod. Det är bara hon-myggor som biter människor och sprider malaria och andra sjukdomar. Verily hoppas nu kunna skala upp sina försökt med att bekämpa myggor och ska redan ha inlett ett samarbete Singapores miljöskyddsmyndighet för att dra igång ett myggbekämpnings-projekt där. Företaget siktar även på att etablera liknande projekt i Sydamerika och Karibien skriver Bloomberg. Tumnagel
47.2°
+
Wille Wilhelmsson
0
2018

Muterade myggor utrotar andra myggor
Kan bli ett vapen mot malaria

Forskare på Imperial College London har med hjälp av den så kallade CRISPR-tekniken tagit fram muterade myggor som på sikt skulle kunna utrota myggor som sprider den dödliga sjukdomen malaria. De muterade myggorna av manligt kön kan para sig med hon-myggor precis som vanligt och sprida mutationen vidare till kommande generationer. Myggor som får arvsanlag från både muterade hanar och honor kommer sedan inte längre ha möjlighet att bitas vilket gör att de inte heller kan sprida malaria. De muterade honorna med detta arvsanlag kommer på sikt inte heller ha möjlighet att lägga några ägg vilket innebär att antalet myggor kommer att minska dramatiskt. Forskarnas rapport hyllas av flera andra forskare men har även stött på viss kritik från andra som anser att det kan vara farligt att experimentera för mycket med naturen. Bland annat säger man att om myggorna försvinner så kan detta leda till större förändringar i andra delar av eko-systemet och myggorna kanske eventuellt ersätts av något ännu värre. I sina studier har forskarna än så länge bara testat sina muterade myggor i högsäkerhets-laboratorier och det kommer att dröja länge innan man testar muterade myggor, eller andra muterade djur för den delen, ute i den riktiga naturen. Malaria är i dagsläget en av världen dödligaste sjukdomar. Man beräknar att cirka 400.000 personer dör av malaria varje år och en majoritet av dessa är under fem år gamla. Tumnagel
39.8°
+
Wille Wilhelmsson
0
2017

Brokig hundfästing hittad i Sverige
Kan vara farlig för både människor och hundar

Sveriges Radio rapporterar att fästingarten brokig hundfästing, på latin Dermacentor reticulatus har hittats i Sverige. Den brokig hundfästingen bär på en malarialiknande parasit som kan smitta hundar med den potentiellt dödliga sjukdomen babesios. Dessutom kan den smitta människor med ett 40-tal sjukdomar mot vilka det i dagsläget inte finns något vaccin. Än så länge har man hittat tre stycken brokiga hundfästingar i Sverige. En satt på en hund som tros ha fått med sig fästingen efter ett besök i Frankrike och två hittades i naturen i Skåne och dessa tror man har liftat till Sverige med flyttfåglar. Den brokiga hundfästingen trivs bäst på öppna fält, våtmarker och älvdalar till skillnad från traditionella svenska fästingar som helst vill hänga i skogen. Tumnagel
9.4°
+
Wille Wilhelmsson
0

40 000 människor har räddats från att dö i malaria
Tack vare ny användning av gammalt vaccin

I vissa delar av världen är utbredningen av malaria stor med många dödsfall som resultat. Under 2015 och 2016 har dock en ny användning av gamla vaccin, som getts till barn en gång i månaden under den malariaintensiva regnperioden, lyckats minska antalet smittade i Västafrika med mellan 65 och 80 procent. Det motsvarar ungefär 40.000 dödsfall. Insatsen handlar om att tre gamla vaccin kombinerats och getts till barn under fem år i förebyggande syfte. Det rapporterar vetenskapsradion. Läkemedlen (sulphadoxine, pyrimethamine och amodiaquine) har använts i Senegal, Guinea, Gambia, Mali, Burkina Faso, Nigeria och Tchad. Däremot har man undvikit att använda det mest effektiva läkemedlet artemisinin eftersom man inte vill skapa resistens. Tumnagel
47.0°
+
Emmy Zettergren
0

Föroreningar står för 16 procent av tidiga dödsfall globalt
Det är rätt mycket

Om man av någon anledning inte fattat att föroreningar är dåligt för så väl miljön som människor så kan en nysläppt rapport göra det tydligt. I dag står föroreningar bakom 16 procent av alla tidiga dödsfall globalt. Under 2015 stod föroreningar globalt för ungefär nio miljoner för tidiga dödsfall. Det är tre gånger mer än AIDS, tuberkulos och malaria sammanslaget. Det är också mer än 15 gånger så mycket som antalet offer i krig och våldskonflikter. I vissa länder står föroreningarna för ett av fyra dödsfall. Föroreningarna slår också främst mot fattiga områden. 92 procent av dödsfallen sker i länder som har låg eller medelhög inkomst. Bakom föroreningarna står främst fossila bränslen i rika länder och förbränning av biomassa i fattiga länder. Tumnagel
27.4°
+
Emmy Zettergren
0

Satelliter ska förutse malariautbrott
Månader innan de äger rum

Med hjälp av övervakning från rymden kan utbrott av malaria komma att förutses flera månade i förväg. Forskare använder nu nämligen satelliter för att leta efter väderväxlingar och temperaturer som är gynnsamma för myggor. I dag försöker befolkningen i drabbade områden, främst i Amazonas, att skydda sig med medel som myggnät och myggspray. Men eftersom man inte vet var nästa utbrott kommer att ske är det svårt att koncentrera insatser till ett eller ett fåtal områden. Förhoppningen är nu att man lättare ska kunna bekämpa sjukdomen med mer riktade insatser. Tumnagel
40.1°
+
Emmy Zettergren
0

Nästa år ska malariavaccin testas i stor skala i Afrika
Inte så effektivt i kliniska studier

Under en tid har kliniska studier med ett malariavaccin genomförts på människor. Det är det enda vaccinet mot sjukdomen som tagits fram och godkänts för användning på människor. Dock har de kliniska studierna visat att vaccinet inte är speciellt effektivt. Från och med nästa år kommer dock vaccinet att testas i större skala ute på fältet i tre afrikanska länder. Det är i hårt drabbade områden i Ghana, Kenya och Malawi som vaccinet ska ges, och då till barn och spädbarn. Förhoppningen är enligt WHO att vaccinet, trots att det inte är så effektivt, tillsammans med andra förebyggande åtgärder ändå ska kunna stävja sjukdomen något. Tumnagel
40.6°
+
Emmy Zettergren
0

Allt färre barn dör i världen
Men fattiga länder är fortfarande hårt drabbade

Mellan år 1990 och 2015 har antalet barn som dör i världen halverats, från 14,2 miljoner varje år till sju miljoner. Då räknas barn som är under fem år. Det är givetvis bra att antalet minskat så pass mycket, men det är fortfarande en stor mängd barn som varje år får sätta livet till. Och fördelningen är väldigt ojämn mellan fattiga och rika länder. Ungefär 75 procent av alla barn som dör varje år kommer från länder med de låga sociala och ekonomiska förhållanden. Den siffran har dessutom ökat. År 1990 var det 61 procent av barnen i fattiga länder som dog medan resterande kom från rika länder. En stor anledning till att allt färre barn dör är att sjukvården blivit bättre på att stävja infektioner och samtidigt förbättrat överlevnadschanserna för för tidigt födda barn. Fattiga länder har dock inte haft samma möjlighet att erbjuda den typen av sjukvård. De vanligaste dödsorsakerna är kopplade till just komplikationer vid för tidig födsel. Andra anledningar är lunginflammation, diarré, missbildningar, malaria, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Även HIV och AIDS skördar fortfarande många offer. Tumnagel
50.1°
+
Emmy Zettergren
0

1,7 miljoner barn dör varje år på grund av förorenad miljö
Ny rapport från WHO

Världshälsoorganisationen WHO har publicerat sin första rapport om hur miljöföroreningar påverkar barns hälsa och det är väl ingen vidare munter läsning. Enligt WHO:s rapport Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment så dör 1,7 miljoner barn årligen på grund av föroreningar i miljön. Det handlar om en fjärdedel av alla barn under fem år som dör varje år. Bland saker som dödar barnen under fem år nämns bland annat saker som luftföroreningar, passiv rökning, farligt avfall, förorenat vatten och bristande hygien. WHO:s generaldirektör Dr Margaret Chan säger: "A polluted environment is a deadly one – particularly for young children. Their developing organs and immune systems, and smaller bodies and airways, make them especially vulnerable to dirty air and water." De fem största dödsorsakerna bland de 1,4 miljoner barn under fem år som årligen dör av föroreningar i miljön är luftvägssjukdomar som till exempel lunginflammation (570.000), diarre (360.000), för tidig födsel och orsaker kopplat till det (270.000), olyckor kopplad till förorenad miljö (200.000) samt malaria (200.000). Tumnagel
21.5°
+
Wille Wilhelmsson
0
2016

Studenter framställer den aktiva substansen i Daraprim
Heja Australien

Några elever från universitetet i Sydney har, med hjälp av Open Source Malaria, lyckats ta fram den aktiva substansen från läkemedlet Daraprim. Anledningen till att man gjorde detta var för att man inte gillade att det amerikanska läkemedelsföretaget Turing Pharmaceuticals, med Martin Shkreli i spetsen, valde att chockhöja priset på läkemedlet med mer än 5 000 procent för ett tag sedan. För ungefär 15 amerikanska dollar har eleverna lyckats producera en mängd av substansen som, med Turing Pharmaceuticals prissättning, skulle vara värd upp till 110 000 dollar. Daraprim används för att behandla toxoplasmos, som framförallt drabbar människor med försvagat immunförsvar så som HIV-patienter. Efter massiv med raseri så valde Turing Pharmaceuticals att halvera priset på läkemedlet för sjukhus. Tumnagel
72.9°
+
Frode Wikesjö
0

Hitta malaria med spelet MalariaSpot
Spela och gör en insats för världens hälsa

Gillar du att spela mobilspel och samtidigt vill göra en insats för världen hälsa så är det syftet med spelet MalariaSpot. I spelet ska användaren analysera ett verkligt, digitaliserat, blodprov genom att skjuta på malariavirus i blodet. Blodprov från barn och vuxna från malariadrabbade länder laddas upp till spelets molnserver kontinuerligt. Efter spelaren har spelat klart kombineras resultatet med artificiell intelligens för att se om blodprovet faktiskt har malariavirus. Enligt skaparna av spelet ska den här metoden vara lika tillförlitlig som när en expert analyserar ett blodprov. MalariaSpot hittas gratis till iOS i App Store här och till Android på Google Play här. Tumnagel
50.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Myggan den djurart som dödade flest människor förra året
Människan hugger en stabil andraplats

Microsofts grundare Bill Gates skriver lite om vilka djurarter som dödade flest människor 2015 och som vanligt är det ett av världens minsta djur som legat bakom flest antal mänskliga dödsfall. Myggor ansågs ha legat bakom cirka 830.000 människors död förra året. Detta beror givetvis på att myggor sprider den dödliga sjukdomen malaria som i genomsnitt dödar ett barn varje minut. Näst "bäst" på att döda människor var människan själv som anses ha legat bakom 580.000 mänskliga dödsfall förra året. Utav dessa var cirka 172.000 relaterade till krig och 409.000 var mordfall. Ett djur som vi annars förknippar med mänskliga dödsfall, hajen, hamnar sist i statistiken då hajar bara låg bakom sex mänskliga dödsfall förra året. Ni kan kolla in hela "topplistan" i den interaktiva grafiken nedan. Browser not compatible. Tumnagel
47.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Europa nu fritt från malaria
Första gången på 30 år

Enligt världshälsoorganisationen WHO klassas nu Europa som malariafritt på första gången på flera år. 1995 rapporterades 90.000 fall av malaria i Europa medan det förra året inte rapporterades in ett enda fall. Det är nio länder i Europa som tidigare främst dragits med malaria och spridningen har varit värst i Turkiet och Tajikistan. WHO säger att situationen i Europa nu är "extraordinär men bräcklig" och varnar för att malaria än en gång kan få fäste i Europa. På 1970-talet var malaria i stort sett utrotad i Europa men fick fäste i regionen igen på 1980-talet. Mellan 300 - 500 miljoner smittas av malaria varje år och runt en miljon människor om året dör av sjukdomen. 90 procent av alla malariafall hittas i Afrika. Tumnagel
73.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Bill Gates vill utrota malaria
Satsar 36 miljarder kronor på att göra det

Bill Gates och den brittiska rikskanslern George Osborne har lovat att donera runt 36 miljarder kronor för att utrota malaria. Malaria är som bekant en riktigt otrevlig sjukdom som dödade runt 438 000 människor förra året. Tanken är att dessa miljarder skall finanserna de närmsta fem åren av malariautrotning. Gates och Osborne anser att det är kritiskt att omvärlden gör något åt Malaria då det i framtiden annars kan leda till ännu fler årliga dödsfall. If new insecticides are not introduced by 2020 the situation will become critical and deaths could surge. Tumnagel
88.9°
+
Frode Wikesjö
0
2015

Tre personer får Nobelpriset i medicin
För sin forskning om malaria och parasitsjukdomar

Årets Nobelpris i medicin går till William Campbell, Satoshi Omura samt Youyou Tu för att ha tagit fram behandlingar mot parasitsjukdomar. Nobelpriset delas upp i två delar. Youyuo Tu får hälften för sin forskning för att hitta medicin mot malaria som inspirerats av kinesisk örtmedicin. Den andra halvan får William Campbell och Satoshi Omura dela på för sin behandling som ska kunna sätta stop för infektioner av spolmask. Hans Forssberg från Nobelförsamlingen på presskonferensen säger detta om forskningen: Parasiter har varit ett stort problem för mänskligheten, pristagarna har gjort revolutionerande framsteg i kampen mot parasiter och enastående framsteg i medicinutveckling för malaria. Mer om Nobelvinnarna kan ni läsa via länken här nere till vänster. Tumnagel
59.3°
+
André Stray
0

Därför gillar myggor vissa personer mer
Ska bero på våra gener

Forskare på London School of Hygiene and Tropical Medicine har undersökt varför vissa personer oftare blir myggbitna än andra och säger att det antagligen har att göra med genetik, det vill säga att myggorna föredrar att bita personer med vissa gener hellre än andra. För att komma till denna slutsats lät man 37 stycken tvillingpar, både enäggs- och tvåäggs-tvillingar genomföra ett test där de stoppade in sina armar i en tub där myggor av arten Aedes aegypti huserade. Efter avslutat test kunde forskarna se att enäggstvillingar, som har exakt samma DNA, blivit bitna lika ofta medan tvåäggstvillingar, vars DNA inte är mer likt än vanliga syskon, blev bitna olika mycket. Myggan Aedes aegypti sprider bland annat dengufeber som inte är något större problem för oss här i Sverige men en sjukdom som drabbar mellan 50 till 500 miljoner människor varje år och som årligen skördar cirka 25.000 liv. Kan forskarna bättre förstå myggans matsystem så skulle man med andra ord kanske kunna hitta ett effektivare sätt att stoppa spridningen av till exempel dengufeber men givetvis även malaria och andra sjukdomar som myggor sprider. Tumnagel
39.7°
+
Wille Wilhelmsson
0

KTH-forskare skapar speciella myggfällor
För att minska förekomsten av Malaria

Malariamyggor är idag de djur som dödar flest människor i världen. Och många har under lång tid forskat kring deras beteenden för att kunna sätta in förebyggande åtgärder. Bland annat har tillgång till myggnät minskat antalet dödsfall i Afrika med 50 procent mellan 2000 och 2013 tack vare att många av myggorna biter nattetid. Men fortfarande dör ett barn i minuten på grund av sjukdomen. Men problemen med sjukdomen som sprids med myggorna är långt ifrån utplånade eftersom myggorna fortfarande bits även på andra tider på dygnet. Dessutom börjar myggen bli resistenta mot de myggmedel som tidigare har använts. Några forskare från KTH försöker nu råda bot på problemen genom att ta fram speciella myggfällor. Via forskning och studier har det nämligen kommit fram att malaria sprids via honmyggorna när de ska lägga ägg eftersom de behöver näringen i blodet. Dessutom har det framkommit att myggorna attraheras av vissa dofter. Det forskarna på KTH nu har gjort är att samarbeta med forskargruppen Oviart, som bland annat innehåller forskare från International Centre of Insect Physiology and Ecology i Kenya. De har tillsammans kommit fram till att det finns ett speciellt ämne i jorden som heter Cedrol och som är väldigt attraktivt för myggor just när de ska lägga ägg. Genom att sedan skapa fällor i form av fläktar som dels sprider doften och dels suger in myggorna hoppas forskarna att de ska kunna minska förekomsten av malariamyggor. Fortfarande är det en del arbete kvar som bland annat går ut på att optimera fällorna så att de fungerar så bra som möjligt i de miljöer de ska finnas. Tumnagel
57.2°
+
Emmy Zettergren
0

Myggnät används till annat än att fånga myggor i Afrika
Biståndsprojekt används till fiske och annat

New York Times har under en rundresa i Afrika bland annat undersökt hur vissa biståndsprojekt går och upptäckte bland annat att myggnät getts i bistånd användes till annat än att fånga mygg. I klippet ovan kan man bland annat se hur man använder myggnät som fiskenät och man gör även rep av myggnäten. Malaria sprids av myggor och är den största dödsorsaken i Afrika. Tanken var givetvis att myggnäten skulle hjälpa många att skydda sig från myggbett men då många afrikaner inte ens har mat på bordet för dagen blir det ett svårt val för dem när de måste välja mellan att använda myggnäten som de var tänkta att användas eller att använda dem till fiske och annat praktiskt. Tumnagel
34.6°
+
Wille Wilhelmsson
0
2014

Gates donerar en halv miljard dollar för att bekämpa malaria
Och andra sjukdomar

Under konferensen "American Society of Tropical Medicine and Hygiene" i amerikanska New Orleans meddelade Microsoft-grundaren Bill Gates att hans och hans frus fond "Bill and Melinda Gates Foundation" kommer att donera en halv miljard dollar i kampen mot malaria och andra sjukdomar i framför allt Afrika. I sitt tal pratade Bill Gates bland annat om den pågående ebolaepidemin, en sjukdom som Gates Foundation tidigare skänkt 50 miljoner dollar för att bekämpa, och han sa då: "The Ebola epidemic has shown, once again, that in todayx27s interconnected world, health challenges anywhere create health challenges everywhere - and the best way to overcome those challenges is to dedicate ourselves to the great cause of reducing the global burden of infectious disease." Utav de 500 miljoner dollar som Gates Foundation nu donerar kommer 150 miljoner gå till att försöka färdigställa ett vaccin mot malaria, en sjukdom som tros kosta minst 600.000 personer om året livet. Tumnagel
78.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Papperstidning räddar liv i Sri Lanka
Gammelmedia används på rätt sätt

I Sri Lanka har den rikstäckande tidningen Mawbima kommit på en rätt enkel men genial sak då man har börjat blanda i ämnet citronella i tidningens trycksvärta. Citronella verkar avstötande på myggor vilket gör att man minskar risken något från att bli myggbiten om man har en Mawbima-tidning med sig. Något som givetvis ytterligare minskar risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel denguefeber samt malaria, sjukdomar som båda primärt sprida via myggor. När Mawbima släppte sitt första nummer med citronella-trycksvärta ökade försäljningen av tidningen med hela 30%. Trots det så är det än så länge oklart om man kommer att fortsätta att blanda citronella i trycksvärtan. Sri Lanka brottas med en denguefeber-epidemi och under 2013 smittades 30.000 personer i landet. Det finns inget botemedel mot denguefeber men de flesta som drabbas blir friska och dödsfall är förhållandevis ovanligt. Tumnagel
48.3°
+
Wille Wilhelmsson
0
2013

Malaria-vaccin på väg att bli godkänt
Snart slut på sumpfebern?

Newscientist.com rapporterar att världens första vaccin mot malaria är på väg att bli godkänt under 2015 och att det då kan börja användas på folk under 2016. Denna tråkiga sjukdom drabbar 200 miljoner människor och dödar minst 660 000, mestadels barn, varje år. Enligt David Kaslow, som är ser över produktutvecklingen hos PATH Malaria Vaccine Initiative, planerar man att skicka in vaccinet till Europeiska läkemedelsmyndigheten under nästa år som då förhoppningsvis godkänner vaccinet året efter. Tumnagel
57.4°
+
Frode Wikesjö
0
2012

Vanligt papper kommer snart att kunna säga om du är sjuk
Ny forskningsmetod gör det dessutom superbilligt

Papper som kan säga om du är gravid finns redan. I dessa finns nitrocellulosa som fångar upp molekylerna och på så vis kan berätta om det är ett barn på gång. Dessa är dock väldigt dyra och därför håller forskare nu på att ta fram ett billigare alternativ, som förutom att kunna berätta om du är gravid även ska kunna diagnosticera saker som bland annat malaria och diabetes. Istället för att använda sig av ett dyrt papper som bara klarar av en enda sak har det nya pappret egenskapen att kunna berätta mycket mer. För att lyckas med detta är pappret täckt med ett speciellt lösningsmedel som tar upp flera biomolekyler. Pappret exponeras sen för en speciell kemikalie som i sin tur reagerar med biomolekylerna som då i slutändan kan berätta hur det egentligen står till med din kropp. Än så länge har man använt sig av vanligt papper som du kan hitta på kontoret, och enligt forskarna kommer det här göra att tekniken i framtiden kommer att bli superbillig. Tumnagel
41.5°
+
Bobby Green
0
2011

Laser vs. myggor
1 - 0

Saxat från Ted.com: Nathan Myhrvold and teamx27s latest inventions -- as brilliant as they are bold -- remind us that the world needs wild creativity to tackle big problems like malaria. And just as that idea sinks in, he rolls out a live demo of a new, mosquito-zapping gizmo you have to see to believe. Klippet är endast en kortare sammanfattning av hela föredraget som kan hittas i sin helhet via länken nedan. Tumnagel
44.2°
+
Ken Masters
0
2009

Ashton vann över CNN
Folket mot gammelmedia?

I natt skrevs historia (nåja) när den första personen fick mer än en miljon followers på Twitter. Slaget stod mellan Ashton Kutcher och CNN breaking news och Ashton vann. Det är inte bara roligt för att kampen mot malaria fick 100 000 dollar av Ashton utan också faktiskt lite för att det visar att maktbalansen inom media har flyttats en aning. Bara en aning, men ändå. CNNbrk drevs förresten inte av CNN tills för några dagar sedan utan av en vanlig snubbe. Som nu har fått en påse pengar av CNN. Tumnagel
36.9°
+
Roger Åberg
0
2008

Nyttigt mobiltillbehör
Gör om mobilen till mikroskop

CellScope är en prototyp som kan komma att rädda liv. Genom att montera den på en mobiltelefon med kamera förvandlas mobilen till ett mikroskop. När den börjar tillverkas blir det möjligt för en person att diagnostisera malaria på fältet för att sedan skicka bilder till labb eller sjukhus. Förhoppningen är att kunna masstilverka CellScope för under $100. Tumnagel
37.1°
+
0
2006

Gates Foundation ger bort allt
Man förfogade i oktober över 31,7 miljarder dollar.

Detta är förvisso ingen PC-relaterad nyhet, men är ändå intressant. Världens förmodligen mest kända IT-personlighet Bill Gates har som många vet tillsammans med sin fru donerat väldigt pengar under årens gång för att bekämpa sjukdomar och fattigdom. Bill and Melinda Gates Foundation är världens största välgörenhetsorganisation som i oktober detta år förfogade över 31,7 miljarder dollar. Tidigare i år har även miljardären Warren Buffet bestämt sig för att donera 44 miljarder dollar utspridda över flera år till organisationens projekt. Man har nu tillkännagjort att alla pengar skall doneras inom 50 år efter att Bill, Melinda och Warrens har dött. Anledningen är att man vill fokusera på de problem som finns just nu och lösa exempelvis frågor kring aids och malaria så snabbt som möjligt. Varför spara pengar för en morgondag när det kanske inte ens inträffar? Bill Gates har tidigare i år också bestämt sig för att snart helt sluta jobba på Microsoft för att kunna fokusera på välgörenhet. Tumnagel
37.6°
+
Tom
0
Nästa sida