m

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution
Vi delar flera hundra koder till Xbox One

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution
Spel / Multiplattform

Vi har fått tag på betakoder till den stängda betan för Homefront: The Revolution som drar igång på Xbox One i morgon och tänkte dela med oss av dem till er.

Eftersom vi har flera hundra koder och eftersom ni läsare är inne på lite olika tider så kommer vi att slänga ut dem vid två tillfällen.

De första 300 koderna hittar ni efter hoppet i den här artikeln och resterande kommer att läggas in i den här artikeln vid 21.00 ikväll. Eftersom det är så många koder kommer vi inte själva att kunna sitta och pricka av vilka som är tagna och ni får helt enkelt prova er fram.

Betan pågår mellan 11-14 februari och gäller alltså endast Xbox One. Lycka till!

Uppdaterat 10/2 klockan 21.00
----------------------------------------
74HYX-D963C-MH67P-GGV34-J2KVZ
W232M-4T469-TRVTJ-TG3RJ-Q6F6Z
2GFGM-RK3JY-H733M-KT7TG-X7VHZ
D2MR4-4MPRH-JPKPC-C2KTM-G4Y3Z
CPMM4-WC399-43X49-9V4VP-FTMFZ
7D9QG-X7D33-36QXF-CYW9R-QJ2XZ
2JWCY-YHXGC-7P44R-D7VD2-64C9Z
6Y7R3-643QX-KDWQ6-T3H2K-QWJJZ
Q2764-29C7P-6FYCJ-RR2FW-KPG2Z
R9DHF-KCPJG-XJ9CM-T9THF-9T36Z
2QCGH-VW4VJ-JQYH9-4FTVQ-G6DWZ
4MYR3-WTY67-KXCVH-WGJVH-DG9FZ
9J466-4R46X-JD3KR-X7DGT-YY4XZ
TTMM7-XGCGJ-JHVJ6-P4PJH-CY9HZ
6GK9Q-966D4-RM22G-4C77Q-TJY9Z
RTJ2V-26D97-2HC6M-2WYWF-DHGCZ
79W4X-4JCDJ-TYGGQ-PVFDW-2D4HZ
2Q7F2-QDRWF-Q7PJQ-RFFFY-6GC9Z
T3K73-26C27-3HCVM-F6V7M-64CDZ
HJDW3-FJ3HP-92FKH-49P3C-2PRRZ
YY94D-3QP4J-W6YC6-3R79T-FQTHZ
MTMG2-VC2D2-D24H9-VTGXT-6WT9Z
QXC7F-JYWMC-XGK2F-FGYC6-D94GZ
4FVTD-HWDF3-7TFR6-PFRVP-CXX7Z
KMQXV-KJPXX-K9XYC-VVWFC-MYHKZ
TMKGK-9Y9R7-T97M9-TKQWR-7YHCZ
6P47K-CYC4P-X646G-TRYVX-YX24Z
F946X-QF6VR-GWVQJ-JXW9Y-CC3GZ
3T7HX-4FG96-9JM6P-VPKK7-6PGDZ
YJTQK-FMXMH-KFCH7-WMCRH-9MC4Z
PPJ6G-WTQTY-TYPGX-2Y7YD-HXWCZ
CXPJ4-WGJX2-FYWR9-X6WKJ-TK7JZ
3226C-KXJJT-2GK67-67CHY-FHV6Z
CQ4CM-H7C9K-97D7C-W7QYM-9MJ9Z
26XQM-YTRGP-XFPXJ-MJJC3-V4THZ
CDC4H-XF63Q-M7XDK-6Q42K-2KMMZ
RFYHF-KTGD9-CCHWV-GPCCP-X3GTZ
66TFK-HKJKG-CGRQR-RD99G-DVM7Z
7YVX7-JFHHG-WV2PR-T9P6F-MPDGZ
YCYM2-J97GX-TMDDV-TFC6K-TQ27Z
WDD7D-YVX6V-7CFV4-3YM9T-P3TKZ
MT6C9-XM6K4-HGJD4-KJPQR-X9D4Z
H4JPQ-93TH2-GFC7J-V2CYM-4XXVZ
JK94Y-MFPV9-TP9GX-GCVXJ-G49HZ
F69MD-PK2V6-YHJKJ-FYGMK-QYTHZ
PK3F9-KXTM3-K3CVG-P2KMX-V4J6Z
4CH6W-V4GQ2-PPF67-VKGR9-9PM4Z
M2Y7K-RX7HV-QXFJH-MT9PH-R37PZ
6CQJR-DFMH6-7TYVV-DRWM6-VQKXZ
6Y6WP-FMKV6-J2D7H-FYKFX-RK2KZ
WYH32-3KGKD-GK6GV-YWCT7-J9RGZ
2WDH6-XKYRF-2H676-W7GKV-R4VGZ
9C4JF-T92XG-FGGXX-KDDFY-JWFCZ
6KGC9-HHGXY-D2FVG-XM9WY-CRJ9Z
KG7HH-P9T6K-C43XR-P9KJR-X27RZ
PQ46K-PGJXM-2634K-26YPF-7K9WZ
XQ6F4-RQ3KR-RCTKG-MMMHM-J67MZ
JD3P2-F3Y3X-QWMJF-92C2H-9VRDZ
669CF-7CPJT-YRHKK-QW2RR-2YMRZ
F9JWC-3YKPJ-6C3MX-4XD7W-CDHMZ
4HFRX-RRDX2-KW7RT-WHFF3-93G4Z
JK2PD-G7T26-WJQ72-TW3F2-V2YCZ
PFCJG-J7KVJ-QQ92C-VYDK9-FQJ3Z
XKCJG-TKXGJ-GFPHX-XFXR7-GTQTZ
CCGVW-PT6KX-2RVK6-6GMYQ-P64HZ
VR9QP-2MY66-FV64G-7C436-GGXQZ
RQYGW-HJ92J-TGD6J-TCY9Q-MM39Z
6VWVJ-WXPK4-K4M9J-JXCG6-HXPJZ
3CQQT-FKM9Q-J2H72-KHVTK-FV97Z
MXXDR-FTRGD-X7W4C-6GY7P-JRD3Z
CQWD7-T2JYF-JMPW6-CHR2Y-RKK3Z
QWR9K-73KVC-73RXC-Q7276-6P3PZ
H69V4-C6TJD-QTVV4-6RJCF-YT22Z
MHMV3-3R94T-MVXVD-DMHJ3-KPQPZ
RWMGT-TGMTV-T4R3G-2W74Q-G7FQZ
TKTFF-P62R9-DRF4Q-JX7RJ-XWXHZ
M7499-72D4Y-4PW3X-DQQ92-XWXVZ
9DW3F-QVG7P-J9CX2-2GPH9-RQXVZ
3FTG6-VCH2P-VGYHY-WJMYV-R74KZ
HYKXP-XHY3R-MKPCC-Q3HMX-PKF9Z
7MDV9-KPVP3-3V9FQ-6QQQC-2WF7Z
DVMMG-YRQ6M-PGH2J-32H77-XTTHZ
679G3-RMF7Y-6V3T4-934H4-K2G2Z
C92T7-9JYFP-HM2KC-3R3WG-FK66Z
K4DVF-KWXQV-3HVRP-YW3PW-HPGVZ
HMF4T-7K4KH-V767R-G9JYM-DGMHZ
RKJ93-VF294-JGH96-KFRVH-4RMXZ
33MGC-KCXHC-9P4DQ-W7TXQ-37W4Z
MR4P2-JJKXT-V4679-2WQHD-97GFZ
9MPYP-PKRW7-PCQW2-2DH6G-6JQJZ
62YY3-WK3MW-X2J73-YFTDT-DMF6Z
KYXRH-QG36C-WYCCG-73C2J-6H7HZ
67RD3-H3CXJ-3FMRK-J22PR-6HHJZ
T44DP-WVXCD-CXP7J-PFG2P-6WDGZ
WTR44-X39HR-R746R-X72QW-J7R3Z
RGFQX-297R2-D6YV9-DHK9G-WD4HZ
D64QF-J6W2X-3CVRM-R439W-TX47Z
6RXQW-WY6F4-TVXVH-7GWM3-3PGVZ
4FQVX-Q2HTX-DQDDG-T499W-M7TKZ
MRPQM-JPP7K-JTXQG-27GYC-GC66Z
V7XFQ-RD2X9-WJ24F-MPQ2P-JTJJZ
7K7MF-RPMQP-92T92-W7MFD-KPGYZ
JCH66-63YXT-2YJJT-DH4M7-7HYVZ
RJV9W-XHFWQ-V9K9P-MWMVK-QKJRZ
KP64K-YRM4Q-K6QJG-V4CT9-DTMKZ
FRPX6-2KXY2-PHMK7-V99QH-D3Q9Z
9QHVW-7W99Q-T6RTG-4K33C-GFG6Z
KDCPM-VWHTX-F6343-F7DCY-TFD4Z
VK6Y3-K6J97-CKKGD-XYV2M-DVFWZ
37RJM-HH3GF-CD276-4RWJV-929YZ
9Q4FG-QF6WD-FWFGH-QCKC6-7CWCZ
V292H-TKKJP-DP4H2-WHD29-JFTJZ
QHF23-FCQMD-WD6TC-46R9F-QJ7WZ
TYQ2Y-G4HDC-TYHJ7-249VT-3T9JZ
CHP4M-RG2WW-6R6JJ-R3HRG-FR3CZ
9MR9M-V2YFR-PKW3G-M2XVM-DHWVZ
29J7J-2D442-KK2DV-MYG7X-FD3GZ
VJQJK-DPFD9-FC4CD-MF26Y-QCCGZ
9P3H9-2RTT2-Y2PPM-3MHPY-HWV9Z
JCR3C-XD97J-V2RQF-F2H43-X4P7Z
K7F3T-7C4VC-GKDD2-FQQKG-TVFYZ
JGFRJ-YKG7H-PQMPT-QJF7Y-Q6QMZ
V62D4-HQGHQ-WGWHJ-KHRV9-FPMXZ
J7P3X-KT3M2-9PT6C-F3D4D-J3CCZ
DP4PG-7QTYG-TDJ6K-36RFR-4QVYZ
RM9PX-VJXFP-K9HYP-MQHVF-KJFVZ
FVF9M-KRCK7-GRFGV-MRY4H-M2HCZ
2PGMF-FMT43-RQM7Y-QQVMF-6PW9Z
PJPCQ-YGTD4-JQDGJ-7P4Y4-HCHFZ
XT33D-HCJX7-R47XG-4XK4C-3TQ4Z
GQKWR-FCVV7-WPWRY-9HMCG-MG3MZ
9TTJC-2DM2Q-YFKYC-MMPPJ-PMWWZ
99R36-6PQXW-MF9PW-CWR93-47W4Z
PHCQM-6RCH7-XHXMD-3JHRP-FFGDZ
T2DXQ-YQ6MX-YMXCK-TPG9H-KP2TZ
C3WYX-FW9DG-94WKP-2Y474-4K66Z
YYD6C-4PCGX-KYGGX-MX2JM-MFMVZ
RMMP7-PHJPJ-RM9QY-P2CHQ-TKWXZ
FPWR4-FPM97-Y7FHF-MKKTC-CFHPZ
67XRY-3GG6V-RD9VJ-DPKF3-K2HPZ
344FM-FJKQX-VXM7R-CDGMQ-WQHVZ
JV77K-MV6DY-T2QCX-YVHWK-7Y9HZ
Y492P-27D9X-J3TM6-2JRKV-M64JZ
KDXF7-HXRCP-7P2D4-K9QKK-VYY6Z
V37PY-4C97V-QC93Y-7RCR2-32QWZ
3Q9VH-YDJH6-HQJ3W-HKPXY-M7QVZ
6K2J6-6JMYF-97JQJ-CT9K9-2D3FZ
QPRK6-R7JY2-H4HGH-2T97Q-PVKXZ
W3F6H-CGY6G-RH2X3-D74YC-YY7GZ
TDHKH-GF9GD-CV6JQ-RQ2DY-PQF6Z
YQ7VM-XYT9C-KMCMK-2GWXG-T6V6Z
M22PV-FMM4G-YY2RQ-JQKXD-MXDMZ
TGK4X-PGVMY-TQJK3-T3YCD-YRJCZ
6DMH7-WGQTF-3K6H9-DYCT7-TJXVZ
DMPR3-2VKGK-JJDT6-DQQV6-4G7JZ
3PYG3-KQ46V-9HWMD-QJRYF-C7JCZ
22YHW-F7VF7-6HY3V-W3YRC-T9MMZ
KQ6K3-Q7KQD-K9949-P2MR2-W293Z
34MJ4-MTDFF-X76DD-VHP7D-MTYWZ
W3RDJ-PPPWM-XJJC7-PGGFC-R7VTZ
C342D-FXRCC-TC7JX-X7GVG-WF6VZ
C49MF-3FY9Q-9D43D-YC7X7-JD36Z
4Y433-WRDYD-KJVC9-3GG7Q-JMKGZ
7442P-2KJFG-4XFXR-MG9J9-94V9Z
KKXY3-6CX62-TJFRF-CYGTY-WT4GZ
X7D73-TG999-962YY-MKW4G-TP6JZ
CPKXJ-VHDHH-PM2QM-GX69G-66H9Z
WRFMH-3PR44-6GXHD-K2D7Y-CCK2Z
JW6QC-MKD72-WDHYP-WFCY3-CJP7Z
2DKM4-97DXX-YJPQH-9F6M7-W637Z
CJMJX-3YQFQ-2WX7G-FWD4T-DTFDZ
QYCGG-YFQM7-V9VRJ-X6VRP-WJ64Z
F3C3G-HPP7K-GVV3K-7PFJX-96T3Z
TC2GD-MHPCV-X72VD-XYF3J-C9XWZ
YXYPT-V43MM-YTTM9-XM3KQ-TQ6GZ
QRKD9-HQTHP-YQX29-PGQ36-9HPWZ
PF9KT-K444F-V27YK-X7PDR-QPXGZ
KD36K-CHHMR-6YQ62-V2JM9-T4D6Z
H9THF-JM9W6-DH3T6-PRWVK-3JK6Z
FYKWV-2T32G-6CHVY-CFXMC-DRMGZ
6XM6M-TJYPK-QGGVV-2G4C6-MCMXZ
Q397W-F62FC-JGRDX-CWKMP-7X4KZ
YJTQF-CMCCR-YG7J4-VTX4C-9DMKZ
2R2DW-QC3VV-MR6VR-P6KRC-JDDKZ
JMW46-DVHMC-XF3VY-CW6VM-PYGJZ
G2JVY-9Q7HW-WWVJP-PTVM6-M3WCZ
YQJFV-4296P-FT2VC-MP497-9D4PZ
HFWV7-M442K-VDDQ7-4YQJ9-KD7HZ
RWCWD-WXMDM-92R64-29K9M-W7JRZ
WM76J-9QPQM-VD37J-GPTW7-YX2JZ
4XTP2-C4CT9-GMFVM-WFD3Q-4GVGZ
WWWQY-9DDD9-Y6FHK-3RH93-R7DRZ
VM7YX-GCQP2-MP2G2-QW2CM-WG3RZ
93J3D-VV79H-RH36P-PV2J7-GHPXZ
K2J3D-C7MK6-6JX7K-2CYP4-6CQGZ
4VJ9M-T9CXC-X7TH6-P3JKC-26G6Z
PTH29-F4RVR-3YDFT-JJYGD-WDDYZ
6RKXV-WJX2K-R9FHT-KP6HW-XFMCZ


Ursprungliga nycklar
------------------------------------------
HRFRD-7T26D-FTCTK-RF4P3-M9CMZ
GY69K-CV773-X2FD4-F6V9V-4V43Z
JFX2M-CKXX7-WP2G3-JHC72-3PQGZ
Q3FKP-HT3FT-GJKDY-YJ9D2-XDT6Z
49K4K-RQH4Y-7PXGJ-7GFTW-YQVKZ
CDCPT-GM2YF-6HMPF-H3KRQ-6QJXZ
2G22H-9WRW3-RX2X3-TJFMT-XKWFZ
279VH-W9C6V-PKD4G-DDY4H-34FYZ
37P6X-9GH2D-272KD-6F62V-WXC2Z
CTDKP-DPXX2-FTW6C-HTHWY-Y2XKZ
YHF2D-J4VVD-DP34J-FTVG7-GXHHZ
JJRWM-HHQT7-X97FF-QH9RD-V6HMZ
TYKQK-62XQV-9KPFK-J3FWC-64M7Z
C9CD6-XX4D6-3DCMQ-XCH43-4WY2Z
Y3C99-MVGH4-7P7DX-TJP9T-QMMGZ
HGPKJ-JRM2H-CF27M-9DQYW-G64DZ
HF4M3-GX7J4-T4JTV-PTDMG-D9X2Z
GCX64-3KY9G-9X9QD-WKWQM-X77WZ
2JPP9-3MWXM-6H9MM-6PWXJ-QC2VZ
GDQ22-H76FT-X366R-PVRJH-PDXKZ
CWKFM-XJD9W-YHV6D-6KPTP-HPQYZ
P7W6K-PPKDC-24CFV-6CQRH-W4GCZ
THJTK-6T32R-4RW3M-D3939-QJHYZ
4T9GT-JKC6K-6FJGW-JR2CV-2P4QZ
7TXM4-KJ2VW-7Q7CJ-MFWPP-DKJHZ
4TJGT-HPXC3-KG6F6-C4MHH-HC66Z
QDR44-946D7-6W3TP-XY44X-HVHHZ
VRY2Q-3VD4Y-4YMHF-32442-MYCCZ
23QQ4-QFR2Y-7TRFH-VQY9D-622CZ
76MKY-9KWQ7-7CH3R-P39TT-WQFXZ
924XQ-FWGJ2-CW9J4-JPXCQ-2HQ6Z
2HFHG-JH2CT-C69XQ-MK63Q-44G2Z
WQT9Q-HY9P7-9FVQ2-2TYR3-2XG7Z
GCX7D-7TX4R-X43TP-P23RF-6FHYZ
T6W3H-M4PG3-629M9-92KKF-VMR2Z
M973K-4KD4P-7WJGF-9RY2V-FQ4RZ
2CPY3-W4R4J-RDXMV-TTCYX-QVFWZ
XR37Y-6HXYH-TJPG9-DD7GC-HPJGZ
R97P6-C4JCT-GYMVY-9FRDM-HRVDZ
WV9DD-WX23P-2MPX9-RK9CD-92W9Z
4PCDV-KDXQM-G3WKT-3GD39-D6GWZ
PMHFT-DKY7M-DKC6W-FKVPW-7J97Z
KCWM6-CP7HG-F9CYY-QCX23-9VQQZ
VXMD2-J7KJQ-9VDGK-KPTQ7-VW42Z
H4PVC-47Y9Y-QQJGC-3CJK6-FHKCZ
FQ7XX-6QTMW-6R9T6-G2679-DMMWZ
P36FK-FTPDW-H62GY-7H3F3-2HQPZ
7YFHT-HV3KW-M72T9-KGQD6-R27YZ
G72TT-4JGPT-4VT67-7FRFD-4T2RZ
JX79T-66PCG-FVV9R-P3F4V-HTJMZ
9MC9Y-D2FWP-H3FHR-DWGCQ-JJ9WZ
JQ9CF-X794W-4Y3HV-Q6D77-TJFDZ
4X3CY-9FH66-TYRKX-6CM9J-P7JXZ
W36RP-CT7CF-YWJWV-QH32R-CTC6Z
HJVX3-DF2Y7-6KK4Q-J7W7H-4V7PZ
WQJTM-6X9FG-YMP73-WHD92-GQF2Z
YQ3VF-QX49M-XTJX2-KRV2C-2M9CZ
CF7HK-CXQKK-WKKVX-2P7QP-CKC4Z
HVYTJ-7HRY4-7JFYH-379X4-3PDMZ
RCKRK-KFJRD-DK7R4-9PKK9-9VGKZ
CMYY3-2Q6DQ-CK64Y-YHVQD-MH3RZ
CWMYP-H67RY-T7YFV-DX2DX-R9WKZ
JTTHR-FHDQT-47WYT-VTMG6-PY46Z
J6F44-V2WR6-RQGH4-2H69Y-XCMHZ
FMTDP-9YGCV-4237H-2VM22-WWJVZ
TMPRK-JHVPX-DFRC4-3X24X-YTJMZ
Q7JJH-XD43J-RMYMF-CH3VT-H6KMZ
G47W6-Y4PTV-4YJ4J-CKPJY-VXFKZ
TRXQ6-3RFDC-CQMX9-C46TG-GCVPZ
G9G2M-X4XYY-4KKRY-4WJXG-VHXGZ
GWV9C-VCXFP-F3C9Q-PKWXC-WH76Z
J3G3R-XT6RK-GPCGD-RY6H7-KCMCZ
TF6DP-T7VT6-R362F-237K3-4HPYZ
CGHR7-DH9RY-J96HM-G24JJ-9MPRZ
GJYCY-TW7CH-YQRDF-FJF4H-CQJ2Z
64FTD-74X4P-QPDRH-2WRCR-RF34Z
KKVVC-J7HQP-C7PJ4-2PVD3-7KPGZ
FF3XG-DGYMK-QRKT7-KH2D9-R99VZ
TQKPF-PFC9P-WPY7P-Q3KWH-3KHDZ
XX3KV-GP2QM-PQFRD-QHDXR-HJWGZ
TC2JQ-CR7WT-QX3YJ-FHCDY-MY2MZ
XGDF4-WVK6T-TWKYG-JH7JY-K3X4Z
6W4X7-7HMMD-W22TQ-FKXKK-93VWZ
RYHR3-6MD3T-JGFDH-6MDKR-C4XVZ
P3TQJ-4PCQ3-DG6MP-R4HPV-476TZ
YJ932-PVWQM-F2DF7-HC426-YCC6Z
VKJGY-CPH4R-YXMCT-MMFKV-CDKFZ
TCHVQ-WM4QK-H4QH7-663DR-CQFMZ
QYFMQ-X3VFQ-MR36W-QMTWX-3TWCZ
66K4M-63RH9-3W3VQ-G9T34-GGT7Z
2HDPF-YTR4M-73Y3F-RJQHY-QYV6Z
GCYMY-PV2R7-QPHC7-W3T3T-V2T4Z
G6D6P-R9RWT-QPHY9-2VKXG-XW7WZ
2VV2F-VWY4T-CD9DR-JPHV9-KXXQZ
XK39X-WWFJX-7D49K-CQ3J2-CGFQZ
66YCD-6CMF2-3JTWP-F4P9M-J4Q2Z
TRCW2-7HG3D-JF2KV-CTJDH-WHDJZ
J6CM7-HK6WK-43GWY-WVXJV-JVHFZ
9MGH4-GP7JH-HWJ2X-J3TWH-XDC3Z
QWFDC-RRPGP-FTP4G-F34WJ-7R2YZ
RHFM6-32GHG-VDWJP-7W9CD-DJWRZ
H493K-R9TC9-7PKJ2-W4Q3P-J379Z
F6TG6-6QQ7V-MRM32-9DVM2-9GR9Z
PH6VR-FTYTP-9MGJP-HYRXJ-Q944Z
YV937-C4YXC-GHMCM-7JKP7-D4MJZ
4CC47-CTQKY-2VWCY-G4JWJ-Q69PZ
2YTRM-VGDG2-PCM3P-XWW46-DV6FZ
YK2G9-WWKJD-3H6WV-VJCYX-2RC4Z
HJ9JP-VGG4X-M3744-KF6JV-Y3CQZ
Q2K4G-XHYVC-93YX2-HQYR9-CK3FZ
G7KGV-G36D7-GGPQR-9X99M-DKM6Z
6VD6K-WFQRV-MVYMX-X3PMY-2HVWZ
2P66W-3V2CC-JHCKG-HCT26-WC3RZ
QPW4W-FT73P-Q4FVG-GX2GJ-TYGVZ
Y373C-7PX7M-R9YM4-PV72H-D6J2Z
47RTT-K72FP-YRQCH-CPJYF-M6DWZ
J2MCY-7X3HF-DHMTM-GH7KC-DJDXZ
P3FW6-HD2VF-DKRVP-JPYF4-XJTKZ
3FC29-3773J-TJDFK-CKWJP-9QJDZ
DGQMJ-6JT72-M63GJ-JY26D-6FYQZ
CMHFV-6QVYH-4CJJH-HW4VX-R7DVZ
X9YKY-3Q7CC-HHXG9-RYQ6J-JTRGZ
MV63D-F463F-CRDJP-R23KG-6PJQZ
QWW6V-HDVXY-DXKXP-JTHWW-227TZ
23FWX-DYYXY-9WCJ9-674CH-T7WDZ
GXGXV-FV6JQ-VPJF7-R33WK-T737Z
KYXV9-J6DP4-GGXKH-QCYQV-DT9KZ
YKKQ6-YXYTX-HKQY7-P6P74-2767Z
G4Q3H-4T33C-JPTHM-GGKRC-QP37Z
F46DD-XHKKG-7GHC3-KCFCV-HCMHZ
M7WWV-6R4K2-KK9TC-QYGJ2-K3GXZ
22YYG-4PFVH-GV7DG-MVKHW-TGRHZ
FTXJD-KGXX6-74JGY-DFY6R-Y7CVZ
PD2C6-2MPQD-76T67-3XJYW-K4DFZ
R9T34-HV7F7-DH7DT-6GKRM-66RTZ
33TCD-KYHVR-WHQRH-V436H-RHW2Z
3PD3Q-G2W4C-QC9KW-XXTQM-HXWCZ
WDFTP-RJTH4-T2JJF-GJHMQ-TM2YZ
Q3349-QPC3G-PJF2T-9G2GV-K4R6Z
CD9KT-49QPJ-FJD6P-9XG6P-DJ9DZ
MGTY2-4HTV9-FKJK3-KHV7J-FF9DZ
2VVPH-7K6H9-66HMR-WQWPP-FP6FZ
9D7M9-MTWMJ-2PY9Q-TCGDG-3HVFZ
J9YY2-T4W3F-G6GQ6-3WPQR-FTCKZ
XMK43-KR4DG-RGC3R-36J32-WQ6CZ
YM2FW-2W3R6-6XFCX-YGGGG-7T3CZ
VGTKM-HK3CW-MPV3R-7XK76-HF37Z
HCDR7-PVMYP-3Y74M-YP3YX-6WXVZ
XVJ2Q-X4H7T-FWTJG-94G3T-HV7VZ
2H967-JCMCD-24RFW-3KP2P-YQKVZ
D949H-JQHHF-WWRQ6-QYQW6-DH6KZ
6F9TP-T7KMC-D2QD3-V3W73-FPJFZ
R3FDP-7YM42-JC3FF-JQGJ4-XVCMZ
RMRX9-DKHJM-9KKCD-FK26M-6Q6GZ
D6C34-DWWYM-QKHXT-3MQ2P-XH6PZ
797JX-PJPMY-6JXG2-CF73X-GVG7Z
JPRDR-T4CWD-4HMWD-M2VG4-FRP4Z
6M9Y6-CFDW3-JPK73-YGVMC-7C72Z
X4FQQ-VTWD7-PC7P2-T4RJR-7XWFZ
V9KGD-RY4GM-W7TYD-WM3G6-RCXFZ
GJ9J3-D92Q2-G4XYM-G6KXF-TJFCZ
GGJV2-VF6WX-74W9H-4YFJD-TGQ2Z
W2T47-7RH3F-WMP93-WCFJ6-232KZ
HCJXX-FJ4DG-G23GM-Y34YG-7YP9Z
4MJH6-G9V97-F6Q2J-H6J4T-C9FJZ
GP9CJ-9PJ3F-X77GD-4FMFW-2PD7Z
J24HM-4PP33-HWVTM-RPRMM-2CT2Z
VQPGQ-9RWHG-26HJ2-TQJ99-7V7RZ
QMVH3-CT6G7-TW9QX-TH7HQ-DHDTZ
J6HTG-6K79G-3QTDH-D9H6W-26MRZ
RJHMF-M2VMH-CMJHM-KD49J-RMDVZ
J24CT-PXVHM-HWT4J-Y3PY6-JCH6Z
7TCMW-PHP2H-66PDV-QYPVV-K4T9Z
HCW9V-CYQRW-RQMJQ-9XJK7-TFCMZ
XG9WH-H94XM-CHDXY-XQM9V-RYMJZ
7CDHF-VTVQX-K4R2H-DY2W7-DDRTZ
K69GJ-XR9GD-CJDVD-MHJ7H-VMRRZ
F7VP4-YFHD7-FG43R-RTMVD-WMWQZ
DJPW6-W3C4G-XY3HF-JRHQT-YGM2Z
KHDTR-WKJ7G-GF4KM-2H9G6-4CFXZ
WJVMH-VVHFJ-2VXCJ-XCQ3J-2Y6RZ
W2F96-7K7X9-J7D44-FKQWT-HF2XZ
2QDTK-93RDH-C4XJD-YFP39-M2KTZ
P3XV9-63H46-WHQ7M-Y9TDG-WH9KZ
CYTQ4-7HJWK-MMJM6-PXQ2Y-JYC7Z
DQ69G-DHK72-V42CQ-Y3TD4-QTQCZ
CMGVJ-2PD39-V39PQ-PF64W-VDCYZ
QR4KX-7DXVT-4RTTC-RWWFF-XQ4QZ
J3KHF-Q6GV6-2X323-TJPF7-MK7DZ
3MDPH-JPYPD-9JJ7Y-XJH97-7DTVZ
CFPFV-7QFFH-QKW2Q-KKJ7P-VWK3Z
27HGG-3CKJC-H6D9H-MYR2T-2CKGZ
JT9C2-263CF-M6VT7-VY7V6-H7TJZ
Q2D2H-CRFCV-29HMM-RT4JM-R24VZ
QXKPW-X6TDR-6J9Q9-DWXV9-D2H3Z
RQPPD-YJKM9-96JJV-XFTT2-J2KHZ
76WP6-D329R-RRGYC-TFCP9-6YGCZ
CJM63-Q3X22-FFF9F-6YY7W-JCWYZ
3DV29-MXF2K-9GG9M-DX4TT-KDMPZ
W4RM9-DQ4VV-W6HT4-DFVW6-GDMJZ
VTHXK-MHDJQ-7R77F-WMYFX-3DDMZ
T7R99-P7DPM-4FDGG-W6HJV-P6K9Z
M4M7F-6F2QP-TGDM6-XDWRH-V9F6Z
K4CPT-4TDCR-M32GX-QJX4X-6YCXZ
3RTYT-X6XYJ-FHGXP-9GYCT-JDVFZ
DCR6G-PFYG2-G227J-MM6D2-YHV3Z
GHWQQ-33KP3-RCQ73-TYCQP-YK7DZ
9T7K4-GTPPH-J4GT3-GKPQ2-V37WZ
T4J99-M7JJC-7P499-CQ63G-CHDMZ
X6HKQ-FF22G-R2FP9-X26VM-YPFCZ
MC7Q2-YCP7H-VG7WH-WK63V-F4PCZ
JMM67-D62DM-H92C9-QY7GV-2WD7Z
JMRDC-2HY3Y-QCPC7-MH26D-J3YPZ
MTRJ3-J2K9Q-JKCQT-QFWRF-9M9CZ
DMKGV-RQ4C6-7W973-Y2QFD-7XTGZ
RC3HV-DCPCQ-4WFDQ-RRV69-V9HPZ
GPC37-GP29F-TKQXT-PV77P-7MYCZ
9KDVX-MCXM4-HTDVT-DF4T6-3499Z
JH4T9-PPH3Y-HMW74-VTPF3-QVP3Z
3YXFT-PVXDJ-TWJHH-P29VF-2FHCZ
4HDV3-37QQM-VHQDR-KXRMQ-P9VTZ
3Q2HK-C4MGC-VY2VD-CYPFJ-TDD6Z
K36Y2-626RW-XPGW9-CW7JF-V3DKZ
D9PXW-JG2FJ-HJ73P-QWMH7-6JGQZ
GGJ29-42YJH-F4WWX-7DC36-VW4CZ
CF7VG-MK33H-M2K7F-G44R9-G293Z
DHMV4-WD33X-RRHCD-4HHPH-RQKRZ
DRMPM-RWVKM-Y9X67-6TTKF-JQCYZ
T7RG4-D2927-7D6KC-7VXDM-P242Z
4Q7F7-MX6XV-RDPTJ-DG74G-WKGHZ
32M4J-GHDVQ-7VM63-3XKKJ-FKMTZ
C39RR-RP2JF-V4KQJ-PY34J-K663Z
D4GY6-69DGG-2J6F6-DCHY3-7TYMZ
4R6FH-72J6P-9FJGR-49C9R-FHGGZ
MRD4M-4T6D2-HVRQW-XWJYP-4WTYZ
97YKK-R23KC-JXD7M-TMG9P-9P2HZ
QX974-J7H4F-Y3TCF-CW32M-DPXKZ
H2F2J-HY64C-GC2WW-GY7C9-3VDCZ
MF929-9H72G-72VKT-CRFJV-YWT4Z
DYWXM-R7FF7-HCM4H-FDM6F-PC7HZ
3Q49Y-CCMK2-DJRK4-74YPP-GGPWZ
GCR6K-9CKD2-HHXPG-K4WQ2-R2DMZ
PX9GP-PX4K6-Q2J3W-9Y3KX-VJM2Z
K366C-XDKW4-VTT7T-PF43Q-RTMXZ
HRCVM-R3GKQ-W7DWC-TT2F4-XVCCZ
M4MPF-2QGQQ-6JTWG-T6YTD-W932Z
TP2KH-YXXT7-9H7MC-9FDJP-K9TQZ
HKTFJ-KXXTY-9TMX9-Y7D6T-FTRTZ
J9QQF-TCRRD-JPM4Y-M39Q6-F7F9Z
9HV4F-K7P4C-FGXWD-XVGJM-PPVXZ
4R3T7-JPX7C-GRGXM-CDDKR-WWPRZ
RDT2M-DG4V3-W2QQQ-22MT2-YV4HZ
J4TJF-M24MH-V3Q7K-9Q729-DWJCZ
CVYQ4-PKXJ4-QJHCX-4R4HM-MDG4Z
QXMMD-9HT7X-4MWMG-TPDXY-WMHRZ
D436V-RT9QQ-CTYVY-7J36H-JVT4Z
796VD-66F6D-3TYQ9-QXD67-36DJZ
27DDC-VGWGM-VWJWX-WRHCF-Q4DJZ
J2WTG-G76KT-M43DV-YH424-YYDWZ
WRDDX-WRY6V-JXKXH-XGVHM-F3J4Z
JFYMX-XKHWJ-DHQKH-XRMDG-39G2Z
RGWHT-PCGH4-PHRXJ-4CCH7-VX43Z
FYH34-DDDJV-Y2HCH-2Q2YP-4W3KZ
YW93W-4Q333-MJHXP-FMKK6-Y66QZ
36R22-7HVPF-7Q23Y-3GF3K-JMTPZ
9PR9K-HFR99-M4M4R-RJR62-YW79Z
37M3X-GPYQJ-RWWXW-D36KW-GRWTZ
H6HMP-CWDKH-JW27R-9HKY7-VMXHZ
XGYYY-CHGT4-TKH6K-YGPQR-949FZ
HK6MD-HDK4R-74XXD-R3Q4T-DMPKZ
HGVDC-93MT7-R7XX4-349F4-MP3WZ
96CQH-YDGM3-PPDFG-7YF2D-KCCVZ
MHCMF-6J2R3-HKK2D-VHTQR-69YCZ
9PJKJ-6XXPK-JGY2R-WRMP7-WYMYZ
HR433-7YGDV-RTDTT-7DDC7-P7DRZ
MP6FD-7T97H-37QMT-P4H9K-TRMJZ
6VFR9-FP23H-3VH7G-2YC6H-GP3FZ
JMQM6-GHRJ7-FMHPP-G9CV7-W66GZ
YW3CV-XYK7R-2MRCC-KK6MV-T4D6Z
J9922-2GGV2-472HT-7Q66R-TRCWZ
97942-36992-9CTXH-Q3FCX-H4JVZ
7QHY4-3T9KJ-PDKD9-GMGC2-C43VZ
RQGPM-QCDHX-YQDWW-QWVM9-6WVMZ
9XQPD-M2YQC-F6JMW-G79PY-G739Z
G3MPK-RRFYW-H4QYP-HQ964-4JFRZ
XDFVC-CWTDT-9W92X-TQ7QR-HWJKZ
J3DF9-R4WJG-R3DQC-3P2CW-FCJ7Z
GRFFJ-7G9Y4-WQT3T-3PMRM-KH4JZ
G3CJ7-Q7PXH-VYT9P-K6Q9Q-Y33VZ
6C26H-R6GRF-W6XGK-RXXXW-2TXRZ
W7PMW-TG2DK-QR9FD-HD49R-9PM4Z
JC42C-CFWHK-MXMJ3-9C7PG-JRJQZ
GWCXC-JWWY7-YJQ7F-XF736-VGD3Z
VFK2W-6H29R-FCPJ2-CKMJ9-7R97Z
4KPPG-H6H94-TK2YD-66W2C-G6J9Z
TWVGT-DVGK2-WRXV4-XKJH6-TCQYZ
Q96VP-7WMXY-W4Q3Q-QYG6M-4P9CZ
CXJ6Q-CTVMD-3QKWC-DG6RH-QPY6Z
CJKP7-MF64R-9RTJR-D4MP3-YWMQZ
WCGCD-XKQGT-M237Y-MHFFY-9G3CZ

Läs mer
40.6°
0

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution

Vi delar flera hundra koder till Xbox One

Jim Reekes pratar om sina Apple-ljud
Ljuden vi hör varje dag, eller några av oss i alla fall

Klipp med ljuddesignern Jim Reekes där han pratar om några av ljuden han gjorde för Apple under sin karriär där. Bland annat pratar han om ljudet Sosumi vars namn inte alls är något häftigt japanskt ord utan snarare "So sue me" eftersom han ville göra narr av Beatles advokater som stämde Apple under 70-talet. Tumnagel
37.8°
+
Frode Wikesjö
0

Äldre snubbe från Kina har klarat 300 spel
Fler än 300 spel till och med

Klipp om en 86 årig snubbe från Kina som de senaste 20 åren har spelet genom mer än 300 spel. Snubben, som heter Yang Binglin, spenderar sina mornar med att spela inte pingis men på eftermiddagen spenderar han minst tre timmar med att spela tv-spel. Yangs favoritgenre är skräckspel. Tumnagel
39.6°
+
Frode Wikesjö
0

En trailer för The Serpent
Netflix-serie om seriemördaren Charles Sobhraj

Här har vi trailern för den kommande Netflix-serien The Serpent som handlar om fifflaren och seriemördaren Charles Sobhraj. Charles (Tahar Rahim) och flickvännen Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) reste runt i Asien under 70-talet för att lura samt mörda folk längs det så kallade hippiespåret. En nederländsk diplomat började utreda vad som hände med ett ungt par som försvunnit och hamnar snabbt hack i häl på en av Interpols mest eftersökta män. Samtliga åtta avsnitt av The Serpent har premiär på Netflix den 2 april. Tumnagel
38.1°
+
Frode Wikesjö
0

Se Spring Uje spring!
Nu på SVT Play

En av årets härligaste filmer är Spring Uje spring, filmen om och med Uje Brandelius och regisserad av Henrik Schyffert. Tre guldbaggar fick filmen och det var den lätt värd tycker jag. Det är smått magiskt att Uje och hans fru och barn kan spela sig själva på ett så bra sätt. Uje Brandelius är frontmannen i fantastiska bandet Doktor Kosmos som ni inte får missa. Tumnagel
40.0°
+
Roger Åberg
0

Sju minuter Hoa
Pusselplattformare med Ghibli-vibbar

Skrollcat Studio bjuder här på sju minuter med gameplay från sin kommande pusselplattformare Hoa. Som man kan se i klippet har spelet en riktigt skön grafisk stil men jag kan väl personligen inte direkt påstå att själva spelandet ser superskoj ut. Men om man nu tycker detta ser intressant ut så släpps Hoa till Nintendo Switch och Windows under nästa månad. Tumnagel
37.4°
+
Frode Wikesjö
0

Telefoner som säljs i Utah måste ha "porrfilter"
Från och med nästa år

Några lagstiftare i Utah bestämde i veckan att samtliga telefoner och paddor som säljs i den amerikanska delstaten måste ha ett inbyggt porrfilter. Filtret, som måste vara på plats till 2022, ska blockera material som anses vara skadligt för minderåriga. Tillverkarna tvingas därmed implementera och aktivera ett sådant filter som standard i sina produkter. Sedan är det då upp till användaren själv att bestämma om de vill inaktivera det eller ej. Enheter som säljs utan detta filter aktiverat kan behöva betala böter (som högst 500 dollar) dock ska lagförslaget tydligen inte vara en officiell lag i delstaten förrän minst fem andra stater har vidtagit liknande åtgärder. Lagförslaget röstades igenom med en relativt stor marginal och ska nu bara godkännas av Utahs guvernör Spencer Cox för att det ska bli klart. Lagstiftare i Utah har tidigare kallat porr som en folkhälsokris så det var väl kanske inte helt oväntat att sådana här grejer skulle implementeras där. Tumnagel
23.8°
+
Frode Wikesjö
0

Klassiska bilar som krympt i tvätten
Ernie Adams bygger riktigt coola kopior i litet format

Ända sedan 1965 har Ernie Adams byggt kopior på klassiska bilar. Men de skiljer sig en hel del mot andra replikor som finns. Ernies exemplar är nämligen rejält nedskalade och det ser nästan ut som att man förminskat dem några snäpp med maskinen som används i Älskling jag krympte barnen-filmerna. Den första bilen han byggde som är döpt till Grandpa Dwarf blev till av gamla kylskåp och den rullar än idag. Ernie har byggt hundratals bilar och alla är fullt körbara och lagliga för gatan. I det här klippet får vi se några av hans mycket imponerande skapelser. Spana in Ernies museum på länken. Bonusklipp nedan. Tumnagel
39.5°
+
Bobby Green
0

Hellsing ska bli tv-serie
Ingen ny anime alltså

Den populära mangaserien Hellsing ska bli tv-serie av manusförfattaren bakom John Wick-filmerna, Derek Kolstad. Tillsammans med Amazon Studios ska han tolka mangan till serie en i spelfilmsformat och inte en anime-grej. Kolstad nämnde i en intervju att han varit besatt av att adaptera mangan ända sedan hans bror introducerade honom till Hellsing för några år sedan. Någon regissör, skådespelare eller något premiärdatum finns dock inte ännu. Bonus-Hellsing nedan. Tumnagel
38.8°
+
Frode Wikesjö
0

Digitala vaccinintyg tillgängliga till sommaren
Varför inte nu?

Under gårdagen höll sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) en presskonferens där han meddelade att Sverige ska ha digitala vaccinintyg tillgängliga till sommaren. Anledningen till det är att han anser att både resebolag samt länder kommer att ställa krav på att folk har något sådant när folk ska ut och resa under sommaren. Redan nu ställer länder krav på att man har ett negativt covidtest och nu när folk börjar vaccineras ser Anders det som oundvikligt att krav på vaccinbevis också kommer dyka upp. Intyget skulle inte bara vara för resor utomlands utan också vara något man kan visa upp om man skulle få för sig att gå på någon resturang, konsert eller gym utan mask eller social distansering. Enligt förslaget från myndigheten ska intyget kunna visas i telefonen, genom digitala plånböcker eller som en pappersutskrift. Enligt Myndigheten för digital förvaltning ska beviset finnas tillgängligt från den 1 juni och det återstår väl att se om det är ett datum som myndigheten lyckas hålla eller ej. Tumnagel
37.5°
+
Frode Wikesjö
0

Första trailern för S03 av Formula 1: Drive to Survive
Vroom vroom

Nu är det ju inte allt för långt kvar till den 19 mars, vilket är dagen som den tredje säsongen av Formel 1-dokumentärserien Formula 1: Drive to Survive har premiär. Så för att öka hypen en aning släppte Netflix nyss en ordentlig trailer för denna tredje säsong. Formula 1: Drive to Survive bjuder på spänning samt intriger och är intressant även om man inte är inne i Formel 1-svängen. I serien får vi följa racerförarnas vardag både på och utanför banan under en Formel 1-säsong. Denna tredje säsong kommer kretsa kring den något märkliga 2020-säsongen så det kommer ju bli onekligen intressant att se. Tumnagel
44.4°
+
Frode Wikesjö
0

YouTube-profilen Laoshu har lämnat oss
Vi börjar helgen med lite tråkiga nyheter

Moses Monweal McCormick var mannen bakom YouTube-kanalen laoshu505000 där han smygfilmade sig själv prata med främlingar på olika språk. Moses kunde prata mängder av olika språk som han lärt sig på egen hand. I veckan meddelade hans familj att Moses hade gått bort på grund av oförutsedda hjärtproblem. Klart tråkigt då hans videos ofta dök upp i YouTube-flödet och alltid var underhållande att titta på. Nedan kan man se ett klipp när han testar sina svenskakunskaper på en svensk Über-förare. Tumnagel
28.4°
+
Frode Wikesjö
0

Lång recension av iPhone
Så här några månader senare

Att recensera saker är knepigt. Ibland har vi hur mycket tid som helst och ibland knappt någon alls, oftast knappt någon alls. Därför har MKBHD nu släppt en ny recension av iPhone så här några månader senare där han verkligen brer ut vad han tycker, videon är 47 minuter lång. Tumnagel
35.9°
+
Roger Åberg
0

Lupin fortsätter i sommar på Netflix
Spänningen stiger!

Lupin släpptes i början av januari och var, för mig, en sån där serie man startar för att se om den är något att ha och vipps så hade man bränt av alla avsnitt och man suktade efter mer. Nu har vi fått reda på när seriens andra del kommer ha premiär och det kommer ske någon gång i sommar, vilket är trevligt då vi i alla fall vet att vi slipper vänta i ett år på att få se fortsättningen. Ovan har ni en kort teaser till den andra delen och av den att döma verkar det som att del 2 kickar igång direkt efter händelserna i första. Tumnagel
49.9°
+
André Stray
0

En längre genomgång av Audi e-tron GT
49 minuter

Roger fick nyligen hänga lite med Audis nya elbilsmodell e-tron GT i vanligt och sportigt RS-utförande. Men tiden var snål så det blev ett snabbt test. Autogefühl har dock fått bekanta sig med bilen en lite längre stund, så här kommer ett 49 minuter långt inslag på hur de tycker bilen är. Tumnagel
38.2°
+
Bobby Green
0

Nvidia RTX 3050 Ti dyker upp på Asus hemsida
Nytt budgetkort verkar vara på ingång

Nvidia presenterade nyligen RTX 3060, men det verkar som att grafikkortstillverkaren har mer grafikkort i rockärmen. Asus uppdaterade nyligen sidan för laptopen TUF Dash F15 med lite ny information som kanske inte borde ha skrivits ut. Mer specifikt hade det lagts till en rad om att kortet kommer kunna utrustas med RTX 3050 Ti med 4GB GDDR6-ram och design avsedd för laptops. När Nvidia kommer presentera kortet ordentligt är för tillfället okänt. Fokus ligger troligtvis nu på att få ut RTX 30-serien till kunder, men möjligtvis kommer en liten presentation av budgetkortet om någon månad. Tumnagel
36.1°
+
André Stray
0

Snubbe bygger exoskelett för att svinga jättesvärd
Lite eftermiddagsnörderi

Har du tittat på anime eller spelat spel där det används massiva svärd och tänkt "hallå det där är ett lite orealistiskt stort svärd som inte borde gå att svinga i verkligheten", samtidigt som karaktären slåss mot horder av cyberdemoner från Venus? I så fall fokuserar du på helt rätt saker och har förstås rätt. Sådana svärd är orealistiska, men om man bygger ett exoskelett som kan hjälpa till med svingandet så borde det inte vara allt för svårt att använda. Detta är exakt vad vi får se Allen Pan från Sufficiently Advanced göra i sin senaste video. Tumnagel
37.3°
+
André Stray
0

Bygg din Porsche Taycan Cross Turismo
Konfiguratorn är igång

Igår presenterade Porsche den nya modellen Taycan Cross Turismo. En sak man kan fördriva tiden med en fredagskväll är att speca bilen så som man vill ha den. Antingen för att man har tänkt köpa en, eller för att man som mig bara vill drömma lite. Jag utgick givetvis från värstingen Turbo S och efter allt klickande på saker som jag vill ha landade prislappen på 2.759.800 kronor och av detta var 629.800 kronor extrautrustning. Hur bilen blev ser ni bland bilderna. Tumnagel
40.3°
+
Bobby Green
0

Flock med starar skapar fågel-siluett
Fågelception

I flera månader följde fotografen James Crombie och hans kollega Colin Hogg en flock med starar i jakt på den perfekta bilden när fåglarna dansade på himlen. Här får vi se hur det såg ut i ett videoklipp som Colin filmade när stararna i formation flyger över sjön Lough Ennell. Vid ett tillfälle skapar formationen siluetten av en fågel vilket är rätt så mäktigt att se. Tumnagel
47.9°
+
Bobby Green
0

Tio saker Macklemore inte klarar sig utan
Bra hår och snorbroms!

GQ har satt sig ned med artisten Macklemore som fått berätta om tio saker han inte klarar sig utan när han är ute och far. Bonusklipp nedan. Tumnagel
71kg
+
Bobby Green

Tut i luren! Idag är det ostbågens dag!
Grattis!

Ostbågens dag är alltid den 5 mars. Idag är det 5 mars och passande nog fredag så att man kan trycka mängder med snacks utan att få dåligt samvete, eller? Grattis alla ostbågsläskare, njut lite extra idag! Tumnagel
81kg
+
Bobby Green

Banksy tillbaka med konstverket create escape
Målat på en fängelsemur

Banksys senaste målning heter Create Escape och den har han gjort på en fängelsemur utanför Reading Prison i Storbritannien. Fängelset är sedan 2014 stängt och det var här författaren Oscar Wilde satt fängslad i två år för "onaturlig otukt" (homosexuella kontakter). Målningen föreställer en rymmande fånge som har gjort ett rep av skrivmaskinspapper för att ta sig ned från muren. Det är många som vill att fängelset ska omvandlas till en konsthall och ett beslut kring detta ska komma i mitten på mars. Tumnagel
90kg
+
Bobby Green

Britny Fox - Standing In The Shadows
Fredagsklassikern

Idag är det fredag och jag blev extra pepp på pudelrock efter dängan vi skrev om tidigare idag. Så vi kör ett gäng, för det blir man alltid glad av. Här ovan har vi gruppen Britny Fox med låten Standing In The Shadows som släpptes 1989. Bonusklipp nedan. Tumnagel
85kg
+
Bobby Green

Miguel Gonzalez är avocado-expert
Förser Michelin-restauranger med grönsaken

Skillnaden mellan en bra och en dålig avocado kan vara livsavgörande, typ. Miguel Gonzalez är experten på grönsaken och det är honom du ska gå till om du vill ha de bästa New York har att erbjuda. I dagsläget har över 120 stycken restauranger hans avocados som förstahandsval. Tumnagel
87kg
+
Bobby Green

Nestor släpper singeln On The Run
Pudelrock från Sverige

Jag är en riktig sucker för så kallad pudelrock och gammal härlig metal, så därför föll verkligen den svenska gruppen Nestors låt On The Run mig i smaken. Här har man kokat ihop hederliga 80-talsinfluenser med feta beats och glimten i ögat. Och visst är det Sten Frisk från TV-serien Tre Kronor som spelar prästen i musikvideon. Ett album kommer att släppas senare i år. Tumnagel
111kg
+
Bobby Green

Fel sätt att laga middag på
Rekommenderas inte

Om du har planerat att laga middag någon gång i ditt liv - gör inte på det här viset då. Tumnagel
79kg
+
Bobby Green

Idag är det Fössta tossdan i mass
Ät prinsesstårta!

Idag är det Smålands alldeles egna nationaldag eftersom det är "Fössta tossdan i mass". Det är den småländska dialekten firas och då får man äta prinsesstårta med massipan, oavsett var i landet man bor. Grattis till oss! Tumnagel
129kg
+
Bobby Green

Fira Rieslings födelsedag med Edward Blom
Håller föreläsning och vinprovning

Institutet Wines of Germany har förklarat den 13 mars 1435 som officiell födelsedag för den tyska druvan Riesling. Det innebär att på lördag nästa vecka så fyller druvan hela 586 år vilket givetvis måste firas. Gastronomen och Tysklandskännaren Edward Blom kommer då att hålla en föreläsning och vinprovning live på Facebook. Vinerna som provas kommer från de fem regionerna där mest Riesling odlas i Tyskland: Rheingau, Pfalz, Mosel, Rhein-hessen och Württemberg. Det hela kommer att äga rum mellan klockan 17.00 och 18.00 på länken nedan. Tumnagel
83kg
+
Bobby Green

Toasty Digital remixar ihop Kanye och Kendrick
Eftersom de inte släppt sitt gemensamma material

Det sägs att artisterna Kanye West och Kendrick Lamar spelat in över 40 stycken låtar tillsammans, låtar som aldrig har släppts. För att få ordning på detta bestämde sig YouTube-kanalen Toasty Digital för att mixa ihop Kanyes album My Beautiful Dark Twisted Fantasy med Kendricks album good kid, m.A.A.d city och det här är resultatet. Tumnagel
92kg
+
Bobby Green

Whisky för 465.000 kronor
På torsdag lanserar The Macallan en dyrgrip

Nu på torsdag den 4 mars lanserar The Macallan Red Collection och det är en unik serie med single malt-whisky som endast kommer att sälja i begränsad upplaga. Med i gänget finns en 50-åring som har prislappen 465.000 kronor. Detta är den äldsta och mest exklusiva serien hittills från varumärket och förutom 50 finns även 40- och 60-årig whisky i trion. Gästspelar gör även The Macallan 71 Years Old, The Macallan 74 Years Old och The Macallan 78 Years Old som är de äldsta någonsin i The Macallans historia. Tumnagel
80kg
+
Bobby Green

Fjällräven presenterar Samlaren
Kollektion skapad av restmaterial

Samlaren är en ny kollektion från Fjällräven där allt material som använts är sådant som blivit över vid andra produktioner. Här ger man spillmaterialet nytt liv och fokus har legat på hållbarhet och innovation. Samlaren består av ett antal unika produkter som kommer att släppas i begränsat antal i återkommande kapselkollektioner. Spana in vad som erbjuds på länken nedan. Tumnagel
128kg
+
Bobby Green