m

Volvo släpper ut självkörande bilar på allmän väg

Nytt pilotprojekt

Volvo släpper ut självkörande bilar på allmän väg
Bil / Volvo

Volvo kommer i början på nästa år att börja arbetet med ett nytt pilotprojekt där 100 stycken självkörande bilar ska släppas ut på vägarna i och omkring Göteborg. Projektet som kallas för "Drive Me – självkörande bilar för hållbar mobilitet" är ett initiativ från Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad och det stöds av den svenska regeringen.

Håkan Samuelsson som är vd för Volvo Car Group säger följande:

"Både vi på Volvo och den svenska regeringen ser autonoma fordon som en viktig lösning för att nå nollvisionen om dödsfall i trafiken. Det här pilotprojektet kommer att ta oss ett steg mot målet. Vi får en inblick i de tekniska utmaningarna samtidigt som vi får värdefull feedback från riktiga kunder som kör i vardagstrafik på allmän väg."
Bilarna kommer att köra omkring på utvalda sträckor, både inne i stan där det är tät pendeltrafik och köer, men även på lite större flerfiliga vägar.

2017 räknar Volvo med att de första pilotbilarna kommer att börja rulla i Göteborg.

Play
Visa
Pressmeddelande
Volvo Car Group initierar världsunikt svenskt pilotprojekt med självkörande bilar på allmän väg

Volvo Cars har en ledande roll i världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning där 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg i Göteborg.
Det banbrytande projektet ”Drive Me – självkörande bilar för hållbar mobilitet” är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad.
”Drive Me” stöds av den svenska regeringen. Syftet är att studera samhällsfördelarna med autonom körning och att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet.

– Både vi på Volvo och den svenska regeringen ser autonoma fordon som en viktig lösning för att nå nollvisionen om dödsfall i trafiken. Det här pilotprojektet kommer att ta oss ett steg mot målet, säger Håkan Samuelsson, vd vid Volvo Car Group. Han tillägger:
– Vi får en inblick i de tekniska utmaningarna samtidigt som vi får värdefull feedback från riktiga kunder som kör i vardagstrafik på allmän väg.
Pilotprojektets självkörande bilar kommer att rulla på ca 50 kilometer utvalda vägsträckor i och omkring Göteborg – flerfiliga vägar med tät pendeltrafik och frekventa köer.
– Målet är att den självkörande bilen ska kunna hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand. Detta gäller även att kunna lämna trafikflödet på ett säkert sätt om föraren av någon anledning är oförmögen att återta kontrollen över fordonet, förklarar Erik Coelingh, teknisk specialist på Volvo Car Group.

Fokusområden
Projektet ”Drive Me” kommer att fokusera på ett antal områden, till exempel:
• Hur autonoma fordon kan ge samhälleliga och ekonomiska fördelar i form av förbättringar av trafikflöde, miljö och säkerhet.
• Infrastrukturkrav för autonom körning.
• Vilka trafiksituationer som är lämpliga för självkörande fordon.
• Kundernas förtroende för självkörande fordon.
• Hur förare i omgivningen smidigt kan interagera med en självkörande bil.
Projektet påbörjas under 2014 med kundundersökningar, teknikutveckling och utveckling av användargränssnitt och molntjänster. De första pilotbilarna kommer att rulla ut på Göteborgs vägar under 2017.

Samverkan
Den ökande urbaniseringen sätter press på transportsystemen i storstadsmiljöer över hela världen. ”Drive Me” fokuserar på behovet av samarbete mellan de olika aktörerna i trafiken för att skapa mobilitet i ett hållbart samhälle.
– Det här pilotprojektet kommer att ge oss en värdefull inblick i vad samhället vinner när autonoma fordon blir en naturlig del av trafikmiljön. Intelligenta bilar är en del av helhetslösningen, men en bred strategi är nödvändigt för att kunna skapa en hållbar personlig mobilitet i framtiden. Vi tror att det här tvärfunktionella samarbetet kan ge utvecklingen ett lyft, säger Erik Coelingh.

Unikt samarbete
– Sverige har ett unikt samarbete mellan företag, myndigheter och forskning vilket lett till att vi idag är världsledande inom trafiksäkerhet. Autonoma och smarta fordon och infrastruktur är nästa steg för främja såväl trafiksäkerheten som miljön. Detta kommer att skapa nya jobb och möjligheter i Sverige, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Berikar stadslivet
Projekt ”Drive Me” kommer att bidra till att definiera vilken funktion självkörande fordon kommer att ha i planeringen av framtidens stadsmiljö.
Självkörande bilar ger en mer effektiv markanvändning och begränsar behovet av investeringar i infrastrukturen. Självkörande fordon kan också göra stadsmiljön mer attraktiv på andra sätt, till exempel i form av säkrare trafik och minskade utsläpp, som i sin tur ger förbättrad luftkvalitet.
Att göra Göteborg till arena för det unika pilotprojektet är ett konkret exempel på stadens mål att ligga i framkant för utveckling av effektiva, rena och säkra transportsystem.

Konsumentfördelar
Autonom körning ger stora fördelar även för bilföraren. Den kommer i grunden att förändra sättet att se på bilkörning. I framtiden kan föraren själv välja en den mest attraktiva mixen av autonom och aktiv körning.
Autonom körning banar väg för att använda tiden bakom ratten effektivare. Föraren kan använda telefon eller surfplatta, eller helt enkelt koppla av, utan att tumma på säkerheten.
– Tekniken i pilotprojektets självkörande bilar ger föraren möjlighet att lämna över körningen till bilen när omständigheterna så tillåter, säger Håkan Samuelsson.

Förberedd för autonom körning
Enligt det tyska trafikforskningsinstitutet BASt:s officiella definition är fordonen i pilotprojektet definierade som ”Highly Autonomous Cars”. I praktiken innebär detta att föraren inte längre behöver övervaka fordonet. Föraren måste vara tillgänglig med en komfortabel tidsmarginal för att ta tillbaka ansvaret för körningen.
Projektets 100 Volvobilar, som kommer att körs av riktiga kunder, är kommande modeller som utvecklas på företagets nya arkitektur SPA (Scalable Product Architecture). Arkitekturen är förberedd för kontinuerlig integrering av nya support- och säkerhetssystem hela vägen till teknik som möjliggör helt autonom körning.
Den första SPA-modellen är den nya Volvo XC90, som introduceras under 2014.

Autonom parkering ingår
I projektet ingår även helautomatisk parkering, utan förare i bilen. Detta gör det möjligt för föraren att lämna ifrån sig bilen vid ingången till parkeringen medan fordonet hittar en ledig plats och parkerar själv.
– Vår strategi här utgår från principen att självkörande bilar måste kunna röra sig säkert i miljöer med icke-autonoma fordon och oskyddade trafikanter, säger Erik Coelingh.

Autonom körning enligt Volvo Car Group:
Fördelar både för samhället och bilförarna

Trots stora investeringar i trafiksäkerhet dödas fortfarande 1,2 miljoner människor varje år i den globala trafiken.2007 sporrade detta Volvo Cars, som enda biltillverkare i världen, att skapa en säkerhetsvision som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020. Företagets långsiktiga vision är att bilar inte ska krocka alls.
– Spetsteknik som ger bilföraren ökad support kommer inte enbart att ta oss mot vår egen säkerhetsvision. Den ger även betydande samhällsfördelar, säger Håkan Samuelsson, vd vid Volvo Car Group.

Det moderna samhället står inför stora utmaningar både när det gäller att öka trafiksäkerheten, skapa ett bättre trafikflöde, minska luftföroreningarna och begränsa de globala koldioxidutsläppen. Autonom körning kan till exempel i vissa situationer minska bränsleförbrukningen med upp till 50 procent.
– Vårt historiska fokus på människor och bilsäkerhet ger oss en utgångspunkt som skiljer sig från andra biltillverkares när vi utvecklar självkörande bilar, säger Håkan Samuelsson.
Att bilen ingriper eller agerar automatiskt är en förutsättning för att nå visionen att framtida bilar inte ska krocka överhuvudtaget.
Nuvarande teknik för automatisk bromsning och adaptiv farthållare är exempel på de första stegen mot autonom körning. Nästa steg är teknik med en ännu högre grad av autonom körning i normala trafiksituationer.

Autonom körning i köer
De första autonoma funktionerna introduceras i nya Volvo XC90 i slutet av 2014. Adaptiv farthållare med styrassistans är en teknik som automatiskt följer fordonet framför. En annan teknik som detekterar vägkanter och markeringar, känner av om bilen är på väg att köra i diket och styr då automatiskt fordonet på rätt spår igen.

Bilar med omfattande autonom körning ger körningen en ny dimension
Nästa steg är teknik som följer bilen framför även i högre hastigheter, vilket gör att föraren kan släppa ratten, men fortfarande övervaka körningen.
Detta banar i sin tur väg för införandet av en ännu högre grad av autonom körning där ansvaret helt tas över av fordonet, som sköter alla körfunktioner om föraren så önskar.
Denna sofistikerade självkörande teknik kommer att testas och utvärderas i projektet ”Drive Me” i Volvos hemstad Göteborg. År 2017 kommer 100 kunder att delta i projektet genom att använda 100 självkörande Volvobilar på utvalda allmänna vägar i och omkring Göteborg.
Det världsunika projektet är ett samarbete mellan Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. ”Drive Me” stöds av den svenska regeringen. Det inleds redan 2014 med en gemensam utvärdering och utveckling av testfordon.

Fördelar för bilföraren
Autonom körning ger stora fördelar för föraren. Den kommer i grunden att förändra sättet att se på bilkörning. I framtiden kan föraren själv välja den mest attraktiva mixen av autonom och aktiv körning. Autonom körning banar väg för att använda tiden bakom ratten effektivare. Föraren kan använda telefon eller surfplatta, eller helt enkelt koppla av, utan att tumma på säkerheten.
Autonom körning – med styrning, acceleration och bromsning som automatiskt kontrolleras av ett fordon som kräver ytterst lite mänsklig interaktion – är redan en naturlig del av det moderna transportsamhället.
– Det är få som känner sig obekväma i ett plan som flyger på autopilot. Men det är fortfarande en ganska revolutionerande tanke för många att sitta i en bil som kör av sig själv medan föraren läser en bok, säger Håkan Samuelsson.
68.3°
0

Volvo släpper ut självkörande bilar på allmän väg

Nytt pilotprojekt

fler
Populäraste
The International kommer till Stockholm!
Härligt! 
Tumnagel
42.9°
+
Frode Wikesjö
0
Ozonlagret har börjat återhämta sig
Kan vara helt lagat igen vid 2060 
Tumnagel
53.6°
+
Frode Wikesjö
0
Netflix Breaking Bad-film har premiär den 11 oktober
Hur gick det sen för Jesse Pinkman? 
Tumnagel
51.6°
+
Frode Wikesjö
0
Forskare tar ägg från utrotningshotad noshörning
I ett försök att hålla arten vid liv 
Tumnagel
47.9°
+
Frode Wikesjö
0
Kina höjer sina importtullar mot USA
Det går bra nu 
Tumnagel
19.0°
+
Frode Wikesjö
0
Trailern för Lady och Lufsen
Hundfilm 
Tumnagel
22.3°
+
Frode Wikesjö
0
Disney ska göra Obi-Wan Kenobi-serie
Med Ewan McGregor 
Tumnagel
58.9°
+
Frode Wikesjö
0
Här är den första trailern för The Mandalorian
Disneys nya Star Wars-serie 
Tumnagel
62.5°
+
Frode Wikesjö
0
Han ska göra en 30 år lång timelapse
Är på år fem nu... 
Tumnagel
48.7°
+
Roger Åberg
0
Världens största elfärja finns i Danmark
Ellen transporterar bilar och människor mellan öarna Ale och Ærø 
Tumnagel
52.9°
+
Wille Wilhelmsson
0
Hälften av användarna planerar att behålla sina mobiler i 3-5 år
Det glädjer nog varken Apple eller Samsung 
Tumnagel
44.8°
+
Wille Wilhelmsson
0
Det brinner som aldrig förr i Amazonas
Omvärlden riktar skarp kritik mot Brasilien 
Tumnagel
11.0°
+
Wille Wilhelmsson
0
fler
Senaste
The International kommer till Stockholm!
Härligt! 
Tumnagel
42.9°
+
Frode Wikesjö
0
Ozonlagret har börjat återhämta sig
Kan vara helt lagat igen vid 2060 
Tumnagel
53.6°
+
Frode Wikesjö
0
Obama twittrar sin sommarspellista
Lite nytt och lite gammalt 
Tumnagel
38.7°
+
Frode Wikesjö
0
Missa inte finalen i The International-turneringen
OG vs LIQUID 
Tumnagel
40.7°
+
André Stray
0
Black Panther 2 har premiär den 6 maj 2022
Och Kit Harington hoppar in i The Eternals 
Tumnagel
35.1°
+
Frode Wikesjö
0
En dag i en japansk mästerkocks liv
Långa arbetsdagar! 
Tumnagel
38.4°
+
Frode Wikesjö
0
Netflix Breaking Bad-film har premiär den 11 oktober
Hur gick det sen för Jesse Pinkman? 
Tumnagel
51.7°
+
Frode Wikesjö
0
Rykte OnePlus 7T får stor kameramodul
Enligt Evan Blass 
Tumnagel
39.1°
+
Frode Wikesjö
0
Star Wars: The Rise of Skywalker får affisch
Rätt snygg sådan faktiskt 
Tumnagel
39.6°
+
Frode Wikesjö
0
Forskare tar ägg från utrotningshotad noshörning
I ett försök att hålla arten vid liv 
Tumnagel
47.9°
+
Frode Wikesjö
0
En grym Spindelmannen-kostym
Riktigt bra! 
Tumnagel
38.0°
+
Frode Wikesjö
0
NASA utreder misstänkt brott i rymden
Första gången det sker 
Tumnagel
40.6°
+
Roger Åberg
0
fler
Tjock
David Guetta remixar Aviciis Heaven
Fina hyllningar till en vän 
Tumnagel
114kg
+
Bobby Green
Ny jeans-kollektion från Arket
Finns i butik nu 
Tumnagel
83kg
+
Bobby Green
Howard Jones - What Is Love
Fredagsklassikern 
Tumnagel
83kg
+
Bobby Green
Tut i luren! Idag är det köttbullens dag!
Äntligen! 
Tumnagel
109kg
+
Bobby Green
Ny musikvideo från Lana Del Rey
En video för två låtar 
Tumnagel
93kg
+
Bobby Green
Så rengör du mocka- och läderskor
High Snobiety visar 
Tumnagel
94kg
+
Bobby Green
Slipknot spelar i Globen nästa år
Den 21 februari 
Tumnagel
103kg
+
Bobby Green
Alton Browns mat-serie Good Eats är tillbaka
Kyckling på menyn 
Tumnagel
80kg
+
Bobby Green
Varifrån kommer zombies?
Nerdwriter1 förklarar 
Tumnagel
80kg
+
Bobby Green
Delicato + Nöt-Crème = sant
Fika på nästa nivå 
Tumnagel
150kg
+
Bobby Green
Granit presenterar kollektionen Muted Tones
Lanseras imorgon 
Tumnagel
96kg
+
Bobby Green
Om stereotyper från Boston på film
Allt är Good Will Huntings fel 
Tumnagel
87kg
+
Bobby Green