34 i går s Logga ut Logga in Skaffa Premium!

Vilket sätt att resa är klimatbäst?
Bil, tåg eller flyg?

Vilket sätt att resa är klimatbäst?

Branschorganet BIL Sweden har räknat på vilket färdsätt som är bäst ur miljösynpunkt. De har kommit fram till följande:


• Flyget har ungefär 2,5 gånger större klimatpåverkan per passagerarkilometer än en bensinbil. Trots detta är flygbränslen helt obeskattade medan biltrafiken betalar högst koldioxidskatt av alla sektorer.

• En resa Stockholm-Göteborg med tåg jämfört med bensinbil ger vid samma beläggning samma koldioxidutsläpp. Vid till exempel 50 % beläggning i tåget och 2,5 personer i bilen blir utsläppen i båda fallen cirka 28,5 kg koldioxid per person.

• En resa med en miljöbil är normalt alltid ett bättre miljöval än tåg.

• Cirka 2/3 av alla X2000-avgångar har så låg beläggning att koldioxidutsläppen ökar jämfört med om passagerarna åkt bensinbil istället. Jämfört med miljöbilar kan ytterst få tågavgångar motiveras miljömässigt.

• Även för Stockholms tunnelbana gäller att mer än hälften av avgångarna har så låg beläggning att det ur klimatsynpunkt vore bättre om passagerarna kört bensinbil istället

Siffrorna är tagna ur rapporten Hur bra är kollektivtrafiken ur miljösynpunkt jämfört med bilen? från Transek. Ytterligare ett inlägg i debatten. Det är svårt att veta vad som är rätt eller fel, men klart är att klimatfrågorna är långt mer komplicerade än vad kvällstidningarna vill få oss att tro. Smutsig etanol, dyr diesel eller bensin? Som sagt, det är inte enkelt.

Bil, , Miljö
36.4° 0 James Hunt James Hunt
tors. 8 feb 2007, 13:10
36.4°
0

Vilket sätt att resa är klimatbäst?

Bil, tåg eller flyg?

RSS 38 kommentarer till artikeln
Björn_
Jag har alltid svårt att ta statistik från branschorgan på allvar och så även denna gång. De har trots allt en del att vinna på att bilen får bra siffror. Dessutom framgår det inte tydligt om det är eldrivna tåg eller diseldrivna.
av Björn_, torsdag 08 februari 2007 kl 13:20
Perra_himself
haha ja snacka om buff och båg..
av Perra_himself, torsdag 08 februari 2007 kl 13:27
gunnur
Björn_: X2000 går i alla fall på el senast jag kollade. men visst ska man ta detta med en nypa salt, då det är BIL Sweden som kommer med uppgifterna... SJ har säkert en helt annan syn på saken.
av gunnur, torsdag 08 februari 2007 kl 13:31
Josef
Jag visste inte att samtliga kraftverk i Sverige drivs av fossila bränslen? Idiotisk "rapport".
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 13:34
James Hunt
SJ räknar med att deras tåg drivs av 100% miljövänlig el, detta ger ett utsläpp på 0,4 kg (som de skriver i reklamen). Andra experter hävdar att den korrekta siffran är 30 kg. Räknar med med vattenkraft får man fram SJs siffror, räknar man med importerad kolkondensel så får man fram 30 kg. Energimyndigheten har slagit fram en officiell rekommendation för hur el ska miljövärderas. Enligt myndigheten ska miljövärdering av el i alla sammanhang beräknas med marginalel. På EU-nivå anger myndigheten att denna idag utgörs av kolkonens. Siffrorna är alltså beräknade på Energimyndigheternas anvisningar.

BIL Swedens siffror är nog inte mer rätt, eller fel än andra siffror vi matas med dagligen.
av James Hunt, torsdag 08 februari 2007 kl 13:40
JesperA
Hela världen fokuserar på miljömedvetenhet och det äcklar mig, totalt vidrigt.
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 13:53
JesperA
Hela världen fokuserar på miljömedvetenhet och det äcklar mig, totalt vidrigt.
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 13:53
Josef
På SJ:s hemsida finns en kalkyl för att se hur mycket koldioxid och annat som produceras och går vid olika sträckor och färdmedel.

Kolla länken.
www.sj.se

Detta skriver SJ om kalkylen:
"Indata inbegriper inte bara utsläpp vid fordonet utan även utsläpp vid produktion av el och förluster i elnät samt vid produktion och transporter av bränslen. "

"Ingångsdata och avstånd i systemet är baserade på uppgifter från bl a:
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)
Kungliga Tekniska Högskolan
SIKA (Statens institut för Kommunikationsanalys)
Naturvårdsverket
Luftfartsverket
Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) "

För övrigt skriver de som en sammanfattning:
"Under en enkel resa StockholmGöteborg släpper en genomsnittlig bil ut 89 kilo koldioxid i luften. Ett helt SJ-tåg med upp till 300 passagerare släpper ut fyra hekto. Skillnaderna blir ännu större om du jämför med flyg. Ett flygplan släpper till exempel ut så mycket som 6 ton koldioxid. "

Det är rätt stor skillnad mellan fyra hekto på ett helt tåg och 28,5 kg per person!

Någon ljuger skamlöst mycket..

av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 13:53
Josef
Stevan Petrovic: Ja visst är SJ:s siffror under förutsättning att de använder "rena" elkällor. Men även om det skulle bli 30kg från kolverk så är det väl för hela tåget? SJ hävdar ju 4hg och det är för hela tåget! Om X2000 har 50% beläggning så blir det 2.6 gram per person. Du anger inte om 30kg är per person eller för hela tåget.. Svårt att jämföra då.
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 14:01
Josef
Från SJ:s FAQ:
"
Vad drivs tågen av?

Vi köper 100 procent förnybar el från vatten och vindkraft. Alla SJs eltåg uppfyller världens tuffaste miljökrav. De få dieseltåg som finns kvar går på miljöklass 1 diesel och har partikelfilter.
"

Jag blir upprörd av över hur någon kan påstå att det är dåligt för mijön att resa med tåg! Lobbyorganisationer som vrider siffror och ljuger för vinnings skull. De måste ju veta om det själva? Det förstör och det är ondska på riktigt. Hoppas de brinner i helvetet.
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 14:07
James Hunt
Så här står det ordagrant i pressreleasen:
Än svårare kan det förefalla vara att jämföra bil
med tåg. SJ hävdar i sin marknadsföring att en
person som reser Stockholm-Göteborg med tåg
orsakar ett koldioxidutsläpp på 0,4 kg. Oberoende
miljöexperter hävdar att koldioxidutsläppet blir
närmare 30 kg.
av James Hunt, torsdag 08 februari 2007 kl 14:08
Josef
Stevan Petrovic: Ja? Och? Jag har ju läst publikationen. Det är ju detta jag ifrågasätter. Själva definitionen av hur man skall mäta utsläppen som skapas av elproduktion är ju i detta fall meningslös då SJ hävdar att de till hundra procent köper el från vatten och vindkraft.

Man kan ju inte vara dummare än att man kan tänka själv utifrån verkligheten, istället för att hävda motsattsen utifrån en definition. En definition som även den kan ifrågasättas.

Hur många vattenkraftverk har du sett som drivs av vatten som har pumpats uppströms med hjälp av pumpar som drivs av fossila bränslen? Har du sett ett vindkraftverk som drivs av vind som är skapad av fläktar som drivs av fossila bränslen?

Det är ju dumheter.
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 14:26
JesperA
Josef: Vad har du själv gjort för att bekräfta att SJ verkligen köper in el från förnyelsebara energikällor?
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 14:28
Puff
SJ köper inte el efter marginalpriset, utan väljer endast el framtaget från förnybara energikällor. Det finns därför inga bra grunder för BIL Swedens beräkningar.Statens energimyndighets rekomendationer är allmänna rekomendationer, men kan inte säga gälla i fall då man har valt el framtaget från förnybara energikällor.
av Puff, torsdag 08 februari 2007 kl 14:28
Josef
Jesper A: Jag har inte sagt att jag kan bekräfta det mer än att källan enligt den som uppdaterat SJ:s hemsida är SJ:s miljöchef Marie Hagberg. Du kan ju ringa och fråga henne om det stämmer? Jag ser fram emot att bli motbevisad.
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 14:33
JesperA
Josef ursäkta men är du dum på riktigt? Tror du verkligen att SJ:s egna miljöchef skulle erkänna att dom använde icke förnyelsebar el?
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 14:38
Josef
Jesper A: Tack för ditt sakliga och mogna inlägg. Det enda jag säger att du är välkommen att försöka bevisa att SJ inte använder förnyelsebar el. Var så god. Jag väntar.
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 14:46
Josef
..enda jag säger *är* att du..
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 14:48
Puff
Jesper A: Dom är "Bra Miljöval" märkta av SNF, så dom kontrollerar bland annat det. Sen hade det varit osedvanligt korkat av ett företag som profilerar sig miljövänligt att hävda att man gör något sådant som är utomordentligt enkelt att kontrollera (endast att se vem som skickar elräkningen till dom) för att sedan ljuga om det.
av Puff, torsdag 08 februari 2007 kl 14:54
chribb
Jesper: Frågan är om du är dum på riktigt? Josef hänvisar till en källa, vilket i detta fall är miljöchefen på SJ. Om miljöchefen på ett företag av storleken SJ väljer att få ut med information på deras officiella websida är denna information med stor sannolikhet korrekt. Jag tror inte att SJ anställt en miljöchef för att dölja fakta från allmänheten och driva verksamheten mot ett så icke miljövänligt arbetssätt som möjligt.
av chribb, torsdag 08 februari 2007 kl 14:55
JesperA
Puff: Nu fungerar det inte riktigt så, danmark och tyskland har otroligt mycket kolverk, samma företag som äger kolverken äger även vindkraftverk, även du kan få el från kolverk även om det i papprena står att elen kommer från förnyelsebar energi.

Det går inte direkt en sladd från en vindkraftverksfarm uppe i norrland direkt till ledningarna till tågen. Det enda som är miljököpt är som sagt den lilla meningen på ett papper som säger att det är förnyelsebar energi.
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 14:59
JesperA
chibb nu var det inte det som var själva poängen utan det är så grymt uppenbart att ens egna företag talar i godo för sitt egna företag, eller tror du att ett företag skulle smutskassta sig själva?

Ska man göra en bedömmning så skall denna komma från oberoende källor, SJ är ingen oberoende källa i detta fallet.

Jag säger inte att SJ inte använder förnyelsebar el utan att det går att vara lite källkritisk, detta lärde man sig i 1:an men den förflackningen är rätt utspridd på nätet.
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 15:02
Josef
Jesper A: Du är rolig. Du har nog sett lite mycket på Arkiv X..

Förresten. Hur går det med den där källan du letar efter? Den där som skall hävda att SJ inte drivs av förnyelsebar el. Jag väntar fortfarande..
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 15:03
Puff
Jespar A: Du verkar inte vara helt insatt i det här. Det handlar inte om elen i sig, utan hur den finansieras. SJ betalar endast för el från förnyelsbara källor. Pengarna går endast för att producera sådan. Detta är hela poängen. Hade fler företag valt att göra samma sak så hade mer el producerats på detta sätt. Marknaden anpassar sig efter efterfrågan.
av Puff, torsdag 08 februari 2007 kl 15:05
Bosse Bus
Ej heller att förglömma är att de farligaste utsläppen från tåg inte är koldioxod utan de väldigt fina partikeldamm som kommer från slitage på räls + hjul. Likadant med spårvagnar o tunnelbana. I klass med blydammet från dubbdäck som de lustigt nog sällan talas om.

Sen att stora företag ljuger om hur "ren" deras verksamhet är ingen nytt. Oavsett om de gäller miljö, bokföring, krishantering eller nåt annat. Om SJ gör de skiter jag i. Jag tar alla miljösiffror med en enorm nypa salt.

Den mesta koldioxidutsläppen kommer fortfarande från kraftproduktion. Inte transport. O ser du på sektorn transport så lastbilarna värst. Bilar skitar - till skillnad mot va de flesta tror, ner väldigt lite.
av Bosse Bus, torsdag 08 februari 2007 kl 15:11
JesperA
Josef: Har jag sagt att jag skulle leta upp någon källa? Läs igen.
Har jag även påstått att SJ inte köper förnyelsebar energi?

Puff var det inte just det jag precis sa? Läs igen.
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 15:12
Puff
Jesper A: Nej, du antydde att en miljömärkning endast är ett påstående på ett papper och att det inte har några effekter på produktionen. Detta stämmer inte, då det direkt påverkar vilken produktion som finansieras. Om det nu var detta du försökte säga så får du gärna försöka vara lite tydligare i fortsättningen.
av Puff, torsdag 08 februari 2007 kl 15:34
Josef
Jesper A: Nej det har du inte sagt, jag sade det. Du har sagt att jag skall bekräfta att SJ köper in förnyelsebar el att driva sina tåg med. Varför ber du mig att ytterligare skapa trovärdighet för något som du inte bestrider? Jag kan hänvisa till en för mig trovärdig källa, vilket jag gjort. Så länge du inte kan hänvisa till en ("trovärdig") källa som påstår motsattsen, så anser jag att det är DU som är har en större hänvisningsskyldighet än mig. Förstår du? Man vinner argument genom källor och logiska slutsattser. Inte genom att säga att andra är dumma i huvudet. Väx upp.
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 15:35
JesperA
Puff och Josef, det går inte skriva något till er eftersom båda två lägger till saker i det jag skriver, saker jag varken sagt eller påstått:

Puff: När skrev jag att det inte hade några effekter på produktionen? Ser inte poängen med att lägga till saker som jag inte påstått.

Josef: När sa jag att du var dum i huvudet? Ser inte poängen med att lägga till saker som jag inte sagt.

Ska ni skriva något så läs det jag skriver först och UTAN att "läsa mellan raderna" eller lägga till saker jag inte sagt.
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 15:45
Puff
Jesper A: Jag sa att du antydde att det inte hade några effekter på produktionen. Det baserar jag på följande mening: "Det enda som är miljököpt är som sagt den lilla meningen på ett papper som säger att det är förnyelsebar energi." Du får gärna förtydliga vad du egentligen menar.
av Puff, torsdag 08 februari 2007 kl 16:03
Josef
"Josef ursäkta men är du dum på riktigt?" - Jesper A

Jag vet inte hur du fungerar, det verkar som du är socialt inkompetent. Men av mig uppfattades det som ett nedsättande och otrevligt påstående. Du kan ju häva ur dig det samma sak till andra och se hur dom reagerar?
Nu kan du återkomma till ämnet. Tack.
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 16:08
Josef
Jesper A: Jag har en känsla av att du gett upp huvudämnet i den här tråden för längesedan. Men du har en dålig självkänsla som gör att du vägrar "ge upp". Istället försöker du hitta ord, meningar och smådiskussioner som du kan hacka på. Så att du åtminstonde kan vinna i något. Stämmer det?
Nu är det snart dags att gå hem (eller snarare åka bil). Idag har man inte fått så mycket gjort..
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 16:27
JesperA
Puff: Exakt vad är det du inte förstår med "den lilla meningen på pappret"? Går inte vara tydligare.

Josef: Dina allra första påståenden i denna tråden var oroligt korkade, totalt avsaknad av all möjlig logik, det allra första jag sa var "Josef: Vad har du själv gjort för att bekräfta att SJ verkligen köper in el från förnyelsebara energikällor?"

Detta sa jag för att få dig att förstå vikten av källkritik, detta missade du totalt och började slänga ut dig en massa ogrundad skit som inte hade någon logik överhuvudtaget.

Men det enda du fick fram var att kontakta en icke opartisk organisation i frånga, ingen med någotlunda almänbildning kan anse att det sättet att styrka ett värde är särskillt logiskt.

Sen är du en sån typiskt människa som hävdar egenskaper hos andra människor när du i själva verket pratar om dina egna egenskaper.

Notera att även hur du hela tiden missförstår det jag skriver i ämnet så är det tydligt att det är du som saknar social kompetens inte jag.
av JesperA, torsdag 08 februari 2007 kl 16:55
Josef
I rest my case. :)
av Josef, torsdag 08 februari 2007 kl 17:00
JonesH
Jag är helt för att vara kritiskt inställd till det företag säger - t.ex. när Apple säger att de är miljövänliga, Nestlé att de inte dödar barn, Shell att de bara gör bra saker i Nigeria - men det är ju för att det finns källor som säger motsatsen.

Här verkar det inte riktigt göra det, så...
av JonesH, torsdag 08 februari 2007 kl 17:51
JonesH
Jesper, jag förstår vad du är ute efter, men när det inte finns några andra källor än en gravt partisk intresseorganisation så väger inte ifrågasättandet så tungt.

Och hur är naturskyddsföreningen icke opartiska? För att de värnar miljön?
av JonesH, torsdag 08 februari 2007 kl 17:54
Vidar Egnér
Jesper A: Sluta, snälla.

Ang BIL Sweden:

Ang SJ:
av Vidar Egnér, torsdag 08 februari 2007 kl 18:20
Herish
Att elda med fossila bränslen för att utvinna elektrisk energi, för att sedan driva ett fordon, är ren idoti. Det blir många förluster. Bättre att elda i en kolvmotor då.

Att däremot använda energi från sol, vind, vatten eller t.o.m. kärnkraft gör att det finns stora vinster att hämta. För miljön förstås, inte plånboken alla gånger. Hur som helst, SJ köper med stor sannolikhet inte in kol-el från våra kära bröder och systrar i Tyskland och Polen. Därmed kan man klassa deras verksamhet som ren.

Ställ en annan fråga istället. Ökar mängden fossil energi i elleverantörernas övriga el? Isåfall spelar ju SJ:s utsläpp mindre roll, totalt sett blir det i alla fall lika mycket.

Det som behövs är, enligt mig, istället sätt att spara energi. Bättre samarbete mellan människor. Att vi kan sänka vår standard en liten bit för en finare planet. Att tillverka nära kund. Men något jag vi inte borde dra in på, det är våra persontransporter. Vi måste ju kunna få röra oss!
av Herish, torsdag 08 februari 2007 kl 22:18
Kommentera artikeln