37 i dag 41 i går s Logga ut Logga in Skaffa Premium!
Trafikverket satsar 1,5 miljarder på cykel- och kollektivtrafik 17 kommuner får nytt stöd
Trafikverket satsar 1,5 miljarder på cykel- och kollektivtrafik
Foto: Trafikverket

Trafikverket meddelar nu att 17 stycken kommuner och landsting har beviljats stöd inom ramen för stadsmiljöavtal. Totalt handlar det om en investering på 1,5 miljarder kronor och pengarna ska gå till åtgärder som ska få fler att välja cykeln och att åka kollektivt.

De kommuner och landsting som får stöd är:

Bollnäs
Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen
Järfälla med Stockholms läns landsting
Jönköping
Karlstads kommun
Karlstads kommun med Region Värmland
Katrineholm
Kungsbacka
Landskrona
Linköping
Lomma
Malmö
Norrköping och Östgötatrafiken
Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen med Stockholms stad
Trollhättan
Umeå
Ystad med Region Skåne/Skånetrafiken

Fordon, Övrigt, Trafikverket, cykeltrafik, kollektivtrafik, satsning, pengar
Visa Pressmeddelande 1,5 miljarder kronor satsas på cykel- och kollektivtrafik

17 kommuner och landsting har beviljats stöd inom ramen för stadsmiljöavtal. Pengarna ska gå till åtgärder som ska få fler att välja cykeln och att åka kollektivt.

Det är sjätte gången som Trafikverket fördelar det statliga stödet för hållbara stadsmiljöer. Den här gången har totalt 1,5 miljarder kronor beviljats till projekt som exempelvis ska ge utökad busstrafik, nya gång- och cykelvägar och laddstationer för elcyklar.

Tre av avtalen är på över 100 miljoner. Det gäller ombyggnation av Vikenförbindelsen i Karlstad, ny bussterminal vid Slussen i Stockholm samt gång- och cykelanslutning till norra Ön i Umeå.

- Det är roligt att det finns ett så stort intresse för att förbättra kollektiv- och cykeltrafiken i stadsmiljöer. Vi har fått in så många bra ansökningar från hela landet som vi kunnat bevilja stöd till, säger Lennart Kalander, Nationell planering, Trafikverket.

De kommuner och landsting som får stöd är

Bollnäs
Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen
Järfälla med Stockholms läns landsting
Jönköping
Karlstads kommun
Karlstads kommun med Region Värmland
Katrineholm
Kungsbacka
Landskrona
Linköping
Lomma
Malmö
Norrköping och Östgötatrafiken
Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen med Stockholms stad
Trollhättan
Umeå
Ystad med Region Skåne/Skånetrafiken
Motprestationer ger mer för pengarna

I avtalen ingår motprestationer, som är andra åtgärder än de som stöd sökts för. I de beviljade ansökningarna handlar motprestationerna till exempel om detaljplaner för bostadsbyggande, kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt mobility management-aktiviteter.

- I den här tilldelningen rör det sig om långt över 100 motprestationer. Och det handlar inte enbart om fysiska byggplaner, utan alltså även om mjuka åtgärder som bidrar till att resebeteende och val av färdsätt förändras, säger Lennart Kalander.

Fakta om stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till

en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
hållbara godstransportlösningar.
Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter.
53.5° 0 Bobby Green Bobby Green
mån. 17 jun 2019, 15:45
Trafikverket satsar 1,5 miljarder på cykel- och kollektivtrafik 17 kommuner får nytt stöd
53.5°
0