m

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution
Vi delar flera hundra koder till Xbox One

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution
Spel / Multiplattform

Vi har fått tag på betakoder till den stängda betan för Homefront: The Revolution som drar igång på Xbox One i morgon och tänkte dela med oss av dem till er.

Eftersom vi har flera hundra koder och eftersom ni läsare är inne på lite olika tider så kommer vi att slänga ut dem vid två tillfällen.

De första 300 koderna hittar ni efter hoppet i den här artikeln och resterande kommer att läggas in i den här artikeln vid 21.00 ikväll. Eftersom det är så många koder kommer vi inte själva att kunna sitta och pricka av vilka som är tagna och ni får helt enkelt prova er fram.

Betan pågår mellan 11-14 februari och gäller alltså endast Xbox One. Lycka till!

Uppdaterat 10/2 klockan 21.00
----------------------------------------
74HYX-D963C-MH67P-GGV34-J2KVZ
W232M-4T469-TRVTJ-TG3RJ-Q6F6Z
2GFGM-RK3JY-H733M-KT7TG-X7VHZ
D2MR4-4MPRH-JPKPC-C2KTM-G4Y3Z
CPMM4-WC399-43X49-9V4VP-FTMFZ
7D9QG-X7D33-36QXF-CYW9R-QJ2XZ
2JWCY-YHXGC-7P44R-D7VD2-64C9Z
6Y7R3-643QX-KDWQ6-T3H2K-QWJJZ
Q2764-29C7P-6FYCJ-RR2FW-KPG2Z
R9DHF-KCPJG-XJ9CM-T9THF-9T36Z
2QCGH-VW4VJ-JQYH9-4FTVQ-G6DWZ
4MYR3-WTY67-KXCVH-WGJVH-DG9FZ
9J466-4R46X-JD3KR-X7DGT-YY4XZ
TTMM7-XGCGJ-JHVJ6-P4PJH-CY9HZ
6GK9Q-966D4-RM22G-4C77Q-TJY9Z
RTJ2V-26D97-2HC6M-2WYWF-DHGCZ
79W4X-4JCDJ-TYGGQ-PVFDW-2D4HZ
2Q7F2-QDRWF-Q7PJQ-RFFFY-6GC9Z
T3K73-26C27-3HCVM-F6V7M-64CDZ
HJDW3-FJ3HP-92FKH-49P3C-2PRRZ
YY94D-3QP4J-W6YC6-3R79T-FQTHZ
MTMG2-VC2D2-D24H9-VTGXT-6WT9Z
QXC7F-JYWMC-XGK2F-FGYC6-D94GZ
4FVTD-HWDF3-7TFR6-PFRVP-CXX7Z
KMQXV-KJPXX-K9XYC-VVWFC-MYHKZ
TMKGK-9Y9R7-T97M9-TKQWR-7YHCZ
6P47K-CYC4P-X646G-TRYVX-YX24Z
F946X-QF6VR-GWVQJ-JXW9Y-CC3GZ
3T7HX-4FG96-9JM6P-VPKK7-6PGDZ
YJTQK-FMXMH-KFCH7-WMCRH-9MC4Z
PPJ6G-WTQTY-TYPGX-2Y7YD-HXWCZ
CXPJ4-WGJX2-FYWR9-X6WKJ-TK7JZ
3226C-KXJJT-2GK67-67CHY-FHV6Z
CQ4CM-H7C9K-97D7C-W7QYM-9MJ9Z
26XQM-YTRGP-XFPXJ-MJJC3-V4THZ
CDC4H-XF63Q-M7XDK-6Q42K-2KMMZ
RFYHF-KTGD9-CCHWV-GPCCP-X3GTZ
66TFK-HKJKG-CGRQR-RD99G-DVM7Z
7YVX7-JFHHG-WV2PR-T9P6F-MPDGZ
YCYM2-J97GX-TMDDV-TFC6K-TQ27Z
WDD7D-YVX6V-7CFV4-3YM9T-P3TKZ
MT6C9-XM6K4-HGJD4-KJPQR-X9D4Z
H4JPQ-93TH2-GFC7J-V2CYM-4XXVZ
JK94Y-MFPV9-TP9GX-GCVXJ-G49HZ
F69MD-PK2V6-YHJKJ-FYGMK-QYTHZ
PK3F9-KXTM3-K3CVG-P2KMX-V4J6Z
4CH6W-V4GQ2-PPF67-VKGR9-9PM4Z
M2Y7K-RX7HV-QXFJH-MT9PH-R37PZ
6CQJR-DFMH6-7TYVV-DRWM6-VQKXZ
6Y6WP-FMKV6-J2D7H-FYKFX-RK2KZ
WYH32-3KGKD-GK6GV-YWCT7-J9RGZ
2WDH6-XKYRF-2H676-W7GKV-R4VGZ
9C4JF-T92XG-FGGXX-KDDFY-JWFCZ
6KGC9-HHGXY-D2FVG-XM9WY-CRJ9Z
KG7HH-P9T6K-C43XR-P9KJR-X27RZ
PQ46K-PGJXM-2634K-26YPF-7K9WZ
XQ6F4-RQ3KR-RCTKG-MMMHM-J67MZ
JD3P2-F3Y3X-QWMJF-92C2H-9VRDZ
669CF-7CPJT-YRHKK-QW2RR-2YMRZ
F9JWC-3YKPJ-6C3MX-4XD7W-CDHMZ
4HFRX-RRDX2-KW7RT-WHFF3-93G4Z
JK2PD-G7T26-WJQ72-TW3F2-V2YCZ
PFCJG-J7KVJ-QQ92C-VYDK9-FQJ3Z
XKCJG-TKXGJ-GFPHX-XFXR7-GTQTZ
CCGVW-PT6KX-2RVK6-6GMYQ-P64HZ
VR9QP-2MY66-FV64G-7C436-GGXQZ
RQYGW-HJ92J-TGD6J-TCY9Q-MM39Z
6VWVJ-WXPK4-K4M9J-JXCG6-HXPJZ
3CQQT-FKM9Q-J2H72-KHVTK-FV97Z
MXXDR-FTRGD-X7W4C-6GY7P-JRD3Z
CQWD7-T2JYF-JMPW6-CHR2Y-RKK3Z
QWR9K-73KVC-73RXC-Q7276-6P3PZ
H69V4-C6TJD-QTVV4-6RJCF-YT22Z
MHMV3-3R94T-MVXVD-DMHJ3-KPQPZ
RWMGT-TGMTV-T4R3G-2W74Q-G7FQZ
TKTFF-P62R9-DRF4Q-JX7RJ-XWXHZ
M7499-72D4Y-4PW3X-DQQ92-XWXVZ
9DW3F-QVG7P-J9CX2-2GPH9-RQXVZ
3FTG6-VCH2P-VGYHY-WJMYV-R74KZ
HYKXP-XHY3R-MKPCC-Q3HMX-PKF9Z
7MDV9-KPVP3-3V9FQ-6QQQC-2WF7Z
DVMMG-YRQ6M-PGH2J-32H77-XTTHZ
679G3-RMF7Y-6V3T4-934H4-K2G2Z
C92T7-9JYFP-HM2KC-3R3WG-FK66Z
K4DVF-KWXQV-3HVRP-YW3PW-HPGVZ
HMF4T-7K4KH-V767R-G9JYM-DGMHZ
RKJ93-VF294-JGH96-KFRVH-4RMXZ
33MGC-KCXHC-9P4DQ-W7TXQ-37W4Z
MR4P2-JJKXT-V4679-2WQHD-97GFZ
9MPYP-PKRW7-PCQW2-2DH6G-6JQJZ
62YY3-WK3MW-X2J73-YFTDT-DMF6Z
KYXRH-QG36C-WYCCG-73C2J-6H7HZ
67RD3-H3CXJ-3FMRK-J22PR-6HHJZ
T44DP-WVXCD-CXP7J-PFG2P-6WDGZ
WTR44-X39HR-R746R-X72QW-J7R3Z
RGFQX-297R2-D6YV9-DHK9G-WD4HZ
D64QF-J6W2X-3CVRM-R439W-TX47Z
6RXQW-WY6F4-TVXVH-7GWM3-3PGVZ
4FQVX-Q2HTX-DQDDG-T499W-M7TKZ
MRPQM-JPP7K-JTXQG-27GYC-GC66Z
V7XFQ-RD2X9-WJ24F-MPQ2P-JTJJZ
7K7MF-RPMQP-92T92-W7MFD-KPGYZ
JCH66-63YXT-2YJJT-DH4M7-7HYVZ
RJV9W-XHFWQ-V9K9P-MWMVK-QKJRZ
KP64K-YRM4Q-K6QJG-V4CT9-DTMKZ
FRPX6-2KXY2-PHMK7-V99QH-D3Q9Z
9QHVW-7W99Q-T6RTG-4K33C-GFG6Z
KDCPM-VWHTX-F6343-F7DCY-TFD4Z
VK6Y3-K6J97-CKKGD-XYV2M-DVFWZ
37RJM-HH3GF-CD276-4RWJV-929YZ
9Q4FG-QF6WD-FWFGH-QCKC6-7CWCZ
V292H-TKKJP-DP4H2-WHD29-JFTJZ
QHF23-FCQMD-WD6TC-46R9F-QJ7WZ
TYQ2Y-G4HDC-TYHJ7-249VT-3T9JZ
CHP4M-RG2WW-6R6JJ-R3HRG-FR3CZ
9MR9M-V2YFR-PKW3G-M2XVM-DHWVZ
29J7J-2D442-KK2DV-MYG7X-FD3GZ
VJQJK-DPFD9-FC4CD-MF26Y-QCCGZ
9P3H9-2RTT2-Y2PPM-3MHPY-HWV9Z
JCR3C-XD97J-V2RQF-F2H43-X4P7Z
K7F3T-7C4VC-GKDD2-FQQKG-TVFYZ
JGFRJ-YKG7H-PQMPT-QJF7Y-Q6QMZ
V62D4-HQGHQ-WGWHJ-KHRV9-FPMXZ
J7P3X-KT3M2-9PT6C-F3D4D-J3CCZ
DP4PG-7QTYG-TDJ6K-36RFR-4QVYZ
RM9PX-VJXFP-K9HYP-MQHVF-KJFVZ
FVF9M-KRCK7-GRFGV-MRY4H-M2HCZ
2PGMF-FMT43-RQM7Y-QQVMF-6PW9Z
PJPCQ-YGTD4-JQDGJ-7P4Y4-HCHFZ
XT33D-HCJX7-R47XG-4XK4C-3TQ4Z
GQKWR-FCVV7-WPWRY-9HMCG-MG3MZ
9TTJC-2DM2Q-YFKYC-MMPPJ-PMWWZ
99R36-6PQXW-MF9PW-CWR93-47W4Z
PHCQM-6RCH7-XHXMD-3JHRP-FFGDZ
T2DXQ-YQ6MX-YMXCK-TPG9H-KP2TZ
C3WYX-FW9DG-94WKP-2Y474-4K66Z
YYD6C-4PCGX-KYGGX-MX2JM-MFMVZ
RMMP7-PHJPJ-RM9QY-P2CHQ-TKWXZ
FPWR4-FPM97-Y7FHF-MKKTC-CFHPZ
67XRY-3GG6V-RD9VJ-DPKF3-K2HPZ
344FM-FJKQX-VXM7R-CDGMQ-WQHVZ
JV77K-MV6DY-T2QCX-YVHWK-7Y9HZ
Y492P-27D9X-J3TM6-2JRKV-M64JZ
KDXF7-HXRCP-7P2D4-K9QKK-VYY6Z
V37PY-4C97V-QC93Y-7RCR2-32QWZ
3Q9VH-YDJH6-HQJ3W-HKPXY-M7QVZ
6K2J6-6JMYF-97JQJ-CT9K9-2D3FZ
QPRK6-R7JY2-H4HGH-2T97Q-PVKXZ
W3F6H-CGY6G-RH2X3-D74YC-YY7GZ
TDHKH-GF9GD-CV6JQ-RQ2DY-PQF6Z
YQ7VM-XYT9C-KMCMK-2GWXG-T6V6Z
M22PV-FMM4G-YY2RQ-JQKXD-MXDMZ
TGK4X-PGVMY-TQJK3-T3YCD-YRJCZ
6DMH7-WGQTF-3K6H9-DYCT7-TJXVZ
DMPR3-2VKGK-JJDT6-DQQV6-4G7JZ
3PYG3-KQ46V-9HWMD-QJRYF-C7JCZ
22YHW-F7VF7-6HY3V-W3YRC-T9MMZ
KQ6K3-Q7KQD-K9949-P2MR2-W293Z
34MJ4-MTDFF-X76DD-VHP7D-MTYWZ
W3RDJ-PPPWM-XJJC7-PGGFC-R7VTZ
C342D-FXRCC-TC7JX-X7GVG-WF6VZ
C49MF-3FY9Q-9D43D-YC7X7-JD36Z
4Y433-WRDYD-KJVC9-3GG7Q-JMKGZ
7442P-2KJFG-4XFXR-MG9J9-94V9Z
KKXY3-6CX62-TJFRF-CYGTY-WT4GZ
X7D73-TG999-962YY-MKW4G-TP6JZ
CPKXJ-VHDHH-PM2QM-GX69G-66H9Z
WRFMH-3PR44-6GXHD-K2D7Y-CCK2Z
JW6QC-MKD72-WDHYP-WFCY3-CJP7Z
2DKM4-97DXX-YJPQH-9F6M7-W637Z
CJMJX-3YQFQ-2WX7G-FWD4T-DTFDZ
QYCGG-YFQM7-V9VRJ-X6VRP-WJ64Z
F3C3G-HPP7K-GVV3K-7PFJX-96T3Z
TC2GD-MHPCV-X72VD-XYF3J-C9XWZ
YXYPT-V43MM-YTTM9-XM3KQ-TQ6GZ
QRKD9-HQTHP-YQX29-PGQ36-9HPWZ
PF9KT-K444F-V27YK-X7PDR-QPXGZ
KD36K-CHHMR-6YQ62-V2JM9-T4D6Z
H9THF-JM9W6-DH3T6-PRWVK-3JK6Z
FYKWV-2T32G-6CHVY-CFXMC-DRMGZ
6XM6M-TJYPK-QGGVV-2G4C6-MCMXZ
Q397W-F62FC-JGRDX-CWKMP-7X4KZ
YJTQF-CMCCR-YG7J4-VTX4C-9DMKZ
2R2DW-QC3VV-MR6VR-P6KRC-JDDKZ
JMW46-DVHMC-XF3VY-CW6VM-PYGJZ
G2JVY-9Q7HW-WWVJP-PTVM6-M3WCZ
YQJFV-4296P-FT2VC-MP497-9D4PZ
HFWV7-M442K-VDDQ7-4YQJ9-KD7HZ
RWCWD-WXMDM-92R64-29K9M-W7JRZ
WM76J-9QPQM-VD37J-GPTW7-YX2JZ
4XTP2-C4CT9-GMFVM-WFD3Q-4GVGZ
WWWQY-9DDD9-Y6FHK-3RH93-R7DRZ
VM7YX-GCQP2-MP2G2-QW2CM-WG3RZ
93J3D-VV79H-RH36P-PV2J7-GHPXZ
K2J3D-C7MK6-6JX7K-2CYP4-6CQGZ
4VJ9M-T9CXC-X7TH6-P3JKC-26G6Z
PTH29-F4RVR-3YDFT-JJYGD-WDDYZ
6RKXV-WJX2K-R9FHT-KP6HW-XFMCZ


Ursprungliga nycklar
------------------------------------------
HRFRD-7T26D-FTCTK-RF4P3-M9CMZ
GY69K-CV773-X2FD4-F6V9V-4V43Z
JFX2M-CKXX7-WP2G3-JHC72-3PQGZ
Q3FKP-HT3FT-GJKDY-YJ9D2-XDT6Z
49K4K-RQH4Y-7PXGJ-7GFTW-YQVKZ
CDCPT-GM2YF-6HMPF-H3KRQ-6QJXZ
2G22H-9WRW3-RX2X3-TJFMT-XKWFZ
279VH-W9C6V-PKD4G-DDY4H-34FYZ
37P6X-9GH2D-272KD-6F62V-WXC2Z
CTDKP-DPXX2-FTW6C-HTHWY-Y2XKZ
YHF2D-J4VVD-DP34J-FTVG7-GXHHZ
JJRWM-HHQT7-X97FF-QH9RD-V6HMZ
TYKQK-62XQV-9KPFK-J3FWC-64M7Z
C9CD6-XX4D6-3DCMQ-XCH43-4WY2Z
Y3C99-MVGH4-7P7DX-TJP9T-QMMGZ
HGPKJ-JRM2H-CF27M-9DQYW-G64DZ
HF4M3-GX7J4-T4JTV-PTDMG-D9X2Z
GCX64-3KY9G-9X9QD-WKWQM-X77WZ
2JPP9-3MWXM-6H9MM-6PWXJ-QC2VZ
GDQ22-H76FT-X366R-PVRJH-PDXKZ
CWKFM-XJD9W-YHV6D-6KPTP-HPQYZ
P7W6K-PPKDC-24CFV-6CQRH-W4GCZ
THJTK-6T32R-4RW3M-D3939-QJHYZ
4T9GT-JKC6K-6FJGW-JR2CV-2P4QZ
7TXM4-KJ2VW-7Q7CJ-MFWPP-DKJHZ
4TJGT-HPXC3-KG6F6-C4MHH-HC66Z
QDR44-946D7-6W3TP-XY44X-HVHHZ
VRY2Q-3VD4Y-4YMHF-32442-MYCCZ
23QQ4-QFR2Y-7TRFH-VQY9D-622CZ
76MKY-9KWQ7-7CH3R-P39TT-WQFXZ
924XQ-FWGJ2-CW9J4-JPXCQ-2HQ6Z
2HFHG-JH2CT-C69XQ-MK63Q-44G2Z
WQT9Q-HY9P7-9FVQ2-2TYR3-2XG7Z
GCX7D-7TX4R-X43TP-P23RF-6FHYZ
T6W3H-M4PG3-629M9-92KKF-VMR2Z
M973K-4KD4P-7WJGF-9RY2V-FQ4RZ
2CPY3-W4R4J-RDXMV-TTCYX-QVFWZ
XR37Y-6HXYH-TJPG9-DD7GC-HPJGZ
R97P6-C4JCT-GYMVY-9FRDM-HRVDZ
WV9DD-WX23P-2MPX9-RK9CD-92W9Z
4PCDV-KDXQM-G3WKT-3GD39-D6GWZ
PMHFT-DKY7M-DKC6W-FKVPW-7J97Z
KCWM6-CP7HG-F9CYY-QCX23-9VQQZ
VXMD2-J7KJQ-9VDGK-KPTQ7-VW42Z
H4PVC-47Y9Y-QQJGC-3CJK6-FHKCZ
FQ7XX-6QTMW-6R9T6-G2679-DMMWZ
P36FK-FTPDW-H62GY-7H3F3-2HQPZ
7YFHT-HV3KW-M72T9-KGQD6-R27YZ
G72TT-4JGPT-4VT67-7FRFD-4T2RZ
JX79T-66PCG-FVV9R-P3F4V-HTJMZ
9MC9Y-D2FWP-H3FHR-DWGCQ-JJ9WZ
JQ9CF-X794W-4Y3HV-Q6D77-TJFDZ
4X3CY-9FH66-TYRKX-6CM9J-P7JXZ
W36RP-CT7CF-YWJWV-QH32R-CTC6Z
HJVX3-DF2Y7-6KK4Q-J7W7H-4V7PZ
WQJTM-6X9FG-YMP73-WHD92-GQF2Z
YQ3VF-QX49M-XTJX2-KRV2C-2M9CZ
CF7HK-CXQKK-WKKVX-2P7QP-CKC4Z
HVYTJ-7HRY4-7JFYH-379X4-3PDMZ
RCKRK-KFJRD-DK7R4-9PKK9-9VGKZ
CMYY3-2Q6DQ-CK64Y-YHVQD-MH3RZ
CWMYP-H67RY-T7YFV-DX2DX-R9WKZ
JTTHR-FHDQT-47WYT-VTMG6-PY46Z
J6F44-V2WR6-RQGH4-2H69Y-XCMHZ
FMTDP-9YGCV-4237H-2VM22-WWJVZ
TMPRK-JHVPX-DFRC4-3X24X-YTJMZ
Q7JJH-XD43J-RMYMF-CH3VT-H6KMZ
G47W6-Y4PTV-4YJ4J-CKPJY-VXFKZ
TRXQ6-3RFDC-CQMX9-C46TG-GCVPZ
G9G2M-X4XYY-4KKRY-4WJXG-VHXGZ
GWV9C-VCXFP-F3C9Q-PKWXC-WH76Z
J3G3R-XT6RK-GPCGD-RY6H7-KCMCZ
TF6DP-T7VT6-R362F-237K3-4HPYZ
CGHR7-DH9RY-J96HM-G24JJ-9MPRZ
GJYCY-TW7CH-YQRDF-FJF4H-CQJ2Z
64FTD-74X4P-QPDRH-2WRCR-RF34Z
KKVVC-J7HQP-C7PJ4-2PVD3-7KPGZ
FF3XG-DGYMK-QRKT7-KH2D9-R99VZ
TQKPF-PFC9P-WPY7P-Q3KWH-3KHDZ
XX3KV-GP2QM-PQFRD-QHDXR-HJWGZ
TC2JQ-CR7WT-QX3YJ-FHCDY-MY2MZ
XGDF4-WVK6T-TWKYG-JH7JY-K3X4Z
6W4X7-7HMMD-W22TQ-FKXKK-93VWZ
RYHR3-6MD3T-JGFDH-6MDKR-C4XVZ
P3TQJ-4PCQ3-DG6MP-R4HPV-476TZ
YJ932-PVWQM-F2DF7-HC426-YCC6Z
VKJGY-CPH4R-YXMCT-MMFKV-CDKFZ
TCHVQ-WM4QK-H4QH7-663DR-CQFMZ
QYFMQ-X3VFQ-MR36W-QMTWX-3TWCZ
66K4M-63RH9-3W3VQ-G9T34-GGT7Z
2HDPF-YTR4M-73Y3F-RJQHY-QYV6Z
GCYMY-PV2R7-QPHC7-W3T3T-V2T4Z
G6D6P-R9RWT-QPHY9-2VKXG-XW7WZ
2VV2F-VWY4T-CD9DR-JPHV9-KXXQZ
XK39X-WWFJX-7D49K-CQ3J2-CGFQZ
66YCD-6CMF2-3JTWP-F4P9M-J4Q2Z
TRCW2-7HG3D-JF2KV-CTJDH-WHDJZ
J6CM7-HK6WK-43GWY-WVXJV-JVHFZ
9MGH4-GP7JH-HWJ2X-J3TWH-XDC3Z
QWFDC-RRPGP-FTP4G-F34WJ-7R2YZ
RHFM6-32GHG-VDWJP-7W9CD-DJWRZ
H493K-R9TC9-7PKJ2-W4Q3P-J379Z
F6TG6-6QQ7V-MRM32-9DVM2-9GR9Z
PH6VR-FTYTP-9MGJP-HYRXJ-Q944Z
YV937-C4YXC-GHMCM-7JKP7-D4MJZ
4CC47-CTQKY-2VWCY-G4JWJ-Q69PZ
2YTRM-VGDG2-PCM3P-XWW46-DV6FZ
YK2G9-WWKJD-3H6WV-VJCYX-2RC4Z
HJ9JP-VGG4X-M3744-KF6JV-Y3CQZ
Q2K4G-XHYVC-93YX2-HQYR9-CK3FZ
G7KGV-G36D7-GGPQR-9X99M-DKM6Z
6VD6K-WFQRV-MVYMX-X3PMY-2HVWZ
2P66W-3V2CC-JHCKG-HCT26-WC3RZ
QPW4W-FT73P-Q4FVG-GX2GJ-TYGVZ
Y373C-7PX7M-R9YM4-PV72H-D6J2Z
47RTT-K72FP-YRQCH-CPJYF-M6DWZ
J2MCY-7X3HF-DHMTM-GH7KC-DJDXZ
P3FW6-HD2VF-DKRVP-JPYF4-XJTKZ
3FC29-3773J-TJDFK-CKWJP-9QJDZ
DGQMJ-6JT72-M63GJ-JY26D-6FYQZ
CMHFV-6QVYH-4CJJH-HW4VX-R7DVZ
X9YKY-3Q7CC-HHXG9-RYQ6J-JTRGZ
MV63D-F463F-CRDJP-R23KG-6PJQZ
QWW6V-HDVXY-DXKXP-JTHWW-227TZ
23FWX-DYYXY-9WCJ9-674CH-T7WDZ
GXGXV-FV6JQ-VPJF7-R33WK-T737Z
KYXV9-J6DP4-GGXKH-QCYQV-DT9KZ
YKKQ6-YXYTX-HKQY7-P6P74-2767Z
G4Q3H-4T33C-JPTHM-GGKRC-QP37Z
F46DD-XHKKG-7GHC3-KCFCV-HCMHZ
M7WWV-6R4K2-KK9TC-QYGJ2-K3GXZ
22YYG-4PFVH-GV7DG-MVKHW-TGRHZ
FTXJD-KGXX6-74JGY-DFY6R-Y7CVZ
PD2C6-2MPQD-76T67-3XJYW-K4DFZ
R9T34-HV7F7-DH7DT-6GKRM-66RTZ
33TCD-KYHVR-WHQRH-V436H-RHW2Z
3PD3Q-G2W4C-QC9KW-XXTQM-HXWCZ
WDFTP-RJTH4-T2JJF-GJHMQ-TM2YZ
Q3349-QPC3G-PJF2T-9G2GV-K4R6Z
CD9KT-49QPJ-FJD6P-9XG6P-DJ9DZ
MGTY2-4HTV9-FKJK3-KHV7J-FF9DZ
2VVPH-7K6H9-66HMR-WQWPP-FP6FZ
9D7M9-MTWMJ-2PY9Q-TCGDG-3HVFZ
J9YY2-T4W3F-G6GQ6-3WPQR-FTCKZ
XMK43-KR4DG-RGC3R-36J32-WQ6CZ
YM2FW-2W3R6-6XFCX-YGGGG-7T3CZ
VGTKM-HK3CW-MPV3R-7XK76-HF37Z
HCDR7-PVMYP-3Y74M-YP3YX-6WXVZ
XVJ2Q-X4H7T-FWTJG-94G3T-HV7VZ
2H967-JCMCD-24RFW-3KP2P-YQKVZ
D949H-JQHHF-WWRQ6-QYQW6-DH6KZ
6F9TP-T7KMC-D2QD3-V3W73-FPJFZ
R3FDP-7YM42-JC3FF-JQGJ4-XVCMZ
RMRX9-DKHJM-9KKCD-FK26M-6Q6GZ
D6C34-DWWYM-QKHXT-3MQ2P-XH6PZ
797JX-PJPMY-6JXG2-CF73X-GVG7Z
JPRDR-T4CWD-4HMWD-M2VG4-FRP4Z
6M9Y6-CFDW3-JPK73-YGVMC-7C72Z
X4FQQ-VTWD7-PC7P2-T4RJR-7XWFZ
V9KGD-RY4GM-W7TYD-WM3G6-RCXFZ
GJ9J3-D92Q2-G4XYM-G6KXF-TJFCZ
GGJV2-VF6WX-74W9H-4YFJD-TGQ2Z
W2T47-7RH3F-WMP93-WCFJ6-232KZ
HCJXX-FJ4DG-G23GM-Y34YG-7YP9Z
4MJH6-G9V97-F6Q2J-H6J4T-C9FJZ
GP9CJ-9PJ3F-X77GD-4FMFW-2PD7Z
J24HM-4PP33-HWVTM-RPRMM-2CT2Z
VQPGQ-9RWHG-26HJ2-TQJ99-7V7RZ
QMVH3-CT6G7-TW9QX-TH7HQ-DHDTZ
J6HTG-6K79G-3QTDH-D9H6W-26MRZ
RJHMF-M2VMH-CMJHM-KD49J-RMDVZ
J24CT-PXVHM-HWT4J-Y3PY6-JCH6Z
7TCMW-PHP2H-66PDV-QYPVV-K4T9Z
HCW9V-CYQRW-RQMJQ-9XJK7-TFCMZ
XG9WH-H94XM-CHDXY-XQM9V-RYMJZ
7CDHF-VTVQX-K4R2H-DY2W7-DDRTZ
K69GJ-XR9GD-CJDVD-MHJ7H-VMRRZ
F7VP4-YFHD7-FG43R-RTMVD-WMWQZ
DJPW6-W3C4G-XY3HF-JRHQT-YGM2Z
KHDTR-WKJ7G-GF4KM-2H9G6-4CFXZ
WJVMH-VVHFJ-2VXCJ-XCQ3J-2Y6RZ
W2F96-7K7X9-J7D44-FKQWT-HF2XZ
2QDTK-93RDH-C4XJD-YFP39-M2KTZ
P3XV9-63H46-WHQ7M-Y9TDG-WH9KZ
CYTQ4-7HJWK-MMJM6-PXQ2Y-JYC7Z
DQ69G-DHK72-V42CQ-Y3TD4-QTQCZ
CMGVJ-2PD39-V39PQ-PF64W-VDCYZ
QR4KX-7DXVT-4RTTC-RWWFF-XQ4QZ
J3KHF-Q6GV6-2X323-TJPF7-MK7DZ
3MDPH-JPYPD-9JJ7Y-XJH97-7DTVZ
CFPFV-7QFFH-QKW2Q-KKJ7P-VWK3Z
27HGG-3CKJC-H6D9H-MYR2T-2CKGZ
JT9C2-263CF-M6VT7-VY7V6-H7TJZ
Q2D2H-CRFCV-29HMM-RT4JM-R24VZ
QXKPW-X6TDR-6J9Q9-DWXV9-D2H3Z
RQPPD-YJKM9-96JJV-XFTT2-J2KHZ
76WP6-D329R-RRGYC-TFCP9-6YGCZ
CJM63-Q3X22-FFF9F-6YY7W-JCWYZ
3DV29-MXF2K-9GG9M-DX4TT-KDMPZ
W4RM9-DQ4VV-W6HT4-DFVW6-GDMJZ
VTHXK-MHDJQ-7R77F-WMYFX-3DDMZ
T7R99-P7DPM-4FDGG-W6HJV-P6K9Z
M4M7F-6F2QP-TGDM6-XDWRH-V9F6Z
K4CPT-4TDCR-M32GX-QJX4X-6YCXZ
3RTYT-X6XYJ-FHGXP-9GYCT-JDVFZ
DCR6G-PFYG2-G227J-MM6D2-YHV3Z
GHWQQ-33KP3-RCQ73-TYCQP-YK7DZ
9T7K4-GTPPH-J4GT3-GKPQ2-V37WZ
T4J99-M7JJC-7P499-CQ63G-CHDMZ
X6HKQ-FF22G-R2FP9-X26VM-YPFCZ
MC7Q2-YCP7H-VG7WH-WK63V-F4PCZ
JMM67-D62DM-H92C9-QY7GV-2WD7Z
JMRDC-2HY3Y-QCPC7-MH26D-J3YPZ
MTRJ3-J2K9Q-JKCQT-QFWRF-9M9CZ
DMKGV-RQ4C6-7W973-Y2QFD-7XTGZ
RC3HV-DCPCQ-4WFDQ-RRV69-V9HPZ
GPC37-GP29F-TKQXT-PV77P-7MYCZ
9KDVX-MCXM4-HTDVT-DF4T6-3499Z
JH4T9-PPH3Y-HMW74-VTPF3-QVP3Z
3YXFT-PVXDJ-TWJHH-P29VF-2FHCZ
4HDV3-37QQM-VHQDR-KXRMQ-P9VTZ
3Q2HK-C4MGC-VY2VD-CYPFJ-TDD6Z
K36Y2-626RW-XPGW9-CW7JF-V3DKZ
D9PXW-JG2FJ-HJ73P-QWMH7-6JGQZ
GGJ29-42YJH-F4WWX-7DC36-VW4CZ
CF7VG-MK33H-M2K7F-G44R9-G293Z
DHMV4-WD33X-RRHCD-4HHPH-RQKRZ
DRMPM-RWVKM-Y9X67-6TTKF-JQCYZ
T7RG4-D2927-7D6KC-7VXDM-P242Z
4Q7F7-MX6XV-RDPTJ-DG74G-WKGHZ
32M4J-GHDVQ-7VM63-3XKKJ-FKMTZ
C39RR-RP2JF-V4KQJ-PY34J-K663Z
D4GY6-69DGG-2J6F6-DCHY3-7TYMZ
4R6FH-72J6P-9FJGR-49C9R-FHGGZ
MRD4M-4T6D2-HVRQW-XWJYP-4WTYZ
97YKK-R23KC-JXD7M-TMG9P-9P2HZ
QX974-J7H4F-Y3TCF-CW32M-DPXKZ
H2F2J-HY64C-GC2WW-GY7C9-3VDCZ
MF929-9H72G-72VKT-CRFJV-YWT4Z
DYWXM-R7FF7-HCM4H-FDM6F-PC7HZ
3Q49Y-CCMK2-DJRK4-74YPP-GGPWZ
GCR6K-9CKD2-HHXPG-K4WQ2-R2DMZ
PX9GP-PX4K6-Q2J3W-9Y3KX-VJM2Z
K366C-XDKW4-VTT7T-PF43Q-RTMXZ
HRCVM-R3GKQ-W7DWC-TT2F4-XVCCZ
M4MPF-2QGQQ-6JTWG-T6YTD-W932Z
TP2KH-YXXT7-9H7MC-9FDJP-K9TQZ
HKTFJ-KXXTY-9TMX9-Y7D6T-FTRTZ
J9QQF-TCRRD-JPM4Y-M39Q6-F7F9Z
9HV4F-K7P4C-FGXWD-XVGJM-PPVXZ
4R3T7-JPX7C-GRGXM-CDDKR-WWPRZ
RDT2M-DG4V3-W2QQQ-22MT2-YV4HZ
J4TJF-M24MH-V3Q7K-9Q729-DWJCZ
CVYQ4-PKXJ4-QJHCX-4R4HM-MDG4Z
QXMMD-9HT7X-4MWMG-TPDXY-WMHRZ
D436V-RT9QQ-CTYVY-7J36H-JVT4Z
796VD-66F6D-3TYQ9-QXD67-36DJZ
27DDC-VGWGM-VWJWX-WRHCF-Q4DJZ
J2WTG-G76KT-M43DV-YH424-YYDWZ
WRDDX-WRY6V-JXKXH-XGVHM-F3J4Z
JFYMX-XKHWJ-DHQKH-XRMDG-39G2Z
RGWHT-PCGH4-PHRXJ-4CCH7-VX43Z
FYH34-DDDJV-Y2HCH-2Q2YP-4W3KZ
YW93W-4Q333-MJHXP-FMKK6-Y66QZ
36R22-7HVPF-7Q23Y-3GF3K-JMTPZ
9PR9K-HFR99-M4M4R-RJR62-YW79Z
37M3X-GPYQJ-RWWXW-D36KW-GRWTZ
H6HMP-CWDKH-JW27R-9HKY7-VMXHZ
XGYYY-CHGT4-TKH6K-YGPQR-949FZ
HK6MD-HDK4R-74XXD-R3Q4T-DMPKZ
HGVDC-93MT7-R7XX4-349F4-MP3WZ
96CQH-YDGM3-PPDFG-7YF2D-KCCVZ
MHCMF-6J2R3-HKK2D-VHTQR-69YCZ
9PJKJ-6XXPK-JGY2R-WRMP7-WYMYZ
HR433-7YGDV-RTDTT-7DDC7-P7DRZ
MP6FD-7T97H-37QMT-P4H9K-TRMJZ
6VFR9-FP23H-3VH7G-2YC6H-GP3FZ
JMQM6-GHRJ7-FMHPP-G9CV7-W66GZ
YW3CV-XYK7R-2MRCC-KK6MV-T4D6Z
J9922-2GGV2-472HT-7Q66R-TRCWZ
97942-36992-9CTXH-Q3FCX-H4JVZ
7QHY4-3T9KJ-PDKD9-GMGC2-C43VZ
RQGPM-QCDHX-YQDWW-QWVM9-6WVMZ
9XQPD-M2YQC-F6JMW-G79PY-G739Z
G3MPK-RRFYW-H4QYP-HQ964-4JFRZ
XDFVC-CWTDT-9W92X-TQ7QR-HWJKZ
J3DF9-R4WJG-R3DQC-3P2CW-FCJ7Z
GRFFJ-7G9Y4-WQT3T-3PMRM-KH4JZ
G3CJ7-Q7PXH-VYT9P-K6Q9Q-Y33VZ
6C26H-R6GRF-W6XGK-RXXXW-2TXRZ
W7PMW-TG2DK-QR9FD-HD49R-9PM4Z
JC42C-CFWHK-MXMJ3-9C7PG-JRJQZ
GWCXC-JWWY7-YJQ7F-XF736-VGD3Z
VFK2W-6H29R-FCPJ2-CKMJ9-7R97Z
4KPPG-H6H94-TK2YD-66W2C-G6J9Z
TWVGT-DVGK2-WRXV4-XKJH6-TCQYZ
Q96VP-7WMXY-W4Q3Q-QYG6M-4P9CZ
CXJ6Q-CTVMD-3QKWC-DG6RH-QPY6Z
CJKP7-MF64R-9RTJR-D4MP3-YWMQZ
WCGCD-XKQGT-M237Y-MHFFY-9G3CZ

Läs mer
40.6°
0

Få en gratis betakod till Homefront: The Revolution

Vi delar flera hundra koder till Xbox One

Spotify blir bättre på att sortera dina gillade låtar
Kan spela upp låtar baserat på genre

Har du haft Spotify i ett par år och sparat några låtar varje vecka från Spotifys tips-listor har du troligtvis ett rätt ordentligt låtbibliotek i Gillade låtar-fliken. Att dra igång låtlistan kan vara en lite varierad upplevelse. Även om det endast en massa bangers du sparat, så kanske låten som startar inte riktigt passa in med ditt nuvarande humör eller genresug. Nu har Spotify meddelat att detta kommer åtgärdas och i framtiden kommer vi kunna spela upp musik baserat på vårt humör eller en specifik genre. Med nya filterfunktionen kommer du kunna välja mellan flera olika humör eller genrer direkt i Gillade låtar-fliken. När du valt en genre eller humör så kommer låtlistan att skäras ner rejält och du får endast upp den musik som passar och när du känner dig sugen på något annat är det bara att klicka på krysset på filterrutan och välja något annat. Funktionen har börjat rulla ut i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland samt Sydafrika och fler lär få tillgång till flådigheterna under de kommande månaderna. Tumnagel
37.1°
+
André Stray
0

Twitter låter dig ta betalt för tweets
Super Follow heter det

Under gårdagen presenterade Twitter en betalfunktion som de kallar för Super Follow. Med denna funktion kan användare erbjuda exklusivt material till sina följare mot betalning. Twitter hoppas att detta leder till att folk kan tjäna lite extra pengar och motivera användarna att göra extra roliga/bra grejer på plattformen. Utöver denna Super Follow-funktion presenterade de också en slags motsvarighet till Facebook-grupper som de kalla för Communities. En annan bra grej som de presenterade var Safety mode som ger dig möjligheten att automatiskt blockera och tysta konton som har brutit mot Twitters-regler samt anses vara stötande eller spammiga. Just nu är det oklart när Super Follow, Communities eller Safety mode kommer lanseras. Tumnagel
36.0°
+
Frode Wikesjö
0

En klase trailers från gårdagens PlayStation-jippo
Lite gott och blandat

Natten till i dag höll PlayStation låda med sin State of Play-ström. Det var väl inte direkt några riktiga bangers under presentationen men det är väl något vi får vänta lite till på eftersom det fortfarande är lite halvt omöjligt att få tag på en PlayStation 5. En del godsaker visades dock upp och nedan kommer en snabb sammanfattning för allt som visades. Trailers för spelen som visades kan också beskådas ovan samt nedan. Crash Bandicoot 4: It’s About Time komme få en PlayStation 5-exklusiv uppgradering den 12 mars som ger snabbare laddningstider och DualSense-funktioner. Housemarques kommande skjutare Returnal släpps den 30 april och fick en ny trailer. Spökbollspelet Knockout City fick en trailer och ett släppdatum vilket är den 21 maj. Sifu är ett nytt spel från folket bakom Absolver som är på gång för både PlayStation 5 och PlayStation 4. Det är dock oklart när det ska ske men någon gång senare i år ska det hända. Solar Ash från folket bakom Hyper Light Drifter kommer släppas i år till både PlayStation 4 och PlayStation 5. De första gameplay-klippen för Five Nights at Freddy’s: Security Breach visades också upp under jippot men något släppdatum fick vi ej. Kena: Bridge of Spirits visades också upp igen och fick släppdatumet den 24 augusti 2021. Kena får dock en alldeles egen artikel om en timme eller så. Vi fick dock redan på att Oddworld: Soulstorm kommer släppas den 6 april och kommer vara gratis på PlayStation 5 för alla som har PlayStation Plus. Vi fick se liter mer gameplay från Deathloop som fortfarande ser riktigt lovande ut. Spelet släpps den 21 maj. Till sist visade Sony upp en trailer för Final Fantasy VII Remake som avslöjade att spelet kommer få en PlayStation 5-uppgradering som de kallar för Intergrade. Vid sidan av uppgraderingen du även kunna köpa till en ny episod där vi får möjligheten att spela som Yuffie Kisaragi. Äger du Final Fantasy VII Remake på PlayStation 4 får du Intergrade-uppgraderingen utan extra kostnad när det släpps den 10 juni. Tumnagel
37.0°
+
Frode Wikesjö
0

Missa inte kvällens Playstation-show klockan 23:00
Dags för Playstationfest!

Är ni sugna på lite Playstation-nyheter? Då har vi goda nyheter för detta är något som kommer levereras lite senare ikväll. Klockan 23:00 kommer Playstation leverera en 30 minuter lång State of Play-ström där nyheter gällande tio olika titlar till PS4 och PS5 kommer erbjudas. Specifikt vad det kommer pratas om är okänt, men det har poängterats att fokus kommer ligga på titlar som ska släppas de kommande månaderna. Troligtvis lär det bli en del snack om PS-exklusiva titlar Returnal Ratchet and Clank: Rift Apart och Deathloop samt tredjepartsreleaser som Resident Evil: Village och Outriders. Det vore även trevligt om det blir lite snack om kommande Horizon: Forbidden West och God of War: Ragnarök, men då dessa titlar väntas släppas senare i år lär fokus läggas på de andra titlarna. Strömmen i fråga kan ni se ovan. Tumnagel
37.8°
+
André Stray
0

Epos GTW 270 Hybrid är dumsmarta men riktigt härliga
Vi har testat Epos nya gaminglurar

Det är lite bisarrt att det är 2021 och konsoltillverkare fortfarande inte låter oss koppla våra bluetoothhörlurar av olika slag till konsolerna. Men som tur är har vi företag som danska Epos som fixar biffen genom att släppa ett par true wireless-lurar som kan användas till alla olika sorters ljudkällor. Och extra trevligt är att de även låter bra och är bekväma. Tumnagel
37.5°
+
André Stray
0

Teasertrailer för Luca
Pixars nya rulle släpps i juni

Disney och Pixar har släppt en första teasertrailer för den kommande filmen Luca. I filmen får vi följa ett par pojkar som reser runt i italienska rivieran och lever loppan genom att käka glass, pasta och förstås leka i vatten som sjömonster. Regisserar gör Enrico Casarosa som tidigare jobbat med Ratatouille, Up och Coco. Luca har premiär 18 juni, men huruvida det blir premium-release via Disney+ eller biopremiär är för tillfället okänt. Tumnagel
39.3°
+
André Stray
0

Andra säsongen i Call of Duty: Black Ops - Cold War är här!
Activision firar med lagringsvarning för PS4-spelare

Idag är det löning och då kan det vara trevligt att lägga sin surt förvärvade kosing på olika saker. Och då är det ju kalas att andra säsongen i Call of Duty: Black Ops - Cold War har släppts och att man kan lägga pengarna på ett stycke Battle Pass till sig själv. Andra säsongen kommer med en stor mängd nyheter till Cold Wars olika spellägen. Bland annat får vi tillgång till fyra nya spelbara karaktärer, sex nya vapen, fyra nya multiplayerbanor, nya spellägen i multiplayer samt ändringar på Warzone-kartan. En av de största nyheterna hittar vi i nya zombie-läget Outbreak där upp till fyra spelare får ta sig an zombies i en betydligt större skala än tidigare. Vill ni läsa om alla nyheter så kan ni klicka på länken här nere till vänster och om ni vill uppleva allt själva så är det bara att ladda ner den senaste uppdateringen och börja lira. I samband med släppet har Activision levererat en varning för Call of Duty-spelare på PS4. Sitter man på grundversionen av konsolen med 500GB lagring så har man inte längre möjlighet att ha Call of Duty: Modern Warfare, Warzone och Cold War installerade på konsolen samtidigt. Activision tipsar om att ta bort vissa delar av spelen som man inte lirar för att få plats med resten av delarna. Sjukt. Tumnagel
36.3°
+
André Stray
0

GTO Engineerings Ferrari 250 GTO är nu under utveckling
Bellissima!

I november förra året meddelade GTO Engineering att de skulle bygga en modern hyllning till Ferrari 250 GTO. Bilen som går under namnet Project Moderna är nu under utveckling och det beslutet togs efter den mycket trevliga responsen man fick. Grundaren Mark Lyon säger följande: "After the exceptional reception from interested owners and fans who would like to own a car such as ours, we’re now making it happen and publicly documenting the development process. For our team, the engine and the aesthetics are two of the most important parts of any car, especially this one, which is why we were keen to start here. To ensure we keep to our goals we’re working around a custom ‘muletto’ chassis, which is situated in the GTO Engineering workshops. It’s a daily reminder of how we need to not only keep the design’s proportions right, as well as weight distribution and ergonomics. People have got a little taller since the Sixties, so we’re looking at the packaging with the design too, ensuring that the driver and passenger have enough room in the cabin and ample luggage space in the car." Bilen kommer att ha en V12:a utan överladdning med fyra överliggande kamaxlar. Till denna kopplas en manuell växellåda. Målvikten för ekipaget ligger på under ett ton. Orderböckerna är nu officiellt öppna så den som är intresserad behöver bara ladda Swishen ordentligt och kontakta GTO Engineering för att lägga en beställning. Tumnagel
40.0°
+
Bobby Green
0

Toshiba lanserar hårddisk på 18TB
Första hårddiskarna med FC-MAMR-teknik

Toshiba har visat upp sina nya 3,5-tums hårddiskar MG09 vilka har en kapacitet på 16 eller 18TB och ska vara de första hårddiskarna som använder sig av FC-MAMR-teknik. Flux-control microwave-assisted magnetic recording (FC-MAMR) är en teknik för att skriva databitar till ett lagringsmedium som bibehåller magnetisk polaritet i rumstemperatur. Tekniken likna den MAMR-tekniken (microwave-assisted magnetic recording) som Seagate använder i en del av sina hårddiskar. Hårddiskar i Toshibas MG09-serien är primärt avsedda för verksamheter där ultralåg energiförbrukning premieras före hastigheten på diskarna, de kommer med andra ord antagligen inte dyka upp i konsumentdatorer. Hårddiskarna har en överföringshastighet på 281 MB/s och går att få med båda SATA 3.3 (6 Gbps) ochSAS 3.0 (12 Gbps). Energiförbrukningen ligger på 4.16/4.54 Watt (SATA/SAS) i viloläge medan denna går upp till 8.35/8.74 Watt när det skrivs eller läses från diskarna. Toshibas MG09-serie släpps i slutet av mars men vad de kommer att kosta finns det än så länga inga uppgifter om. Här nedanför hittar ni specifikationer för diskarna. Ni hittar specifikationer för hårddiskarna här nedanför. Tumnagel
39.9°
+
Wille Wilhelmsson
0

Ray Donovan-film är på ingång
Serien kommer få ett ordentligt avslut

För ett år kom den tråkiga nyheten att Showtime-serien Ray Donovan kommer läggas ner efter sju säsonger. Detta kom lite som en chock för seriens fans som var lite upprörda då den sjunde säsongen avslutades med en rejäl cliffhanger. Kort därefter berättade Liev Schreiber, som spelar Ray Donovan, att tack vare fansens stöd så kan serien få ett ordentligt avslut, men sedan dess har det varit rätt tyst på den fronten. Nu har det spikats att fixarserien kommer få ett värdigt slut i form av en fullängdsfilm. Liev Schreiber kommer återvända som Ray Donovan och kommer även jobba med manus för filmen tillsammans med showrunnern David Hollander. Hollander kommer även regissera filmen. När Ray Donovan-filmen släpps är för tillfället okänt, men filmen lär ha premiär tidigast i slutet av året eller någon gång nästa år. I Sverige kan vi se serien på HBO Nordic samt på kommande streamingtjänsten Paramount+, så filmen lär även dyka upp där när det är dags. Tumnagel
41.0°
+
André Stray
0

Nikola Motors tuffar på
Presenterar framtidsplaner

Det har varit tyst kring Nikola Motors sedan härvan i september där vdn avgick och när det i november stod klart att den överenskommelse man hade med General Motors inte alls skulle bli av den storlek som först var tänkt. Men företaget finns kvar och nu presenterar de lite hur framtiden är tänkt att se ut. Målet är att först lansera den helt eldrivna lastbilen Tre i Nordamerika. Denna ska ha upp till 48 mils räckvidd. Efter den ska en bränslecellsdriven version av modellen lanseras. Med fulla vätgastankar ska denna kunna ta sig upp till 80 mil. Man planerar även för Two FCEV Sleeper som är en bjässe tänkt för transporter över långa sträckor. Den ska ha en räckvidd på upp till 144 mil. Jason Roycht som är global head of FCEV hos Nikola säger följande: "Our plan is to enter the market in steps. We are building on the current Tre platform with the planned launch of our fuel-cell and hydrogen storage systems in 2023. These systems are designed to be scalable in order to handle the greater power and longer-range requirements for long-haul, which allows for concurrent integration into the chassis design of the Nikola Two FCEV Sleeper. Utilizing common components and systems for hydrogen propulsion will support greater economies of scale and also allow Nikola to continuously expand and adapt our FCEV truck portfolio to address the diverse requirements of commercial trucking." Tumnagel
37.1°
+
Bobby Green
0

I morgon öppnar Tekniska Museet igen
Med utställningen Moving to Mars

I morgon 26 februari öppnar Tekniska Museet återigen upp efter att ha haft pandemistängt sedan i slutet av oktober förra året. Då kommer även den nya utställningen "Moving to Mars" som skapats av brittiska The Design Museum ha premiär på museet. Det blir första stoppet på utställningen internationella turné och känns väl extra passande med tanke på den Mars-feber som har rått de senaste veckorna. Utställningen fokuserar på den dagen vi väl kommer att börja kolonisera Mars och Tekniska Museet skriver: "Med 150 föremål från tidigare rymdresor (inklusive original från NASA, European Space Agency och SpaceX) och prototyper för framtidens marsresor berättar Moving to Mars om den stora utmaningen att ta människan till Mars – kanske mänsklighetens största äventyr någonsin. Varje liten detalj måste tänkas igenom, inte minst inför den sju månader långa resan dit. Men också hur vi ska leva och överleva när vi väl kommit fram – vilka kläder vi behöver, vad vi ska äta och hur vi ska bo." Förutom Moving to Mars så kör Tekniska Museet just nu även utställningarna Antropocen, en utställning om den nya tidsepok som en del anser att vi lever i nu, samt Hyper Human, en utställning om framtidens människa. Tekniska Museet har infört en lång rad åtgärder för att göra museibesöket så säkert som det går ur smittsynpunkt och ni kan läsa lite mer om dessa åtgärder här. Tumnagel
41.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Nvidia RTX 3060 börjar säljas idag 18:00
Var förberedda om ni vill lägga vantarna på exemplar

Idag är det säljstart för Nvidias senaste tillskott i RTX 30-familjen. Mer specifikt är det RTX 3060 som kommer bli tillgängliga att köpa klockan 18:00 hos en rad olika återförsäljare för mellan 4000 och 7000 kronor. Tidigare kort i RTX 30-serien har sålt slut rätt snabbt, så om ni vill ha ett RTX 3060 så kan det vara en bra idé att hänga på det digitala låset. Kortet kommer som känt med 12GB GDDR6-minne och grafikkretsen GA106, vilket är den minsta i Ampere-familjen. Videocardz verkar ha lagt vantarna på ett RTX 3060 och har levererat lite benchmarksiffror och dessa visar att kortet, inte helt oväntat, presterar bättre lite bättre än RTX 2060 och ligger på ungefär samma prestandanivå som RTX 2060 Super och RTX 2070. Nedan har ni lite åsikter om RTX 3060 från Dave 2D, Digital Foundry och Linus Tech Tips. Tumnagel
35.3°
+
André Stray
0

Suzuki Motors vd går i pension 91 år gammal
Kanske var dags nu

Osamu Suzuki är styrelseordförande och vd för Suzuki Motor. I över 40 år har han haft ledarhatten på sig och sett till att företaget är en av världens största tillverkarna av personbilar. Nu väljer han att gå i pension, 91 år gammal. Osamu har tidigare sagt att han aldrig tänkte pensionera sig och att hans hälsa alltid varit mycket bra. "I played golf 47 times last year, Ix27m very energetic. My job is my life. Humans die if they give up their jobs." För Suzuki väntar som för många andra elektrifiering och deras mål är att alla modeller från 2025 kommer att vara det. Samma år räknar man med att sälja 3,7 miljoner bilar världen över. Tumnagel
43.2°
+
Bobby Green
0

Nya Renault Mégane som laddhybrid börjar säljas
Blir din för 334.900 kronor

I september förra året började nya Renault Mégane att säljas, men inte laddhybriden. Nu är det dock dags även för den och på prislappen står det från 334.900 kronor. För pengen får man Mégane Sport Tourer E-TECH Plug-in Hybrid (laddhybriden erbjuds endast som kombi) och under skalet på den finns en drivlina som består av en förbränningsmotor, en elmotor och ett batteripack på 9,8 kWh. På bara el ska man kunna ta sig upp till fem mil och toppfarten är då 135 km/h. Den blandade förbrukningen anges till 0,13 liter per mil och utsläppet till 29 gram per kilometer. Finns alltså att köpa nu. Det går även att privatleasa modellen för 3550 kronor per månad. Tumnagel
38.4°
+
Bobby Green
0

Avatar: The Last Airbender blir animerad film
Blir förhoppningsvis bättre än M. Night Shyamalans version

Den amerikanska tv-kanalen Nickelodeon har meddelat att man kommer att dra igång den nya studion Avatar Studios tillsammans med Michael Dante DiMartino och Bryan Konietzko, skaparna av den animerade tv-serien Avatar: The Last Airbender. Avatar Studios första projekt kommer att bli en animerad film som baseras på Avatar: The Last Airbender. Framöver kommer man att göra produktioner som är baserade på Avatar: The Legend of Korra, uppföljaren till Avatar: The Last Airbender. Den animerade tv-serien Avatar: The Last Airbender sändes mellan 2005 - 2008 och handlar om den 12-årige Aang som är den siste från sin stam Air Nomad. Tillsammans med sina vänner kämpar Aang för att få slut på kriget mellan stammen Fire Nation och andra stammar runt om i världen. Avatar: The Last Airbender filmatiserades även 2010 av M. Night Shyamalan i en riktig spelfilm. Det hela resulterade i en film som i stort sett ingen verkar ha gillat. Ni hittar trailern till denna här nedanför. Tumnagel
40.2°
+
Wille Wilhelmsson
0

Idag får vi testa Outriders
Demo-version blir tillgängligt 18:00

Outriders från People Can Fly kommer släppas 1 april, men redan idag kommer vi kunna ta en titt på vad spelet har att erbjuda. Igår kväll släppte utvecklarna en video som gav oss en titt på vad vi kommer få uppleva i demot och vi kommer få ta del av spelets första timmar. Mer specifikt prologen, första kapitlet samt en rad sidouppdrag. Det finns ingen tidsbegränsning eller sådant och vi kommer ha möjlighet att testa spelets fyra olika klasser. Våra framgångar i spelet kommer föras över till den fulla versionen när den släppts och extra trevligt är att demot kommer finnas tillgängligt även efter spelets release. Hur som helst. 18:00 kommer demot bli tillgängligt och det kommer kunna liras på PC, PS4, PS5, Xbox One och Xbox Series X. Skarp release av spelet sker 1 april och då kommer man kunna lira på ovan nämnda plattformar samt Stadia. Ovan har ni en ordentlig genomgång av vad demot kommer erbjuda och om ni är osäkra på om ni ska testa demot eller ej idag så har ni nedan en video där vi får tio anledningar varför vi ska lira. Tumnagel
38.2°
+
André Stray
0

Halo-serien har premiär under första kvartalet 2022
Inspelningarna har dragit igång igen

Arbetet med Halo-serien har pågått sedan 2013 och snart är den äntligen här. Det var egentligen tänkt att serien skulle släppas någon gång i år, men pandemin satte käppar i hjulet för inspelningarna förra året. Nu har inspelningarna dragit igång igen och man har spikat att serien kommer släppas under första kvartalet 2022 på streamingtjänsten Paramount+. Serien produceras av Showtime och Steven Spielbergs produktionsbolag Amblin Television. I rollerna har vi Pablo Schreiber som Master Chief och Natascha McElhone kommer spela Cortana- och Spartan-skaparen Dr. Catherine Halsey. Tumnagel
40.6°
+
André Stray
0

Ny BMX-film från Vans
Med Dakota Roche

Efter skosamarbetet i början av månaden är det nu dags för Vans att även presentera en film med BMX-åkaren Dakota Roche. Filmen som heter Seeking Liberty är inspelad i Philadelphia och man har velat fånga stadens charm ur ett nytt perspektiv. Tumnagel
81kg
+
Bobby Green

Så blir traditionell italiensk gelato till
180 år gammal familjetradition

Det finns mycket gott man inte får missa när man är i Italien. Glassen är en av grejerna. Här får vi se hur traditionell gelato i den lilla staden Ruvo di Puglia blir till. Endast tre ingredienser behövs - mjölk, socker och ägg. Tumnagel
90kg
+
Bobby Green

Nytt och färgglatt från Timberland
Återigen med Billionaire Boys Club

Timberland och Billionaire Boys Club följer upp de färgglada skorna som presenterades i november med en ny kollektion som fått namnet Hyper Natural. I denna finns det hiking-plagg och två stycken nytolkningar på Garrison Trail-kängan. Skorna är tillverkade i ett material som består av minst 50 procent plast från återvunna PET-flaskor. Kläderna är i 100 procent ekologisk bomull. Kollektionen släpps den 26 februari och priserna ligger på mellan 600 och 1800 kronor. Tumnagel
71kg
+
Bobby Green

Romen The Real McCoy släpptes idag
Helt utan tillsatser

Idag släpptes The Real McCoy 12 Years Single Cask på Systembolaget. Det är en rom helt utan tillsatser producerad hos det familjeägda företaget Foursquare på Barbados. Endast lokal jäst, melass och källvatten från Barbados används. Romen destilleras i små batcher i kopparpanna och kolonnbrännare innan den lagras på hårt rostade amerikanska bourbonfat. Dofterna ska vara smörig ek och kryddig mörk choklad. Smaken beskrivs som smörkaramell tillsammans med fattoner, apelsinzest och tobak. För en flaska på 70 centiliter får man betala 599 kronor. Tumnagel
94kg
+
Bobby Green

Den perfekta Steakhouse-burgaren
Tjock och mumsig

I sitt senaste klipp visar George Motz hur man fixar till den perfekta steakhouse-burgaren. Tumnagel
84kg
+
Bobby Green

Teaser för Tina
HBO:s dokumentär om Tina Turner

Här kommer en teaser för HBO:s kommande dokumentär om den amerikanska artisten Tina Turner. Tina handlar om Tina Turners karriär och förutom artisten själv kommer bland andra Angela Basett och Oprah Winfrey medverka i dokumentären. Tina har premiär på amerikanska HBO Max 27 mars och kommer sannolikt att börja sändas på HBO Nordic någon gång efter det. Tumnagel
104kg
+
Wille Wilhelmsson

Ny officiell klockpartner för Aston Martin
Anrika Girard-Perregaux

Aston Martin meddelar nu att den anrika schweiziska klocktillverkaren Girard-Perregaux blir officiell klockpartner åt biltillverkaren. Girard-Perregaux har tillverkat klockor sedan 1791 och erbjuder idag modeller som kostar mellan 17.000 dollar och 463.000 dollar. Partnerskapet kommer att mynna ut i flera klockor i begränsade upplagor i framtiden och den första ska presenteras senare i år. Girard-Perregaux kommer även att fungera som sponsor för Aston Martins nybildade F1-team. Tumnagel
87kg
+
Bobby Green

Victorinox-knivar med halkfria handtag
Kommer nu till Sverige

Victorinox har en serie med knivar som heter Swiss Modern. En version av dessa har syntetiska handtag i svart som ska vara halkfria. Nu kommer dessa knivar till Sverige och mer specifikt till alla Kitch’n-butiker runt om i landet. Knivarna klarar diskmaskin och är enkla att underhålla. Bladet är i rostfritt stål. De fyra knivarna som lanseras är stekkniven, santokukniven, kockkniven och brödkniven. Alla kostar 599 kronor styck. Tumnagel
101kg
+
Bobby Green

Ny whisky från Macallan
Inspirerad av naturen

Macallan presenterar nu den nya whiskyn The Macallan Edition No.6. Här ska man ha hämtat inspiration från naturen och i synnerhet den berömda floden Spey som omger The Macallan Estate. Det är en single malt som ska ha aromer av färsk frukt, muskot, kola, ek, plommon, apelsiner och kanel. Smakerna beskrivs som kryddiga med inslag av färska frukter, krämig choklad och rostad havre. Släpps på Systembolaget den 4 mars och för en flaska får man betala 1100 kronor. Tumnagel
88kg
+
Bobby Green

Daft Punk lägger ned
Tack för allt

1992 skapades duon Daft Punk i Paris och mycket har hänt sedan dess. Efter en seg start tog det fart 1995 då singeln Da Funk släpptes. Den följdes av Around the World som nog alla har hört. Nu får vi reda på att duon som består av Thomas Bangalter och Guy-Manuel de Homem-Christo går skilda vägar och att gruppen nu är upplöst. Varför får vi dock inte reda på för tillfället utan det hela meddelas bara med videon ovan som döpts till Epilogue. Tack för allt, och som tur är finns allt publicerat material kvar och kommer inte att försvinna. Som alltid - var inte ledsen för att det är över, var glad över att det över huvud taget hände. Låter bättre på engelska, men ni fattar. Bonusklipp nedan. Tumnagel
-640kg
+
Bobby Green

Idag är det Internationella Margarita-dagen!
Tut i luren!

Idag är det inte bara start på en ny vecka utan det är även den internationella Margarita-dagen vilket givetvis måste firas. Margarita är en drink som består av tequila, likören triple sec, is och limejuice. Servera gör man i ett saltkantat glas. En populär variant är Frozen Margarita som ni kan se Jamie fixa till i klippet här ovan. Skål! Tumnagel
89kg
+
Bobby Green

Mackan testar plasmaskäraren från Lidl
Något att ha?

Förra året släppte Lidl en billig plasmaskärare och de sålde slut illa kvickt. Idag släpptes en ny omgång och tydligen har folk i hela landet köat innan öppning och sedan rusat in och köpt på sig en eller flera maskiner. Prislappen 1499 kronor lockade många som vill testa på det här med att skära plåt på ett smidigare sätt. Här får vi se ett test av den senaste maskinen för att se om den är något att ha. Köpte du någon? Tumnagel
94kg
+
Bobby Green