12 i går s Logga ut Logga in Skaffa Premium!

Svenska H2 Green Steel ska leverera fossilfritt stål till BMW
Använder vätgas och förnybar el för ståltillverkningen

Svenska H2 Green Steel ska leverera fossilfritt stål till BMW

H2 Green Steel är en svensk startup som tillverkar fossilfritt stål. Nu har BMW Group skrivit på ett avtal med företaget som ska leverera stål till BMW:s europeiska bilfabriker med start 2025. Man kommer tillsammans att jobba enligt principerna för en cirkulär ekonomi och plåtrester från bilfabrikerna kommer skickas tillbaka för att återvinnas och återanvändas.

H2 Green Steel använder vätgas för att separera syre från järnoxiden - en metod som inte producerar någon koldioxid och därmed får ned utsläppen med 95 procent. Företaget bygger just nu sin produktionsanläggning i Norrbotten. Där finns högkvalitativ järnmalm, förnybar el från vatten- och vindkraft, en stor hamn och flera generationers kunnande om stålproduktion.

Dr Andreas Wendt som är styrelsemedlem BMW AG med ansvar för inköp och leverantörsnätverk säger följande:

"Vår målsättning är att minska koldioxidutsläppen från den stål vi använder med omkring två miljoner ton till 2030. Att köpa stål som tillverkats med vätgas och grön el blir en central beståndsdel för att uppnå detta. Stål är essentiellt för att biltillverkning, och kommer fortsätta att vara det även för kommande fordonsgenerationer. Därför kommer innovativ teknik som kan möjliggöra i princip fossilfritt stål att ha en viktig roll för att möjliggöra minskade utsläpp från stålet i vår leveranskedja."

Bil, BMW, H2 Green Steel, fossilfritt, fossilfritt stål, avtal, stål, Sverige
Visa Pressmeddelande BMW Group sluter avtal om fossilfritt stål med svenska H2 Green Steel

Den svenska startupen H2 Green Steel ska leverera fossilfritt stål till BMW Groups europeiska bilfabriker med start 2025. Parterna kommer att gemensamt arbeta enligt principerna för en cirkulär ekonomi, där plåtrester från bilfabrikerna kommer skickas tillbaka för att återvinnas och återanvändas.

BMW Group fortsätter arbetet med att kraftigt minska koldioxidutsläppen inom leveranskedjan: Från och med 2025 planerar BMW Group att använda fossilfri stål som produceras med upp till 95 procent lägre koldioxidutsläpp. Nu har ett avtal slutits med den svenska startupen H2 Green Steel, som använder vätgas samt uteslutande grön, förnybar el för sin ståltillverkning.

”Vår målsättning är att minska koldioxidutsläppen från den stål vi använder med omkring två miljoner ton till 2030. Att köpa stål som tillverkats med vätgas och grön el blir en central beståndsdel för att uppnå detta,” säger Dr Andreas Wendt, styrelsemedlem BMW AG med ansvar för inköp och leverantörsnätverk.

”Stål är essentiellt för att biltillverkning, och kommer fortsätta att vara det även för kommande fordonsgenerationer. Därför kommer innovativ teknik som kan möjliggöra i princip fossilfritt stål att ha en viktig roll för att möjliggöra minskade utsläpp från stålet i vår leveranskedja.” fortsätter Wendt.

Cirkulär materialcykel

BMW Group och H2 Green Steel har kommit överens om att upprätta en gemensam cirkulär materialcykel. H2 Green Steel kommer att ta tillbaka plåtrester, och bearbeta dem på ett sådant sätt att de kan skickas tillbaka som nytt stål till fabrikerna, i form av så kallade stålspolar. På detta sätt kan materialet återanvändas flera gånger och därmed spara på naturens resurser. Eftersom det kräver mindre energi att tillverka så kallad sekundär stål, kan utsläppen minska med i genomsnitt 50-80%, jämfört med nytt material. BMW Group använder redan mellan 20 – 100 % sekundär stål i sina bilar, och kommer att fortsätta öka denna andel framöver.

Stål och batterier från Norrland

Till skillnad från konventionella metoder använder H2 Green Steel vätgas, producerad med grön el, för att separera syre från järnoxiden. Denna metod producerar ingen koldioxid, och därmed går det att undvika 95 % av utsläppen. H2 Green Steel bygger nu sin produktionsanläggning i Norrbotten i norra Sverige. I regionen finns tillgång till högkvalitativ järnmalm, förnybar el från vatten- och vindkraft, en stor hamn samt flera generationers kunnande om stålproduktion.

Inte långt därifrån finns svenska Northvolt, som utvecklar och tillverkar elbilsbatterier. Sedan 2018 har BMW Group ett samarbete med Northvolt för utvecklandet av battericeller, och BMW Group har också investerat i företaget. Förra året tecknades ett långsiktigt leveransavtal av battericeller med Northvolt. Dessa kommer att produceras från och med 2024 på Northvolts fabrik som just nu byggs i Skellefteå.

Ska användas för Neue Klasse

Från och med 2025 kommer BMW Group att anpassa modellkatalogen efter kommande Neue Klasse. Denna generation karakteriseras av tre beståndsdelar: En helt ny IT- och mjukvaruarkitektur, en ny generation elektriska drivlinor och batterier och en fördjupad approach till hållbarhet över hela livscykeln. Detta vävs samman med en ny övergripande fordonsarkitektur, som ska kunna ta nästa steg inom elektrifiering och digitalisering men samtidigt säkerställa att den typiska BMW-känslan behålls i framtidens fordonsmodeller.
50.6° 0 Bobby Green Bobby Green
ons. 20 okt 2021, 12:30
50.6°
0

Svenska H2 Green Steel ska leverera fossilfritt stål till BMW

Använder vätgas och förnybar el för ståltillverkningen