m

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution
Vi delar flera hundra koder till Xbox One

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution
Spel / Multiplattform

Vi har fått tag på betakoder till den stängda betan för Homefront: The Revolution som drar igång på Xbox One i morgon och tänkte dela med oss av dem till er.

Eftersom vi har flera hundra koder och eftersom ni läsare är inne på lite olika tider så kommer vi att slänga ut dem vid två tillfällen.

De första 300 koderna hittar ni efter hoppet i den här artikeln och resterande kommer att läggas in i den här artikeln vid 21.00 ikväll. Eftersom det är så många koder kommer vi inte själva att kunna sitta och pricka av vilka som är tagna och ni får helt enkelt prova er fram.

Betan pågår mellan 11-14 februari och gäller alltså endast Xbox One. Lycka till!

Uppdaterat 10/2 klockan 21.00
----------------------------------------
74HYX-D963C-MH67P-GGV34-J2KVZ
W232M-4T469-TRVTJ-TG3RJ-Q6F6Z
2GFGM-RK3JY-H733M-KT7TG-X7VHZ
D2MR4-4MPRH-JPKPC-C2KTM-G4Y3Z
CPMM4-WC399-43X49-9V4VP-FTMFZ
7D9QG-X7D33-36QXF-CYW9R-QJ2XZ
2JWCY-YHXGC-7P44R-D7VD2-64C9Z
6Y7R3-643QX-KDWQ6-T3H2K-QWJJZ
Q2764-29C7P-6FYCJ-RR2FW-KPG2Z
R9DHF-KCPJG-XJ9CM-T9THF-9T36Z
2QCGH-VW4VJ-JQYH9-4FTVQ-G6DWZ
4MYR3-WTY67-KXCVH-WGJVH-DG9FZ
9J466-4R46X-JD3KR-X7DGT-YY4XZ
TTMM7-XGCGJ-JHVJ6-P4PJH-CY9HZ
6GK9Q-966D4-RM22G-4C77Q-TJY9Z
RTJ2V-26D97-2HC6M-2WYWF-DHGCZ
79W4X-4JCDJ-TYGGQ-PVFDW-2D4HZ
2Q7F2-QDRWF-Q7PJQ-RFFFY-6GC9Z
T3K73-26C27-3HCVM-F6V7M-64CDZ
HJDW3-FJ3HP-92FKH-49P3C-2PRRZ
YY94D-3QP4J-W6YC6-3R79T-FQTHZ
MTMG2-VC2D2-D24H9-VTGXT-6WT9Z
QXC7F-JYWMC-XGK2F-FGYC6-D94GZ
4FVTD-HWDF3-7TFR6-PFRVP-CXX7Z
KMQXV-KJPXX-K9XYC-VVWFC-MYHKZ
TMKGK-9Y9R7-T97M9-TKQWR-7YHCZ
6P47K-CYC4P-X646G-TRYVX-YX24Z
F946X-QF6VR-GWVQJ-JXW9Y-CC3GZ
3T7HX-4FG96-9JM6P-VPKK7-6PGDZ
YJTQK-FMXMH-KFCH7-WMCRH-9MC4Z
PPJ6G-WTQTY-TYPGX-2Y7YD-HXWCZ
CXPJ4-WGJX2-FYWR9-X6WKJ-TK7JZ
3226C-KXJJT-2GK67-67CHY-FHV6Z
CQ4CM-H7C9K-97D7C-W7QYM-9MJ9Z
26XQM-YTRGP-XFPXJ-MJJC3-V4THZ
CDC4H-XF63Q-M7XDK-6Q42K-2KMMZ
RFYHF-KTGD9-CCHWV-GPCCP-X3GTZ
66TFK-HKJKG-CGRQR-RD99G-DVM7Z
7YVX7-JFHHG-WV2PR-T9P6F-MPDGZ
YCYM2-J97GX-TMDDV-TFC6K-TQ27Z
WDD7D-YVX6V-7CFV4-3YM9T-P3TKZ
MT6C9-XM6K4-HGJD4-KJPQR-X9D4Z
H4JPQ-93TH2-GFC7J-V2CYM-4XXVZ
JK94Y-MFPV9-TP9GX-GCVXJ-G49HZ
F69MD-PK2V6-YHJKJ-FYGMK-QYTHZ
PK3F9-KXTM3-K3CVG-P2KMX-V4J6Z
4CH6W-V4GQ2-PPF67-VKGR9-9PM4Z
M2Y7K-RX7HV-QXFJH-MT9PH-R37PZ
6CQJR-DFMH6-7TYVV-DRWM6-VQKXZ
6Y6WP-FMKV6-J2D7H-FYKFX-RK2KZ
WYH32-3KGKD-GK6GV-YWCT7-J9RGZ
2WDH6-XKYRF-2H676-W7GKV-R4VGZ
9C4JF-T92XG-FGGXX-KDDFY-JWFCZ
6KGC9-HHGXY-D2FVG-XM9WY-CRJ9Z
KG7HH-P9T6K-C43XR-P9KJR-X27RZ
PQ46K-PGJXM-2634K-26YPF-7K9WZ
XQ6F4-RQ3KR-RCTKG-MMMHM-J67MZ
JD3P2-F3Y3X-QWMJF-92C2H-9VRDZ
669CF-7CPJT-YRHKK-QW2RR-2YMRZ
F9JWC-3YKPJ-6C3MX-4XD7W-CDHMZ
4HFRX-RRDX2-KW7RT-WHFF3-93G4Z
JK2PD-G7T26-WJQ72-TW3F2-V2YCZ
PFCJG-J7KVJ-QQ92C-VYDK9-FQJ3Z
XKCJG-TKXGJ-GFPHX-XFXR7-GTQTZ
CCGVW-PT6KX-2RVK6-6GMYQ-P64HZ
VR9QP-2MY66-FV64G-7C436-GGXQZ
RQYGW-HJ92J-TGD6J-TCY9Q-MM39Z
6VWVJ-WXPK4-K4M9J-JXCG6-HXPJZ
3CQQT-FKM9Q-J2H72-KHVTK-FV97Z
MXXDR-FTRGD-X7W4C-6GY7P-JRD3Z
CQWD7-T2JYF-JMPW6-CHR2Y-RKK3Z
QWR9K-73KVC-73RXC-Q7276-6P3PZ
H69V4-C6TJD-QTVV4-6RJCF-YT22Z
MHMV3-3R94T-MVXVD-DMHJ3-KPQPZ
RWMGT-TGMTV-T4R3G-2W74Q-G7FQZ
TKTFF-P62R9-DRF4Q-JX7RJ-XWXHZ
M7499-72D4Y-4PW3X-DQQ92-XWXVZ
9DW3F-QVG7P-J9CX2-2GPH9-RQXVZ
3FTG6-VCH2P-VGYHY-WJMYV-R74KZ
HYKXP-XHY3R-MKPCC-Q3HMX-PKF9Z
7MDV9-KPVP3-3V9FQ-6QQQC-2WF7Z
DVMMG-YRQ6M-PGH2J-32H77-XTTHZ
679G3-RMF7Y-6V3T4-934H4-K2G2Z
C92T7-9JYFP-HM2KC-3R3WG-FK66Z
K4DVF-KWXQV-3HVRP-YW3PW-HPGVZ
HMF4T-7K4KH-V767R-G9JYM-DGMHZ
RKJ93-VF294-JGH96-KFRVH-4RMXZ
33MGC-KCXHC-9P4DQ-W7TXQ-37W4Z
MR4P2-JJKXT-V4679-2WQHD-97GFZ
9MPYP-PKRW7-PCQW2-2DH6G-6JQJZ
62YY3-WK3MW-X2J73-YFTDT-DMF6Z
KYXRH-QG36C-WYCCG-73C2J-6H7HZ
67RD3-H3CXJ-3FMRK-J22PR-6HHJZ
T44DP-WVXCD-CXP7J-PFG2P-6WDGZ
WTR44-X39HR-R746R-X72QW-J7R3Z
RGFQX-297R2-D6YV9-DHK9G-WD4HZ
D64QF-J6W2X-3CVRM-R439W-TX47Z
6RXQW-WY6F4-TVXVH-7GWM3-3PGVZ
4FQVX-Q2HTX-DQDDG-T499W-M7TKZ
MRPQM-JPP7K-JTXQG-27GYC-GC66Z
V7XFQ-RD2X9-WJ24F-MPQ2P-JTJJZ
7K7MF-RPMQP-92T92-W7MFD-KPGYZ
JCH66-63YXT-2YJJT-DH4M7-7HYVZ
RJV9W-XHFWQ-V9K9P-MWMVK-QKJRZ
KP64K-YRM4Q-K6QJG-V4CT9-DTMKZ
FRPX6-2KXY2-PHMK7-V99QH-D3Q9Z
9QHVW-7W99Q-T6RTG-4K33C-GFG6Z
KDCPM-VWHTX-F6343-F7DCY-TFD4Z
VK6Y3-K6J97-CKKGD-XYV2M-DVFWZ
37RJM-HH3GF-CD276-4RWJV-929YZ
9Q4FG-QF6WD-FWFGH-QCKC6-7CWCZ
V292H-TKKJP-DP4H2-WHD29-JFTJZ
QHF23-FCQMD-WD6TC-46R9F-QJ7WZ
TYQ2Y-G4HDC-TYHJ7-249VT-3T9JZ
CHP4M-RG2WW-6R6JJ-R3HRG-FR3CZ
9MR9M-V2YFR-PKW3G-M2XVM-DHWVZ
29J7J-2D442-KK2DV-MYG7X-FD3GZ
VJQJK-DPFD9-FC4CD-MF26Y-QCCGZ
9P3H9-2RTT2-Y2PPM-3MHPY-HWV9Z
JCR3C-XD97J-V2RQF-F2H43-X4P7Z
K7F3T-7C4VC-GKDD2-FQQKG-TVFYZ
JGFRJ-YKG7H-PQMPT-QJF7Y-Q6QMZ
V62D4-HQGHQ-WGWHJ-KHRV9-FPMXZ
J7P3X-KT3M2-9PT6C-F3D4D-J3CCZ
DP4PG-7QTYG-TDJ6K-36RFR-4QVYZ
RM9PX-VJXFP-K9HYP-MQHVF-KJFVZ
FVF9M-KRCK7-GRFGV-MRY4H-M2HCZ
2PGMF-FMT43-RQM7Y-QQVMF-6PW9Z
PJPCQ-YGTD4-JQDGJ-7P4Y4-HCHFZ
XT33D-HCJX7-R47XG-4XK4C-3TQ4Z
GQKWR-FCVV7-WPWRY-9HMCG-MG3MZ
9TTJC-2DM2Q-YFKYC-MMPPJ-PMWWZ
99R36-6PQXW-MF9PW-CWR93-47W4Z
PHCQM-6RCH7-XHXMD-3JHRP-FFGDZ
T2DXQ-YQ6MX-YMXCK-TPG9H-KP2TZ
C3WYX-FW9DG-94WKP-2Y474-4K66Z
YYD6C-4PCGX-KYGGX-MX2JM-MFMVZ
RMMP7-PHJPJ-RM9QY-P2CHQ-TKWXZ
FPWR4-FPM97-Y7FHF-MKKTC-CFHPZ
67XRY-3GG6V-RD9VJ-DPKF3-K2HPZ
344FM-FJKQX-VXM7R-CDGMQ-WQHVZ
JV77K-MV6DY-T2QCX-YVHWK-7Y9HZ
Y492P-27D9X-J3TM6-2JRKV-M64JZ
KDXF7-HXRCP-7P2D4-K9QKK-VYY6Z
V37PY-4C97V-QC93Y-7RCR2-32QWZ
3Q9VH-YDJH6-HQJ3W-HKPXY-M7QVZ
6K2J6-6JMYF-97JQJ-CT9K9-2D3FZ
QPRK6-R7JY2-H4HGH-2T97Q-PVKXZ
W3F6H-CGY6G-RH2X3-D74YC-YY7GZ
TDHKH-GF9GD-CV6JQ-RQ2DY-PQF6Z
YQ7VM-XYT9C-KMCMK-2GWXG-T6V6Z
M22PV-FMM4G-YY2RQ-JQKXD-MXDMZ
TGK4X-PGVMY-TQJK3-T3YCD-YRJCZ
6DMH7-WGQTF-3K6H9-DYCT7-TJXVZ
DMPR3-2VKGK-JJDT6-DQQV6-4G7JZ
3PYG3-KQ46V-9HWMD-QJRYF-C7JCZ
22YHW-F7VF7-6HY3V-W3YRC-T9MMZ
KQ6K3-Q7KQD-K9949-P2MR2-W293Z
34MJ4-MTDFF-X76DD-VHP7D-MTYWZ
W3RDJ-PPPWM-XJJC7-PGGFC-R7VTZ
C342D-FXRCC-TC7JX-X7GVG-WF6VZ
C49MF-3FY9Q-9D43D-YC7X7-JD36Z
4Y433-WRDYD-KJVC9-3GG7Q-JMKGZ
7442P-2KJFG-4XFXR-MG9J9-94V9Z
KKXY3-6CX62-TJFRF-CYGTY-WT4GZ
X7D73-TG999-962YY-MKW4G-TP6JZ
CPKXJ-VHDHH-PM2QM-GX69G-66H9Z
WRFMH-3PR44-6GXHD-K2D7Y-CCK2Z
JW6QC-MKD72-WDHYP-WFCY3-CJP7Z
2DKM4-97DXX-YJPQH-9F6M7-W637Z
CJMJX-3YQFQ-2WX7G-FWD4T-DTFDZ
QYCGG-YFQM7-V9VRJ-X6VRP-WJ64Z
F3C3G-HPP7K-GVV3K-7PFJX-96T3Z
TC2GD-MHPCV-X72VD-XYF3J-C9XWZ
YXYPT-V43MM-YTTM9-XM3KQ-TQ6GZ
QRKD9-HQTHP-YQX29-PGQ36-9HPWZ
PF9KT-K444F-V27YK-X7PDR-QPXGZ
KD36K-CHHMR-6YQ62-V2JM9-T4D6Z
H9THF-JM9W6-DH3T6-PRWVK-3JK6Z
FYKWV-2T32G-6CHVY-CFXMC-DRMGZ
6XM6M-TJYPK-QGGVV-2G4C6-MCMXZ
Q397W-F62FC-JGRDX-CWKMP-7X4KZ
YJTQF-CMCCR-YG7J4-VTX4C-9DMKZ
2R2DW-QC3VV-MR6VR-P6KRC-JDDKZ
JMW46-DVHMC-XF3VY-CW6VM-PYGJZ
G2JVY-9Q7HW-WWVJP-PTVM6-M3WCZ
YQJFV-4296P-FT2VC-MP497-9D4PZ
HFWV7-M442K-VDDQ7-4YQJ9-KD7HZ
RWCWD-WXMDM-92R64-29K9M-W7JRZ
WM76J-9QPQM-VD37J-GPTW7-YX2JZ
4XTP2-C4CT9-GMFVM-WFD3Q-4GVGZ
WWWQY-9DDD9-Y6FHK-3RH93-R7DRZ
VM7YX-GCQP2-MP2G2-QW2CM-WG3RZ
93J3D-VV79H-RH36P-PV2J7-GHPXZ
K2J3D-C7MK6-6JX7K-2CYP4-6CQGZ
4VJ9M-T9CXC-X7TH6-P3JKC-26G6Z
PTH29-F4RVR-3YDFT-JJYGD-WDDYZ
6RKXV-WJX2K-R9FHT-KP6HW-XFMCZ


Ursprungliga nycklar
------------------------------------------
HRFRD-7T26D-FTCTK-RF4P3-M9CMZ
GY69K-CV773-X2FD4-F6V9V-4V43Z
JFX2M-CKXX7-WP2G3-JHC72-3PQGZ
Q3FKP-HT3FT-GJKDY-YJ9D2-XDT6Z
49K4K-RQH4Y-7PXGJ-7GFTW-YQVKZ
CDCPT-GM2YF-6HMPF-H3KRQ-6QJXZ
2G22H-9WRW3-RX2X3-TJFMT-XKWFZ
279VH-W9C6V-PKD4G-DDY4H-34FYZ
37P6X-9GH2D-272KD-6F62V-WXC2Z
CTDKP-DPXX2-FTW6C-HTHWY-Y2XKZ
YHF2D-J4VVD-DP34J-FTVG7-GXHHZ
JJRWM-HHQT7-X97FF-QH9RD-V6HMZ
TYKQK-62XQV-9KPFK-J3FWC-64M7Z
C9CD6-XX4D6-3DCMQ-XCH43-4WY2Z
Y3C99-MVGH4-7P7DX-TJP9T-QMMGZ
HGPKJ-JRM2H-CF27M-9DQYW-G64DZ
HF4M3-GX7J4-T4JTV-PTDMG-D9X2Z
GCX64-3KY9G-9X9QD-WKWQM-X77WZ
2JPP9-3MWXM-6H9MM-6PWXJ-QC2VZ
GDQ22-H76FT-X366R-PVRJH-PDXKZ
CWKFM-XJD9W-YHV6D-6KPTP-HPQYZ
P7W6K-PPKDC-24CFV-6CQRH-W4GCZ
THJTK-6T32R-4RW3M-D3939-QJHYZ
4T9GT-JKC6K-6FJGW-JR2CV-2P4QZ
7TXM4-KJ2VW-7Q7CJ-MFWPP-DKJHZ
4TJGT-HPXC3-KG6F6-C4MHH-HC66Z
QDR44-946D7-6W3TP-XY44X-HVHHZ
VRY2Q-3VD4Y-4YMHF-32442-MYCCZ
23QQ4-QFR2Y-7TRFH-VQY9D-622CZ
76MKY-9KWQ7-7CH3R-P39TT-WQFXZ
924XQ-FWGJ2-CW9J4-JPXCQ-2HQ6Z
2HFHG-JH2CT-C69XQ-MK63Q-44G2Z
WQT9Q-HY9P7-9FVQ2-2TYR3-2XG7Z
GCX7D-7TX4R-X43TP-P23RF-6FHYZ
T6W3H-M4PG3-629M9-92KKF-VMR2Z
M973K-4KD4P-7WJGF-9RY2V-FQ4RZ
2CPY3-W4R4J-RDXMV-TTCYX-QVFWZ
XR37Y-6HXYH-TJPG9-DD7GC-HPJGZ
R97P6-C4JCT-GYMVY-9FRDM-HRVDZ
WV9DD-WX23P-2MPX9-RK9CD-92W9Z
4PCDV-KDXQM-G3WKT-3GD39-D6GWZ
PMHFT-DKY7M-DKC6W-FKVPW-7J97Z
KCWM6-CP7HG-F9CYY-QCX23-9VQQZ
VXMD2-J7KJQ-9VDGK-KPTQ7-VW42Z
H4PVC-47Y9Y-QQJGC-3CJK6-FHKCZ
FQ7XX-6QTMW-6R9T6-G2679-DMMWZ
P36FK-FTPDW-H62GY-7H3F3-2HQPZ
7YFHT-HV3KW-M72T9-KGQD6-R27YZ
G72TT-4JGPT-4VT67-7FRFD-4T2RZ
JX79T-66PCG-FVV9R-P3F4V-HTJMZ
9MC9Y-D2FWP-H3FHR-DWGCQ-JJ9WZ
JQ9CF-X794W-4Y3HV-Q6D77-TJFDZ
4X3CY-9FH66-TYRKX-6CM9J-P7JXZ
W36RP-CT7CF-YWJWV-QH32R-CTC6Z
HJVX3-DF2Y7-6KK4Q-J7W7H-4V7PZ
WQJTM-6X9FG-YMP73-WHD92-GQF2Z
YQ3VF-QX49M-XTJX2-KRV2C-2M9CZ
CF7HK-CXQKK-WKKVX-2P7QP-CKC4Z
HVYTJ-7HRY4-7JFYH-379X4-3PDMZ
RCKRK-KFJRD-DK7R4-9PKK9-9VGKZ
CMYY3-2Q6DQ-CK64Y-YHVQD-MH3RZ
CWMYP-H67RY-T7YFV-DX2DX-R9WKZ
JTTHR-FHDQT-47WYT-VTMG6-PY46Z
J6F44-V2WR6-RQGH4-2H69Y-XCMHZ
FMTDP-9YGCV-4237H-2VM22-WWJVZ
TMPRK-JHVPX-DFRC4-3X24X-YTJMZ
Q7JJH-XD43J-RMYMF-CH3VT-H6KMZ
G47W6-Y4PTV-4YJ4J-CKPJY-VXFKZ
TRXQ6-3RFDC-CQMX9-C46TG-GCVPZ
G9G2M-X4XYY-4KKRY-4WJXG-VHXGZ
GWV9C-VCXFP-F3C9Q-PKWXC-WH76Z
J3G3R-XT6RK-GPCGD-RY6H7-KCMCZ
TF6DP-T7VT6-R362F-237K3-4HPYZ
CGHR7-DH9RY-J96HM-G24JJ-9MPRZ
GJYCY-TW7CH-YQRDF-FJF4H-CQJ2Z
64FTD-74X4P-QPDRH-2WRCR-RF34Z
KKVVC-J7HQP-C7PJ4-2PVD3-7KPGZ
FF3XG-DGYMK-QRKT7-KH2D9-R99VZ
TQKPF-PFC9P-WPY7P-Q3KWH-3KHDZ
XX3KV-GP2QM-PQFRD-QHDXR-HJWGZ
TC2JQ-CR7WT-QX3YJ-FHCDY-MY2MZ
XGDF4-WVK6T-TWKYG-JH7JY-K3X4Z
6W4X7-7HMMD-W22TQ-FKXKK-93VWZ
RYHR3-6MD3T-JGFDH-6MDKR-C4XVZ
P3TQJ-4PCQ3-DG6MP-R4HPV-476TZ
YJ932-PVWQM-F2DF7-HC426-YCC6Z
VKJGY-CPH4R-YXMCT-MMFKV-CDKFZ
TCHVQ-WM4QK-H4QH7-663DR-CQFMZ
QYFMQ-X3VFQ-MR36W-QMTWX-3TWCZ
66K4M-63RH9-3W3VQ-G9T34-GGT7Z
2HDPF-YTR4M-73Y3F-RJQHY-QYV6Z
GCYMY-PV2R7-QPHC7-W3T3T-V2T4Z
G6D6P-R9RWT-QPHY9-2VKXG-XW7WZ
2VV2F-VWY4T-CD9DR-JPHV9-KXXQZ
XK39X-WWFJX-7D49K-CQ3J2-CGFQZ
66YCD-6CMF2-3JTWP-F4P9M-J4Q2Z
TRCW2-7HG3D-JF2KV-CTJDH-WHDJZ
J6CM7-HK6WK-43GWY-WVXJV-JVHFZ
9MGH4-GP7JH-HWJ2X-J3TWH-XDC3Z
QWFDC-RRPGP-FTP4G-F34WJ-7R2YZ
RHFM6-32GHG-VDWJP-7W9CD-DJWRZ
H493K-R9TC9-7PKJ2-W4Q3P-J379Z
F6TG6-6QQ7V-MRM32-9DVM2-9GR9Z
PH6VR-FTYTP-9MGJP-HYRXJ-Q944Z
YV937-C4YXC-GHMCM-7JKP7-D4MJZ
4CC47-CTQKY-2VWCY-G4JWJ-Q69PZ
2YTRM-VGDG2-PCM3P-XWW46-DV6FZ
YK2G9-WWKJD-3H6WV-VJCYX-2RC4Z
HJ9JP-VGG4X-M3744-KF6JV-Y3CQZ
Q2K4G-XHYVC-93YX2-HQYR9-CK3FZ
G7KGV-G36D7-GGPQR-9X99M-DKM6Z
6VD6K-WFQRV-MVYMX-X3PMY-2HVWZ
2P66W-3V2CC-JHCKG-HCT26-WC3RZ
QPW4W-FT73P-Q4FVG-GX2GJ-TYGVZ
Y373C-7PX7M-R9YM4-PV72H-D6J2Z
47RTT-K72FP-YRQCH-CPJYF-M6DWZ
J2MCY-7X3HF-DHMTM-GH7KC-DJDXZ
P3FW6-HD2VF-DKRVP-JPYF4-XJTKZ
3FC29-3773J-TJDFK-CKWJP-9QJDZ
DGQMJ-6JT72-M63GJ-JY26D-6FYQZ
CMHFV-6QVYH-4CJJH-HW4VX-R7DVZ
X9YKY-3Q7CC-HHXG9-RYQ6J-JTRGZ
MV63D-F463F-CRDJP-R23KG-6PJQZ
QWW6V-HDVXY-DXKXP-JTHWW-227TZ
23FWX-DYYXY-9WCJ9-674CH-T7WDZ
GXGXV-FV6JQ-VPJF7-R33WK-T737Z
KYXV9-J6DP4-GGXKH-QCYQV-DT9KZ
YKKQ6-YXYTX-HKQY7-P6P74-2767Z
G4Q3H-4T33C-JPTHM-GGKRC-QP37Z
F46DD-XHKKG-7GHC3-KCFCV-HCMHZ
M7WWV-6R4K2-KK9TC-QYGJ2-K3GXZ
22YYG-4PFVH-GV7DG-MVKHW-TGRHZ
FTXJD-KGXX6-74JGY-DFY6R-Y7CVZ
PD2C6-2MPQD-76T67-3XJYW-K4DFZ
R9T34-HV7F7-DH7DT-6GKRM-66RTZ
33TCD-KYHVR-WHQRH-V436H-RHW2Z
3PD3Q-G2W4C-QC9KW-XXTQM-HXWCZ
WDFTP-RJTH4-T2JJF-GJHMQ-TM2YZ
Q3349-QPC3G-PJF2T-9G2GV-K4R6Z
CD9KT-49QPJ-FJD6P-9XG6P-DJ9DZ
MGTY2-4HTV9-FKJK3-KHV7J-FF9DZ
2VVPH-7K6H9-66HMR-WQWPP-FP6FZ
9D7M9-MTWMJ-2PY9Q-TCGDG-3HVFZ
J9YY2-T4W3F-G6GQ6-3WPQR-FTCKZ
XMK43-KR4DG-RGC3R-36J32-WQ6CZ
YM2FW-2W3R6-6XFCX-YGGGG-7T3CZ
VGTKM-HK3CW-MPV3R-7XK76-HF37Z
HCDR7-PVMYP-3Y74M-YP3YX-6WXVZ
XVJ2Q-X4H7T-FWTJG-94G3T-HV7VZ
2H967-JCMCD-24RFW-3KP2P-YQKVZ
D949H-JQHHF-WWRQ6-QYQW6-DH6KZ
6F9TP-T7KMC-D2QD3-V3W73-FPJFZ
R3FDP-7YM42-JC3FF-JQGJ4-XVCMZ
RMRX9-DKHJM-9KKCD-FK26M-6Q6GZ
D6C34-DWWYM-QKHXT-3MQ2P-XH6PZ
797JX-PJPMY-6JXG2-CF73X-GVG7Z
JPRDR-T4CWD-4HMWD-M2VG4-FRP4Z
6M9Y6-CFDW3-JPK73-YGVMC-7C72Z
X4FQQ-VTWD7-PC7P2-T4RJR-7XWFZ
V9KGD-RY4GM-W7TYD-WM3G6-RCXFZ
GJ9J3-D92Q2-G4XYM-G6KXF-TJFCZ
GGJV2-VF6WX-74W9H-4YFJD-TGQ2Z
W2T47-7RH3F-WMP93-WCFJ6-232KZ
HCJXX-FJ4DG-G23GM-Y34YG-7YP9Z
4MJH6-G9V97-F6Q2J-H6J4T-C9FJZ
GP9CJ-9PJ3F-X77GD-4FMFW-2PD7Z
J24HM-4PP33-HWVTM-RPRMM-2CT2Z
VQPGQ-9RWHG-26HJ2-TQJ99-7V7RZ
QMVH3-CT6G7-TW9QX-TH7HQ-DHDTZ
J6HTG-6K79G-3QTDH-D9H6W-26MRZ
RJHMF-M2VMH-CMJHM-KD49J-RMDVZ
J24CT-PXVHM-HWT4J-Y3PY6-JCH6Z
7TCMW-PHP2H-66PDV-QYPVV-K4T9Z
HCW9V-CYQRW-RQMJQ-9XJK7-TFCMZ
XG9WH-H94XM-CHDXY-XQM9V-RYMJZ
7CDHF-VTVQX-K4R2H-DY2W7-DDRTZ
K69GJ-XR9GD-CJDVD-MHJ7H-VMRRZ
F7VP4-YFHD7-FG43R-RTMVD-WMWQZ
DJPW6-W3C4G-XY3HF-JRHQT-YGM2Z
KHDTR-WKJ7G-GF4KM-2H9G6-4CFXZ
WJVMH-VVHFJ-2VXCJ-XCQ3J-2Y6RZ
W2F96-7K7X9-J7D44-FKQWT-HF2XZ
2QDTK-93RDH-C4XJD-YFP39-M2KTZ
P3XV9-63H46-WHQ7M-Y9TDG-WH9KZ
CYTQ4-7HJWK-MMJM6-PXQ2Y-JYC7Z
DQ69G-DHK72-V42CQ-Y3TD4-QTQCZ
CMGVJ-2PD39-V39PQ-PF64W-VDCYZ
QR4KX-7DXVT-4RTTC-RWWFF-XQ4QZ
J3KHF-Q6GV6-2X323-TJPF7-MK7DZ
3MDPH-JPYPD-9JJ7Y-XJH97-7DTVZ
CFPFV-7QFFH-QKW2Q-KKJ7P-VWK3Z
27HGG-3CKJC-H6D9H-MYR2T-2CKGZ
JT9C2-263CF-M6VT7-VY7V6-H7TJZ
Q2D2H-CRFCV-29HMM-RT4JM-R24VZ
QXKPW-X6TDR-6J9Q9-DWXV9-D2H3Z
RQPPD-YJKM9-96JJV-XFTT2-J2KHZ
76WP6-D329R-RRGYC-TFCP9-6YGCZ
CJM63-Q3X22-FFF9F-6YY7W-JCWYZ
3DV29-MXF2K-9GG9M-DX4TT-KDMPZ
W4RM9-DQ4VV-W6HT4-DFVW6-GDMJZ
VTHXK-MHDJQ-7R77F-WMYFX-3DDMZ
T7R99-P7DPM-4FDGG-W6HJV-P6K9Z
M4M7F-6F2QP-TGDM6-XDWRH-V9F6Z
K4CPT-4TDCR-M32GX-QJX4X-6YCXZ
3RTYT-X6XYJ-FHGXP-9GYCT-JDVFZ
DCR6G-PFYG2-G227J-MM6D2-YHV3Z
GHWQQ-33KP3-RCQ73-TYCQP-YK7DZ
9T7K4-GTPPH-J4GT3-GKPQ2-V37WZ
T4J99-M7JJC-7P499-CQ63G-CHDMZ
X6HKQ-FF22G-R2FP9-X26VM-YPFCZ
MC7Q2-YCP7H-VG7WH-WK63V-F4PCZ
JMM67-D62DM-H92C9-QY7GV-2WD7Z
JMRDC-2HY3Y-QCPC7-MH26D-J3YPZ
MTRJ3-J2K9Q-JKCQT-QFWRF-9M9CZ
DMKGV-RQ4C6-7W973-Y2QFD-7XTGZ
RC3HV-DCPCQ-4WFDQ-RRV69-V9HPZ
GPC37-GP29F-TKQXT-PV77P-7MYCZ
9KDVX-MCXM4-HTDVT-DF4T6-3499Z
JH4T9-PPH3Y-HMW74-VTPF3-QVP3Z
3YXFT-PVXDJ-TWJHH-P29VF-2FHCZ
4HDV3-37QQM-VHQDR-KXRMQ-P9VTZ
3Q2HK-C4MGC-VY2VD-CYPFJ-TDD6Z
K36Y2-626RW-XPGW9-CW7JF-V3DKZ
D9PXW-JG2FJ-HJ73P-QWMH7-6JGQZ
GGJ29-42YJH-F4WWX-7DC36-VW4CZ
CF7VG-MK33H-M2K7F-G44R9-G293Z
DHMV4-WD33X-RRHCD-4HHPH-RQKRZ
DRMPM-RWVKM-Y9X67-6TTKF-JQCYZ
T7RG4-D2927-7D6KC-7VXDM-P242Z
4Q7F7-MX6XV-RDPTJ-DG74G-WKGHZ
32M4J-GHDVQ-7VM63-3XKKJ-FKMTZ
C39RR-RP2JF-V4KQJ-PY34J-K663Z
D4GY6-69DGG-2J6F6-DCHY3-7TYMZ
4R6FH-72J6P-9FJGR-49C9R-FHGGZ
MRD4M-4T6D2-HVRQW-XWJYP-4WTYZ
97YKK-R23KC-JXD7M-TMG9P-9P2HZ
QX974-J7H4F-Y3TCF-CW32M-DPXKZ
H2F2J-HY64C-GC2WW-GY7C9-3VDCZ
MF929-9H72G-72VKT-CRFJV-YWT4Z
DYWXM-R7FF7-HCM4H-FDM6F-PC7HZ
3Q49Y-CCMK2-DJRK4-74YPP-GGPWZ
GCR6K-9CKD2-HHXPG-K4WQ2-R2DMZ
PX9GP-PX4K6-Q2J3W-9Y3KX-VJM2Z
K366C-XDKW4-VTT7T-PF43Q-RTMXZ
HRCVM-R3GKQ-W7DWC-TT2F4-XVCCZ
M4MPF-2QGQQ-6JTWG-T6YTD-W932Z
TP2KH-YXXT7-9H7MC-9FDJP-K9TQZ
HKTFJ-KXXTY-9TMX9-Y7D6T-FTRTZ
J9QQF-TCRRD-JPM4Y-M39Q6-F7F9Z
9HV4F-K7P4C-FGXWD-XVGJM-PPVXZ
4R3T7-JPX7C-GRGXM-CDDKR-WWPRZ
RDT2M-DG4V3-W2QQQ-22MT2-YV4HZ
J4TJF-M24MH-V3Q7K-9Q729-DWJCZ
CVYQ4-PKXJ4-QJHCX-4R4HM-MDG4Z
QXMMD-9HT7X-4MWMG-TPDXY-WMHRZ
D436V-RT9QQ-CTYVY-7J36H-JVT4Z
796VD-66F6D-3TYQ9-QXD67-36DJZ
27DDC-VGWGM-VWJWX-WRHCF-Q4DJZ
J2WTG-G76KT-M43DV-YH424-YYDWZ
WRDDX-WRY6V-JXKXH-XGVHM-F3J4Z
JFYMX-XKHWJ-DHQKH-XRMDG-39G2Z
RGWHT-PCGH4-PHRXJ-4CCH7-VX43Z
FYH34-DDDJV-Y2HCH-2Q2YP-4W3KZ
YW93W-4Q333-MJHXP-FMKK6-Y66QZ
36R22-7HVPF-7Q23Y-3GF3K-JMTPZ
9PR9K-HFR99-M4M4R-RJR62-YW79Z
37M3X-GPYQJ-RWWXW-D36KW-GRWTZ
H6HMP-CWDKH-JW27R-9HKY7-VMXHZ
XGYYY-CHGT4-TKH6K-YGPQR-949FZ
HK6MD-HDK4R-74XXD-R3Q4T-DMPKZ
HGVDC-93MT7-R7XX4-349F4-MP3WZ
96CQH-YDGM3-PPDFG-7YF2D-KCCVZ
MHCMF-6J2R3-HKK2D-VHTQR-69YCZ
9PJKJ-6XXPK-JGY2R-WRMP7-WYMYZ
HR433-7YGDV-RTDTT-7DDC7-P7DRZ
MP6FD-7T97H-37QMT-P4H9K-TRMJZ
6VFR9-FP23H-3VH7G-2YC6H-GP3FZ
JMQM6-GHRJ7-FMHPP-G9CV7-W66GZ
YW3CV-XYK7R-2MRCC-KK6MV-T4D6Z
J9922-2GGV2-472HT-7Q66R-TRCWZ
97942-36992-9CTXH-Q3FCX-H4JVZ
7QHY4-3T9KJ-PDKD9-GMGC2-C43VZ
RQGPM-QCDHX-YQDWW-QWVM9-6WVMZ
9XQPD-M2YQC-F6JMW-G79PY-G739Z
G3MPK-RRFYW-H4QYP-HQ964-4JFRZ
XDFVC-CWTDT-9W92X-TQ7QR-HWJKZ
J3DF9-R4WJG-R3DQC-3P2CW-FCJ7Z
GRFFJ-7G9Y4-WQT3T-3PMRM-KH4JZ
G3CJ7-Q7PXH-VYT9P-K6Q9Q-Y33VZ
6C26H-R6GRF-W6XGK-RXXXW-2TXRZ
W7PMW-TG2DK-QR9FD-HD49R-9PM4Z
JC42C-CFWHK-MXMJ3-9C7PG-JRJQZ
GWCXC-JWWY7-YJQ7F-XF736-VGD3Z
VFK2W-6H29R-FCPJ2-CKMJ9-7R97Z
4KPPG-H6H94-TK2YD-66W2C-G6J9Z
TWVGT-DVGK2-WRXV4-XKJH6-TCQYZ
Q96VP-7WMXY-W4Q3Q-QYG6M-4P9CZ
CXJ6Q-CTVMD-3QKWC-DG6RH-QPY6Z
CJKP7-MF64R-9RTJR-D4MP3-YWMQZ
WCGCD-XKQGT-M237Y-MHFFY-9G3CZ

Läs mer
40.6°
0

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution

Vi delar flera hundra koder till Xbox One

Snygg ångestfilm om plasten i haven
Där skiten får liv

The Beauty är en animerad kortfilm som på ett annorlunda och snyggt sätt, men med mycket ångest, visar hur det skulle se ut om plasten vi slänger i haven hade fått liv. Regisserad av Pascal Schelbli och VFX av Marc Angele. Tumnagel
38.3°
+
Roger Åberg
0

Sonos ska göra ljudet i fler Audi-modeller
Till en början A1, Q2 och Q3

I kväll presenterades Audi Q4 e-tron och i den hittar vi ljudsystem från Sonos. Det är Sonos första samarbete med en biltillverkare och samarbetet ska vara exklusivt, vad det nu betyder. Men Q4 e-tron är inte den enda modellen som kommer att få Sonos, på schemat framöver står A1, Q2 och Q3. Det verkar alltså som att Sonos blir nya ljudsystemet för Audis bilar men det är oklart om även Bang & Olufsen kommer att finnas kvar. Eftersom man börjar med de mindre modellerna är en gissning att Sonos kommer att leverera till de mer vanligare modellerna och Bang & Olufsen till de lyxigare. Tumnagel
36.6°
+
Roger Åberg
0

Goodyear gjorde ett uppblåsbart flygplan på 50-talet
Skulle rädda liv var tanken

Joakim tipsade om det här avsnittet från Mustard där man går igenom Goodyears uppblåsbara flygplan. Man kallade det för Inflatoplane och det vägde faktiskt bara 90 kilo. Planet skulle kunna blåsas upp på fem minuter och flyga i 100 km/h. Dessutom kunde man skicka ner planet (packat i en låda) till piloter som hade störtat bakom fiendens linjer och på så sätt kunde de nedskjutna piloterna flyga hem igen. Låter ju prima! Men tyvärr var det lite för bra för att vara sant. Planet verkade flyga helt ok, men ett gäng incidenter gjorde att man till slut la ner hela projektet. Tumnagel
38.5°
+
Roger Åberg
0

Blue Origin och Lockheed Martin ska designa DRACO
En kärnkraftsdriven rymdfarkost

Det amerikanska militära forskningsmyndigheten DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) har gett de båda företagen Blue Origin och Lockheed Martin i uppdrag att designa en framtida rymdfarkost med en kärnkraftsdriven motor. Projektet går under namnet DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) och är tänkt att undersöka om det skulle vara möjligt att använda så kallad Nuclear Thermal Propulsion (NTP) för att kunna göra snabba manövrar med farkoster i rymden. DARPA skriver om DRACO: "Rapid maneuver is a core tenet of modern Department of Defense (DoD) operations on land, at sea, and in the air. However, rapid maneuver in the space domain has traditionally been challenging because current electric and chemical space propulsion systems have drawbacks in thrust-to-weight and propellent efficiency, respectively. DRACO’s NTP system has the potential to achieve high thrust-to-weight ratios similar to in-space chemical propulsion and approach the high propellent efficiency of electric systems. This combination would give a DRACO spacecraft greater agility to implement DoD’s core tenet of rapid maneuver in cislunar space (between the Earth and moon)." I en första fas av utvecklingen av DRACO kommer Blue Origin att få 2,5 miljoner dollar medan Lockheed Martin kommer att få 2,9 miljoner dollar för att utveckla var sin version av DRACO-konceptet. Kärnreaktorn som är tänkt att användas till DRACO ska utvecklas av General Atomics vilka får 22 miljoner dollar av DARPA för det i den första fasen av projektet. Tumnagel
40.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Så här städar du din dator
Från fysisk skit

En dator som man håller på och pillar på hela dagarna blir så småningom skitig och behöver rengöras. Här går kanalen Created Labs igenom vad man behöver för att göra rent datorn på ett enkelt och säkert sätt. Med lite isopropanol, skärmrengöring och tryckluft så har man allt man behöver. Tumnagel
37.3°
+
Roger Åberg
0

Rickard Olsson vill modernisera vetgirig.nu
Tar Kickstarter till hjälp

Vetgirig.nu har funnits typ hur länge som helst, i hela 18 år faktiskt. Men nu är det dags för en ansiktslyftning och det tycker framförallt Rickard Olsson, känd från frågesportprogrammet Vem vet mest. Därför har han tagit kontakt med skaparna av siten, Conny och Danne, för att fixa detta och nu tar man Kickstarter till hjälp för att få till det hela. Planen är att fixa till sajten men också ta fram en ny app. Man har redan börjat skissa på det hela, men behöver som sagt kapital för att komma i mål. För en halv miljon kommer man att få till en ny version av sajten, för 1,5 miljoner fixar man sajten och får ut version av appen och får man in ännu mer pengar kommer fler funktioner att bli verklighet. Just nu har vetgirig.nu över 234.000 frågor i sin databas och knappt 15.000 medlemmar. Tumnagel
38.6°
+
Roger Åberg
0

Det här är Audi Q4 e-tron!
Med Sonoshögtalare på insidan

Efter många smygtittar släppte Audi i kväll skynket för deras elektriska SUV Q4 e-tron. Bilen bygger på MEB-plattformen och är syskon med VW ID.4 och Skoda Enyaq. Två versioner kommer, Q4 e-tron och Q4 e-tron Sportback som har lite mer sluttande taklinje. Vad det verkar har koncernen låtit bli att lycka till VW och Skoda-versionerna och låter Audi vara först med fyrhjulsdrift och lite starkare motor. Tre versioner kommer att finnas. Minstingen kallas för Q4 35 e-tron och har ett batteri på 52 kWh och en räckvidd på 34,1 mil enligt WLTP. Denna har 170 hästar och gör 0-100 på 9 sekunder. Mellanversionen kallas för Q4 40 e-tron och har ett större batteri på 72 kWh vilket ger en räckvidd på 52 mil enligt WLTP. Denna har 204 hästar och gör 0-100 på 8,5 sekunder. Båda dessa versioner är bakhjulsdrivna. Men en Audi måste så klart ha quattro och det har tjockaste versionen Q4 50 e-tron. Denna har samma batteri som mellanmodellen men alltså två motorer och 299 hästar och gör 0-100 på 6,2 sekunder. Jag har kört ID.4 med 204 hästar och den duger men är inte snabb, så vill du ha en pigg version ska du välja 50-versionen. Men priserna då? Q4 35 e-tron kostar 475.000 kronor. Q4 40 e-tron med Proline-paket (som innehåller värmepump) kostar 564.700 kronor och stora Q4 50 e-tron med Proline-paketet kostar 641.900 kronor. Alla dessa kommer i juni. Det finns även en Sportback-version och för den får man betala 22.700 kronor mer och vänta lite längre, senare under sommaren ska den komma men vi vet inte exakt när. Det bisarra är att Sportback faktiskt har större bagage, 535 liter (1460 liter) jämfört med den vanliga versionen som har plats för 520 liter (1490 liter). Anledningen är att man mäter upp till "skynket" och upp dit så spelar slutande tak ingen roll. Q4 e-tron 35 och 40 får dra 1000 kilo och Q4 50 e-tron får dra 1200 kilo. Q4 e-tron är första bilen som erbjuder Sonos-stereo. Japp, Sonos har också hoppat på det lukrativa bil-tåget. Vi vet just nu inte så mycket mer än att bilen kommer att ha tio högtalare inklusive mitthögtalare och subwoofer. Kolla in vår tidigare genomgång av insidan. Tumnagel
40.4°
+
Roger Åberg
0

Finnair vill köpa elflygplan av svenska Heart Aerospace
Små elflygplan kan komma att dyka upp på Finnairs rutter om några år

Det finska flygbolaget Finnair har tecknat ett avtal med den svenska flygplantillverkaren Heart Aerospace vilket innebär att Finnair kan komma att köpa in upp till 20 stycken av Heart Aerospace kommande modell ES-19. Det framtida inköpet är en del av Finnairs målsättning om att företaget ska bli helt koldioxidneutralt till 2045. Anders Forslund, vd och grundare av Heart Aerospace, säger om avtalet med Finnair: "We have worked closely with the NEA (Nordic Network for Electric Aviation) but getting this commitment from Finnair is really important. The big challenge of building an electric aircraft isn’t just in the technology, but also building the momentum to create a project like this and building it all the way." Heart Aerospace modell ES-19 kommer att ha en kapacitet på 19 passagerare vilka man ska kunna flyga sträckor på upp till 400 kilometer på en laddning batterier. Företaget har tidigare sagt att man siktar på att ha de första ES-19 i luften någon gång runt 2025. Heart Aerospace har även planer på att i framtiden utveckla en modell som kan ta 48 passagerare. Tumnagel
44.0°
+
Wille Wilhelmsson
0

Behöver vi kärnkraft för att stoppa klimatförändringarna?
Kurzgesagt snackar energi

Det här med att lösa energifrågan är ju aningen klurigt, men i en Kurzgesagt-video får vi lite bättre översikt över den smått komplicerade situationen. Tumnagel
42.2°
+
André Stray
0

Android 12 ger användare bättre integritetskontroller
Har Google hämtat inspiration från iOS 14?

XDA Developer har kommit över en tidig version av Android 12 och den verkar bland annat innehålla lite nya funktioner som bättre kan skydda användarens integritet. Det handlar dels om en funktion som ger användaren medveten om att en app använder mobilens position samt en fråga om appen ska få fortsatt tillgång till att göra det. Antingen bara när appen används eller bara för den aktuella sessionen. Det finns även en funktion som gör användaren uppmärksam på om någon app kopierar saker som finns i mobilens urklippsminne, det som kallas för "clipboard" på engelska. Det ska observeras att det sedan Android 10 inte varit möjligt för appar att kopiera text från urklippsminnet om de körs i bakgrunden, detta har enbart varit möjligt när appar körs aktivt i förgrunden En läcka från tidigare i år uppgav även att Android 12 kommer att uppmärksamma användaren om någon app använder sig av telefonens kamera eller mikrofon. Apples operativsystem iOS införde liknande integritets-varningar och kontroller i iOS 14 som släpptes förra året, något som nu alltså även verkar vara på ingång i den kommande versionen av Android. Google förväntas släppa Android 12 någon gång i höst. Tumnagel
35.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Willo sägs vara en tandborstnings-robot för barn
Är egentligen en elektrisk tandborste

Ett amerikanskt startup-företag lanserar nu tandborsten Willo som man säger ska vara vara den första tandborstnings-roboten för barn. I mina ögon handalr det dock om en elektrisk tandborste, om än kanske lite mer avancerad än de flesta sådana som finns på marknaden. Willo är försedd med individuella munstycken som ska passa ett specifikt barn. Själva processen med att borsta tänderna sköts automatiskt utan att barnet själv behöver göra något förutom att hålla tandborsten på plats. Tandkräm förvaras i en separat behållare och sprutas in via en slang till munstycket. Willo är även uppkopplad till nätet så att föräldrar kan hålla koll på sina barns tandborstning via en tillhörande app. Willo kostar 200 dollar och sedan tillkommer en kostnad på 13 dollar i månaden för tandkräms-poddar samt att barnet ska få nya munstycken i takt med att barnets tänder utvecklas. Här nedanför hittas en reklamfilm för Willo. Tumnagel
33.3°
+
Wille Wilhelmsson
0

Trailer för Kampen om Narvik
Hitlers første nederlag

Här är trailern för kommande norska filmen Kampen om Narvik. Undertiteln är Hitlers första nederlag och jag är verkligen ingen kännare av andra världskriget, men under slaget så förlorade tyskarna tio jagare och två ubåtar och invasionen av Storbritannien kom av sig (mer på Wikipedia). Med andra ord ett viktig del av kriget och som ska bli intressant att se i filmform. Kommer på bio till jul. Vill man redan nu se lite norsk krigshistoria så finns Atlantic Crossing på SVT Play. En klart sevärd serie som inte riktigt håller The Crown-kvalitet, främst på grund av mindre budget, men jag både lärde mig något och blev underhållen. Tumnagel
41.0°
+
Roger Åberg
0

Gigabyte presenterar nya gamingskärmar med HDMI 2.1
I storlekarna 32, 43 och 48 tum

Gigabyte har presenterat lite nya gamingskärmar i Aorus-familjen som kan vara rätt intressanta om man är ute efter större monitorer som man även kan lira konsolspel på. De nya skärmarna kommer i storlekarna 32, 43 och 48 tum och samtliga erbjuder 4K-upplösning samt HDMI 2.1. De mindre enheterna kommer gå under namnen FI32U och FV43U och ska utöver 4K-upplösning erbjuda 144Hz och Gigabyte hävdar även att den mindre varianten kommer med en responstid på 0,5ms. 48-tummaren är praktiskt taget en variant av LG OLED CX i samma storlek och erbjuder till skillnad från sina syskon i serien en uppdateringsfrekvens på 120Hz. När skärmarna dyker upp i butik och vad de kommer kosta är för tillfället okänt. Men vi drar en vild gissning och säger att release kommer ske sen och priset kommer vara förhållandevis högt. Tumnagel
39.0°
+
André Stray
0

360 Reality Audio tros vara på gång till Android
Sonys format för 3D-ljud på ingång till fler mobiler?

XDA Developer rapporterar att det ser ut som om utvecklare från Google och Sony har dragit igång ett projekt vars syfte är att integrera Sonys ljudformat 360 Reality Audio i Android. 360 Reality Audio baseras på codecen MPEG-H 3D. Flera inlägg på Android-utvecklarforum handlar om att integrera stöd för det medan det finns en del inlägg som specifikt nämner integrering av 360 Reality Audio i Android. I dagsläget är det bara några telefoner från Sony som har stöd för 360 Reality Audio. Om det byggs in i Android skulle det innebära att en stor del av världens telefoner skulle kunna ta del av Sonys ljudformat för 3D-ljud. 360 Reality Audio ett ljudformat som sägs få framför allt musik att låta mer som en livespelning genom att till exempel få ljudet från olika instrument att låta som om de kom från olika positioner i rummet. Tumnagel
39.5°
+
Wille Wilhelmsson
0

Ny ordentlig trailer för Fast & Furious 9
Full av familj och bilar och sånt

Universal Pictures har släppt en ny rackabajsare till trailer för kommande Fast & Furious 9, eller F9 (uttalas Fnine tror jag), och denna kan ni kika på ovan. I filmen får vi följa Vin Diesels karaktär Dominic Toretto som vars familjerelation sätts på prov då han måste hantera sin övergivna broder Jakob, spelad av John Cena. Fast & Furious 9 har premiär 30 juni. Tumnagel
34.2°
+
André Stray
0

Se den Oscars-nominerade dokumentären Time
Gratis just nu

Den Oscars-nominerade dokumentären Time kan ses helt gratis på YouTube under en begränsad tid. Dokumentären följer en kvinna vid namn Fox Rich som under två årtionden försökt få hennes man fri från hans 60-års långa fängelsestraff för ett rån de båda deltog i under 90-talet. Fox Rich is a fighter. The entrepreneur, abolitionist and mother of six boys has spent the last two decades campaigning for the release of her husband, Rob G. Rich, who is serving a 60-year sentence for a robbery they both committed in the early 90s in a moment of desperation. Combining the video diaries Fox has recorded for Rob over the years with intimate glimpses of her present-day life, director Garrett Bradley paints a mesmerizing portrait of the resilience and radical love necessary to prevail over the endless separations of the country’s prison-industrial complex. Du kan se Time i sin helhet i klippet ovan. Tumnagel
36.2°
+
Frode Wikesjö
0

Atlas Copco presenterar plattformen Tensor IxB
Vill göra fabriksarbete lite smartare

Atlas Copco har presenterat en verktygsplattform man kallar för Tensor Tensor IxB vilken består av handhållna trådlösa verktyg med en integrerad kontrollplattform. Enligt Atlas Copco ska verktygen i Tensor IxB-serien vara lättare, snabbare och mindre änr traditionella trådbundna verktyg men kunna erbjuda samma funktionalitet och utförande som dessa. Verktygens integrerade kontroller ska göra dem framtidssäkra för att kunna uppgraderas för kundens framtida behov skriver Atlas Copco i en pressrelease. Det här ska göra att det blir enklare att sätta upp nya monteringsstationer och att ombalansera de redan befintliga. Förutom det så sägs Tensor IxB öka effektiviteten, minska behovet av hårdvara och övrig utrustning samt minska energiförbrukningen i fabriken där de används. Tumnagel
38.8°
+
Wille Wilhelmsson
0

Oculus Quest 2 kan nu koppla upp sig till dator trådlöst
Strömma VR-spel över wifi

Oculus Quest 2 har fått en uppdatering som gör VR-headsetet lite mer användbart om man även har en kraftfull datamaskin. Med den nya uppdateringen kan användare testa att aktivera Air Link via betamjukvaran på PC för att i sin tur strömma VR-spel från datorn till headsetet via wifi. Vidare har den senaste uppdateringen även lagt till möjligheten att köra spel och appar med 120Hz uppdateringsfrekvens. För tillfället finns det inga appar med stöd för 120Hz, men när det trillar in är det bra att headsetet kan hantera den högre uppdateringsfrekvensen. Tumnagel
44.1°
+
André Stray
0

Fredrika har fixat Marabous nya smak
Brownie, kokos och kaffe

Förra året höll Marabou en tävling där folket fick ge förslag på nya smaker. I januari släppte man smaken popcorn och nu är det dags för smak nummer två. Det är Fredrika som har kommit på smaken brownie, kokos och kaffe eller as we call it in Sweden - fika! Den nya smaken är på 185 grams-förpackning och kommer i butik 10 maj. Tumnagel
91kg
+
Roger Åberg

Kopparbergs börjar göra vodka
Smaksatt så klart

Kopparberg är kända för sin cider men förra året gav man sig på att smaksätta gin. Nu är det vodka som står på tur och självklart är det smaksatt. Premiärsmaken är jordgubb och lime. Är man lat funkar det att blanda den med soda och garnera med jordgubbar och lime (så klart) men annars föreslår Kopparberg att man gör en vodka mojito på den. I med mynta, jordgubbar, limejuice och sockerlag i ett highballglas och se till att det blandas. Sedan på med is, vodka och sodavatten. Finns från och med i dag på beställningssortimentet för 249 spänn. Tumnagel
88kg
+
Roger Åberg

Arc'teryx lanserar ryggsäcken Aerios
För vandraren

Arcx27teryx lanserar nu ryggsäckarna Aerios vilka primärt är utvecklade för de som är intresserade av att ge sig ut på en- eller flerdagsvandringar. Ryggsäckarna kommer i tre olika storlekar på 15, 30 och 45 liter styck. De är försedda med justerbart midjebälte, två sidofickor samt hållare för vandringsstavar. Bärremmarna innehåller två fickor med dragkedjor medan det finns sidorfickor, en toppficka och en intern ficka i själva ryggsäcken. Arcx27teryx Aerios dyker upp i butik i ma. Priserna kommer att landa på 1600 kronor för 15L-modellen, 2200 kronor för 30L-modellen och 2800 kronor för 45L-modellen. Tumnagel
80kg
+
Wille Wilhelmsson

Dag två av Grammisnomineringar
Årets album, hiphop, elektro

Dag två av Grammis-nomineringar är här och i dag handlar det om årets album, kompositör, elektro/dans, jazz, klassiska, hiphop och soul/rnb. Bland årets album hittar vi Ana Diaz, Ane Brun, Hov1, Victor Leksell och kontroversiella Yasin. Ana och Ane är också nominerade till årets kompositör och det är också Ludwig Göransson! Tumnagel
70kg
+
Roger Åberg

Taco Truck släpper fler produkter i butik
Ja tack!

Taco Truck är den foodtruck som startade foodtruck-trenden, i Stockholm i alla fall, och sedan en tid har man lite produkter i vanliga matvarubutiker. Älskar verkligen deras Chipotle Mayo och Chipotle Salsa, rekommenderas varmt. Kommer dessutom i bra förpackning som går att återanvända till dressing och egna såsblandningar. Hur som helst så släpper man nu lite nya produkter. Två olika sorters chips (salted white corn och beet root corn), två sorters kryddmixar (classic space och smokey spice) samt majstortillas finns nu i butik. Priserna är 15 spänn för kryddmixarna, 28 respektive 33 spänn för chipsen och 35 spänn för tortillas. Allt finns att köpa på MatHem och majstorillas finns även att köpa på ICA och Hemköp. Tumnagel
97kg
+
Roger Åberg

Iron Maiden ställer in årets turné
Kommer till Ullevi 2022 istället

Det brittiska bandet Iron Maiden meddelade igår att deras planerade sommarturné nu ställs in. Det innebär med andra ord att konserten på Ullevi som skulle gått av stapeln 3 juli inte heller den blir av. Tanken var att Iron Maiden skulle spelat på Ullevi redan 2020 men detta fick ställas in på grund av pandemin. När nu även årets sommarturné ställs in så får Iron Maiden-fansen vänta tills nästa år för att kolla in bandet live i Europa. En ny sommarturne är planerad med start 4 juni 2022 i Finland och avslut i Portugal 31 juli. Till Ullevi kommer Iron Maiden 22 juli 2022 enligt den nya turnéplanen. Danska D-A-D och australiensiska Airbourne kommer då att lira förband. Tumnagel
85kg
+
Wille Wilhelmsson

Kolla in trailern för What Drives Us
Ny dokumentärfilm från Dave Grohl

Gillade ni dokumentärfilmen Sound City från 2013 och musikserien Sonic Highways från 2014 så kommer ni sannolikt även att uppskatta Dave Grohls nya rockumentary What Drives Us som börjar visas snart. Filmen kommer att fokusera på vad som händer när olika artister gett sig ut på turné och Foo Fighters frontman kommer under resans gång att träffa och intervjua en lång rad kända artister. Bland dem som kommer att medverka i What Drives Us hittas till exempel Flea från The Red HOt Chili Peppers, Lars Ulrich från Metallica, Brian Johnson från AC/DC, Dave Lombardo från Slayer, Ringo Starr från The Beatles samt Slash & Duff McKagan från Guns Nx27Roses. Grohl säger själv om serien: "This film is my love letter to every musician that has ever jumped in an old van with their friends and left it all behind for the simple reward of playing music. What started as a project to pull back the curtain on the DIY logistics of stuffing all of your friends and equipment into a small space for months on end eventually turned into an exploration of “why?” What drives us?" What Drives Us börjar sändas på Amazon Prime Video 30 april och ni kan kolla in trailern till filmen här ovanför. Tumnagel
170kg
+
Wille Wilhelmsson

Veva ihop en hollandaisesås på en minut
Mikael Göransson visar hur

Förra vecka körde vi ett klipp där Mikael Göransson visade hur man redde ihop "världens snabbaste" bearnaisesås. Den här veckan är han tillbaka med ett klipp där han visar hur man kan göra en äkta Hollandaisesås på en minut. Göransson använder sig vare sig av vattenbad eller tekniken med sous vide för hollandaise. Istället har han tagit en stavmixer till hjälp och varför han gör det kan ni kolla in här ovanför. Tumnagel
86kg
+
Wille Wilhelmsson

H&M gör reklam med Maisie Williams
För återvinningskonceptet Looop

H&M har lanserat en ny reklamkampanj tillsammans med Maisie Williams, skådespelerskan som kanske främst är känd för sin roll som Arya Stark i HBO:s fantasyepos Game of Thrones. Williams själv och en avatarversion av henne används i reklamfilmen för att uppmärksamma H&M:s återvinningskoncept "Looop" och hon kommer även att representera H&M i rollen som "Global Sustainability Ambassador". Williams säger själv om samarbetet med H&M: "I am excited to finally share the news of my partnership with H&M as Global Sustainability Ambassador and cannot wait for you all to see what we have been working on. In this role, I will be working closely with experts within H&M to drive sustainability initiatives and shape the path towards an accessible and circular fashion future. The longterm goal is to use 100 percent recycled or other sustainably sourced materials for textiles across the full H&M Group brands by 2030. It’s time to take action and create more viable production circuits in fashion to protect our planet for the next generation." Förutom i reklamfilmen kommer den digitala versionen av Maisie Williams även att dyka upp på något som kallas för "H&M Looop Island" vilket är en ö som hittas i Nintendos populära spel Animal Crossing från och med idag. Tumnagel
84kg
+
Wille Wilhelmsson

Första omgången av Grammis-nomineringar
Årets pop, årets video, årets hårdrock etc

Årets Grammis-nomineringar kommer att presenteras under tre dagar och i dag kom det första gånget. I dag nominerades årets pop, årets alternativa pop, årets dansband, årets musikvideo (ni ser alla dessa här nedan), årets textförfattare, årets hårdrock/metal och årets barnmusik. Tumnagel
74kg
+
Roger Åberg

Dome är en ny pizzaugn från Gozney
Kan den slå Zio Ciro?

Dome är en ny vedeldad utomhusugn från Gozney. Det första man tänker på när man ser den är kanske antalet goda pizzor man kan göra i den men den funkar självklart även för andra maträtter som kräver lite värme. Ugnens dimensioner är 660mm x 630mm x 732mm och väger ungefär 58 kilo. Dome kommer släppas i två varianter, en som endast är vedeldad och en som man även kan värma upp med gas. Den vedeldade ugnen kostar 1 099 euro medan den som även kan använda gas kommer kosta 1 269 euro. Ugnen lanserades i ett fåtal regioner förra månaden och kommer börja säljas i Europa inom kort. Bonusklipp nedan. Tumnagel
99kg
+
Frode Wikesjö

Idrotter förklaras
Dags att prova något nytt?

Det finns många konstiga idrotter och olympiska spelen brukar vara ett ypperligt tillfälle att upptäcka dessa. I brist på OS får vi ta hjälp av Ninhs fantastiska kanal där han helt enkelt förklarar hur sporter går till, som den underliga sporten cricket eller det senaste årets toksuccé padel. Fler finns på länken nedan. Tumnagel
86kg
+
Roger Åberg