32 i dag 37 i går s Logga ut Logga in Skaffa Premium!
FRA-lagen utökas Trots att lagen fällts i Europadomstolen
FRA-lagen utökas

I samband med förra veckans statsminister-kaos och budgetomröstning röstade riksdagen även igenom en utökning av den omdebatterade så kallade FRA-lagen. Utökningen innebär bland annat att utländsk säkerhetstjänst från och med årsskiftet ska få direktåtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA) samlar in skriver SVT.

Vidare tas kravet om att signalspaning enbart får ske om det hotar Sverige eller svenska intressen bort. Det här sker trots att Sverige tidigare i år fälldes i Europadomstolen för flera brister i FRA-lagstiftningen, brister som än så länge inte rättats till. Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa som drivit fallet i Europadomstolen säger till SVT:

"Vår uppfattning är att regeringen har gjort saker i fel ordning och inte riktigt tar Europadomstolens dom på allvar. Det är väldigt märkligt att man utökar den här lagen, innan man ens har åtgärdat de problem som Europadomstolen lyfter fram."

Att Sverige nu utökar FRA-lagen uppges bero på att man bättre vill kunna samarbeta med utländska säkerhetstjänster mot till exempel terrorism.

Samhälle, Juridik, fra-lagen, signalspaning, övervakning Via sv.wikipedia.org Tack till du som tipsade
FRA gäller från och med idag På med VPN-tunneln? Den omdiskuterade FRA- lagen gäller från och med idag. Regeringen menar att de förändringar som röstades igenom i oktober stärker den personliga integriteten, medan oppositionen helst skulle se den uppriven och bränd. Rick Falkvinge (PP) skriver ett par ord på sin blogg angående brevhemlighetens försvinnande, bland annat kan man läsa: "Svenska staten har begått stora, oacceptabla och oförlåtliga brott mot medborgarrätterna här. Den 1 december kommer jag att lämna in en stämning till Europadomstolen mot svenska staten" FRA innebär i dag att enbart regering försvarsmakt och regeringskansli har rätt att begära ut beställa signalspaning. FRA får inte själva ta initiativ till signalspaning. En specialdomstol ska i var enda av förfrågningarna, granska om behov finns för signalspaning. Kriterierna ska innefatta yttre militära hot mot Sverige eller svenska trupper i internationella insatser, terrorism och grovt kriminell verksamhet. I fall där domstolen ger ett godkännande, måste instansen FRA vända sig till den nya myndigheten "Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten" för tillgång till de kablar som krävs för jobbet. Informationen sparas sedan i ett år som längst. Mer info om FRA hittar ni här. Har människor i allmänhet gått och oroat sig för massavlyssning i onödan? Tumnagel
36.3°
0
Polisen kan få rätt att signalspana FRA-lagen utreds igen För cirka tre månader sedan antogs den omdebatterade FRA-lagen som ger regeringen, regeringskansliet och försvaret möjlighet att beställa signalspaning men nu vill regeringen utreda om inte även polisen ska kunna få avlyssna data och teletrafik från utlandet. Justitieminister Beatrice Ask (bilden till höger) säger följande till Ekot: Säkerhetspolisen, till exempel, ska skydda oss mot terroristangrepp och annat. Det finns saker som händer utomlands där man behöver kunna fånga upp information men det är ingen jättelik verksamhet vi talar om Polisen har tidigare uttryckt stark kritik emot att de ej blivit inkluderade i den skara som har rätt att signalspana på utländsk data och teletrafik. Den nya utredningen ska vara klar efter valet. Tumnagel
32.4°
0
Nu får polisen och SÄPO signalspana med FRA Riksdagen beslutade det igår Från och med den 1:e januari 2013 får även SÄPO och Rikskrimnalpolisen ta del av signalspaning utförd av Försvarets Radioanstalts, FRA. Detta beslutade riksdagen om igår och man gick där med på regeringens linje som har efterlyst den här ändringen i FRA-lagen. Det är nu tre år sedan FRA-lagen började gälla och då var tanken att enbart försvaret och regeringen skulle kunna beställa signalspaning, det vill säga digital avlyssning, från FRA. Detta är med gårdagens beslut ändrat och nu kan alltså även polisen beställa signalspaning genom FRA. För att få beställa signalspaning måste inblandad myndighet ha en misstanke om att den eller de som det ska spanas på sysslar med terrorism eller annan brottslighet som "kan hota väsentliga nationella intressen". Tumnagel
27.4°
0
SÄPO vill ha ändring i FRA-lagen SÄPO vill också kunna använda FRA för signal-spaning Det är nu snart två år sedan den kontroversiella så kallade FRA-lagen infördes och nu tycker bland annat SÄPO att det är dags att revidera den. Anledningen är att SÄPO ej får be Försvarets Radioanstalt (FRA) om hjälp med spaning på internet utan det är endast regeringen, försvarsmakten och regeringskansliet som får. SÄPO anser i och med det att deras möjligheter till att spana efter eventuella terrorister eller andra hot mot vårt land har försämrats. Säpos chef Anders Danielsson, Musts chef Stefan Kristiansson och Försvarets radioanstalts chef Ingvar Åkesson säger bland annat i en skrivelse till regeringen: "Utan inriktning från Säkerhetspolisen, eller dialog med Säkerhetspolisen, får Försvarets radioanstalt inte kunskap om eller invisning till potentiella eller faktiska hot som framkommer genom annat underrättelsearbete" Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet som har mottagit skrivelsen ska nu sätta sig ned och gå igenom denna och därefter besluta om några åtgärder behöver vidtas skriver Computer Sweden. Tumnagel
31.2°
0
Sverige tog fram FRA med USA och England Inte helt oväntat kanske DN rapporterar om att den undersökande brittiske journalisten Duncan Campbell anser att Sverige ligger på samma nivå som Israel när det gäller att hjälpa brittisk och amerikansk underrättelsetjänst med spionage på internet. Mycket av informationen som Duncan använder sig av kommer från visselblåsaren Edward Snowdens dokument som läcktes tidigare i år. Duncan befann sig i Sverige förra veckan och då DN passade på att intervjua honom. Vad berättar dokumenten från Edward Snowden mer om Sverige? –När det gäller mängden underrättelser som Storbritannien och USA får in från andra länder globalt är Sverige på samma nivå som Israel, ett annat land som samlar information från internet i mycket stor skala. Precis som Israel fyller Sverige i ett tomrum på världskartan: Sverige kontrollerar kablarna genom Östersjön medan Israel har tillgång till dem i östra Medelhavet. Sverige är ett av ett 30-tal länder som har tredjepartsavtal om underrättelsesamarbete med Five Eyes, de fem engelskspråkiga länderna, säger Duncan Campbell. Enligt Duncan så var det även en noggrann planerad samordning mellan Sverige och USA samt Storbritannien som låg bakom skapandet av den kontroversiella FRA-lagen. Intervjun kan läsas i sin helhet via länken nedan. Tumnagel
-30.6°
0
Utredning visar brister i FRA:s hantering av information Känslig information kan ha hamnat i fel händer 2008 infördes FRA-lagen här i Sverige och trots flertal protester och en hel del kritik så är det något som fortfarande finns kvar. Nu har FRA fått ännu mer kritik och denna gång kommer den från statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun). De anser att FRA har misskött hanteringen av känsliga uppgifter. Enligt utredningen så har FRA blandat ihop information från olika arkiv i sina system. Detta har lett till att det blivit oklart vilken eller vilka myndigheter som har haft tillgång till innehållet. FRA:s talesperson Fredrik Wallin säger till DN att de ska titta närmare på vad utredningen kommit fram till och att det redan nu pågår diskussioner hur man ska lösa det här på bästa sätt. Tumnagel
10.6°
0
Regeringen vill utöka FRA-lagen Soft Regeringen har lämnat in förslag om att utöka FRA-lagen, vilket inkluderar vissa delar som det tidigare lovats aldrig skulle implementeras. Mer specifikt föreslår regeringen att utländsk säkerhetstjänst ska få åtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt hanterar samt att FRA ska få börja signalspana även om det inte berör Sverige eller svenska intressen. När FRA-lagen drog igång 2009 var just signalspaningen något som vi blev lovade aldrig skulle implementeras, men tydligen kan man ändra sig. Mark Klamberg, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, ser allvarligt på lagförslagen och säger detta till TT: – I nuvarande lagstiftning måste signalspaning ske gentemot hot mot Sverige eller för att tillgodose svenska intressen. Detta krav försvinner med lagförslaget och det som jag upplever som mest uppseendeväckande. Det är kopplat till direktåtkomst, Sverige blir mer av en avlyssningscentral eller filial till underättelsetjänster i större länder. Klamberg menar att det finns en risk att Sverige hamnar i samma sits som Danmark som i våras blev påkomna med att ha hjälpt amerikanska underrättelsetjänsten NSA för att spionera på svenska politiker och tjänstemän. Om förslaget går igenom kommer dessa börja gälla i januari 2022. Förslaget hittar ni i sin helhet via länken här nere till vänster. Tumnagel
-32.4°
0
-6.6° 0 Wille Wilhelmsson Wille Wilhelmsson
tis. 30 nov 2021, 15:45
FRA-lagen utökas Trots att lagen fällts i Europadomstolen
-6.6°
0